Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" THI XA TAM KY "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 141-160 trong 115023 văn bản

141

Chỉ thị 17/CT-UBND năm 2017 về nhiệm vụ trọng tâm năm học 2017-2018 do tỉnh Lào Cai ban hành

học sinh thân yêu"; xây dựng “Trường học học kỷ cương - văn hóa; chất lượng giáo dục thực chất”, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ thị: I. Nhiệm vụ trọng tâm của năm học. 1. Tiếp tục quán triệt, triển khai Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI; Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội về đổi mới chương

Ban hành: 31/08/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/10/2017

142

Quyết định 5042/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung đô thị trung tâm vùng miền núi phía Tây tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030

hành lang giao thông đi cửa khẩu quốc tế Na Mèo. - Khu trung tâm phía Đông: Định hướng phát triển tại khu vực Ngọc Liên. Đây là trung tâm khoa học - kỹ thuật, dịch vụ đô thị, được tập trung các công trình công cộng cấp vùng như Trung tâm nghiên cứu, triển lãm nông lâm nghiệp, trung tâm TDTT... phục vụ cho nhu cầu của huyện và vùng. Khu

Ban hành: 27/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/03/2017

143

Hướng dẫn 04/HD-VKSTC công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự năm 2017 do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

04/HD-VKSTC,Hướng dẫn 04 2017,Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Thi hành án hình sự ,Án hình sự ,Kiểm sát án hình sự,Quy chế tạm giữ tạm giam ,Trách nhiệm hình sự,Thủ tục Tố tụng VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO -------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 10/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/01/2017

144

Quyết định 635/QĐ-UBND năm 2019 công bố bãi bỏ thủ tục hành chính thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và hội để thực hiện tại Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Kon Tum

Thương binh và hội để thực hiện tại Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Kon Tum (có Danh mục thủ tục hành chính kèm theo). Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày và bãi bỏ các nội dung liên quan đến 08 thủ tục hành chính số: 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 khoản V, Phụ lục 17 tại Quyết định số 370/QĐ-UBND ngày 14 tháng 5 năm

Ban hành: 19/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/10/2019

145

Chỉ thị 11/CT-UBND năm 2017 về nhiệm vụ trọng tâm năm học 2017-2018 do tỉnh Quảng Ninh ban hành

XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; thực hiện Chỉ thị số 2699/CT-BGDĐT ngày 08/8/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm năm học 2017- 2018; căn cứ tình hình thực tế của Tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; thủ trưởng các

Ban hành: 22/08/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/11/2017

146

Chỉ thị 12/CT-UBND năm 2017 về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2017-2018 do tỉnh Bắc Ninh ban hành

nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo của tỉnh Bắc Ninh; Chủ tịch UBND tỉnh chỉ thị ngành Giáo dục và Đào tạo, các sở, ban, ngành, cơ quan liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2017-2018, cụ thể như sau: I. Phương hướng chung - Tăng cường nền nếp, kỷ cương, dân chủ trong

Ban hành: 21/08/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/11/2017

147

Quyết định 2730/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu nuôi tôm trên cát (giai đoạn 2) tại xã Kỳ Nam, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh tỷ lệ 1/500

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG KHU NUÔI TÔM TRÊN CÁT (GIAI ĐOẠN 2) TẠI XÃ KỲ NAM, THỊ XÃ KỲ ANH, TỶ LỆ 1/500 CỦA CÔNG TY TNHH GROWBEST HÀ TĨNH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Tổ chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Căn cứ Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày

Ban hành: 28/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/10/2016

148

Nghị quyết 126/NQ-HĐND năm 2018 về điều chỉnh, sáp nhập, đặt tên và đổi tên thôn, tổ dân phố; chuyển thôn thành tổ dân phố tại các , phường, thị trấn thuộc thành phố Hà Tĩnh, thị xã Kỳ Anh và các huyện: Cẩm Xuyên, Thạch Hà, Can Lộc, Nghi Xuân, Hương Sơn và Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh

2018 NGHỊ QUYẾT ĐIỀU CHỈNH, SÁP NHẬP, ĐẶT TÊN VÀ ĐỔI TÊN THÔN, TỔ DÂN PHỐ; CHUYỂN THÔN THÀNH TỔ DÂN PHỐ TẠI CÁC , PHƯỜNG, THỊ TRẤN THUỘC THÀNH PHỐ HÀ TĨNH, THỊ XÃ KỲ ANH VÀ CÁC HUYỆN: CẨM XUYÊN, THẠCH HÀ, CAN LỘC, NGHI XUÂN, HƯƠNG SƠN VÀ HƯƠNG KHÊ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH KHÓA XVII, KỲ HỌP THỨ 8 Căn

Ban hành: 13/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/01/2019

149

Chỉ thị 10/CT-UBND năm 2017 về nhiệm vụ trọng tâm năm học 2017-2018 trên địa bàn tỉnh Yên Bái

10/CT-UBND,Chỉ thị 10 2017,Tỉnh Yên Bái,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 10/CT-UBND Yên Bái, ngày 30 tháng 8 năm 2017 CHỈ THỊ

Ban hành: 30/08/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/10/2017

150

Chỉ thị 32/CT-UBND năm 2016 về đẩy mạnh kỷ luật, kỷ cương hành chính trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

CHỈ THỊ VỀ VIỆC ĐẨY MẠNH KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH Trong những năm qua, với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của quần chúng nhân dân, đồng hành của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh đã quyết liệt trong chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai đồng bộ, kịp thời các giải pháp xây dựng

