Trong trường hợp công dân khám nghĩa vụ quân sự sức khỏe loại 5 thì có phải đi nghĩa vụ hay không?

Cho em hỏi em đi khám nghĩa vụ quân sự em được loại 5 mà sao em vẫn có giấy gọi nhập ngũ, cho em hỏi có rơi vào diện đi nghĩa vụ không? Và loại 5 khi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự có ý nghĩa gì? Mong được tư vấn, xin cảm ơn!

Khi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự thì cần mang theo những giấy tờ gì?

Tại Điều 10 Thông tư liên tịch 16/2016/TTLT-BYT-BQP quy định yêu cầu đối với công dân khi đi kiểm tra, sơ tuyển, khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự như sau:

"1. Phải xuất trình
a) Lệnh gọi khám sức khỏe hoặc kiểm tra sức khỏe của Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự huyện;
b) Giấy chứng minh nhân dân;
c) Các giấy tờ liên quan đến sức khỏe cá nhân (nếu có) để giao cho Hội đồng khám sức khỏe hoặc Tổ kiểm tra sức khỏe nghĩa vụ quân sự.
2. Không uống rượu, bia hoặc dùng chất kích thích.
3. Chấp hành nội quy khu vực khám sức khỏe, kiểm tra sức khỏe.
4. Cấm các hành vi lợi dụng việc khám sức khỏe để trốn, tránh thực hiện nghĩa vụ quân sự."

Khám nghĩa vụ

Khám nghĩa vụ

Loại 5 khi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự có ý nghĩa gì?

Theo quy định tại Điều 9 Thông tư liên tịch 16/2016/TTLT-BYT-BQP quy định về phân loại sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự như sau:

"1. Căn cứ phân loại sức khỏe
Theo tiêu chuẩn sức khỏe tại Bảng số 1, Bảng số 2 và Bảng số 3 Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư này.
2. Cách cho điểm
Mỗi chỉ tiêu, sau khi khám bác sỹ cho điểm chẵn từ 1 - 6 vào cột “Điểm”, cụ thể:
a) Điểm 1: Chỉ tình trạng sức khỏe rất tốt;
b) Điểm 2: Chỉ tình trạng sức khỏe tốt;
c) Điểm 3: Chỉ tình trạng sức khỏe khá;
d) Điểm 4: Chỉ tình trạng sức khỏe trung bình;
đ) Điểm 5: Chỉ tình trạng sức khỏe kém;
e) Điểm 6: Chỉ tình trạng sức khỏe rất kém.
3. Cách ghi phiếu sức khỏe nghĩa vụ quân sự
a) Mỗi chuyên khoa, sau khi khám xét, bác sỹ sẽ cho điểm vào cột “Điểm”; ở cột “Lý do” phải ghi tóm tắt lý do cho số điểm đó; ở cột “Ký”, bác sỹ khám phải ký và ghi rõ họ tên;
b) Phần kết luận, Chủ tịch Hội đồng khám sức khỏe căn cứ vào điểm đã cho ở từng chỉ tiêu để kết luận, phân loại sức khỏe theo đúng quy định, ghi bằng số và chữ (phần bằng chữ để ở trong ngoặc đơn);
c) Chủ tịch Hội đồng khám sức khỏe có trách nhiệm ký vào phiếu sức khỏe nghĩa vụ quân sự sau khi kết luận;
d) Chữ ký của Chủ tịch Hội đồng khám sức khỏe được đóng dấu của cơ quan Chủ tịch Hội đồng; chữ ký của Chủ tịch Hội đồng khám phúc tra sức khỏe được đóng dấu của đơn vị quyết định thành lập Hội đồng khám phúc tra sức khỏe.
4. Cách phân loại sức khỏe
Căn cứ vào số điểm chấm cho 8 chỉ tiêu ghi trong phiếu sức khỏe nghĩa vụ quân sự để phân loại, cụ thể như sau:
a) Loại 1: 8 chỉ tiêu đều đạt điểm 1;
b) Loại 2: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 2;
c) Loại 3: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 3;
d) Loại 4: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 4;
đ) Loại 5: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 5;
e) Loại 6: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 6.
5. Một số điểm cần chú ý
a) Trường hợp đang mắc bệnh cấp tính, bệnh có thể thuyên giảm hay tăng lên sau một thời gian hoặc sau điều trị, thì điểm đó phải kèm theo chữ “T” bên cạnh (nghĩa là “tạm thời”). Người khám phải ghi tóm tắt bằng tiếng Việt tên bệnh bên cạnh (có thể ghi bằng danh từ quốc tế giữa hai ngoặc đơn). Khi kết luận, nếu chữ “T” ở chỉ tiêu có điểm lớn nhất, phải viết chữ “T” vào phần phân loại sức khỏe;
b) Trường hợp nghi ngờ chưa thể cho điểm ngay được, Hội đồng khám sức khỏe có thể gửi công dân tới khám tại một bệnh viện để kết luận chính xác hơn;
c) Trường hợp chưa kết luận được thì gửi công dân đó đến bệnh viện chuyên khoa gần nhất để khám và kết luận chẩn đoán. Thời gian tối đa từ 7 - 10 ngày phải có kết luận và chỉ thực hiện trong trường hợp cần thiết;
d) Những trường hợp phiếu sức khỏe có ghi chữ “T”, Hội đồng khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự có trách nhiệm hướng dẫn công dân đến các cơ sở y tế để điều trị."

Theo đó, khi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự loại 5 cho biết tình trạng sức khỏe kém và có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 5.

Khám nghĩa vụ quân sự sức khỏe loại 5 thì có phải đi nghĩa vụ hay không?

Theo Điều 4 Thông tư 148/2018/TT-BQP quy định về tiêu chuẩn tuyển quân như sau:

"1. Tuổi đời:
a) Công dân từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi.
b) Công dân nam được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ trong thời gian một khóa đào tạo của một trình độ đào tạo thì tuyển chọn và gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi.
2. Tiêu chuẩn chính trị:
a) Thực hiện theo Thông tư liên tịch số 50/2016/TTLT-BQP-BCA ngày 15 tháng 4 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng - Bộ trưởng Bộ Công an quy định tiêu chuẩn chính trị tuyển chọn công dân vào phục vụ trong Quân đội nhân dân Việt Nam.
b) Đối với các cơ quan, đơn vị và vị trí trọng yếu cơ mật trong Quân đội; lực lượng Tiêu binh, Nghi lễ; lực lượng Vệ binh và Kiểm soát quân sự chuyên nghiệp thực hiện tuyển chọn theo quy định của Bộ Quốc phòng.
3. Tiêu chuẩn sức khỏe:
a) Tuyển chọn những công dân có sức khỏe loại 1, 2, 3 theo quy định tại Thông tư liên tịch số 16/2016/TTLT-BYT-BQP ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định việc khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự.
b) Đối với các cơ quan, đơn vị, vị trí quy định tại Điểm b, Khoản 2 Điều này, thực hiện tuyển chọn bảo đảm tiêu chuẩn riêng theo quy định của Bộ Quốc phòng.
c) Không gọi nhập ngũ vào Quân đội những công dân có sức khỏe loại 3 tật khúc xạ về mắt (cận thị 1,5 diop trở lên, viễn thị các mức độ); nghiện ma túy, nhiễm HlV, AIDS.
4. Tiêu chuẩn văn hóa:
a) Tuyển chọn và gọi nhập ngũ những công dân có trình độ văn hóa lớp 8 trở lên, lấy từ cao xuống thấp. Những địa phương có khó khăn không đảm bảo đủ chỉ tiêu giao quân thì báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định được tuyển chọn số công dân có trình độ văn hóa lớp 7.
b) Các xã thuộc vùng sâu, vùng xa, vùng điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật; đồng bào dân tộc thiểu số dưới 10.000 người thì được tuyển không quá 25% công dân có trình độ văn hóa cấp tiểu học, còn lại là trung học cơ sở trở lên.

Như vậy, theo quy định trên thì chỉ tuyển chọn những công dân có sức khỏe lại 1, 2, 3 thực hiện nghĩa vụ quân sự. Trường hợp của anh như thông tin anh cung cấp kết quả là loại 5 (có ít nhất một chỉ tiêu bị điểm 5 - tình trạng sức khỏe kém theo quy định tại Điều 9 Thông tư liên tịch 16/2016/TTLT-BYT-BQP) thì anh thuộc trường hợp được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 41 Luật nghĩa vụ quân sự 2015 do chưa đủ sức khỏe phục vụ tại ngũ theo quy định.

Nếu anh nhận được Giấy gọi nhập ngũ này thì anh nên liên hệ trực tiếp Ban chỉ huy quân sự cấp huyện đã ra lệnh gọi nhập ngũ với anh để họ giải thích cụ thể trường hợp của mình là như thế nào anh nhé.


Đi đến trang Tìm kiếm nội dung Tư vấn pháp luật - Nghĩa vụ quân sự

Phạm Tiến Đạt

Nghĩa vụ quân sự
Khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự
Căn cứ pháp lý
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về Nghĩa vụ quân sự có thể đặt câu hỏi tại đây.

Pháp Luật Doanh Nghiệp
TÌM KIẾM LIÊN QUAN
Nghĩa vụ quân sự Khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự
MỚI NHẤT
Pháp luật
Thời gian nhập ngũ 2023 của từng địa phương trên toàn quốc được diễn ra từ ngày nào? Chỉ tiêu tuyển quân hằng năm có cố định không?
Pháp luật
Thời gian nhập ngũ 2023 là ngày nào? Đi nghĩa vụ quân sự năm 2023 thì khi nào được xuất ngũ?
Pháp luật
Hành vi nào được xem là hành vi gian dối làm sai lệch kết quả phân loại sức khỏe khám nghĩa vụ quân sự?
Pháp luật
Công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự tại Thành phố Hồ Chính Minh có thể sẽ được mổ mắt miễn phí?
Pháp luật
Thẩm quyền giải quyết khiếu nại lệnh gọi nhập ngũ thuộc về ai? Khiếu nại lệnh gọi nhập ngũ thông qua hình thức nào?
Pháp luật
Luật Nghĩa vụ quân sự mới nhất 2023 là Luật nào? Những văn bản nào còn hiệu lực hướng dẫn Luật Nghĩa vụ quân sự?
Pháp luật
Không có mặt đúng thời gian, địa điểm khám sức khỏe ghi trong lệnh gọi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự nhưng không bị phạt tiền trong trường hợp nào?
Pháp luật
Không có mặt đúng thời gian, địa điểm tập trung ghi trong lệnh gọi nhập ngũ trong trường hợp nào thì không bị xử phạt?
Pháp luật
Kiến nghị bắt buộc thực hiện nghĩa vụ quân sự trước khi học đại học, Bộ Quốc phòng trả lời như thế nào?
Pháp luật
Trốn khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự có vi phạm tội trốn tránh nghĩa vụ quân sự không? Trường hợp trốn khám sức khỏe thì bị xử phạt như thế nào?
Xem thêm...
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào