Tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng theo hình thức nào? Ban quản lý dự án có được lập dự toán xây dựng công trình?

Ban quản lý dự án của chúng tôi được thành lập để quản lý một dự án ở Phú Quốc, khi dự án hoàn thành thì Ban sẽ giải thể. Như vậy, Ban quản lý dự án của chúng tôi có được lập dự toán xây dựng công trình không (tức là Ban quản lý dự án tự lập dự toán không thuê tư vấn lập, thẩm tra)?

Tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng theo hình thức nào?

Căn cứ Điều 62 Luật Xây dựng 2014 (được sửa đổi bởi khoản 19 Điều 1 Luật Xây dựng sửa đổi 2020) quy định về hình thức tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng như sau:

- Căn cứ quy mô, tính chất, nguồn vốn sử dụng và điều kiện thực hiện dự án đầu tư xây dựng, người quyết định đầu tư quyết định áp dụng một trong các hình thức tổ chức quản lý dự án sau:

+ Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực;

+ Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng một dự án;

+ Chủ đầu tư sử dụng bộ máy chuyên môn trực thuộc;

+ Tổ chức tư vấn quản lý dự án.

- Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực được áp dụng đối với dự án sử dụng vốn đầu tư công khi người quyết định đầu tư giao quản lý thực hiện đồng thời hoặc liên tục các dự án thuộc cùng chuyên ngành hoặc trên cùng một địa bàn.

- Ban quản lý dự án, tổ chức tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng phải có đủ điều kiện năng lực theo quy định tại Điều 152 của Luật này.

Tải trọn bộ các văn bản về trình tự thủ tục dự án đầu tư xây dựng hiện hành: Tải về

Thành lập Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng dự án để làm gì?

Theo Điều 64 Luật Xây dựng 2014 (khoản 1 Điêu này được sửa đổi bởi khoản 20 Điều 1 Luật Xây dựng sửa đổi 2020) quy định về Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng một dự án như sau:

"Điều 64. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng một dự án
1. Chủ đầu tư thành lập Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng một dự án để trực tiếp quản lý dự án.
2. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng một dự án có con dấu, tài khoản, thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo ủy quyền của chủ đầu tư. Cơ cấu tổ chức của Ban quản lý dự án gồm Giám đốc, Phó giám đốc và các cán bộ chuyên môn, nghiệp vụ tùy thuộc yêu cầu, tính chất của dự án. Thành viên của Ban quản lý dự án làm việc theo chế độ chuyên trách hoặc kiêm nhiệm theo quyết định của chủ đầu tư."

Tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng theo hình thức nào? Ban quản lý dự án có được lập dự toán xây dựng công trình?

Nội dung quản lý dự án đầu tư xây dựng bao gồm những gì?

Tại Điều 66 Luật Xây dựng 2014 quy định về nội dung quản lý dự án đầu tư xây dựng như sau:

"Điều 66. Nội dung quản lý dự án đầu tư xây dựng
1. Nội dung quản lý dự án đầu tư xây dựng gồm quản lý về phạm vi, kế hoạch công việc; khối lượng công việc; chất lượng xây dựng; tiến độ thực hiện; chi phí đầu tư xây dựng; an toàn trong thi công xây dựng; bảo vệ môi trường trong xây dựng; lựa chọn nhà thầu và hợp đồng xây dựng; quản lý rủi ro; quản lý hệ thống thông tin công trình và các nội dung cần thiết khác được thực hiện theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.
2. Chủ đầu tư có trách nhiệm thực hiện hoặc giao Ban quản lý dự án, tư vấn quản lý dự án, tổng thầu (nếu có) thực hiện một phần hoặc toàn bộ các nội dung quản lý dự án quy định tại khoản 1 Điều này."

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng có quyền và nghĩa vụ gì?

Căn cứ Điều 69 Luật Xây dựng 2014 quy định về quyền và nghĩa vụ của ban quản lý dự án đầu tư xây dựng như sau:

(1) Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng có các quyền sau:

- Thực hiện quyền quản lý dự án theo ủy quyền của chủ đầu tư;

- Đề xuất phương án, giải pháp tổ chức quản lý dự án, kiến nghị với chủ đầu tư giải quyết vấn đề vượt quá thẩm quyền;

- Thuê tổ chức tư vấn tham gia quản lý dự án trong trường hợp cần thiết sau khi được người quyết định đầu tư, chủ đầu tư chấp thuận.

(2) Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng có các nghĩa vụ sau:

- Thực hiện nghĩa vụ của chủ đầu tư về quản lý dự án trong phạm vi được ủy quyền;

- Tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng bảo đảm yêu cầu về tiến độ, chất lượng, chi phí, an toàn và bảo vệ môi trường trong xây dựng;

- Báo cáo công việc với chủ đầu tư trong quá trình quản lý dự án;

- Chịu trách nhiệm về vi phạm pháp luật trong quản lý thực hiện dự án;

- Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Như vậy, không có quy định về việc cấm ban quản lý dự án được lập dự toán xây dựng công trình. Do đó, việc có thực hiện lập dự toán xây dựng công trình hay không phụ thuộc vào xem xét và sự cho phép của chủ đầu tư.

Xây dựng TẢI TRỌN BỘ CÁC QUY ĐỊNH LIÊN QUAN ĐẾN XÂY DỰNG
Căn cứ pháp lý
MỚI NHẤT
Pháp luật
Không thay đổi tổng mức đầu tư xây dựng khi điều chỉnh chi phí tăng tiền đền bù thì có cần xin ý kiến trước khi trình phê duyệt không?
Pháp luật
Điều kiện khởi công xây dựng công trình bao gồm những điều kiện gì? Trong hoạt động đầu tư xây dựng phải tuân thủ các nguyên tắc nào?
Pháp luật
Có được xây gác xếp cho nhà 4 tầng không? Nếu có thì diện tích gác xếp chiếm bao nhiêu % diện tích tầng xây dựng được xem là 1 tầng?
Pháp luật
Xây dựng phần mái nhà lấn sang khoảng không nhà người khác có vi phạm quy định pháp luật về sử dụng không gian đất không?
Pháp luật
Cá nhân có quyền được yêu cầu cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, cụ thể là định giá xây dựng không?
Pháp luật
Cá nhân muốn thực hiện các hoạt động khảo sát và thiết kế xây dựng thì yêu cầu về chứng chỉ hành nghề cụ thể như thế nào?
Pháp luật
Không gửi kèm hồ sơ thiết kế xây dựng trường hợp được miễn giấy phép xây dựng bị xử phạt vi phạm hành chính như thế nào?
Pháp luật
Theo quy định cách tính dự toán chi phí khảo sát xây dựng như thế nào? Sơ bộ tổng mức đầu tư xây dựng ra sao?
Pháp luật
Thủ tục xây dựng tượng Phật Quan âm trong khuôn viên miếu thờ được pháp luật quy định như thế nào?
Pháp luật
Tổng hợp các văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh trong lĩnh vực xây dựng - đô thị đang có hiệu lực hiện nay?
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về có thể đặt câu hỏi tại đây.

Đi đến trang Tìm kiếm nội dung Tư vấn pháp luật - Xây dựng
4,066 lượt xem
TÌM KIẾM LIÊN QUAN
Xây dựng
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào
Type: