Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" THI XA TAM KY "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 21-40 trong 114983 văn bản

21

Nghị quyết 13/2018/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 36/2016/NQ-HĐND về cơ chế đối với thành phố Tam Kỳ, thành phố Hội An, thị xã Điện Bàn và huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam đến năm 2020

NGHỊ QUYẾT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, BÃI BỎ MỘT SỐ NỘI DUNG TẠI ĐIỀU 1 NGHỊ QUYẾT SỐ 36/2016/NQ-HĐND NGÀY 08/12/2016 CỦA HĐND TỈNH VỀ MỘT SỐ CƠ CHẾ ĐỐI VỚI THÀNH PHỐ TAM KỲ, THÀNH PHỐ HỘI AN, THỊ XÃ ĐIỆN BÀN VÀ HUYỆN NÚI THÀNH ĐẾN NĂM 2020 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 7 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương

Ban hành: 19/07/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/08/2018

22

Quyết định 37/2015/QĐ-UBND Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị Tam Kỳ do Tỉnh Quảng Nam ban hành

về môi trường của UBND thành phố Tam Kỳ; nếu không đạt phải di dời đến vị trí phù hợp. Quỹ đất còn lại sau khi di dời được ưu tiên sử dụng cho các nhu cầu hạ tầng hội, hạ tầng kỹ thuật đô thị, công cộng, cây xanh. Các khu dự trữ phát triển Là đất dự trữ phát triển theo quy hoạch chung, bao gồm một phần khu vực Cánh đồng Nhong và lân

Ban hành: 17/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/12/2015

23

Quyết định 02/2018/QĐ-UBND về tổ chức lại Trung tâm Công tác hội và Trung tâm Bảo trợ hội thành Trung tâm Công tác hội trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và hội tỉnh Vĩnh Phúc

hội thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 553/TTr-SNV ngày 05/12/2017 về việc Tổ chức lại Trung tâm Công tác hội và Trung tâm Bảo trợ hội thành Trung tâm Công tác hội trực thuộc Sở Lao động – Thương binh và hội tỉnh Vĩnh Phúc. QUYẾT ĐỊNH:

Ban hành: 08/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/03/2018

24

Quyết định 199/QĐ-VSD năm 2017 về quy chế hoạt động lưu chứng khoán của Trung tâm Lưu Chứng khoán Việt Nam

199/QD-VSD,Quyết định 199 2017,Trung tâm Lưu Chứng khoán,Quy chế hoạt động,Lưu Chứng khoán,Quy chế hoạt động lưu chứng khoán ,Chứng khoán TRUNG TÂM LƯU CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 29/09/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/10/2017

25

Kế hoạch 46/KH-UBND năm 2016 triển khai thi hành Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam do tỉnh Phú Yên ban hành

lập kế hoạch trang bị phương tiện, cơ sở vật chất, kỹ thuật để bảo đảm thi hành Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam trên địa bàn tỉnh. g) Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh phối hợp với Công an tỉnh xây dựng quy chế phối hợp thực hiện Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam bảo đảm thống nhất, hiệu quả. h) UBND các huyện, thị xã, thành phố tạo

Ban hành: 05/04/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/04/2016

26

Quyết định 927/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế hội Thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

theo các quy định hiện hành. Tổ chức công bố, công khai điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - hội thị xã Nghĩa Lộ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Triển khai thực hiện điều chỉnh quy hoạch thông qua kế hoạch phát triển kinh tế - hội 5 năm và hàng năm, các chương trình, dự án cụ thể. Định kỳ tổ chức đánh giá

Ban hành: 31/05/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/08/2019

27

Quyết định 278/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2018 THỊ XÃ KỲ ANH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013; Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Căn cứ

Ban hành: 18/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/04/2018

28

Kế hoạch 528/KH-UBND năm 2017 triển khai Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam do tỉnh An Giang ban hành

e) Sở Kế hoạch và Đầu tư Phối hợp với Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh lập kế hoạch trang bị phương tiện, cơ sở vật chất, kỹ thuật để bảo đảm thi hành Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam. g) Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Có trách nhiệm tạo điều kiện thuận lợi cho việc xây dựng

Ban hành: 18/09/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/09/2017

29

Kế hoạch 73/KH-UBND năm 2019 triển khai lập Quy hoạch tỉnh Thái Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

triển khai thực hiện đúng kế hoạch đề ra theo lĩnh vực, địa bàn quản lý. 2. Yêu cầu: - Kế hoạch triển khai lập quy hoạch tỉnh Thái Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đảm bảo tính khả thi, hiệu quả, phù hợp với thực tiễn của tỉnh. Trong kế hoạch phân công, làm rõ nhiệm vụ của từng đơn vị có liên quan trong quá trình lập quy

Ban hành: 24/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/09/2019

30

Quyết định 757/QĐ-BXD năm 2019 về giao nhiệm vụ cho Cục Phát triển đô thị là Cơ quan lập quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Bộ Xây dựng ban hành

tháng 09 năm 2019 QUYẾT ĐỊNH GIAO NHIỆM VỤ CHO CỤC PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ LÀ CƠ QUAN LẬP QUY HOẠCH HỆ THỐNG ĐÔ THỊ VÀ NÔNG THÔN THỜI KỲ 2021-2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050 BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG Căn cứ Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14 ngày 24/11/2017; Căn cứ Nghị định của Chính phủ số 37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019

Ban hành: 11/09/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/09/2019

31

Quyết định 1716/QĐ-UBND năm 2019 về Quy chế phối hợp hoạt động giữa Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh với các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị có thủ tục hành chính giải quyết tại Trung tâm và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tỉnh Quảng Ninh

tỉnh với các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị có thủ tục hành chính giải quyết tại Trung tâm và UBND các huyện, thị xã, thành phố. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ban hành, thay thế Quyết định số 3693/QĐ-UBND ngày 23/11/2015 của UBND tỉnh Quảng Ninh. Điều 3. Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND tỉnh; Giám đốc

Ban hành: 24/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/06/2019

32

Luật Đặc 2018

hành vi. 4. Bản cam kết không vi phạm pháp luật, chấp hành đầy đủ hình phạt bổ sung không phải là hình phạt tiền, nghĩa vụ trả lại tài sản, bồi thường thiệt hại, nghĩa vụ dân sự khác sau khi được đặc . 5. Văn bản đề nghị đặc của Giám thị trại giam, Giám thị trại tạm giam thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Thủ trưởng cơ quan thi hành

Ban hành: 19/11/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2018

33

Quyết định 1114/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ./. Nơi nhận: - Như Điều 3; - TT HĐND tỉnh; - CT, các PCT UBND tỉnh; - CPVP; - Lưu: VT, KTN. D:\Dropbox\TAI 2019\Quyet dinh\0409 Phe duyet KHSD dat 2019 thanh pho Tam Ky.doc TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

Ban hành: 12/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/05/2019

34

Chỉ thị 01/CT-UBND về nhiệm vụ trọng tâm trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018

01/CT-UBND,Chỉ thị 01 2018,Tỉnh Lào Cai,Văn hóa - hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/CT-UBND Lào Cai, ngày 03 tháng 01 năm 2018

Ban hành: 03/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/04/2018

35

Quyết định 561/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của thị xã Kỳ Anh do tỉnh Hà Tĩnh ban hành

Nơi nhận: - Như Điều 3; - Bộ Tài nguyên và Môi trường (để b/c); - TT Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (để b/c); - Chủ tịch UBND tỉnh; - Các PCT UBND tỉnh; - TT. Thị ủy, HĐND thị xã Kỳ Anh; - Phó VP/UB phụ trách NN; - Trung tâm Công báo - Tin học tỉnh; - Lưu: VT, NL2. Gửi: + VB giấy: TP không nhận VB ĐT; + Điện tử: Các

Ban hành: 28/02/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/05/2017

36

Quyết định 4746/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Đề án thành lập Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Tân Kỳ trên cơ sở sáp nhập Trung tâm dạy nghề Tân Kỳ và Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An

Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Tân Kỳ. Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày . Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và hội, Tài chính; Chủ tịch UBND huyện Tân Kỳ và các cá nhân, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Ban hành: 30/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/11/2016

37

Nghị quyết 157/NQ-HĐND năm 2019 về điều chỉnh, sáp nhập, đặt tên và đổi tên thôn, tổ dân phố tại các , phường, thị trấn thuộc thành phố Hà Tĩnh, thị xã Kỳ Anh và các huyện: Kỳ Anh, Cẩm Xuyên, Thạch Hà, Can Lộc, Nghi Xuân, Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh

NGHỊ QUYẾT ĐIỀU CHỈNH, SÁP NHẬP, ĐẶT TÊN VÀ ĐỔI TÊN THÔN, TỔ DÂN PHỐ TẠI CÁC , PHƯỜNG, THỊ TRẤN THUỘC THÀNH PHỐ HÀ TĨNH, THỊ XÃ KỲ ANH VÀ CÁC HUYỆN: KỲ ANH, CẨM XUYÊN, THẠCH HÀ, CAN LỘC, NGHI XUÂN, HƯƠNG KHÊ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH KHÓA XVII, KỲ HỌP THỨ 10 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm

Ban hành: 17/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/10/2019

38

Chỉ thị 12/CT-UBND năm 2019 về nhiệm vụ trọng tâm năm học 2019-2020 do tỉnh Hải Dương ban hành

CHỈ THỊ VỀ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM HỌC 2019 - 2020 Năm học 2018-2019, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự quan tâm, hỗ trợ của các cấp, ngành, đoàn thể, tổ chức hội, sự đồng tình ủng hộ của nhân dân, ngành Giáo dục và Đào tạo đã hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học, từng bước thực hiện mục tiêu đổi

Ban hành: 23/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/09/2019

39

Quyết định 2289/QĐ-UBND phê duyệt bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh

Nơi nhận: - Như Điều 3; - TT Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; - Chủ tịch UBND tỉnh; - Các PCT UBND tỉnh; - TT. Thị ủy HĐND thị xã Kỳ Anh; - Phó VP/UB phụ trách NN; - Trung tâm Công báo - Tin học tỉnh; - Lưu: VT, NL2. Gửi: + VB giấy: TP không nhận VB ĐT; + Điện tử: Các thành phần khác. TM. ỦY BAN NHÂN

Ban hành: 15/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/08/2016

40

Chỉ thị 11/CT-UBND năm 2019 về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2019-2020 do tỉnh Quảng Bình ban hành

THỊ VỀ VIỆC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM HỌC 2019 - 2020 Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2019 - 2020, ngành Giáo dục và Đào tạo, các sở, ban ngành, tổ chức, đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố cần tập trung thực hiện các nghị quyết, kết luận của Đảng, Quốc hội, các văn bản chỉ đạo, điều hành của Chính phủ,

Ban hành: 26/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/10/2019

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.172.217.40