Quyết định giám đốc thẩm 13/2006/DS-GĐT ngày 05/06/2006 về tranh chấp hợp đồng

HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

QUYẾT ĐỊNH GIÁM ĐỐC THẨM 13/2006/DS-GĐT NGÀY 05/06/2006 VỀ VỤ ÁN TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG

Ngày 05 tháng 6 năm 2006, tại trụ sở Toà án nhân dân tối cao đã mở phiên toà giám đốc thẩm xét xử vụ án dân sự tranh chấp về hợp đồng giữa các đương sự:

Nguyên đơn: Công ty Sản xuất và Thương mại Phương Nam;

Địa chỉ: 54 Trần Khánh Dư, phường Tân Định, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

Bị đơn: Công ty Hok Khmer Fravic (Campuchia);

Địa chỉ (do nguyên đơn cung cấp): 72 Triệu Quang Phục, phường 10, quận 5, thành phố Hồ chí Minh.

Ngư­ời có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Tổng Công ty Kagenimesco (Campuchia).

NHẬN THẤY

Đại diện Công ty Sản xuất và Thương mại Phương Nam trình bày:

Ngày 7-11-1993 giữa đại diện Công ty Kagenimexco (Campuchia) có ông Men Sok Chey-Tổng giám đốc, ông Xuân Liên - Giám đốc công trình đã ký “Hợp đồng khai thác gỗ tròn” (gom bãi và vận xuất) số 042-93/KG với đại diện Công ty Sản xuất và Thương mại Phương Nam có ông Nguyễn Văn Thu-Phó tổng giám đốc, ông Hồ Tấn Quyên - Giám đốc kế hoạch.

Hai bên cam kết một số điều khoản như: Công ty Kagenimexco chịu trách nhiệm chặt hạ (khai thác gỗ tròn khu vực Snol Karachér), để bên Công ty Sản xuất và Thương mại Phương Nam có gỗ vận xuất gom từ cội ra bãi 1. Bên Công ty Sản xuất và Thương mại Phương Nam chịu trách nhiệm điều xe vận xuất gom bãi 17.000m3 gỗ tập kết ra bãi 1 trong vòng 60 ngày giao cho Công ty Kagenimexco. Công ty Kagenimexco ứng trước cho Công ty Sản xuất và Thương mại Phương Nam 35.000 USD Mỹ, được khấu trừ sau khi thanh lý hợp đồng của 17.000m3. Đợt 1 được nghiệm thu sau 15 ngày và thanh toán; đợt 2 trong vòng 5 ngày nghiệm thu và thanh toán. Giá cả khai thác vận xuất do Công ty Kagenimexco khoán cả cho Công ty Sản xuất và Thương mại Phương Nam theo cự ly cây số không quá 6 km trên mỗi đầu khối và 12 USD/m3.

Sau khi ký hợp đồng số 042-93/KG ngày 7-11-1993, Công ty Kagenimexco đã ký “Giấy chuyển nhượng” (chuyển quyền) số 04/94 ngày 27-1-1994, (có lúc Công ty Sản xuất và Thương mại Phương Nam trình bày theo “Giấy uỷ quyền” ngày 27-4-1994) cho Công ty Hok Khmer Fravic (Campuchia) do ông Hình Vĩ Phúc làm Tổng giám đốc được toàn quyền khai thác và chịu trách nhiệm về hợp đồng 042- 93/KG ngày 7-11-1993.

Thực hiện hợp đồng, Công ty Sản xuất và thương mại Phương Nam đã đưa người và phương tiện qua để gom cội và vận chuyển gỗ cho Công ty Hok Khmer Fravic. Tổng số gỗ mà Công ty Sản xuất và Thương mại Phương Nam đã thực hiện được từ đầu tháng 2-1994 đến tháng 4-1994 là 21.888m3; giá tiền công đã được hai Công ty thoả thuận trong “Hợp đồng thanh lý tiền lao động” ngày 14-5-1994 là 569.088 USD. Qua nhiều lần thanh toán, tính đến ngày 20-9-1994 Công ty Hok Khmer Fravic đã trả được 95.200USD cho Công ty Sản xuất và Thương mại Phương Nam, còn nợ lại tổng số tiền là 473.888USD.

Ngày 2-8-2000 Công ty Sản xuất và Thương mại Phương Nam do ông Phan Hiệu chuyên viên cao cấp Văn phòng Công đoàn Công nghiệp Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh đại diện, khởi kiện Công ty Hok Khmer Fravic (Campuchia) do ông Hình Vĩ Phúc (tức Heng Uy Hok) làm Tổng giám đốc phải thanh toán số tiền còn nợ là 473.888USD và tiền lãi phát sinh (có lúc yêu cầu cá nhân ông Hình Vĩ Phúc phải trả nợ).

Về phía bị đơn: Công ty Hok Khmer Fravic do ông Hình Vĩ Phúc làm Tổng giám đốc (ông Phúc có địa chỉ tại 72 Triệu Quang Phục, phường 10, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh) đã được Toà án cấp sơ thẩm (Toà án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh) triệu tập và niêm yết công khai tại trụ sở Uỷ ban nhân dân phường 10, quận 5 vào các ngày 27-6-2001, 16-7-2001, 24-7-2001, 29-8-2001, 13-9-2001 để tiến hành lấy lời khai, hoà giải và xét xử nhưng vắng mặt không có lý do.

Tại bản án dân sự sơ thẩm số 1932/DSST ngày 27-9-2001, Toà án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh quyết định:

Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Công ty Sản xuất và Thương mại Phương Nam do ông Phan Hiệu làm đại diện uỷ quyền.

Buộc Công ty Hok Khmer Fravic do ông Hình Vĩ Phúc làm Tổng giám đốc phải trả cho Công ty Sản xuất và Thương mại PhươngNam số tiền là 748.743USD. Thi hành làm một lần tại Phòng thi hành án thành phố Hồ Chí Minh. Số tiền đô la Mỹ được quy đổi ra đồng ViệtNam theo tỷ giá mua vào của ngoại tệ với đồng Việt Nam do Ngân hàng nhà nước công bố tại thời điểm trả tiền.

Án phí dân sự sơ thẩm 38.229.647 đồng do Công ty Hok Khmer Fravic có ông Hình Vĩ Phúc làm Tổng giám đốc phải chịu.

Hoàn lại tiền tạm ứng án phí sơ thẩm cho nguyên đơn số tiền 16.852.500 đồng theo biên lai số 023683 ngày 27-11-2000.

Ngày 10-10-2001, ông Cao Phong Vân (là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan) kháng cáo xin xét xử lại.

Ngày 29-10-2001, ông Hình Vĩ Phúc kháng cáo xin xét xử lại.

Tại bản án dân sự phúc thẩm số 240/DSPT ngày 12-9-2002, Toà phúc thẩm Toà án nhân dân tối cao tại thành phố Hồ Chí Minh quyết định:

Huỷ bản án dân sự sơ thẩm số 1932/DSST ngày 27/09/2001 của Toà án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh; giao hồ sơ để Toà án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh điều tra xét xử lại sơ thẩm với hội đồng xét xử khác.

Tại Quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết vụ án dân sự số 122/TĐC-DSST ngày 13-10-2003, Toà án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh quyết định:

Tạm đình chỉ việc giải quyết vụ án dân sự sơ thẩm đã thụ lý số 2241/DSST ngày 4-11-2002 về việc tranh chấp nợ giữa: Nguyên đơn là Công ty Sản xuất và Thương mại Phương Nam với bị đơn là Công ty Hok Khmer Fravic (Campuchia); người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là Tổng công ty Kagenimesco (Campuchia).

Vụ án sẽ được tiếp tục giải quyết khi lý do của việc tạm đình chỉ không còn.

Ngày 19-11-2003 Công ty Sản xuất và Thương mại Phương Nam, do ông Dương Văn Quý, ông Bồ Văn Tòng đại diện, kháng cáo.

Tại Quyết định đình chỉ việc xét xử phúc thẩm số 82/DSPT ngày 29-3-2004, Toà phúc thẩm Toà án nhân dân tối cao tại thành phố Hồ Chí Minh đã quyết định:

1. Bác đơn kháng cáo ngày 19-11-2003 của Công ty Sản xuất và Thương mại Phương Nam.

2. Quyết định tạm đình chỉ số 122/TĐC.DSST ngày 13-10-2003 của Toà án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh có hiệu lực pháp luật.

3. Công ty Sản xuất và Thương mại Phương Nam phải chịu 50.000 đồng án phí dân sự phúc thẩm.

4. Giao toàn bộ hồ sơ vụ án cho Toà án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh để tiếp tục giải quyết khi lý do tạm đình chỉ không còn.

Ngày 4-10-2004, đại diện Công ty Sản xuất và Thương mại Phương Nam có đơn khiếu nại quyết định phúc thẩm.

