Bản án 46/2019/DS-ST ngày 09/08/2019 về tranh chấp hợp đồng tín dụng

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN DUY XUYÊN - TỈNH QUẢNG NAM

BẢN ÁN 46/2019/DS-ST NGÀY 09/08/2019 VỀ TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG

Ngày 09/8/2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Duy Xuyên xét xử sơ thẩm công khai vụ án dân sự thụ lý số 26/2019/TLST-DS ngày 05/3/2019 về “Tranh chấp hợp đồng tín dụng”, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 10/2019/QĐXXST-DS ngày 03/7/2019, Quyết định hoãn phiên tòa số: 12/2019/QĐST-DS ngày 25/7/2019; giữa các đương sự:

- Nguyên đơn: Công ty tài chính TNHH MTV Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng.

Đa chỉ: Tầng 2 Tòa nhà Ree, số 9 Đoàn Văn Bơ, phường 12, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh. Người đại diện theo pháp luật: Ông Ông Lô Bằng Gi – Chủ tich HĐQT.

Người đại diện theo ủy quyền: Ông Trần Đức T, sinh năm 1997; Địa chỉ: Tổ 7, khối Tân Thịnh, phường Cẩm An, thành phố Hội An. Có mặt.

- Bị đơn: Bà Đỗ Thị Ch sinh năm 1979; Địa chỉ: Thôn A, xã D, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam. Vắng mặt.

NỘI DUNG VỤ ÁN

Yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn:

Ngày 09/4/2016, bà Đỗ Thị Ch có vay của Công ty tài chính TNHH MTV Ngân hàng Việt Nam thịnh vượng (sau đây gọi tắt là VPBank) số tiền 18.990.000 đồng. Hai bên đã ký kết Hợp đồng tín dụng số 201604411-500000-4289; mục đích vay: vay tiêu dùng cá nhân; lãi suất: 3,75%/ 1 tháng/ số tiền gốc còn phải trả và được tính theo mức giảm dần cho thời hạn 24 tháng tổng cộng là 10.140.000 đồng; thời hạn vay: 24 tháng. Số tiền được giải ngân thông qua hệ thống Bưu điện Việt Nam là 18.000.000 đồng (sau khi trừ tiền lãi kỳ đầu). Trong quá trình thực hiện hợp đồng vay, bà Đỗ Thị Ch đã trả được số tiền 4.856.000 đồng. Số tiền bà Ch còn nợ lại VPBank là 16.866.730 đ nợ gốc và 7.407.270 đ nợ lãi (tính từ tháng 9 năm 2016 đến ngày khởi kiện là 20 tháng). Do đó VPbank khởi kiện yêu cầu bà Đỗ Thị Ch phải trả số tiền nợ gốc là 16.866.730 đồng, nợ lãi 7.407.270 đ tính đến ngày khởi kiện 30/10/2018; tổng cộng 24.274.000 đồng. VPBank không yêu cầu bà Đỗ Thị Ch phải trả tiền lãi kể từ ngày 31/10/2018 cho đến khi trả xong khoản nợ gốc nói trên.

Trong quá trình giải quyết vụ án, bị đơn là bà Đỗ Thị Ch cố tình trốn tránh, không tham gia các phiên hòa giải và phiên họp công khai chứng cứ mặc dù đã được tống đạt hợp lệ các văn bản tố tụng của Tòa án. Do bà Đỗ Thị Ch không thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự nên Tòa án căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án để giải quyết vụ án theo quy định của pháp luật.

Các tài liệu chứng cứ của vụ án gồm:

- Hợp đồng tín dụng số 201604411-500000-4289.

- Chứng từ giải ngân của Bưu điện Việt Nam.

- Các tài liệu liên quan đến tư cách pháp nhân của Công ty tài chính TNHH MTV Ngân hàng Việt Nam thịnh vượng.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ đã được xem xét tại phiên tòa và kết quả tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định:

[1] Về thủ tục tố tụng: Bà Đỗ Thị Ch vắng mặt tại phiên tòa lần thứ hai mặc dù đã được triệu tập hợp lệ. Do đó Hội đồng xét xử tiến hành xét xử vắng mặt bà Ch theo qui định tại điểm b khoản 2 điều 227 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015.

[2] Về nội dung vụ án:

Xét yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn:

Ngày 09/4/2016, bà Đỗ Thị Ch có vay của Công ty tài chính TNHH MTV Ngân hàng Việt Nam thịnh vượng (sau đây gọi tắt là VPBank) số tiền 18.990.000 đồng. Hai bên đã ký kết Hợp đồng tín dụng số 201604411-500000-4289; mục đích vay tiêu dùng cá nhân; lãi suất: 3,75%/ 1 tháng; các bên không thỏa thuận lãi suất quá hạn; thời hạn vay: 24 tháng. Sau khi trừ tiền lãi, bà Ch được giải ngân số tiền 18.000.000 đồng. Trong quá trình thực hiện hợp đồng vay, bà Ch đã trả được số tiền 4.856.000 đồng, sau đó không trả nợ gốc, nợ lãi mặc dù VPBank đã nhiều lần nhắc nhở, đôn đốc nên các bên đã xảy ra tranh chấp.

