Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 04/CT-UBND về nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện trong năm 2019 do tỉnh Bạc Liêu ban hành

Số hiệu: 04/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Bạc Liêu Người ký: Dương Thành Trung
Ngày ban hành: 12/02/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẠC LIÊU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 04/CT-UBND

Bạc Liêu, ngày 12 tháng 02 năm 2019

 

CHỈ THỊ

VỀ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CẦN TẬP TRUNG THỰC HIỆN TRONG NĂM 2019

Năm 2018, tỉnh Bạc Liêu đã có nhiều quyết tâm, nỗ lực và giành được nhiều thắng lợi trên hầu hết các lĩnh vực kinh tế, xã hội; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân tiếp tục được nâng lên; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Tuy nhiên, chúng ta vẫn đang đối diện với nhiều khó khăn, thách thức rất lớn: Trong 05 chỉ tiêu trọng yếu phấn đấu lọt vào tốp 05 tỉnh, thành phố đồng bằng sông Cửu Long nhằm đảm bảo mục tiêu trở thành tỉnh khá của khu vực thì hiện nay Bạc Liêu vẫn còn 02 chỉ tiêu có thứ hạng khá thấp: Xếp thứ 7/13 về tổng mức đầu tư toàn xã hội và 8/13 về thu nhập bình quân đầu người.

Năm 2019 được xác định là năm “Nước rút”, là tiền đề để tỉnh ta “Về đích” vào năm 2020. Đây là năm quyết định sự thành bại của các mục tiêu, nhiệm vụ cả nhiệm kỳ. Do đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương phải có quyết tâm chính trị cao nhất, quyết liệt tập trung chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, khẩn trương, đề cao trách nhiệm, phấn đấu ngay từ những ngày đầu năm mới, bám sát các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, nhất là những nhiệm vụ trọng tâm sau:

A. NHIỆM VỤ CẦN TRIỂN KHAI THỰC HIỆN:

I. VỀ THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN KINH TẾ:

Đẩy mạnh thực hiện các đột phá chiến lược, tái cơ cấu nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao hiệu quả và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả 05 trụ cột phát triển kinh tế - xã hội đã được xác định, cụ thể:

1. Phát triển nông nghiệp, mà trọng tâm là nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nâng cao hiệu quả sản xuất tôm, lúa gạo:

* Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì:

- Đẩy mạnh lan tỏa các mô hình nuôi trồng thủy sản hiệu quả, nhất là mô hình tôm siêu thâm canh vùng phía Nam và mô hình tôm - lúa vùng phía Bắc Quốc lộ 1A. Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện theo định kỳ hàng tháng.

- Xử lý tốt môi trường vùng nuôi; xây dựng chuỗi sản xuất tôm đảm bảo an toàn dịch bệnh theo khuyến nghị của Tổ chức Thú y thế giới; trong đó có 01 vùng nuôi được công nhận đạt chuẩn an toàn dịch bệnh chậm nhất trong quý II/2019.

- Tập trung đầu tư các ô đê bao khép kín, xây dựng cánh đồng lớn và nâng cao chuỗi giá trị gia tăng, phát triển bền vững, hiệu quả và thực hiện liên kết bao tiêu lúa gạo. Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện theo định kỳ hàng tháng.

- Xây dựng vùng sản xuất rau an toàn, phát triển cây Thanh nhãn và các mô hình chăn nuôi hiệu quả. Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện theo định kỳ hàng tháng.

- Theo dõi, chỉ đạo chặt chẽ công tác xây dựng nông thôn mới, phấn đấu đến cuối năm 2019 có thêm 02 huyện Hồng Dân, Vĩnh Lợi đạt chuẩn nông thôn mới và đến tháng 9/2020 có thêm thị xã Giá Rai được công nhận. Đồng thời quyết liệt thực hiện xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.

- Phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý dự án các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tiếp tục đầu tư, sớm đưa vào khai thác “Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm Bạc Liêu” giai đoạn 1 trong quý II/2019 và khởi công giai đoạn 2 trong quý III/2019.

- Tổ chức ít nhất 04 Hội nghị chuyên đề:

+ Hội nghị tổng kết thực tiễn về phát triển ngành tôm Bạc Liêu gắn với ứng dụng công nghệ cao, chuỗi giá trị ngành tôm và xây dựng thương hiệu quốc gia (lần 2, chuyên sâu), tổ chức chậm nhất trong tháng 3/2019.

+ Hội nghị tổng kết các mô hình nuôi trồng thủy sản hiệu quả, bền vững: Tôm siêu thâm canh vùng Nam và tôm - lúa vùng Bắc Quốc lộ 1A, tổ chức chậm nhất trong tháng 4/2019.

+ Hội nghị đánh giá sản xuất lúa gạo gắn với bao tiêu, xuất khẩu, xây dựng các Hợp tác xã, cánh đồng lớn, ô đê bao khép kín, phát triển lúa giống, tổ chức chậm nhất trong tháng 5/2019.

+ Hội nghị triển khai Đề án chương trình mỗi xã một sản phẩm, tổ chức chậm nhất trong quý II/2019.

Ngoài ra, hỗ trợ Ủy ban nhân dân thành phố Bạc Liêu tổ chức Hội nghị về sản xuất và tiêu thụ sản phẩm hoa màu, tổ chức chậm nhất trong quý II/2019.

2. Phát triển công nghiệp, trọng tâm là năng lượng tái tạo (gồm điện gió, điện mặt trời) và điện khí:

* Giao Sở Công Thương chủ trì:

- Phát triển các dự án điện gió, điện mặt trời, trong đó, sớm triển khai thi công đối với 04 dự án điện gió đã có trong quy hoạch (Superwind Công Lý, Hòa Bình 1, Đông Hải 1 và Đông Hải 2), khởi công chậm nhất trước 30/4/2019.

- Đối với các dự án điện gió, điện mặt trời còn lại đang trình Bộ Công Thương xin bổ sung vào quy hoạch: Tích cực hỗ trợ các nhà đầu tư và theo dõi sát tiến độ hồ sơ, tháo gỡ khó khăn vướng mắc, phấn đấu trong quý II/2019 được phê duyệt bổ sung quy hoạch.

- Đối với dự án Nhà máy Nhiệt điện khí LNG: Sở Công Thương cùng với Sở Kế hoạch và Đầu tư tập trung tối đa hỗ trợ nhà đầu tư hoàn thành các thủ tục pháp lý và tạo điều kiện để khởi công trong năm 2019.

- Đối với các dự án điện mặt trời áp mái, quy mô nhỏ: Ban hành văn bản hướng dẫn trình tự, thủ tục thực hiện chậm nhất trong tháng 3/2019, làm cơ sở cho người dân, doanh nghiệp áp dụng, triển khai trên thực tế.

- Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ dự án đầu tư lưới điện phục vụ sản xuất và sinh hoạt, nhất là dự án cấp điện nông thôn, điện phục vụ nuôi tôm, các trạm bơm, các khu, cụm công nghiệp, các khu dân cư mới (theo đúng tiến độ nguồn vốn được phân bổ).

- Chủ trì tổ chức Hội nghị triển khai Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả chậm nhất trong tháng 4/2019; đồng thời phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong tổ chức Hội nghị đánh giá sản xuất lúa gạo gắn với bao tiêu, xuất khẩu nêu trên chậm nhất trong tháng 5/2019.

3. Phát triển du lịch:

a) Giao Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch chủ trì:

- Chú trọng thu hút đầu tư xã hội hóa, tăng cường hợp tác, liên kết khai thác hiệu quả các khu, điểm du lịch đã tạo thành thương hiệu của tỉnh: Khu Công tử Bạc Liêu, Khu lưu niệm Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ và Nhạc sĩ Cao Văn Lầu, Khu Quán âm Phật Đài, Chùa Hưng Thiện, Khu du lịch Tắc Sậy, Quảng trường Hùng Vương... tiếp tục kêu gọi đầu tư khai thác du lịch biển tuyến Bạc Liêu - Hòn Trứng - Côn Đảo. Xử lý dứt điểm các hồ sơ có liên quan đến công tác xã hội hóa khu A Công tử Bạc Liêu trong quý I/2019, làm cơ sở khởi công Khu du lịch Công tử Bạc Liêu. Kết nối, khai thác điểm du lịch tâm linh Thiền viện Trúc Lâm. Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện theo định kỳ hàng tháng.

- Tổ chức xúc tiến du lịch với các đơn vị có tiềm năng để thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng du lịch và thu hút du lịch quốc tế và nội địa. Đồng thời, trùng tu, tôn tạo và phát huy các giá trị di tích lịch sử, văn hóa, nhất là các công trình kiến trúc cổ, nhà cổ trên địa bàn thành phố Bạc Liêu để tạo thêm kênh mới thu hút du khách, cơ bản hoàn thành trong năm 2019.

