Việc du học có được chuyển ngành, nghề học, chuyển trường, chuyển nước đến học hay không? Hồ sơ, trình tự thực hiện du học như thế nào?

Con tôi được nhận học bổng du học theo thông tin là học bổng này do ngân sách nhà nước cấp thông qua các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập. Nhưng bây giờ con tôi có ý định chuyển ngành nghề học và chuyển trường học khác ở nước đến học thì có được không? Học bổng ngân sách nhà nước cấp được quy định ra sao? Hồ sơ, trình tự thực hiện như thế nào? Tôi xin cảm ơn !

Học bổng ngân sách nhà nước cấp được quy định ra sao?

Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 3 Nghị định 86/2021/NĐ-CP quy định về học bổng ngân sách nhà nước cấp như sau:

- Du học sinh học bổng ngân sách nhà nước là công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập được nhận toàn phần hoặc một phần chi phí đào tạo, chi phí đi lại, sinh hoạt phí và các chi phí khác liên quan đến học tập từ một hoặc nhiều nguồn trong các nguồn kinh phí sau đây:

- Học bổng ngân sách nhà nước cấp trong khuôn khổ hiệp định, thỏa thuận hợp tác giữa Chính phủ Việt Nam với Chính phủ nước ngoài;

- Học bổng ngân sách nhà nước cấp thông qua các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

- Học bổng do Chính phủ nước ngoài, nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), chính quyền các vùng lãnh thổ, các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ hoặc cá nhân tài trợ thông qua Chính phủ Việt Nam (sau đây gọi chung là học bổng do phía nước ngoài đài thọ).

Như vậy đối với trường hợp của bạn là dạng học bổng được cấp ngân sách nhà nước cấp thông qua các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập. Bên cạnh đó, trường hợp của bạn cũng tùy thuộc vào dạng học bổng sẽ được nhận toàn phần hoặc một phần chi phí đào tạo, chi phí đi lại, sinh hoạt phí và các chi phí khác liên quan đến học tập.

Chuyển ngành khi du học

Chuyển ngành khi du học 

Du học sinh có được chuyển ngành, nghề học, chuyển trường, chuyển nước đến học hay không?

Căn cứ khoản 1 Điều 7 Nghị định 86/2021/NĐ-CP quy định về chuyển ngành, nghề học, chuyển trường, chuyển nước đến học như sau:

- Du học sinh quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 3 Nghị định này muốn chuyển ngành, nghề học, chuyển trường, chuyển nước đến học thì phải được cơ quan cử đi học ra quyết định cho phép chuyển ngành, nghề học, chuyển trường, chuyển nước đến học.

Như vậy theo quy định trên thì trường hợp của con bạn muốn được chuyển ngành học và trường học tại nước chuyển đến học phải được cơ quan cử đi học ra quyết định cho phép.

Hồ sơ, trình tự thực hiện như thế nào?

Căn cứ khoản 2 và khoản 3 Điều 7 Nghị định 86/2021/NĐ-CP quy định về hồ sơ, trình tự thực hiện chuyển ngành, nghề học, chuyển trường, chuyển nước đến học như sau:

- Hồ sơ chuyển ngành, nghề học, chuyển trường, chuyển nước đến học gồm;

+ Đơn đề nghị chuyển ngành, nghề học, chuyển trường, chuyển nước đến học (Mẫu số 02 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này);

+ Bản sao văn bản đồng ý của cơ sở giáo dục nước ngoài cả nơi chuyển đi và chuyển đến về việc du học sinh chuyển ngành, nghề học, chuyển trường; chuyển nước đến học;

+ Ý kiến đồng ý bằng văn bản của cơ quan quản lý trực tiếp du học sinh về việc chuyển ngành, nghề học, chuyển trường, chuyển nước đến học (đối với trường hợp có cơ quan công tác).

- Trình tự thực hiện:

+ Du học sinh nộp 01 bộ hồ sơ quy định tại khoản 2 Điều này qua đường bưu điện hoặc trực tiếp hoặc trực tuyến cho cơ quan cử đi học;

+ Trong thời hạn 05 ngày làm việc, nếu hồ sơ xin chuyển ngành, nghề học, chuyển trường, chuyển nước đến học không hợp lệ, cơ quan cử đi học thông báo cho du học sinh để bổ sung và hoàn thiện theo quy định;

+ Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan cử đi học ra quyết định cho phép du học sinh chuyển ngành, nghề học, chuyển trường, chuyển nước đến học. Cơ quan cử đi học gửi quyết định này cho du học sinh và cơ quan quản lý trực tiếp của du học sinh (đối với trường hợp có cơ quan công tác); trường hợp không đồng ý phải có văn bản thông báo cho du học sinh và cơ quan quản lý trực tiếp của du học sinh (đối với trường hợp có cơ quan công tác) nêu rõ lý do.

- Du học sinh quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 3 Nghị định này tự ý chuyển ngành, nghề học, chuyển trường, chuyển nước đến học khi chưa được cơ quan cử đi học cho phép thì không được xem xét cấp học bổng để theo học ngành, nghề học mới hoặc tại trường mới.

- Du học sinh quy định tại điểm c khoản 1 Điều 3 Nghị định này nếu chuyển ngành, nghề học, chuyển trường thì thực hiện thủ tục theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này và theo quy định của phía nước ngoài đài thọ học bổng.

Như vậy bạn căn cứ theo quy định trên về hồ sơ và trình tự thực hiện chuyển ngành, nghề học, chuyển trường, chuyển nước đến học để đúng nhất theo quy định pháp luật hiện hành.

Đi đến trang Tìm kiếm nội dung Tư vấn pháp luật - Du học

Đình Khôi

Du học
Căn cứ pháp lý
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào