Trong tờ khai thay đổi thông tin cư trú có cần ghi rõ ý kiến đồng ý cho đăng ký thường trú của chủ hộ khi trước đó chủ hộ đồng ý bằng văn bản?

Em đang làm thủ tục đăng ký thường trú nhưng trước đó chủ hộ đã làm văn bản cho đồng ý nhập khẩu đăng ký thường trú rồi, thì hiện trong tờ khai có cần ý kiến của họ nữa không? Vì chủ hộ hiện không ở nhà. Em và chủ hộ không có mối quan hệ họ hàng thân thích. Câu hỏi của chị A.P.Q đến từ TP.HCM.

Trong tờ khai thay đổi thông tin cư trú có cần ghi rõ ý kiến đồng ý cho đăng ký thường trú của chủ hộ khi trước đó chủ hộ đồng ý bằng văn bản?

Căn cứ tại khoản 3 Điều 21 Luật Cư trú 2020 quy định về hồ sơ đăng ký thường trú như sau:

Hồ sơ đăng ký thường trú
...
3. Hồ sơ đăng ký thường trú đối với người quy định tại khoản 3 Điều 20 của Luật này bao gồm:
a) Tờ khai thay đổi thông tin cư trú, trong đó ghi rõ ý kiến đồng ý cho đăng ký thường trú của chủ hộ, chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp được cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ hoặc người được ủy quyền, trừ trường hợp đã có ý kiến đồng ý bằng văn bản;
b) Hợp đồng cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ hoặc văn bản về việc cho mượn, cho ở nhờ chỗ ở hợp pháp đã được công chứng hoặc chứng thực theo quy định của pháp luật;
c) Giấy tờ, tài liệu chứng minh đủ diện tích nhà ở để đăng ký thường trú theo quy định.

Đồng thời, theo quy định tại khoản 3 Điều 20 Luật Cư trú 2020 về điều kiện đăng ký thường trú:

Điều kiện đăng ký thường trú
...
3. Trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này, công dân được đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ khi đáp ứng các điều kiện sau đây:
a) Được chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp đồng ý cho đăng ký thường trú tại địa điểm thuê, mượn, ở nhờ và được chủ hộ đồng ý nếu đăng ký thường trú vào cùng hộ gia đình đó;
b) Bảo đảm điều kiện về diện tích nhà ở tối thiểu do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định nhưng không thấp hơn 08 m2 sàn/người.

Đối chiếu với thông tin bạn cung cấp:

- Đang làm thủ tục đăng ký thường trú;

- Trước đó chủ hộ đã làm văn bản cho đồng ý nhập khẩu đăng ký thường trú;

- Bạn và chủ hộ không có mối quan hệ họ hàng thân thích

Theo đó, có 2 trường hợp có thể xảy ra như sau:

Trường hợp 1: nếu chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp và chủ hộ là 2 người khác nhau thì trong Tờ khai thay đổi thông tin cư trú:

- Không cần ghi rõ ý kiến đồng ý cho đăng ký thường trú của chủ hộ. Bởi, đã có ý kiến đồng ý bằng văn bản theo quy định.

- Tuy nhiên, bạn cần phải ghi rõ ý kiến đồng ý cho đăng ký thường trú của chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp được cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ hoặc người được ủy quyền, trừ trường hợp đã có ý kiến đồng ý bằng văn bản.

Lưu ý: Trường hợp chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp gồm nhiều cá nhân, tổ chức thì phải có ý kiến đồng ý của tất cả các đồng sở hữu trừ trường hợp đã có thỏa thuận về việc cử đại diện có ý kiến đồng ý;

Trường hợp chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp xác nhận nội dung đồng ý thông qua ứng dụng VNeID thì công dân phải kê khai thông tin về họ, chữ đệm, tên và số định danh cá nhân của chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp.

Trường hợp 2: nếu chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp và chủ hộ là cùng 1 người thì trong Tờ khai thay đổi thông tin cư trú:

- Không cần ghi rõ ý kiến đồng ý cho đăng ký thường trú của chủ hộ. Bởi, đã có ý kiến đồng ý bằng văn bản theo quy định.

Trong tờ khai thay đổi thông tin cư trú có cần ghi rõ ý kiến đồng ý cho đăng ký thường trú của chủ hộ khi trước đó chủ hộ đồng ý bằng văn bản?