- Tổ chức Tuần Văn hóa du lịch gắn với sự kiện 100 năm, bản Dạ cổ Hoài lang kết hợp với 100 năm, cụm Nhà Công tử Bạc Liêu (nghiên cứu gắn với các sự kiện khác như: Các giải thể thao toàn quốc: Bóng chuyền, bi sắt, quần vợt; giao lưu giữa các di sản phi vật thể đại diện của nhân loại; thi sắc đẹp...). Trong tháng 3/2019 phải xây dựng hoàn thành kế hoạch và đề xuất thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức thực hiện.

b) Giao Sở Giao thông vận tải chủ trì đề xuất phương án phát triển thêm 04 bến xe: Bến xe Bạc Liêu mới, bến xe khu vực Nhà Mát, bến xe khu Tắc Sậy, bến xe khu vực Chùa Hưng Thiện, khởi công chậm nhất trong quý III/2019; đồng thời hoàn tất các thủ tục thuộc lĩnh vực chuyên ngành giao thông vận tải để có thể phát huy khai thác các tuyến vận tải khách từ bờ ra biển và dọc các tuyến du lịch trên sông trong quý III/2019.

4. Phát triển thương mại dịch vụ, giáo dục, y tế chất lượng cao:

a) Giao Sở Xây dựng khẩn trương hoàn chỉnh công tác điều chỉnh quy hoạch; Trung tâm Phát triển Quỹ nhà và đất khẩn trương hoàn tất công tác giải phóng mặt bằng, Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương hoàn tất các thủ tục về đất đai để tổ chức đấu giá đối với các khu đất, cụ thể theo tiến độ sau:

- Khu đất phía Đông đường Võ Văn Kiệt (xây dựng 03 dự án giáo dục chất lượng cao, tổng diện tích khoảng 30ha và dự án nhà ở chỉnh trang đô thị khoảng 10ha): Hoàn thành giải phóng mặt bằng trong tháng 4/2019, đồng thời hỗ trợ các thủ tục đầu tư xã hội hóa để khởi công trong quý II/2019.

- Khu B2 Công tử Bạc Liêu: Chi trả cho các hộ bị ảnh hưởng dứt điểm trong tháng 02/2019 và tổ chức đấu giá đất hoàn thành trong quý I/2019.

- Khu đất góc đường Võ Thị Sáu - Hai Bà Trưng: Chi trả cho các hộ bị ảnh hưởng trong tháng 02/2019 và tổ chức triển khai hạ tầng trong quý I/2019 (ưu tiên bố trí tái định cư cho các hộ dân từ khu B2 Công tử Bạc Liêu di dời sang).

- Khu Công viên Trần Huỳnh: Chi trả cho các đối tượng bị ảnh hưởng dứt điểm trong tháng 02/2019 và tổ chức đấu giá đất hoàn thành trong quý I/2019.

- Khu Sân vận động hiện hữu: Giải phóng mặt bằng trong quý I/2019, hoàn thành đấu giá đất chậm nhất trong tháng 4/2019 để bàn giao mặt bằng, triển khai xây dựng Dự án Trung tâm Thương mại siêu thị bán lẻ, phấn đấu hoàn thành đưa vào hoạt động trong năm 2019.

- Khu đất chợ tạm Trần Huỳnh và phần diện tích lân cận: Giải tỏa mặt bằng khu đất chợ tạm trong quý I/2019 để tổ chức đấu giá ngay; các phần diện tích có liên quan còn lại sẽ thực hiện trong quý II/2019.

- Khu đất trong khu du lịch Nhà Mát (giáp với đê biển và Hải đội 2): Tổ chức đấu giá ngay trong tháng 3/2019.

- Khu đất phía Đông đường Bạch Đằng giáp với Thiền viện Trúc Lâm: Giải tỏa mặt bằng trong quý I/2019 sau đó tổ chức đấu giá ngay.

- Khu đất 207ha trước đây quy hoạch thành phố Bạc Liêu mới, thuộc Phường 5, thành phố Bạc Liêu: Hoàn tất điều chỉnh quy hoạch chậm nhất trong tháng 4/2019 và tiến hành giải phóng mặt bằng ngay.

- Khu đất 27ha, nằm giữa Khu dân cư Phường 2 (Khu 577) với đường Cao Văn Lầu, thuộc Phường 2: Hoàn tất điều chỉnh quy hoạch chậm nhất trong tháng 4/2019 và tiến hành giải phóng mặt bằng sớm.

- Khu đất nuôi trồng thủy sản, diện tích khoảng 400ha, thuộc xã Hiệp Thành và xã Vĩnh Trạch Đông hiện đang cho Công ty Duyên Hải Bạc Liêu thuê: Sớm xin chủ trương của cấp có thẩm quyền để triển khai các thủ tục tiếp theo chậm nhất trong tháng 4/2019.

b) Giao Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ chủ trì: Tiếp tục cập nhật điều chỉnh, bổ sung và triển khai thực hiện Quy hoạch phát triển mạng lưới trường học, lớp học và nhà công vụ giáo viên tỉnh Bạc Liêu đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, hoàn thành chậm nhất trong quý II/2019. Thực hiện có hiệu quả Đề án dạy học ngoại ngữ trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2008 - 2020. Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện theo định kỳ hàng tháng.

d) Giao Sở Y tế chủ trì:

- Đẩy mạnh tiến độ thực hiện dự án xây dựng Bệnh viện Đa khoa tỉnh, dự án mua sắm trang thiết bị y tế cho các đơn vị tuyến huyện, tuyến xã. Tăng cường đầu tư về cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, nhân lực cho tuyến y tế cơ sở, ưu tiên các xã vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn. Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện theo định kỳ hàng tháng.

- Chủ động phân quyền tự chủ về chuyên môn, tổ chức, nhân sự và tài chính tại Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu (trong quý II/2019); sau đó đến các đơn vị Trung tâm Y tế thị xã Giá Rai, huyện Phước Long (trong quý III/2019) và các trung tâm y tế cấp huyện còn lại chậm nhất trước tháng 6/2020.

- Phát triển một số kỹ thuật chuyên khoa sâu, chất lượng cao ở Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu và Bệnh viện Đa khoa Thanh Vũ Medic Bạc Liêu; đưa Bệnh viện chuyên khoa Lao, Bệnh viện Tâm thần đi vào hoạt động chậm nhất trong quý III/2019.

- Sớm tổ chức các Hội nghị chuyên đề:

+ Hội nghị về phân quyền tự chủ cho các cơ sở y tế công lập (trong quý I/2019).

+ Hội nghị về giải pháp nâng cao tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu (chậm nhất trong tháng 4/2019).

+ Hội nghị về quản lý quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế (chậm nhất trong tháng 5/2019).

+ Hội nghị nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tuyến y tế cơ sở (chậm nhất trong tháng 6/2019)

5. Phát triển kinh tế biển gắn với đảm bảo quốc phòng - an ninh:

a) Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì:

- Nâng cao hiệu quả nghề khai thác hải sản; quan tâm bảo vệ nguồn lợi thủy sản và môi trường sinh thái; tập trung phát triển mạnh đội tàu có công suất lớn, trang thiết bị hiện đại, có khả năng đánh bắt xa bờ, dài ngày trên biển; phát triển các dịch vụ hậu cần nghề cá, các cơ sở đóng mới và sửa chữa tàu biển, nhà máy chế biến thủy sản xuất khẩu… gắn với nhiệm vụ đảm bảo quốc phòng - an ninh. Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện theo định kỳ hàng tháng.

- Tiếp tục thực hiện mời gọi, xúc tiến đầu tư xây dựng Cảng biển Gành Hào; nâng cấp, mở rộng Cảng cá Gành Hào đạt quy mô cảng cá loại 1. Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện theo định kỳ hàng tháng.

b) Giao Ban Quản lý dự án các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn chủ trì, đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án nâng cấp đê biển, các dự án phòng chống sạt lở bờ biển, cửa sông ven biển, đầu tư khu neo đậu tránh trú bão Nhà Mát… báo cáo tình hình, kết quả thực hiện theo định kỳ hàng tháng.

c) Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, hỗ trợ thúc đẩy phát triển các dự án kinh tế trọng điểm ven biển của tỉnh (Dự án Nhà máy Nhiệt điện khí LNG, các dự án điện gió, điện mặt trời, các dự án du lịch ven biển…). Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện theo định kỳ hàng tháng.

6. Phát triển đô thị và các địa phương trong tỉnh:

a) Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì:

- Đề xuất các nguồn lực phục vụ đầu tư phát triển các địa phương trên địa bàn tỉnh, cụ thể: Tiếp tục hoàn thiện các tiêu chí đô thị của thành phố Bạc Liêu và thị xã Giá Rai; xây dựng huyện Đông Hải trở thành huyện trọng điểm về kinh tế biển, từng bước đạt các tiêu chí nâng lên thành thị xã; xây dựng Phước Long trở thành trung tâm phát triển của vùng Bắc Quốc lộ 1A; xây dựng Vĩnh Lợi và huyện Hồng Dân trở thành huyện nông thôn mới.

- Sớm tổ chức 03 Hội nghị chuyên đề:

+ Hội nghị về chỉ số PCI, chỉ số DDCI (trong tháng 4/2019).

+ Hội nghị hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh (trong tháng 4/2019).

+ Hội nghị về giải pháp nguồn lực đầu tư phát triển các địa bàn trọng điểm (trong tháng 5/2019).

b) Giao Sở Xây dựng chủ trì:

- Đẩy mạnh triển khai thực hiện tốt công tác quản lý quy hoạch, kiến trúc, cảnh quan đô thị.

- Sớm tổ chức 02 Hội nghị chuyên đề:

+ Hội nghị về công bố Quyết định phê duyệt quy hoạch vùng đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2030 - 2050 (trong tháng 3/2019).

+ Hội nghị về công tác quản lý, xử lý vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu (trong tháng 4/2019).

c) Giao Sở Giao thông vận tải chủ trì: Sửa chữa, nâng cấp các tuyến lộ giao thông nông thôn (đường từ xã xuống ấp, đường ấp nối ấp) đảm bảo đạt tiêu chuẩn theo quy định; với phương án thực hiện là tỉnh cấp vật tư chính (xi măng, cát, đá, sắt thép; riêng xi măng, tỉnh sẽ vận động sự hỗ trợ một phần từ các doanh nghiệp, mạnh thường quân), còn phía địa phương (cấp huyện, cấp xã) tự đảm bảo nhân công, thiết bị thi công để xây dựng hoàn thành công trình. Các đơn vị vũ trang ra quân hỗ trợ thêm về lực lượng thi công cho các địa phương. Ra quân trong tháng 4/2019.

7. Quản lý đầu tư công; phát triển doanh nghiệp và kinh tế hợp tác:

a) Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì:

- Đẩy nhanh công tác thuê tư vấn thực hiện lập Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện theo định kỳ hàng tháng.

- Tăng cường các giải pháp đồng bộ để tăng tổng vốn đầu tư toàn xã hội, xác định đây là một trong những nhân tố chủ yếu để thúc đẩy tăng trưởng GRDP. Trong đó trình Ủy ban nhân dân tỉnh trong tháng 3/2019 về các kịch bản tăng trưởng của năm 2019, trọng tâm là 05 chỉ tiêu được xác định để so sánh với các tỉnh, thành phố khu vực đồng bằng sông Cửu Long.

- Theo dõi sát tình hình giải ngân vốn đầu tư công của các chủ đầu tư, kịp thời giải quyết khó khăn, tham mưu đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh các giải pháp đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công năm 2019 đạt trên 90% tổng vốn được giao. Yêu cầu các chủ đầu tư lập cam kết trong tháng 3/2019 và theo dõi, báo cáo tình hình thực hiện theo định kỳ hàng tháng.

- Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp. Phấn đấu năm 2019, thành lập mới 500 doanh nghiệp. Tập trung hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp. Đẩy mạnh thu hút đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP). Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện theo định kỳ hàng tháng.

b) Giao Liên minh Hợp tác xã tỉnh chủ trì:

- Phát triển kinh tế hợp tác, xây dựng hợp tác xã kiểu mới theo Đề án “Thí điểm hoàn thiện, nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới tại vùng đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2016 - 2020”.

- Triển khai thực hiện công tác hỗ trợ, tạo điều kiện cho tổ hợp tác, hợp tác xã có nhu cầu vay vốn lập dự án, hồ sơ, thủ tục vay vốn và bảo lãnh tín dụng theo quy định, nhất là hợp tác xã ở những xã điểm xây dựng nông thôn mới; quan tâm phát triển các hợp tác xã bao tiêu lúa gạo, hỗ trợ phát triển các hợp tác xã trong các mô hình nông thôn mới kiểu mẫu.

- Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện các nội dung trên theo định kỳ hàng tháng.

8. Tài chính - tín dụng:

a) Giao Sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh thực hiện:

- Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2019; thắt chặt kỷ luật, kỷ cương việc thu - chi ngân sách nhà nước. Tăng cường công tác quản lý thu ngân sách. Xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2020; kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2020 - 2022 và kế hoạch tài chính 05 năm giai đoạn 2021 - 2025; chuẩn bị hồ sơ thảo luận dự toán năm 2020 làm việc với Bộ Tài chính; quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018.

- Kiểm tra, rà soát để giải quyết dứt điểm các công trình, dự án còn tồn đọng không triển khai thực hiện hoặc các công trình đã thực hiện xong nhưng chưa quyết toán để xử lý dứt điểm, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh chậm nhất trong tháng 3/2019.

