Ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm đối với khoáng sản chưa khai thác tại địa phương như thế nào theo quy định hiện nay?

Cho tôi hỏi tại địa phương nếu có khoáng sản chưa khai thác thì Ủy ban nhân dân các cấp tỉnh, huyện, xã sẽ có trách nhiệm như thế nào? Quy định cụ thể tại văn bản nào? Tôi cảm ơn - Câu hỏi của Anh Trung (Bắc Ninh).

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm thế nào đối với khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn quản lý?

Tại khoản 1 Điều 17 Nghị định 158/2016/NĐ-CP quy định trách nhiệm đối với khoáng sản chưa khai thác của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh như sau:

Trách nhiệm bảo vệ khoáng sản chưa khai thác của Ủy ban nhân dân các cấp
1. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm:
a) Chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp huyện đề xuất kế hoạch; giao Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp, lập, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt Phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn địa phương theo định mức chi ngân sách do Bộ Tài chính hướng dẫn;
b) Chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp huyện, xã; các cơ quan chuyên môn; phối hợp với các lực lượng Quốc phòng, Công an ngăn chặn, giải tỏa hoạt động khai thác khoáng sản không có giấy phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (dưới đây gọi chung là hoạt động khai thác khoáng sản trái phép) trên địa bàn;
c) Tổng kết, đánh giá công tác bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn và đưa vào Báo cáo tình hình quản lý nhà nước về khoáng sản hàng năm;
d) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ khi để xảy ra tình trạng khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn địa phương mà không xử lý hoặc xử lý không dứt điểm để diễn ra kéo dài.

Theo đó thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh theo các quy định nêu trên.

Đồng thời về phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác được nêu tại điểm a nêu trên có nội dung được quy định tại Điều 18 Nghị định 158/2016/NĐ-CP như sau:

Nội dung chính của phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác
Phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác quy định tại điểm a khoản 1 Điều 17 Nghị định này gồm các nội dung chính sau đây:
1. Thực trạng công tác quản lý nhà nước về khoáng sản và hoạt động khoáng sản, gồm cả công tác bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn địa phương tại thời điểm lập Phương án; những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân.
2. Thống kê số lượng, diện tích, tọa độ các khu vực thăm dò, khai thác khoáng sản đang hoạt động của các tổ chức, cá nhân được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép trên địa bàn; các khu vực khai thác đã kết thúc, đóng cửa mỏ để bảo vệ; các bãi thải của mỏ đã có quyết định đóng cửa.
Ranh giới, diện tích có khoáng sản đã và đang được điều tra, đánh giá; các khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia cần bảo vệ; các khu vực cấm hoạt động khoáng sản, các khu vực tạm cấm hoạt động khoáng sản đã phê duyệt; các khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ đã được khoanh định và công bố.
3. Cập nhật thông tin quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản của tỉnh/thành phố đã được điều chỉnh, bổ sung; thông tin về quy hoạch khoáng sản chung cả nước đã được phê duyệt tính đến thời điểm lập Phương án.
4. Quy định trách nhiệm của các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Văn hóa, Thể thao và Du lịch; lực lượng công an, quân đội trong bảo vệ khoáng sản chưa khai thác; các cơ quan thông tấn, báo chí, truyền hình địa phương trong việc đăng tải thông tin quản lý nhà nước về khoáng sản, về khai thác trái phép.
5. Quy định trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã; hình thức xử lý đối với tập thể, cá nhân là người đứng đầu chính quyền huyện, xã để xảy ra khai thác khoáng sản trái phép, mua bán, vận chuyển khoáng sản trái phép trên địa bàn mà không giải tỏa dứt điểm, để tái diễn, kéo dài; trách nhiệm của trưởng xóm/thôn trong việc thông tin kịp thời cho chính quyền xã, huyện khi phát hiện có hoạt động khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn.
6. Quy định trách nhiệm phối hợp giữa các Sở, ngành có liên quan của địa phương; các cấp chính quyền huyện, xã trong việc cung cấp, xử lý thông tin và giải tỏa hoạt động khai thác khoáng sản trái phép; trách nhiệm của cơ quan, người tiếp nhận thông tin; cơ chế xử lý thông tin được tiếp nhận.
7. Kế hoạch, các giải pháp tổ chức thực hiện; dự toán chi phí thực hiện.

Ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm đối với khoáng sản chưa khai thác tại địa phương như thế nào theo quy định hiện nay?

Ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm đối với khoáng sản chưa khai thác tại địa phương như thế nào theo quy định hiện nay? (Hình từ Internet)

Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm thế nào đối với khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn quản lý?

Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn theo các tiêu chí được quy định tại khoản 2 Điều 17 Nghị định 158/2016/NĐ-CP như sau:

- Chủ trì phổ biến và triển khai Phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn;

- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp xã) thực hiện các biện pháp bảo vệ khoáng sản chưa khai thác;

- Tiến hành giải tỏa, ngăn chặn hoạt động khai thác khoáng sản trái phép ngay sau khi phát hiện hoặc được báo tin xảy ra trên địa bàn. Kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh để chỉ đạo xử lý trong trường hợp không ngăn chặn được hoạt động khai thác khoáng sản trái phép;

- Trước ngày 15 tháng 12 hàng năm gửi Ủy ban nhân dân cấp tỉnh báo cáo về tình hình bảo vệ khoáng sản chưa khai thác tại địa phương;

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh khi để xảy ra tình trạng khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn mà không xử lý hoặc để diễn ra kéo dài.

Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm thế nào đối với khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn quản lý?

Tại khoản 3 Điều 17 Nghị định 158/2016/NĐ-CP quy định Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn quản lý như sau:

Trách nhiệm bảo vệ khoáng sản chưa khai thác của Ủy ban nhân dân các cấp
...
3. Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm:
a) Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về khoáng sản đến thôn/bản/xóm; vận động nhân dân địa phương không khai thác, thu mua, tàng trữ, vận chuyển khoáng sản trái phép, phát hiện và tố giác tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản trái phép; thực hiện Phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn;
b) Phát hiện và thực hiện các giải pháp ngăn chặn hoạt động khai thác khoáng sản trái phép ngay sau khi phát hiện; trường hợp vượt thẩm quyền kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh cấp huyện để chỉ đạo công tác giải tỏa;
c) Định kỳ 6 tháng báo cáo tình hình bảo vệ khoáng sản chưa khai thác tại địa phương cho Ủy ban nhân dân cấp huyện.
Đi đến trang Tìm kiếm nội dung Tư vấn pháp luật - Ủy ban nhân dân

Diễm Quỳnh

Ủy ban nhân dân
Căn cứ pháp lý
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về Ủy ban nhân dân có thể đặt câu hỏi tại đây.

TÌM KIẾM LIÊN QUAN
Ủy ban nhân dân
MỚI NHẤT
Pháp luật
Ủy ban nhân dân các cấp có thẩm quyền ban hành các loại văn bản quy phạm pháp luật nào? Văn bản được ban hành với mục đích gì?
Pháp luật
Ủy ban nhân dân cấp xã được ban hành các loại văn bản quy phạm pháp luật nào trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật?
Pháp luật
Ủy ban nhân dân có trách nhiệm chỉ đạo cơ quan quân sự địa phương phối hợp với cơ quan Công an gọi công dân nhập ngũ nhằm đảm bảo đủ chỉ tiêu thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân không?
Pháp luật
Ủy ban nhân dân có phải cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực giá hay không? Có thẩm quyền định giá hàng hóa không?
Pháp luật
Cơ quan nào của Ủy ban nhân dân huyện có chức năng quản lý, kiểm soát mua, bán sản phẩm nông, lâm sản, dược liệu được trồng tại địa phương tránh sản phẩm giả?
Pháp luật
Tại các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức ban lãnh đạo, người đứng đầu như thế nào?
Pháp luật
Ủy ban nhân dân có thẩm quyền trong việc kiểm tra, công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ hay không?
Pháp luật
Phạm vi, trách nhiệm giải quyết công việc của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã được pháp luật quy định như thế nào?
Pháp luật
Ủy ban nhân dân cấp xã, Trưởng thôn có trách nhiệm gì với các nội dung nhân dân bàn và quyết định trong việc thực hiện dân chủ?
Pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm gì trong việc lập và gửi báo cáo về hoạt động đo đạc và bản đồ?
Xem thêm...
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào