Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" THI XA TAM KY "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 121-140 trong 114983 văn bản

121

Kế hoạch 1737/KH-UBND năm 2019 về tổ chức triển khai lập quy hoạch tỉnh Kon Tum thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

TỔ CHỨC TRIỂN KHAI LẬP QUY HOẠCH TỈNH KON TUM THỜI KỲ 2021 - 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050 Căn cứ Luật Quy hoạch năm 2017; Căn cứ Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 05 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ về triển khai thi hành Luật Quy hoạch; Căn cứ Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07 tháng 05 năm 2019 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành

Ban hành: 11/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/10/2019

122

Quyết định 1455/QĐ-UBND năm 2016 đổi tên Trung tâm Bảo trợ hội thành Trung tâm Công tác hội và Bảo trợ hội trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và hội tỉnh Bình Định

Đức Đệ, phường Bình Định, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định. Điều 2. Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và hội có trách nhiệm hướng dẫn, chỉ đạo Giám đốc Trung tâm Công tác hội và Bảo trợ hội thực hiện các nhiệm vụ sau: 1. Căn cứ nội dung quy định tại Điều 1 Quyết định này và các quy định hiện hành của pháp luật về công tác bảo trợ

Ban hành: 04/05/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/05/2017

123

Nghị quyết 02/2016/NQ-HĐND thông qua cơ chế nguồn thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất và bán tài sản, vật kiến trúc trên đất của thị xã Ngã Bảy để đầu tư xây dựng 02 dự án: Cơ sở hạ tầng Khu trung tâm hành chính mới thị xã Ngã Bảy và Khối trụ sở hành chính mới thị xã Ngã Bảy do tỉnh Hậu Giang ban hành

ngày 29 tháng 02 năm 2016 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC THÔNG QUA CƠ CHẾ NGUỒN THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT, CHO THUÊ ĐẤT VÀ BÁN TÀI SẢN, VẬT KIẾN TRÚC TRÊN ĐẤT CỦA THỊ XÃ NGÃ BẢY ĐỂ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 02 DỰ ÁN: CƠ SỞ HẠ TẦNG KHU TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH MỚI THỊ XÃ NGÃ BẢY VÀ KHỐI TRỤ SỞ HÀNH CHÍNH MỚI THỊ NGÃ BẢY HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

Ban hành: 29/02/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/09/2018

124

Quyết định 70/QĐ-UBND năm 2017 sáp nhập Trung tâm Chăm sóc trẻ em khuyết tật vào Trung tâm Công tác hội do tỉnh Bắc Giang ban hành

28/02/2017. Điều 4. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày và bãi bỏ Quyết định số 42/QĐ- UBND ngày 29/5/2009 của UBND tỉnh về việc thành lập Trung tâm Chăm sóc trẻ em khuyết tật Bắc Giang. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và hội, Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Công an tỉnh,

Ban hành: 07/02/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/03/2017

125

Quyết định 96/QĐ-VSD năm 2017 về quy chế quỹ, bù trừ và thanh toán chứng khoán phái sinh do Trung tâm Lưu Chứng khoán Việt Nam ban hành

96/QD-VSD,Quyết định 96 2017,Trung tâm Lưu Chứng khoán,Sửa đổi Quy chế quỹ chứng khoán ,Thị trường chứng khoán phái sinh,Chứng khoán phái sinh ,Chứng khoán TRUNG TÂM LƯU CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 23/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/10/2017

126

Quyết định 2352/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Quy chế phối hợp công tác giữa Sở Y tế với Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố và giữa Trung tâm Y tế, Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình cấp huyện với Phòng Y tế do tỉnh Khánh Hòa ban hành

đình cấp huyện với Phòng Y tế. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày và thay thế Quyết định số 2093/QĐ-UBND ngày 16 tháng 8 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Quy chế phối hợp công tác giữa Sở Y tế với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và giữa Trung tâm Y tế, Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình cấp

Ban hành: 11/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/12/2016

127

Quyết định 43/QĐ-UBND năm 2017 sáp nhập Trung tâm Điều trị nghiện tự nguyện vào Trung tâm Giáo dục Lao động hội do tỉnh Bắc Giang ban hành

hoạt động gửi Sở Lao động - Thương binh và hội phê duyệt; sắp xếp, bố trí việc làm phù hợp với năng lực, trình độ chuyên môn và đảm bảo chế độ, quyền lợi của lãnh đạo quản lý, viên chức theo quy định. Điều 4. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày và thay thế Quyết định số 496/QĐ-UBND ngày 04/8/2014 của UBND tỉnh về việc thành lập Trung tâm

Ban hành: 20/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/03/2017

128

Thông báo 798/TB-BYT-BHXH VN năm 2017 về kết luận của Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và Tổng Giám đốc Bảo hiểm hội Việt Nam Nguyễn Thị Minh về giải pháp thực hiện việc tạm ứng, thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế

Số: 798/TB-BYT-BHXH VN Hà Nội, ngày 12 tháng 7 năm 2017 THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ NGUYỄN THỊ KIM TIẾN VÀ TỔNG GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM HỘI VIỆT NAM NGUYỄN THỊ MINH VỀ CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN VIỆC TẠM ỨNG, THANH TOÁN CHI PHÍ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH BẢO HIỂM Y TẾ Ngày 16/6/2017, Bộ Y tế và

Ban hành: 12/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/08/2017

129

Chỉ thị 09/CT-UBND năm 2018 về nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm phục vụ hành chính công các cấp và bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

CHỈ THỊ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG CÁC CẤP VÀ BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ HIỆN ĐẠI CẤP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH Trong thời gian qua, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đã quyết liệt chỉ đạo các sở, ngành, địa phương đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, đặc biệt là công tác cải

Ban hành: 11/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/01/2019

130

Chỉ thị 01/CT-UBND về những nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành, thực hiện kê hoạch phát triển kinh tế hội năm 2019 do tỉnh Bắc Ninh ban hành

CHỈ THỊ VỀ NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - HỘI NĂM 2019 Năm 2019, dự báo tình hình thế giới, khu vực diễn biến phức tạp, khó lường. Kinh tế thế giới tăng trưởng chậm lại và tiềm ẩn nhiều khó khăn, thách thức; chiến tranh thương mại, biến động tỷ giá, lãi

Ban hành: 04/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/06/2019

131

Chỉ thị 18/CT-UBND năm 2018 về tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành bình ổn giá cả thị trường, bảo đảm trật tự an toàn hội dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 do tỉnh Sơn La ban hành

CHỈ THỊ VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ, CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH BÌNH ỔN GIÁ CẢ THỊ TRƯỜNG, BẢO ĐẢM TRẬT TỰ AN TOÀN HỘI DỊP TẾT NGUYÊN ĐÁN KỶ HỢI NĂM 2019 Năm 2018 là năm bản lề thực hiện kế hoạch kinh tế - hội 5 năm 2016-2020; Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh chỉ đạo quyết liệt các giải pháp thực hiện nhiệm vụ phát triển Kinh tế - hội,

Ban hành: 07/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/12/2018

132

Quyết định 24/2015/QĐ-UBND công nhận Kim Long thuộc huyện Tam Dương là đô thị loại V do tỉnh Vĩnh Phúc ban hành

ngày kể từ ngày . Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành; Chủ tịch UBND huyện Tam Dương; Chủ tịch UBND Kim Long và các tổ chức, cá nhân liên quan căn cứ Quyết định thi hành./. Nơi nhận: - Bộ Xây dựng; - TT Tỉnh ủy (b/c); - TT HĐND tỉnh (b/c); - CT, PCT UBND tỉnh; - Như

Ban hành: 13/08/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/08/2015

133

Quyết định 1564/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt Chương trình phát triển đô thị thị trấn Hà Lam giai đoạn đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 do tỉnh Quảng Nam ban hành