Ban hành: 22/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/04/2017

151

Kế hoạch 08/KH-UBND năm 2019 triển khai lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo Luật Quy hoạch do tỉnh Sơn La ban hành

TRIỂN KHAI LẬP QUY HOẠCH TỈNH THỜI KỲ 2021 - 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050 THEO LUẬT QUY HOẠCH Căn cứ Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14 ngày 24 tháng 11 năm 2017; Căn cứ Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 05/02/2018 của Chính phủ về triển khai thi hành Luật Quy hoạch năm 2017; Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 610/TTr- SKHĐT

Ban hành: 04/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/04/2019

152

Quyết định 2477/QĐ-UBND năm 2016 về đổi tên Trung tâm Công tác hội trẻ em thành Trung tâm Công tác hội trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và hội tỉnh Phú Yên

Thương binh và hội có trách nhiệm quy định cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Công tác hội theo quy định của pháp luật. Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Lao động - Thương binh và hội, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Quyết định này có

Ban hành: 18/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/11/2016

153

Nghị quyết 07/NQ-HĐND về nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - hội, thu chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2019 của thành phố Hà Nội

07/NQ-HĐND Hà Nội, ngày 08 tháng 7 năm 2019 NGHỊ QUYẾT VỀ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM PHÁT TRIỂN KINH TẾ - HỘI, THU CHI NGÂN SÁCH 6 THÁNG CUỐI NĂM 2019 CỦA THÀNH PHỐ HÀ NỘI HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI KHÓA XV, KỲ HỌP THỨ 9 (từ ngày 08/7/2019 đến ngày 10/7/2019) Căn cứ Luật tổ chức chính quyền

Ban hành: 08/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/08/2019

154

Chỉ thị 17/CT-UBND về thực hiện nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 3 tháng cuối năm nhằm thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - hội, quốc phòng - an ninh năm 2018 do tỉnh Thanh Hóa ban hành

CHỈ THỊ VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN MỘT SỐ NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM 3 THÁNG CUỐI NĂM NHẰM THỰC HIỆN THẮNG LỢI KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - HỘI, QUỐC PHÒNG - AN NINH NĂM 2018 Chín tháng đầu năm 2018, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức; song, tình hình kinh tế - hội, quốc phòng - an ninh 9 tháng đầu năm 2018 của tỉnh tiếp

Ban hành: 25/09/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2018

155

Chỉ thị 11/CT-UBND năm 2019 về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

11/CT-UBND,Chỉ thị 11 2019,Tỉnh Kiên Giang,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 11/CT-UBND Kiên Giang, ngày 29 tháng 7 năm 2019

Ban hành: 29/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/11/2019

156

Hướng dẫn 3589/NHCS-KHNV năm 2019 về tiền gửi có kỳ hạn tại Ngân hàng Chính sách hội

3589/NHCS-KHNV,Hướng dẫn 3589 2019,Ngân hàng Chính sách hội,Tiền gửi,Quy tắc tiền gửi kỳ hạn,tiền gửi có hạn,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH HỘI ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 11/06/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/09/2019

157

Thông tư liên tịch 39/2015/TTLT-BLĐTBXH-BGDĐT-BNV hướng dẫn việc sáp nhập Trung tâm dạy nghề, Trung tâm giáo dục thường xuyên, Trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp công lập cấp huyện thành Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục

nghiệp - Giáo dục thường xuyên. Điều 20. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh 1. Phối hợp với các cơ quan chuyên môn thuộc tỉnh thực hiện các nhiệm vụ được giao về sáp nhập Trung tâm dạy nghề, Trung tâm giáo dục thường xuyên, Trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp công lập cấp huyện thành Trung tâm

Ban hành: 19/10/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/11/2015

158

Kế hoạch 106/KH-UBND năm 2015 chuyển giao Trạm Y tế , phường, thị trấn về Trung tâm Y tế huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lào Cai

CHUYỂN GIAO TRẠM Y TẾ , THỊ TRẤN VỀ TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN, THÀNH PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAI Căn cứ Nghị định số 117/2014/NĐ-CP ngày 08/12/2014 của Chính phủ về việc Quy định về y tế , phường, thị trấn; Căn cứ thông báo số 2716-TB/TU ngày 21/4/2015 của Thường trực Tỉnh ủy Lào Cai về việc chuyển trạm Y tế , phường, thị trấn từ Phòng

Ban hành: 06/05/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/02/2016

159

Quyết định 05/2017/QĐ-UBND tổ chức lại Trung tâm Kỹ thuật và Tiết kiệm năng lượng trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ thành Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trực thuộc Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Phúc

QUYẾT ĐỊNH TỔ CHỨC LẠI TRUNG TÂM KỸ THUẬT VÀ TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG TRỰC THUỘC SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG TRỰC THUỘC CHI CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG THUỘC SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH VĨNH PHÚC ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày

Ban hành: 08/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/03/2017

160

Chỉ thị 18/CT-UBND năm 2016 về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Phước

18/CT-UBND,Chỉ thị 18,Tỉnh Bình Phước,Kỷ luật kỷ cương hành chính ,Chấp hành kỷ luật kỷ cương hành chính ,Tăng cường kỷ luật kỷ cương ,Kỷ cương hành chính trong cơ quan Nhà nước,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 29/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/03/2017

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.214.113