Tại Quyết định số 51/2006/KN-DS ngày 4-4-2006 Chánh án Toà án nhân dân tối cao đã kháng nghị Quyết định đình chỉ việc xét xử phúc thẩm số 82/DSPT ngày 29-3-2004 của Toà phúc thẩm Toà án nhân dân tối cao tại thành phố Hồ Chí Minh và đề nghị Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao xét xử giám đốc thẩm hủy quyết định đình chỉ việc xét xử phúc thẩm nêu trên; giao hồ sơ vụ án cho Toà phúc thẩm Toà án nhân dân tối cao tại thành phố Hồ Chí Minh xét xử phúc thẩm lại theo đúng quy định của pháp luật.

Tại phiên toà giám đốc, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tối cao nhất trí với kháng nghị của Chánh án Toà án nhân dân tối cao, đề nghị Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao xét xử giám đốc thẩm theo hướng hủy quyết định đình chỉ việc xét xử phúc thẩm nêu trên; giao hồ sơ vụ án cho Toà phúc thẩm Toà án nhân dân tối cao tại thành phố Hồ Chí Minh xét xử phúc thẩm lại theo đúng quy định của pháp luật.

XÉT THẤY

Thẩm phán Vũ Lai Bằng tham gia Hội đồng xét xử phúc thẩm ngày 29-3-2004, để xét đơn kháng cáo của đương sự đối với Quyết định tạm đình chỉ số 122/TĐC.DSST ngày 13-10-2003 của Toà án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, là vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng được quy định tại điểm c khoản 1 Điều 17 Pháp lệnh Thủ tục giải quyết các vụ án dân sự (nay là khoản 3 Điều 47 Bộ luật tố tụng dân sự) vì Thẩm phán Vũ Lai Bằng trước đó đã tham gia xét xử phúc thẩm vụ án này tại phiên toà phúc thẩm ngày 12-9-2002. Mặt khác, tiêu đề “Quyết định đình chỉ việc xét xử phúc thẩm” là không đúng, vì quyết định phúc thẩm này có nội dung là bác đơn kháng cáo của đương sự, giữ y quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án của Toà án cấp sơ thẩm.

Vì vậy, cần phải huỷ “Quyết định đình chỉ việc xét xử phúc thẩm” nêu trên, giao cho Toà phúc thẩm Toà án nhân dân tối cao tại thành phố Hồ Chí Minh giải quyết lại vụ án theo thủ tục phúc thẩm đối với quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết vụ án dân sự của Toà án cấp sơ thẩm bị kháng cáo, kháng nghị theo đúng quy định của pháp luật.

Bởi các lẽ trên, căn cứ vào khoản 3 Điều 291; khoản 3 Điều 297 và Điều 299 Bộ luật tố tụng dân sự.

QUYẾT ĐỊNH

1- Huỷ Quyết định đình chỉ việc xét xử phúc thẩm số 82/DSPT ngày 29/03/2004 của Toà phúc thẩm Toà án nhân dân tối cao tại thành phố Hồ Chí Minh về việc tranh chấp nợ giữa nguyên đơn là Công ty Sản xuất và Thương mại Phương Nam với bị đơn là Công ty Hok Khmer Fravic (Campuchia); người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là Tổng Công ty Kagenimesco (Campuchia).

2- Giao hồ sơ vụ án cho Toà phúc thẩm Toà án nhân dân tối cao tại thành phố Hồ Chí Minh giải quyết phúc thẩm lại theo đúng quy định của pháp luật.

____________________________________________

- Lý do huỷ quyết định phúc thẩm:

1. Toà án cấp phúc thẩm đã vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng vì Hội đồng xét xử phúc thẩm có thành viên đã từng tham gia xét xử phúc thẩm vụ án này trước đó;

2. Nội dung và tiêu đề của Quyết định đình chỉ việc xét xử phúc thẩm không phù hợp với nhau.

- Nguyên nhân dẫn đến việc huỷ quyết định phúc thẩm:

Thiếu sót trong việc phân công Thẩm phán tham gia Hội đồng xét xử phúc thẩm.


159
Bản án/Quyết định đang xem

Quyết định giám đốc thẩm 13/2006/DS-GĐT ngày 05/06/2006 về tranh chấp hợp đồng

Số hiệu:13/2006/DS-GĐT
Cấp xét xử:Giám đốc thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân tối cao
Lĩnh vực:Dân sự
Ngày ban hành:05/06/2006
Là nguồn của án lệ
    Bản án/Quyết định sơ thẩm
      Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về