Trong tiêu chuẩn xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp, viên chức chuyên ngành thông tin có yêu cầu phải có bằng khen của Thủ tướng Chính phủ không?

Tôi cần thông tin về xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp, thì để xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức chuyên ngành thông tin đảm bảo các nguyên tắc nào? Có yêu cầu phải có bằng khen của Thủ tướng Chính phủ trong tiêu chuẩn xét thăng hạng hay không? Hồ sơ giấy tờ để dự xét thăng hạng cần chuẩn bị những gì? - Câu hỏi của anh Duy đến từ Điện Biên.

Để xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức chuyên ngành thông tin đảm bảo các nguyên tắc nào?

Xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp

Xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp (Hình từ Internet)

Theo Điều 3 Thông tư 03/2021/TT-BTTTT quy định về nguyên tắc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức chuyên ngành thông tin cụ thể như sau:

Nguyên tắc thi, xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp
1. Việc cử viên chức chuyên ngành Thông tin và Truyền thông tham dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp phải căn cứ vào vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp được cấp có thẩm quyền phê duyệt, số lượng viên chức ứng với chức danh nghề nghiệp còn thiếu theo yêu cầu của vị trí việc làm và nhu cầu của đơn vị sự nghiệp công lập.
2. Viên chức chuyên ngành Thông tin và Truyền thông tham dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp phải đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự thi hoặc xét thăng hạng theo quy định của pháp luật.
3. Việc tổ chức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Thông tin và Truyền thông phải bảo đảm bình đẳng, công khai, minh bạch, khách quan và đúng quy định của pháp luật.

Trong tiêu chuẩn xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp, viên chức chuyên ngành thông tin có yêu cầu phải có bằng khen của Thủ tướng Chính phủ không?

Theo Điều 6 Thông tư 03/2021/TT-BTTTT quy định về tiêu chuẩn xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp của viên chức chuyên ngành thông tin như sau:

Viên chức chuyên ngành Thông tin và Truyền thông có thành tích xuất sắc trong hoạt động nghề nghiệp được cử dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp khi có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện sau đây:

- Đáp ứng đầy đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 4 Thông tư này.

- Có thành tích xuất sắc như sau:

+ Đối với viên chức dự xét thăng hạng từ hạng II lên hạng I: Trong thời gian giữ chức danh nghề nghiệp hạng II được khen thưởng Huân chương lao động hạng Ba trở lên hoặc đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc

- Đối với viên chức dự xét thăng hạng từ hạng III lên hạng II: Trong thời gian giữ chức danh nghề nghiệp hạng III được khen thưởng Bằng khen Thủ tướng Chính phủ hoặc đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương trở lên

- Đối với viên chức dự xét thăng hạng từ hạng IV lên hạng III: Trong thời gian giữ chức danh nghề nghiệp hạng IV được khen thưởng Bằng khen cấp bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương trở lên hoặc đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở.

Như vậy, về yêu cầu có bằng khen của Thủ tướng Chính phủ thì quy định trong thời gian giữ chức danh nghề nghiệp hạng III đối với viên chức dự xét thăng hạng từ hạng III lên hạng II.

Viên chức chuyên ngành thông tin xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp phải chuẩn bị hồ sơ, giấy tờ gì?

Về hồ sơ dự xét thăng hạng cần chuẩn bị đầy đủ giấy tờ theo Điều 7 Thông tư 03/2021/TT-BTTTT cụ thể như sau:

* Về hồ sơ dự xét thăng hạng

Hồ sơ đăng ký dự thi hoặc dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp bao gồm:

- Sơ yếu lý lịch viên chức theo quy định hiện hành trong thời hạn 30 ngày tính đến thời hạn cuối cùng nộp hồ sơ dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp, có xác nhận của cơ quan, đơn vị sử dụng viên chức.

- Bản nhận xét, đánh giá của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập sử dụng viên chức hoặc của người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý đơn vị sự nghiệp công lập về việc đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự thi hoặc dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp của viên chức theo quy định tại Điều 4 Thông tư này.

- Quyết định tuyển dụng, quyết định bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Thông tin và Truyền thông (hoặc tương đương), quyết định nâng bậc lương gần nhất.