Trong tờ khai thay đổi thông tin cư trú có cần ghi rõ ý kiến đồng ý cho đăng ký thường trú của chủ hộ khi trước đó chủ hộ đồng ý bằng văn bản? (Hình từ Internet)

Mẫu Tờ khai thay đổi thông tin cư trú khi đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp không thuộc quyền sở hữu của mình là mẫu nào?

Mẫu Tờ khai thay đổi thông tin cư trú khi đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp không thuộc quyền sở hữu của mình là Mẫu CT01 được ban hành kèm theo Thông tư 66/2023/TT-BCA.

Tải về Mẫu Tờ khai thay đổi thông tin cư trú khi đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp không thuộc quyền sở hữu của mình.

Khi đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp không thuộc quyền sở hữu của mình thì văn bản đồng ý cho đăng ký thường trú của chủ hộ có phải công chứng không?

Căn cứ tại Tờ khai thay đổi thông tin cư trú - Mẫu CT01 được ban hành kèm theo Thông tư 66/2023/TT-BCA:

Thì ở mục ý kiến của chủ hộ áp dụng đối với các trường hợp quy định tại khoản 2, khoản 3, khoản 5, khoản 6 Điều 20 Luật Cư trú 2020; khoản 1 Điều 25 Luật Cư trú 2020; điểm a khoản 1 Điều 26 Luật Cư trú 2020.

Việc lấy ý kiến của chủ hộ được thực hiện theo các phương thức sau:

- Chủ hộ ghi rõ nội dung đồng ý và ký, ghi rõ họ tên vào Tờ khai thay đổi thông tin cư trú - Mẫu CT01.

- Chủ hộ xác nhận nội dung đồng ý thông qua ứng dụng VNeID hoặc các dịch vụ công trực tuyến khác.

- Chủ hộ có văn bản riêng ghi rõ nội dung đồng ý (văn bản này không phải công chứng, chứng thực).

Như vậy, khi đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp không thuộc quyền sở hữu của mình thì văn bản đồng ý cho đăng ký thường trú của chủ hộ không phải công chứng, chứng thực.

Đăng ký thường trú Tải về các quy định hiện hành liên quan đến Đăng ký thường trú
Căn cứ pháp lý
MỚI NHẤT
Pháp luật
Có được đăng ký thường trú mới tại nhà ở đã có quyết định phá dỡ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hay không?
Pháp luật
Địa chỉ thường trú là gì? Đăng ký tại chỗ ở hợp pháp không thuộc quyền sở hữu của mình thì hồ sơ đăng ký địa chỉ thường trú gồm những gì?
Pháp luật
Người bị bệnh tâm thần có được đăng ký thường trú tại nhà dì ruột của mình hay không? Nếu được thì hồ sơ đăng ký gồm những gì?
Pháp luật
Cá nhân có thể đăng ký tạm trú khi chưa thực hiện đăng ký thường trú hay không? Hồ sơ đăng ký cần những giấy tờ gì?
Pháp luật
Đối tượng nào được miễn lệ phí đăng ký thường trú? Thân nhân của người có công với cách mạng có được miễn lệ phí khi đăng ký thường trú hay không?
Pháp luật
Công dân Việt Nam có được quyền bảo lãnh cho người nước ngoài thường trú tại Việt Nam hay không?
Pháp luật
Nơi cư trú của người chưa thành niên do Tòa án quyết định thì việc đăng ký thường trú có cần được sự đồng ý của cha, mẹ không?
Pháp luật
Trong tờ khai thay đổi thông tin cư trú có cần ghi rõ ý kiến đồng ý cho đăng ký thường trú của chủ hộ khi trước đó chủ hộ đồng ý bằng văn bản?
Pháp luật
Trẻ em sống ở tu viện công giáo thì được đăng ký thường trú như thế nào? Thủ tục đăng ký thường trú như thế nào?
Pháp luật
Chung cư chưa có sổ hồng có đăng ký thường trú được không? Điều kiện đăng ký thường trú là gì?
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về có thể đặt câu hỏi tại đây.

Đi đến trang Tìm kiếm nội dung Tư vấn pháp luật - Đăng ký thường trú
1,960 lượt xem
TÌM KIẾM LIÊN QUAN
Đăng ký thường trú
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào