Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" THI XA TAM KY "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 41-60 trong 115042 văn bản

41

Chỉ thị 13/CT-UBND năm 2019 về nhiệm vụ trọng tâm năm học 2019-2020 do tỉnh Lào Cai ban hành

CHỈ THỊ VỀ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM HỌC 2019-2020 Năm học 2018-2019, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự quan tâm phối hợp chặt chẽ của các sở, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức hội, sự đồng tình ủng hộ của nhân dân và sự nỗ lực, quyết tâm cao của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, ngành

Ban hành: 21/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/09/2019

42

Kế hoạch 108/KH-UBND năm 2016 về triển khai Luật thi hành tạm giữ, tạm giam trên địa bàn Thành phố Hà Nội

108/KH-UBND,Thành phố Hà Nội,Triển khai thi hành luật,Văn bản quy phạm pháp luật ,Luật thi hành tạm giữ tạm giam,Bộ máy hành chính,Thủ tục Tố tụng ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ---------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 06/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/06/2016

43

Hướng dẫn 01/HD-VKSTC về công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự năm 2019 do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

đề có tính ứng dụng cao về quy trình, kỹ năng kiểm sát nhà tạm giữ, trại tạm giam và trại giam; kiểm sát về tha tù trước thời hạn có điều kiện, về thi hành án treo, cải tạo không giam giữ theo quy định mới của pháp luật; hướng dẫn kiểm sát việc lập hồ sơ đề nghị đặc , thực hiện quyết định đặc theo quy định của Luật Đặc ... để hướng dẫn

Ban hành: 07/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/01/2019

44

Chỉ thị 3677/CT-BHXH năm 2018 về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, cải cách thủ tục hành chính, thực hiện đạo đức công vụ, quy tắc ứng xử của công chức, viên chức và người lao động ngành bảo hiểm hội Việt Nam do Bảo hiểm hội Việt Nam ban hành

Số: 3677/CT-BHXH Hà Nội, ngày 20 tháng 9 năm 2018 CHỈ THỊ VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG HÀNH CHÍNH, CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, THỰC HIỆN ĐẠO ĐỨC CÔNG VỤ, QUY TẮC ỨNG XỬ CỦA CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG NGÀNH BẢO HIỂM HỘI VIỆT NAM Báo Thanh niên số 253, ra Thứ hai ngày

Ban hành: 20/09/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/10/2018

45

Quyết định 3072/QĐ-BTP năm 2018 về Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành và lĩnh vực trọng tâm của Bộ Tư pháp năm 2019

pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành và lĩnh vực trọng tâm của Bộ Tư pháp năm 2019. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày . Điều 3. Cục trưởng Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật, Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính, Vụ trưởng Vụ Phổ biến

Ban hành: 24/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/01/2019

46

Quyết định 1686/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

thực hiện đảm bảo đúng quy định và tổng hợp báo cáo UBND tỉnh xem xét xử lý các trường hợp phát sinh (nếu có). Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Tam Kỳ và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Ban hành: 31/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/08/2018

47

Nghị quyết 47/2017/NQ-HĐND về cơ chế, chính sách tạo nguồn lực xây dựng thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh đạt đô thị loại III vào năm 2020

NGHỊ QUYẾT MỘT SỐ CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH TẠO NGUỒN LỰC XÂY DỰNG THỊ XÃ KỲ ANH ĐẠT TIÊU CHÍ ĐÔ THỊ LOẠI III VÀO NĂM 2020 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH KHÓA XVII, KỲ HỌP THỨ 4 Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Căn cứ Luật ngân sách nhà nước năm

Ban hành: 15/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/08/2017

48

Kế hoạch 95/KH-UBND năm 2016 tổ chức triển khai Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam do tỉnh Tiền Giang ban hành

CHỨC TRIỂN KHAI LUẬT THI HÀNH TẠM GIỮ, TẠM GIAM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG Ngày 25 tháng 11 năm 2015, kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIII đã thông qua Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam số 94/2015/QH13. Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2016. Thực hiện Quyết định số 372/QĐ-TTg ngày 09 tháng 3 năm 2016

Ban hành: 11/05/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/07/2016

49

Quyết định 2131/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Hệ thống cấp nước sạch phường Bến Tắm, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương

dựng dự án: Hệ thống cấp nước sạch phường Bến Tắm, thị xã Chí Linh. - Quyết định số 1294/QĐ-UBND ngày 27-4-2017 của UBND tỉnh Hải Dương về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Hệ thống cấp nước sạch phường Bến Tắm, thị xã Chí Linh. - Quyết định số 160/QĐ-HĐQT ngày 14-4-2017 của Công ty Cổ phần kinh doanh

Ban hành: 20/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/07/2017

50

Kế hoạch 59/KH-UBND năm 2016 về triển khai Luật thi hành tạm giữ, tạm giam trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

quy định của Luật Ngân sách nhà nước. e) Sở Kế hoạch và Đầu tư Phối hợp với Công an tỉnh, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh và Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh lập kế hoạch trang bị phương tiện, cơ sở vật chất, kỹ thuật để bảo đảm thi hành Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam. g) Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế Có trách

Ban hành: 25/04/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/05/2016

51

Quyết định 1605/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt danh mục vị trí việc làm của Trung tâm Công tác hội tỉnh Khánh Hòa trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và hội

theo đúng quy định. Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở: Nội vụ, Lao động - Thương binh và hội; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ./. Nơi nhận: - Như Điều 3; - Trung tâm công báo tỉnh; - Lưu: VT, SNV, MN, HP.

