Tra cứu Công Văn 11/2020/TT-BTC,

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 11/2020/TT-BTC, "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 99119 công văn

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Công văn 1423/BTP-BTTP năm 2023 về đính chính Thông tư 11/2020/TT-BTP do Bộ Tư pháp ban hành

1423/BTP-BTTP,Công văn 1423 2023,Bộ Tư pháp,Đính chính Thông tư 11/2020/TT-BTP,Cấp thẻ giám định viên tư pháp,Thủ tục cấp thẻ giám định viên tư pháp,Thủ tục Tố tụng BỘ TƯ PHÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 14/04/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/04/2023

2

Công văn 10965/BTC-QLKT năm 2020 về đính chính Thông tư 39/2020/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành

39/2020/TT-BTC ngày 15 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung chế độ báo cáo tại một số Thông tư trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập. Bộ Tài chính đính chính như sau: Tại Điều 6 đã in: “Điều 6. Sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 202/2012/TT-BTC ngày 19/11/2012 về trình tự, thủ tục cấp, quản lý, sử dụng Giấy chứng

Ban hành: 10/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/09/2020

3

Công văn 7330/BTC-CST năm 2020 đính chính Thông tư 291/2016/TT-BTC và 25/2020/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành

291/2016/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2016 như sau: Tại Điều 5 Thông tư số 291/2016/TT-BTC đã in: “Điều 5. Tổ chức thực hiện...” Nay sửa thành: “Điều 7. Tổ chức thực hiện...” 2. Đính chính lỗi kỹ thuật tại Phần căn cứ ban hành và khoản 4 Điều 1 Thông tư số 25/2020/TT-BTC ngày 14 tháng 4 năm 2020 như sau: a. Tại phần căn cứ ban

Ban hành: 18/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/06/2020

4

Công văn 3896/BTC-KBNN năm 2023 về đính chính bản điện tử Thông tư 107/2020/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành

2023,CV 3896 Bộ Tài chính về Đính chính bản điện tử 2023,Công văn Đính chính bản điện tử Bộ Tài chính 2023,Công văn 3896 Bộ Tài chính về Đính chính bản điện tử Thông tư 107/2020/TT-BTC 2023,CV 3896 Bộ Tài chính về Đính chính bản điện tử Thông tư 107/2020/TT-BTC 2023,Công văn Đính chính bản điện tử Thông tư 107/2020/TT-BTC Bộ Tài chính 2023,Công văn 3896

Ban hành: 20/04/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/04/2023

5

Công văn 6541/BTC-CST năm 2020 về hướng dẫn Thông tư 199/2016/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành

199/2016/TT-BTC 2020,CV 6541 Bộ Tài chính về Hướng dẫn Thông tư 199/2016/TT-BTC 2020,Công văn Hướng dẫn Thông tư 199/2016/TT-BTC Bộ Tài chính 2020,Công văn 6541 Bộ Tài chính về Giấy chứng nhận chất lượng phương tiện giao thông 2020,CV 6541 Bộ Tài chính về Giấy chứng nhận chất lượng phương tiện giao thông 2020,Công văn Giấy chứng nhận chất lượng phương tiện giao

Ban hành: 02/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/12/2020

6

Công văn 2305/BTTTT-KHCN năm 2020 về hướng dẫn áp dụng, thực hiện Thông tư 11/2020/TT-BTTTT do Bộ Thông tin truyền Thông ban hành

2305/BTTTT-KHCN,Công văn 2305 2020,Bộ Thông tin và Truyền thông,Hướng dẫn thực hiện Thông tư 11/2020/TT-BTTTT,Hướng dẫn áp dụng Thông tư 11/2020/TT-BTTTT,Hàng hóa có khả năng gây mất an toàn,Công nghệ thông tin BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 23/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/06/2020

7

Công văn 2136/TCT-QLN năm 2023 xử lý nợ theo Nghị quyết 94/2019/QH14 và Thông tư 69/2020/TT-BTC do Tổng cục Thuế ban hành

Khánh Hòa phản ánh vướng mắc về xử lý nợ theo Nghị quyết số 94/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội và Thông tư số 69/2020/TT-BTC ngày 20/7/2020 của Bộ Tài chính. Về việc này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau: 1. Về xử lý nợ đối với trường hợp người nộp thuế bị cơ quan có thẩm quyền thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp - Theo quy

Ban hành: 30/05/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/06/2023

8

Công văn 3799/TCT-KK năm 2020 về thực hiện Thông tư 92/2019/TT-BTC do Tổng cục Thuế ban hành

Số: 3799/TCT-KK V/v triển khai thực hiện Thông tư số 92/2019/TT-BTC ngày 31/12/2019 của BTC Hà Nội, ngày 11 tháng 9 năm 2020 Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Tổng cục Thuế nhận được Công văn số 5710/TCHQ-TXNK ngày 27/8/2020 của Tổng cục Hải quan về triển khai thực

Ban hành: 11/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/10/2020

9

Công văn 5710/TCHQ-TXNK năm 2020 về thực hiện Thông tư 92/2019/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành

5710/TCHQ-TXNK,Công văn 5710 2020,Tổng cục Hải quan,Thực hiện Thông tư 92/2019/TT-BTC,Hoàn thuế đối với hàng hóa của người nước ngoài,Hoàn thuế giá trị gia tăng cho người nước ngoài,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 27/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/09/2020

10

Công văn 15274/BTC-PC năm 2020 về đánh giá thực hiện Thông tư 149/2014/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành

------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 15274/BTC-PC V/v đánh giá thực hiện Thông tư số 149/2014/TT-BTC Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2020 Kính gửi: - Ủy ban nhân dân các

Ban hành: 11/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/12/2020

11

Công văn 17/TANDTC-KHTC năm 2020 thực hiện Thông tư 11/2019/TT-BKHĐT do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

17/TANDTC-KHTC,Công văn 17 2020,Tòa án nhân dân tối cao,Thực hiện Thông tư 11/2019/TT-BKHĐT,Thực hiện đăng tải thông tin về đấu thầu,Thực hiện cung cấp thông tin về đấu thầu,Đầu tư,Công nghệ thông tin TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 04/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/06/2021

12

Công văn 158/TCHQ-GSQL năm 2020 về thực hiện Thông tư 80/2019/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành

80/2019/TT-BTC ngày 15/11/2019 của Bộ Tài chính Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2020 Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh biên giới đất liền. Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 3737/HQQN-GSQL ngày 17/12/2019 của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh về việc báo cáo vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Thông tư số

Ban hành: 07/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/01/2020

13

Công văn 14767/BTC-TCT năm 2020 về vướng mắc hồ sơ thu lệ phí trước bạ phương tiện theo Thông tư 58/2020/TT-BCA do Bộ Tài chính ban hành

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 14767/BTC-TCT V/v vướng mắc hồ sơ thu LPTB phương tiện theo Thông tư số 58/2020/TT-BCA của Bộ Công an. Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2020 Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực

Ban hành: 01/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2020

14

Công văn 1056/XNK-XXHH năm 2020 triển khai Thông tư 11/2020/TT-BCT về quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu do Cục Xuất nhập khẩu ban hành

Cục Xuất nhập khẩu về Triển khai Thông tư 11/2020/TT-BCT 2020,CV 1056 Cục Xuất nhập khẩu về Triển khai Thông tư 11/2020/TT-BCT 2020,Công văn Triển khai Thông tư 11/2020/TT-BCT Cục Xuất nhập khẩu 2020,Công văn 1056 Cục Xuất nhập khẩu về Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định EVFTA 2020,CV 1056 Cục Xuất nhập khẩu về Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong

Ban hành: 22/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/06/2021

15

Công văn 31/MT-SKHC năm 2022 về nhập khẩu hoạt chất nguyên liệu không thuộc danh mục cấm theo Thông tư 11/2020/TT-BYT do Cục Quản lý môi trường y tế ban hành

văn 31/MT-SKHC ngày 24/01/2022,Công văn 31 Cục quản lý môi trường Y tế về Nhập khẩu hoạt chất theo Thông tư 11/2020/TT-BYT 2022,CV 31 Cục quản lý môi trường Y tế về Nhập khẩu hoạt chất theo Thông tư 11/2020/TT-BYT 2022,Công văn Nhập khẩu hoạt chất theo Thông tư 11/2020/TT-BYT Cục quản lý môi trường Y tế 2022,Công văn 31 Cục quản lý môi trường Y tế về

Ban hành: 24/01/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/02/2022

16

Công văn 2424/KBNN-THPC năm 2021 hướng dẫn thực hiện Thông tư 115/2020/TT-BTC do Kho bạc Nhà nước ban hành

tục đăng ký tài khoản Phí, lệ phí chờ nộp ngân sách của đơn vị mình theo quy định tại Nghị định số 11/2020/NĐ-CP ngày 20/01/2020 của Chính phủ quy định về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực KBNN, Thông tư số 18/2020/TT-BTC và Công văn số 3546/KBNN-KTNN ngày 01/7/2020 của KBNN hướng dẫn triển khai thực hiện Thông tư số 18/2020/TT-BTC ngày 31/3/2020

Ban hành: 20/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/06/2021

17

Công văn 2778/HQHCM-GSQL năm 2020 hướng dẫn Thông tư 11/2020/TT-BCT quy định quy tắc xuất xứ hàng hóa trong hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EVFTA) do Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh ban hành

2778/HQHCM-GSQL,Công văn 2778 2020,Cục Hải quan thành phố Hồ Chí ,Quy tắc xuất xứ hàng hóa EVFTA Cục Hải quan Hồ Chí Minh,Hướng dẫn quy tắc xuất xứ hàng hóa EVFTA,Hướng dẫn 11/2020/TT-BCT Cục Hải quan Hồ Chí Minh,Xuất nhập khẩu TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC HẢI QUAN TP.HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG

Ban hành: 24/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/11/2021

18

Công văn 1741/SGDĐT-TCCB năm 2020 về thực hiện Thông tư 11/2020/TT-BGDĐT hướng dẫn thực hiện dân chủ trong hoạt động của các cơ sở giáo dục công lập do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội ban hành

1741/SGDDT-TCCB,Công văn 1741 2020,Thành phố Hà Nội,Thực hiện Thông tư 11/2020/TT-BGDĐT Sở Giáo dục Hà Nội,Thực hiện dân chủ trong cơ sở giáo dục,Thực hiện dân chủ Sở Giáo dục Hà Nội,Giáo dục UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 05/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/07/2020

19

Công văn 167/GSQL-GQ5 năm 2021 về dán tem rượu theo Thông tư 15/2020/TT-BTC do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

167/GSQL-GQ5 V/v dán tem rượu theo Thông tư 15/2020/TT-BTC ngày 23/3/2020 Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2021 Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Đắk Lắk. Trả lời công văn số 1283/HQĐL-NV ngày 30/11/2020 của Cục Hải quan tỉnh Đắk Lắk về vướng mắc dán tem rượu tại Thông tư 15/2020/TT-BTC ngày 23/3/2020 của Bộ Tài

Ban hành: 25/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/08/2021

20

Công văn 1684/TCHQ-TXNK năm 2020 trả lời vướng mắc trong quá trình triển khai Thông tư 56/2019/TT-BTC và 136/2018/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành

1684/TCHQ-TXNK,Công văn 1684 2020,Tổng cục Hải quan,Vướng mắc triển khai Thông tư 56/2019/TT-BTC,Vướng mắc triển khai Thông tư 136/2018/TT-BTC,Phương thức nộp thuế,Xuất nhập khẩu,Tiền tệ - Ngân hàng BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 17/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/11/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Từ khóa liên quan


DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.83.14
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!