Đi với khoản tiền nợ gốc: Căn cứ vào Hợp đồng tín dụng số 201604411- 500000-4289 ngày 07/4/2016 và chứng thư giải ngân qua Bưu điện Việt Nam thể hiện VPBank đã giải ngân cho bà Ch số tiền 18.000.000 đồng. Bà Ch đã trả nợ được 4 kỳ với tổng số tiền 4.856.000 đồng, trong đó trả nợ gốc 2.123.270 đồng, trả nợ lãi 2.732.730 đồng. Vì vậy thấy có đủ căn cứ để buộc bà Đỗ Thị Ch phải trả cho VPbank số nợ gốc còn lại là 15.876.730 đồng.

Đi với khoản tiền lãi: Theo yêu cầu của nguyên đơn, tiền lãi do hai bên tự thỏa thuận trong hợp đồng tín dụng là 3,75%/ 1 tháng (45%/ 1 năm) trên số tiền nợ gốc còn phải trả (lãi giảm theo gốc) và được tính theo mức giảm dần cho thời hạn 24 tháng tổng cộng là 10.140.000 đồng. Mức lãi suất nói trên do các bên tự nguyện thỏa thuận, phù hợp với quy định của Luật các tổ chức tín dụng nên cần chấp nhận. Do bà Đỗ Thị Ch chỉ trả được cho nguyên đơn 04 kỳ nợ lãi với tổng số tiền 2.732.730 đồng. Số tiền lãi còn lại là 10.140.000 đồng - 2.732.730 đồng = 7.407.270 đồng. Bà Ch đã vi phạm nghĩa vụ trả nợ nên chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn, buộc bà Ch phải trả số nợ lãi 7.407.270 đồng.

Về án phí: Bà Đỗ Thị Ch phải chịu án phí dân sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật. Hoàn trả tiền tạm ứng án phí dân sự sơ thẩm đã nộp cho VPBank.

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ các Điều 463, 466, 319, 323, 299 Bộ luật dân sự năm 2015; Điều 26 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí tòa án; xử:

- Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Công ty tài chính TNHH MTV Ngân hàng Việt Nam thịnh vượng, buộc bà Đỗ Thị Ch phải trả cho Công ty tài chính TNHH MTV Ngân hàng Việt Nam thịnh vượng số tiền đã vay tính đến ngày 09/8/2019 của Hợp đồng tín dụng số số 201604411-500000-4289 ngày 07/4/2016 là: 16.866.730 đồng nợ gốc, nợ lãi trong hạn là 7.407.270 đồng đồng, tổng cộng 24.274.000 đồng (hai mươi bốn triệu hai trăm bảy mươi bốn nghìn đồng).

Kể từ ngày quyết định có hiệu lực pháp luật (đối với các trường hợp cơ quan thi hành án có quyền chủ động ra quyết định thi hành án) hoặc kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án (đối với các khoản tiền phải trả cho người được thi hành án) cho đến khi thi hành án xong, tất cả các khoản tiền, hàng tháng bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất quy định tại Khoản 2 Điều 357 Bộ luật dân sự.

- Bà Đỗ Thị Ch phải chịu 1.213.700 đồng (một triệu hai trăm mười ba nghìn bảy trăm đồng) án phí dân sự sơ thẩm.

- Hoàn trả cho Công ty tài chính TNHH MTV Ngân hàng Việt Nam thịnh vượng số tiền tạm ứng án phí đã nộp là 607.000 đồng (sáu trăm linh bảy nghìn đồng) theo biên lai thu số 7626 ngày 05/3/2019 của Chi cục thi hành án dân sự huyện Duy Xuyên.

Công ty tài chính TNHH MTV Ngân hàng Việt Nam thịnh vượng có quyền kháng cáo bản án sơ thẩm trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án (09/8/2019). Bà Đỗ Thị Ch có quyền kháng cáo bản án sơ thẩm trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận hoặc niêm yết bản án.

Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự.


23
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án 46/2019/DS-ST ngày 09/08/2019 về tranh chấp hợp đồng tín dụng

Số hiệu:46/2019/DS-ST
Cấp xét xử:Sơ thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
Lĩnh vực:Dân sự
Ngày ban hành: 09/08/2019
Là nguồn của án lệ
Bản án/Quyết định sơ thẩm
Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về