đoạn đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030, với các nội dung sau: 1. Quan điểm và mục tiêu phát triển đô thị a) Quan điểm: - Phát triển kinh tế hội đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 phải phù hợp với Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế hội vùng và huyện, chiến lược phát triển kinh tế hội của tỉnh và cả nước, bảo đảm

Ban hành: 17/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/08/2018

134

Quyết định 2557/QĐ-UBND năm 2019 phê duyệt Điều lệ Liên minh Hợp tác tỉnh Lào Cai (nhiệm kỳ 2019-2024)

nghiệp và Phát triển nông thôn; Chủ tịch Liên minh Hợp tác tỉnh Lào Cai và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ./. Nơi nhận: - TT UBND tỉnh; - Như Điều 3 QĐ; - Sở Nội vụ; - Cổng TTĐT tỉnh; - Lưu: VT, NC2. KT. CHỦ

Ban hành: 19/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/09/2019

135

Quyết định 6273/QĐ-UBND năm 2016 Quy định tạm thời về tổ chức, quản lý và hoạt động của Trung tâm Văn hóa- Thể thao phường, trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

bị, cây xanh, thảm cỏ… tại các thiết chế của Trung tâm Văn hóa - Thể thao phường, phải phù hợp điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng, cảnh quan, không gian kiến trúc đô thị; đảm bảo an toàn, vệ sinh môi trường đô thị, không làm hư hỏng hoặc ảnh hưởng các công trình hạ tầng kỹ thuật trên và dưới mặt đất, trên không và phải được sự thống nhất của cơ

Ban hành: 16/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/12/2016

136

Chỉ thị 13/CT-UBND năm 2017 về nhiệm vụ trọng tâm năm học 2017-2018 do tỉnh Hải Dương ban hành

CHỈ THỊ VỀ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM HỌC 2017 - 2018 Năm học 2016-2017, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự quan tâm, hỗ trợ của các cấp, ngành, đoàn thể, tổ chức hội, sự đồng tình ủng hộ của nhân dân, ngành Giáo dục và Đào tạo đã triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ năm học, thực hiện tốt mục tiêu

Ban hành: 08/09/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/11/2017

137

Quyết định 108/QĐ-BTP kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành và lĩnh vực trọng tâm của Bộ Tư pháp năm 2017

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành và lĩnh vực trọng tâm của Bộ Tư pháp năm 2017. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày

Ban hành: 23/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/06/2017

138

Quyết định 906/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt Đề cương và Dự toán Chương trình phát triển đô thị thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2017-2020, tầm nhìn đến năm 2030

tháng 4 năm 2017 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐỀ CƯƠNG VÀ DỰ TOÁN CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ THỊ XÃ PHỔ YÊN, TỈNH THÁI NGUYÊN GIAI ĐOẠN 2017-2020, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Căn cứ Luật Xây dựng năm 2014; Căn cứ Luật Quy

Ban hành: 17/04/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/07/2017

139

Nghị quyết 06/2013/NQ-HĐND về chính sách áp dụng cho thị xã Tam Điệp thực hiện quy hoạch xây dựng đô thị, giai đoạn 2013-2016 do tỉnh Ninh Bình ban hành

Ninh Bình, ngày 20 tháng 07 năm 2013 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC BAN HÀNH MỘT SỐ CHÍNH SÁCH ÁP DỤNG CHO THỊ XÃ TAM ĐIỆP THỰC HIỆN QUY HOẠCH XÂY DỰNG ĐÔ THỊ, GIAI ĐOẠN 2013-2016 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH KHÓA XIII, KỲ HỌP THỨ 7 Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Ban hành: 20/07/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/09/2013

140

Chỉ thị 1738/CT-UBND năm 2017 về nhiệm vụ trọng tâm năm học 2017-2018 do tỉnh Kiên Giang ban hành

CHỈ THỊ VỀ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM HỌC 2017- 2018 Thực hiện Chỉ thị số 2699/CT-BGDĐT ngày 08/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2017-2018 của ngành giáo dục; Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tập trung thực hiện tốt các

Ban hành: 18/08/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/10/2017

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.214.113