Ban hành: 24/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/08/2019

52

Quyết định 1607/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt danh mục vị trí việc làm của Trung tâm Bảo trợ hội tỉnh Khánh Hòa trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và hội

vị trí Điều 2. Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và hội có trách nhiệm: 1. Chỉ đạo Trung tâm Bảo trợ hội tỉnh Khánh Hòa xây dựng bản mô tả cụ thể về vị trí việc làm: Năng lực và kỹ năng, tiêu chuẩn, trình độ chuyên môn, văn bằng chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ đáp ứng tiêu chuẩn ngạch, chức danh nghề nghiệp tương ứng, lý luận

Ban hành: 24/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/08/2019

53

Quyết định 5272/QĐ-UBND năm 2017 về thành lập Trung tâm Nghiên cứu kiến trúc và Quy hoạch đô thị, nông thôn trên cơ sở tổ chưc lại Trung tâm Nghiên cứu kiến trúc đô thị và Trung tâm Quy hoạch đô thị và nông thôn trực thuộc Sở Quy hoạch - Kiến trúc thành phố Hà Nội

5272/QD-UBND,Quyết định 5272,Thành phố Hà Nội,Quy hoạch đô thị,Trung tâm nghiên cứu,Thành lập trung tâm,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5272/QĐ-UBND

Ban hành: 07/08/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/08/2017

54

Chỉ thị 05/CT-UBND về tổ chức kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bình Phước

dục và Đào tạo phân công để thành lập Hội đồng thi và các Ban của Hội đồng thi, Đoàn thanh tra kỳ thi theo thẩm quyền và đúng quy định; d) Chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố, các sở, ngành có liên quan bảo đảm điều kiện phục vụ cho Hội đồng thi và các Ban của Hội đồng thi, các điểm thi đảm bảo an toàn, nghiêm túc và bảo

Ban hành: 17/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/05/2019

55

Quyết định 495/QĐ-QLD năm 2015 về tạm ngừng tiếp nhận mới hồ sơ đăng thuốc, tạm ngừng cấp số đăng thuốc do Cục trưởng Cục Quản lý Dược ban hành

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC TẠM NGỪNG TIẾP NHẬN MỚI HỒ SƠ ĐĂNG THUỐC, TẠM NGỪNG CẤP SỐ ĐĂNG THUỐC CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ DƯỢC Căn cứ Luật Dược ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31/8/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế; Căn cứ Quyết định số

Ban hành: 07/09/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/09/2015

56

Nghị quyết 07/NQ-HĐND năm 2014 thông qua Đề án thành lập phường Yên Bình trực thuộc thị xã Tam Điệp và thành lập thành phố Tam Điệp trực thuộc tỉnh Ninh Bình

07/NQ-HĐND Ninh Bình, ngày 16 tháng 07 năm 2014 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC THÔNG QUA ĐỀ ÁN THÀNH LẬP PHƯỜNG YÊN BÌNH TRỰC THUỘC THỊ XÃ TAM ĐIỆP VÀ THÀNH LẬP THÀNH PHỐ TAM ĐIỆP TRỰC THUỘC TỈNH NINH BÌNH HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH KHÓA XIII, KỲ HỌP THỨ 10 Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy

Ban hành: 16/07/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/10/2014

57

Quyết định 651/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình sửa chữa, cải tạo Trung tâm bảo trợ hội Lâm Đồng

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT BÁO CÁO KINH TẾ - KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH SỬA CHỮA, CẢI TẠO TRUNG TÂM BẢO TRỢ HỘI LÂM ĐỒNG CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của

Ban hành: 25/03/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/03/2016

58

Chỉ thị 04/CT-UBND về nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện trong năm 2019 do tỉnh Bạc Liêu ban hành

hàng tháng. - Chủ động phân quyền tự chủ về chuyên môn, tổ chức, nhân sự và tài chính tại Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu (trong quý II/2019); sau đó đến các đơn vị Trung tâm Y tế thị xã Giá Rai, huyện Phước Long (trong quý III/2019) và các trung tâm y tế cấp huyện còn lại chậm nhất trước tháng 6/2020. - Phát triển một số kỹ thuật chuyên

Ban hành: 12/02/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/04/2019

59

Chỉ thị 08/CT-UBND về tổ chức Kỳ thi trung học phổ thông Quốc gia năm 2019 do tỉnh Sơn La ban hành

thông quốc gia được tổ chức vào các ngày 24, 25, 26, 27/6/2019. Để tổ chức Kỳ thi đúng Quy chế, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị cho các cấp, các ngành tập trung tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau đây: 1. Sở Giáo dục và Đào tạo - Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức kỳ thi trong toàn tỉnh, thực

Ban hành: 21/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2019

60

Quyết định 754/QĐ-BXD năm 2019 về Kế hoạch lập Quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

10 tháng 09 năm 2019 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH LẬP QUY HOẠCH HỆ THỐNG ĐÔ THỊ VÀ NÔNG THÔN THỜI KỲ 2021-2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050 Căn cứ Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14 ngày 24/11/2017; Căn cứ Nghị định số 81/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ

Ban hành: 10/09/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/09/2019

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.91.106.223