- Sớm tổ chức Hội nghị chuyên đề về phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn tỉnh và tổ chức lớp tập huấn triển khai, hướng dẫn nghiệp vụ về các chế độ, chính sách, công tác quản lý tài chính ngân sách cho các cơ quan, đơn vị, địa phương.

b) Ngân hàng Nhà nước Việt nam - chi nhánh Bạc Liêu thực hiện:

- Chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn nâng cao chất lượng tín dụng; tập trung tín dụng vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh, nhất là các lĩnh vực ưu tiên như: nông nghiệp, nông thôn, trọng tâm là nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nâng cao hiệu quả sản xuất tôm, lúa gạo, phát triển kinh tế biển; xuất khẩu; doanh nghiệp nhỏ và vừa.

- Các tổ chức tín dụng tiếp tục cải tiến, đổi mới, hiện đại hóa quy trình cung cấp sản phẩm, dịch vụ theo hướng đơn giản hóa thủ tục, giảm bớt phiền hà, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, đặc biệt là các hợp tác xã tiếp cận vốn vay, giao dịch ngân hàng

- Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện các nội dung trên theo định kỳ hàng tháng.

II. CHĂM LO ĐỜI SỐNG NHÂN DÂN, PHÁT TRIỂN VĂN HÓA - XÃ HỘI VÀ ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC:

1. Giảm nghèo, chăm lo đời sống nhân dân:

a) Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì:

- Phát động phong trào sâu rộng, huy động cao nhất các nguồn lực để xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, xem đây là giải pháp căn bản nhất để giảm nghèo trong năm 2019. Phấn đấu năm 2019, tỷ lệ hộ nghèo giảm tối thiểu 2,4%. Đồng thời, đề xuất trong tháng 3/2019, về kinh phí thực hiện kéo dài thời gian mua thẻ bảo hiểm y tế cho đối tượng hộ mới thoát nghèo.

- Triển khai thực hiện kịp thời, đầy đủ các chính sách, chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng, góp phần đảm bảo gia đình chính sách, người có công có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của dân cư cư trú.

- Tổ chức Hội nghị chuyên đề về công tác giảm nghèo năm 2019 (trong đó xem xét hướng áp dụng các chính sách riêng biệt cho đối tượng hộ nghèo với đối tượng hộ nhận bảo trợ xã hội), thời gian tổ chức chậm nhất trong tháng 02/2019.

b) Giao Ban Dân tộc - Tôn giáo tỉnh chủ trì:

- Thực hiện các chính sách an sinh xã hội, chăm lo cho đồng bào dân tộc, nhất là các chương trình hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo đồng bào dân tộc để giảm nghèo nhanh và bền vững. Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện theo định kỳ hàng tháng.

- Sớm tổ chức Hội nghị trao đổi kinh nghiệm người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số năm 2019 (trong tháng 3/2019). Triển khai công tác tập huấn Luật Tín ngưỡng - Tôn giáo (trong tháng 4/2019).

2. Phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực:

a) Sở Nội vụ chủ trì:

- Xây dựng kế hoạch, đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức đảm bảo đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn theo quy định.

- Tiếp tục tham mưu thực hiện đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; trong đó, chọn ưu tiên triển khai trước việc sáp nhập các phòng, ban trong các sở, ngành và giảm đầu mối ở cấp huyện, trình Ủy ban nhân dân tỉnh chậm nhất trong tháng 4/2019.

b) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì:

- Nâng cao tỷ lệ lao động có đào tạo chuyên môn kỹ thuật; đào tạo, dạy nghề gắn với giải quyết việc làm. Tăng cường gắn kết giữa cơ sở giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp, huy động các doanh nghiệp tham gia dạy nghề; đồng thời, có chính sách ưu đãi, khuyến khích doanh nghiệp tự đào tạo nghề cho người lao động. Đẩy mạnh đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Thực hiện tốt chỉ tiêu lao động qua đào tạo 38.000 người, phấn đấu đến cuối năm 2019, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 58,08 %.

- Về xuất khẩu lao động: Bên cạnh việc tiếp tục thực hiện Đề án hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng giai đoạn 2018 - 2020, cần tích cực đổi mới phương pháp tiếp cận nhằm mở rộng đối tượng tham gia xuất khẩu lao động cũng như thị trường xuất khẩu lao động (nhất là Nhật Bản); phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu đưa 300 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; báo cáo tình hình, kết quả thực hiện theo định kỳ hàng tháng.

- Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện các nội dung trên theo định kỳ hàng tháng.

- Sớm tổ chức 02 Hội nghị chuyên đề:

+ Hội nghị về giáo dục nghề nghiệp - việc làm (trong tháng 4/2019).

+ Hội nghị về xuất khẩu lao động (trong tháng 5/2019).

3. Phát triển văn hóa, xã hội, thông tin, truyền thông: Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch chủ trì:

- Tiếp tục nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với xây dựng nông thôn mới. Khai thác có hiệu quả các thiết chế văn hóa, thể thao hiện có.

- Phát triển sự nghiệp văn học, nghệ thuật; bảo tồn, phát huy giá trị các di sản văn hóa truyền thống, cách mạng. Thực hiện Đề án bảo tồn nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ và các di sản văn hóa phi vật thể; tăng cường giao lưu văn hóa, nhất là với các địa phương có các di sản văn hóa phi vật thể.

- Tập trung phát triển đào tạo các đội tuyển trẻ, nhất là các môn thể thao thành tích cao có lợi thế của tỉnh. Đăng cai tổ chức các giải thi đấu quốc gia mà tỉnh có điều kiện.

- Chủ động cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác về sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Đảng, Nhà nước và những vấn đề dư luận quan tâm; về tình hình kinh tế - xã hội để tạo sự đồng thuận xã hội trong thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội. Đấu tranh phản bác các thông tin sai sự thật, trái với quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước; xử lý nghiêm các trường hợp lợi dụng dân chủ, đưa thông tin xấu, độc, sai sự thật. Bảo đảm an toàn thông tin và an ninh mạng.

- Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện các nội dung trên theo định kỳ hàng tháng.

4. Quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu:

a) Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì:

- Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức chuỗi sự kiện Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam; Tháng hành động vì môi trường hưởng ứng ngày Đại dương thế giới và ngày Môi trường thế giới năm 2019 quốc gia trên địa bàn tỉnh. Trong tháng 3/2019 phải xây dựng hoàn thành kế hoạch và đề xuất thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức thực hiện.

- Tích cực thực hiện Chương trình hành động tổng thể thực hiện Nghị quyết số 120/NQ-CP của Chính phủ về phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu; đồng thời tích cực chuẩn bị sơ kết thực hiện Chương trình này, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trong tháng 3/2019.

- Phối hợp các viện, trường nghiên cứu, thiết kế mô hình mẫu (hoàn thành trước 30/4/2019); trước mắt, tập huấn, hướng dẫn mô hình xử lý nước thải từ Hợp tác xã nuôi tôm công nghệ cao (hoàn thành trước 30/4/2019) và từng bước áp dụng nhân rộng trong năm 2019.

- Khẩn trương triển khai đấu thầu dự án Nhà máy Xử lý rác của tỉnh (tại thị trấn Châu Hưng, huyện Vĩnh Lợi) trong quý II/2019. Hoàn thành và đưa vào hoạt động lò đốt rác thải sinh hoạt trên địa bàn các huyện trong quý III/2019 đối với các huyện đã hoàn thành công tác chuẩn bị và chậm nhất trong năm 2019 đối với tất cả các huyện còn lại.

- Tăng cường kiểm tra, xử lý các cơ sở sản xuất, chế biến gây ô nhiễm môi trường; báo cáo tình hình, kết quả thực hiện theo định kỳ hàng tháng.

b) Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì:

- Đẩy mạnh kiểm soát việc sử dụng các loại hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật, phân bón hóa học trong sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản.

- Cải tạo, nâng cấp, tu bổ và xây dựng mới các công trình thủy lợi, hệ thống đê sông, đê biển bảo đảm phòng, chống, hạn chế các tác động của triều cường, ngập lụt, xâm nhập mặn do nước biển dâng, nhất là đối với vùng phía Nam Quốc lộ 1A và vùng ven biển của tỉnh.

- Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện các nội dung trên theo định kỳ hàng tháng.

III. VỀ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH; PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, LÃNG PHÍ; TƯ PHÁP:

1. Cải cách hành chính:

a) Giao Sở Nội vụ chủ trì:

- Tham mưu đảm bảo giờ làm việc của cán bộ, công chức, viên chức theo đúng quy định (trường hợp cần thiết thì đề xuất điều chỉnh giờ làm việc hành chính sao cho phù hợp với điều kiện tình hình thực tế); báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh chậm nhất trong tháng 4/2019.