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của chức danh nghề nghiệp dự thi hoặc xét thăng hạng. Cụ thể:

+ Bằng tốt nghiệp chuyên môn và chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành (nếu có) theo quy định của từng hạng chức danh nghề nghiệp dự thi

+ Bằng tốt nghiệp trình độ lý luận chính trị theo quy định của từng hạng chức danh nghề nghiệp dự thi (nếu có)

+ Chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp theo quy định của từng hạng chức danh nghề nghiệp dự thi.

Viên chức giữ chức danh nghề nghiệp biên dịch viên, đạo diễn truyền hình, an toàn thông tin, quản trị viên hệ thống, kiểm định viên công nghệ thông tin, phát triển phần mềm, âm thanh viên, kỹ thuật dựng phim, phát thanh viên, quay phim tham dự kỳ thi hoặc dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp được tổ chức trước khi cơ sở đào tạo được Bộ Thông tin và Truyền thông giao nhiệm vụ tổ chức đào tạo và cấp chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp tương ứng thì được sử dụng chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp khác cùng hạng để thay thế.

- Bản sao các văn bản của cấp có thẩm quyền chứng minh việc đáp ứng tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của chức danh nghề nghiệp dự thi hoặc dự xét thăng hạng theo quy định. Cụ thể:

+ Quyết định hoặc văn bản của người có thẩm quyền về việc giao chủ trì tác phẩm được Hội đồng nghệ thuật, khoa học chuyên ngành thừa nhận hoặc đạt giải thưởng; chủ trì hoặc tham gia viết chuyên đề trong công trình lý luận, nghiên cứu lý luận về khoa học nghiệp vụ chuyên ngành (cấp bộ, cấp tỉnh)

+ Giấy chứng nhận của Hội đồng nghệ thuật, khoa học chuyên ngành (nếu có) hoặc giấy chứng nhận giải thưởng

+ Biên bản nghiệm thu công trình lý luận, nghiên cứu lý luận về khoa học nghiệp vụ chuyên ngành (cấp bộ, cấp tỉnh).

- Quyết định khen thưởng của cấp có thẩm quyền đối với viên chức dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp.

Đi đến trang Tìm kiếm nội dung Tư vấn pháp luật - Chức danh nghề nghiệp

Lan Anh

Chức danh nghề nghiệp
Căn cứ pháp lý
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về Chức danh nghề nghiệp có thể đặt câu hỏi tại đây.

TÌM KIẾM LIÊN QUAN
Chức danh nghề nghiệp
MỚI NHẤT
Pháp luật
Kỹ thuật y được chia làm bao nhiêu phân hạng chức danh nghề nghiệp? Cách xếp lương của những phân hạng chức danh đó được quy định như thế nào?
Pháp luật
Quy định về nhiệm vụ của giảng viên chính là gì? Điều kiện để xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên chính (hạng II) được quy định như thế nào?
Pháp luật
Để được xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ Bác sĩ chính (hạng II) lên Bác sĩ cao cấp (hạng I) thì phải đảm bảo những quy định gì?
Pháp luật
Mã số chức danh nghề nghiệp của bác sĩ chính hiện nay được quy định thế nào? Có yêu cầu bác sĩ chính phải có chứng chỉ ngoại ngữ và tin học hay không?
Pháp luật
Có xét thời gian giữ hạng khi bổ nhiệm lại chức danh nghề nghiệp không? Nguyên tắc bổ nhiệm theo chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên trung học cơ sở?
Pháp luật
Giáo viên trung học cơ sở hạng III đã công tác được 10 năm thì có cần phải học chứng chỉ bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp không?
Pháp luật
Cập nhật bảng lương của bác sĩ, y sĩ năm 2022? Hướng dẫn cách xếp lương đối với ngành y tế như thế nào?
Pháp luật
Quy định về tiêu chuẩn Giáo viên trung học cơ sở hạng II? Nếu đủ điều kiện xét vào hạng II mới (Theo thông tư 03/2021/TT-BGDĐT) thì có cần đủ 9 năm công tác mới được xét hay không?
Pháp luật
Giáo viên hạng II có được giữ hạng khi không có chứng chỉ chức danh nghề nghiệp hạng II không?
Pháp luật
Cách xếp lương giáo viên khi bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp theo quy định mới? Quy định về các trường hợp bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học?
Xem thêm...
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào