Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" THI XA TAM KY "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 61-80 trong 115004 văn bản

61

Quyết định 706/QĐ-TTg năm 2018 phê duyệt Quy hoạch chung thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2035 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội, ngày 07 tháng 6 năm 2018 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH CHUNG THỊ XÃ KỲ ANH, TỈNH HÀ TĨNH ĐẾN NĂM 2035 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 17 tháng 6 năm 2009; Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4

Ban hành: 07/06/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2018

62

Quyết định 707/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2016 thị xã Kỳ Anh tỉnh Hà Tĩnh

tâm Công báo - Tin học tỉnh; - Lưu: VT, NL2. Gửi: + VB giấy: Như nơi nhận và TP không nhận VB ĐT; + Điện tử: Các thành phần khác. TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Lê Đình Sơn BIỂU 01: DIỆN TÍCH CÁC LOẠI ĐẤT PHÂN BỔ TRONG NĂM 2016 CỦA THỊ XÃ KỲ ANH (Kèm

Ban hành: 24/03/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/05/2016

63

Chỉ thị 10/CT-UBND năm 2015 về đẩy mạnh và phát triển trung tâm học tập cộng đồng các , phường, thị trấn từ nay đến năm 2020 do tỉnh Quảng Bình ban hành

CHỈ THỊ VỀ ĐẨY MẠNH VÀ PHÁT TRIỂN TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG CÁC , PHƯỜNG, THỊ TRẤN TỪ NAY ĐẾN NĂM 2020 Trung tâm Học tập cộng đồng (TTHTCĐ) là cơ sở giáo dục thường xuyên, được thành lập tại , phường, thị trấn nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho mọi người dân ở mọi lứa tuổi được học tập thường xuyên, học tập suốt đời; được phổ biến

Ban hành: 17/06/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/10/2015

64

Quyết định 6966/QĐ-UBND năm 2016 về thành lập Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao trực thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã của thành phố Hà Nội

báo cáo định kỳ và đột xuất theo quy định; k) Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn khác do UBND quận, huyện, thị xã giao và theo quy định của pháp luật. 3. Cơ cấu tổ chức và biên chế: a) Cơ cấu tổ chức Cơ cấu của Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao gồm: Giám đốc, không quá 03 Phó giám đốc và các Tổ chuyên môn nghiệp vụ: Tổ

Ban hành: 19/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/01/2017

65

Thông tư 08/2018/TT-BTP hướng dẫn về đăng , cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm, hợp đồng và trao đổi thông tin về đăng biện pháp bảo đảm tại Trung tâm Đăng giao dịch, tài sản của Cục Đăng quốc gia giao dịch bảo đảm thuộc Bộ Tư pháp

quốc gia giao dịch bảo đảm thuộc Bộ Tư pháp. 2. Cục Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chi cục Thi hành án dân sự quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi là Cơ quan thi hành án dân sự), Văn phòng thừa phát lại. 3. Cơ quan đăng quyền sở hữu, quyền sử dụng, quyền lưu hành tài sản là phương

Ban hành: 20/06/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/07/2018

66

Quyết định 08/2019/QĐ-UBND về tổ chức lại Trung tâm Y tế huyện Ân Thi trực thuộc Sở Y tế Hưng Yên

2. Chức năng Trung tâm có chức năng cung cấp dịch vụ chuyên môn, kỹ thuật về y tế dự phòng; khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng theo quy định tại Thông tư số 37/2016/TT-BYT ngày 25 tháng 10 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc

Ban hành: 18/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/01/2019

67

Quyết định 5399/QĐ-UBND năm 2016 thành lập Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên trực thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã của thành phố Hà Nội

Thành phố về việc thành lập Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã; Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 2287/TTr-SNV ngày 21 tháng 9 năm 2016 về việc sáp nhập Trung tâm dạy nghề, Trung tâm giáo dục thường xuyên, Trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp thành Trung tâm Giáo

Ban hành: 28/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/10/2016

68

Quyết định 3888/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Quy hoạch chung thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH CHUNG THỊ XÃ QUẢNG YÊN, TỈNH QUẢNG NINH ĐẾN NĂM 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/6/2015; Căn cứ Luật Quy hoạch số 30/2009/QH12 ngày 17/06/2009; Luật Xây dựng số 50/2014/QH13; Căn cứ Nghị định số

Ban hành: 18/11/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2016

69

Quyết định 633/QĐ-UBND năm 2018 phê duyệt Quy hoạch phát triển chợ, siêu thị, trung tâm thương mại trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đến năm 2025, tầm nhìn đến 2030

thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và công bố quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế- hội; quy hoạch ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu; Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công thương và Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Phê duyệt Quy hoạch phát triển chợ, siêu thị, trung tâm thương mại trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đến năm

Ban hành: 05/04/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/06/2018

70

Chỉ thị 09/CT-UBND năm 2018 về nâng cao hiệu quả hoạt động Trung tâm Văn hoá, Thể thao Học tập cộng đồng , phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

CHỈ THỊ VỀ VIỆC NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TRUNG TÂM VĂN HÓA, THỂ THAO HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG , PHƯỜNG, THỊ TRẤN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU Trong những năm qua, Trung tâm Văn hoá, Thể thao-Học tập cộng đồng (VHTT-HTCĐ) trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu luôn được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tạo điều kiện của chính quyền, các

Ban hành: 17/07/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/08/2018

71

Quyết định 240/QĐ-TTg năm 2016 công nhận thành phố Tam Kỳ là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Quảng Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

240/QD-TTg,Quyết định 240 2016,Thủ tướng Chính phủ,công nhận thành phố ,Thành phố Tam Kỳ,Đô thị loại II,đô thị loại I trực thuộc tỉnh,công nhận đô thị loại II,Xây dựng - Đô thị THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 05/02/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/02/2016

72

Quyết định 286/QĐ-UBND năm 2014 thành lập Văn phòng Đăng đất đai và Phát triển quỹ đất thị xã Nghĩa Lộ trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Phát triển quỹ đất với Văn phòng Đăng quyền sử dụng đất do tỉnh Yên Bái ban hành

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐĂNG ĐẤT ĐAI VÀ PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT THỊ XÃ NGHĨA LỘ TRÊN CƠ SỞ SÁP NHẬP TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT VỚI VĂN PHÒNG ĐĂNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Nghị định số 55/2012/NĐ-CP

Ban hành: 12/03/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/03/2014

73

Quyết định 4002/QĐ-UBND năm 2018 về điều chỉnh phân loại đơn vị hành chính Lý Nhơn, xã Tam Thôn Hiệp - huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh

Điều chỉnh phân loại đơn vị hành chính Lý Nhơn, xã Tam Thôn Hiệp - huyện Cần Giờ từ loại II lên loại I. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày . Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân Lý Nhơn, xã Tam Thôn Hiệp chịu trách

Ban hành: 13/09/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/12/2018

74

Quyết định 26/QĐ-VSD năm 2015 về Quy chế hoạt động lưu chứng khoán của Trung tâm Lưu Chứng khoán Việt Nam

26/QD-VSD,Quyết định 26 2015,Trung tâm Lưu Chứng khoán,Lưu Chứng khoán,Quy chế hoạt động,Hoạt động lưu ,Thị trường chứng khoán Việt Nam,Chứng khoán TRUNG TÂM LƯU CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM -------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 13/03/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/01/2017

75

Chỉ thị 14/CT-UBND năm 2018 về nhiệm vụ trọng tâm năm học 2018-2019 do tỉnh Hải Dương ban hành

học đáp ứng nhu cầu học tập thường xuyên, nâng cao hiểu biết, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng nghề nghiệp và tạo điều kiện chuyển đổi ngành, nghề của người lao động. Các trung tâm học tập cộng đồng , phường, thị trấn phát huy vai trò thực hiện mục tiêu xây dựng hội học tập từ cơ sở. Chấn chỉnh các trung tâm ngoại ngữ, tin học, đào

Ban hành: 04/09/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/01/2019

76

Nghị quyết 130/2015/NQ-HĐND thông qua Đề án “Điều chỉnh địa giới hành chính huyện Kỳ Anh để thành lập mới thị xã Kỳ Anh và 06 phường thuộc thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh”

huyện Kỳ Anh; phía Nam giáp huyện Quảng Trạch (tỉnh Quảng Bình). - Trung tâm hành chính thị xã Kỳ Anh đặt tại khu hành chính huyện Kỳ Anh hiện tại. 2. Thành lập 06 phường trực thuộc thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh a) Thành lập Phường Sông Trí trên cơ sở giữ nguyên toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số của thị trấn Kỳ Anh. - Phường

Ban hành: 30/01/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/02/2015

77

Quyết định 25/2017/QĐ-UBND quy định chế độ hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh và Trung tâm hành chính công các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Long An

năm 2017 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ HỖ TRỢ ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC LÀM VIỆC TẠI TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH LONG AN VÀ TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG CÁC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LONG AN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày

Ban hành: 31/05/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/06/2017

78

Quyết định 638/QĐ-UBND năm 2016 về Kế hoạch triển khai Thi hành Luật thi hành tạm giữ, tạm giam trên địa bàn tỉnh Điện Biên

quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày . Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Ban hành: 12/05/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/06/2016

79

Chỉ thị 08/CT-UBND năm 2018 về nhiệm vụ trọng tâm năm học 2018-2019 do tỉnh Thái Nguyên ban hành

08/CT-UBND,Chỉ thị 08 2018,Tỉnh Thái Nguyên,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 08/CT-UBND Thái Nguyên, ngày 30 tháng 8 năm 2018

Ban hành: 30/08/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/12/2018

80

Chỉ thị 06/CT-UBND năm 2018 về nhiệm vụ trọng tâm năm học 2018-2019 do tỉnh Quảng Ninh ban hành

XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; thực hiện Chỉ thị số 2919/CT-BGDĐT ngày 10/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm năm học 2018-2019; căn cứ tình hình thực tế của tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; thủ

Ban hành: 27/08/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2018

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.81.29.254