- Tiếp tục triển khai quyết liệt các giải pháp để nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI), phấn đấu chỉ số PAPI năm 2019 đạt thứ hạng từ 15 trở lên so với cả nước.

- Sớm tổ chức 02 Hội nghị chuyên đề:

+ Hội nghị sơ kết thực hiện Nghị quyết số 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ (chậm nhất trong tháng 4/2019).

+ Hội nghị công bố Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện năm 2018 (chậm nhất trong tháng 5/2019)

b) Giao Văn phòng UBND tỉnh chủ trì: Khẩn trương đưa vào vận hành hiệu quả Trung tâm Hành chính công của tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố (trong Quý I/2019).

2. Giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng, chống tham nhũng, lãng phí:

a) Các cấp, các ngành: Tăng cường công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân; xử lý, giải quyết triệt để từ cơ sở.

b) Giao Thanh tra tỉnh chủ trì:

- Thực hiện có hiệu quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Khẩn trương rà soát các vụ việc khiếu nại kéo dài, phức tạp và tổng hợp báo cáo xử lý trong tháng 3/2019; đến cuối quý II/2019 cơ bản không còn các vụ khiếu kiện kéo dài, bức xúc.

- Thực hiện quyết liệt các giải pháp phòng, chống tham nhũng, lãng phí; tăng cường trao đổi, cung cấp thông tin về tham nhũng. Xử lý công chức, viên chức nhũng nhiễu, tiêu cực; chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật hành chính, xử lý kịp thời các vi phạm pháp luật. Kiến nghị xử lý nghiêm hành vi tham nhũng, thu hồi triệt để tài sản của Nhà nước, tập thể bị chiếm đoạt, thất thoát. Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện các nội dung trên theo định kỳ hàng tháng.

3. Về công tác tư pháp:

Giao Sở Tư pháp chủ trì: Thẩm định, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; công tác quản lý hộ tịch; công chứng, chứng thực, đấu giá tài sản; tăng cường kiểm tra công tác xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật. Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện các nội dung trên theo định kỳ hàng tháng.

IV. VỀ QUỐC PHÒNG, AN NINH:

1. Giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện:

- Kết hợp chặt chẽ giữa nhiệm vụ quốc phòng - an ninh với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng lực lượng vũ trang trong sạch vững mạnh; nâng cao cảnh giác, kịp thời phát hiện, xử lý các hoạt động gây rối, phá hoại của các thế lực thù địch.

- Xây dựng và triển khai thực hiện tốt các phương án phòng thủ, diễn tập khu vực phòng thủ, quản lý chặt chẽ lực lượng dự bị động viên đảm bảo về số lượng và chất lượng. Thực hiện tốt công tác tuyển quân năm 2019 đảm bảo chỉ tiêu quy định.

- Ra quân hỗ trợ lực lượng cho các địa phương trong xây dựng nông thôn mới, trọng tâm là xây dựng giao thông nông thôn.

2. Giao Công an tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện:

- Tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; xây dựng thế trận an ninh nhân dân với thế trận quốc phòng toàn dân; kiên quyết trấn áp các loại tội phạm; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm an toàn giao thông, giảm tai nạn giao thông trên cả 03 mặt.

- Quan tâm xử lý các tệ nạn xã hội, bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác phòng, chống cháy, nổ.

- Cương quyết xử lý các trường hợp lợi dụng việc khiếu kiện để gây rối mất an ninh trật tự tại các trụ sở cơ quan Đảng, chính quyền, nhất là các trường hợp tập trung đông người và các trường hợp đã có kết luận xử lý dứt điểm của cơ quan có thẩm quyền.

B. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Các cấp, các ngành, các địa phương quán triệt phương châm hành động năm 2019: “Đoàn kết, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả”, tiếp tục phát huy sự đoàn kết, nhất trí, nâng cao công tác chỉ đạo, điều hành; quyết liệt thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV.

2. Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ theo ngành, lĩnh vực, địa phương được phân công phụ trách, chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc và xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện trên tinh thần "Làm việc gì dứt điểm việc đó, có trọng tâm, trọng điểm".

3. Các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố:

a) Căn cứ chức năng, nhiệm vụ đã được phân công, xây dựng Kế hoạch của ngành, địa phương mình để triển khai thực hiện tốt nội dung Chỉ thị này.

b) Trước mắt, khẩn trương quán triệt cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nghiêm kỷ cương hành chính, kỷ luật lao động; khẩn trương tập trung giải quyết, xử lý những công việc tồn đọng, chậm tiến độ do nghỉ tết; không tổ chức du xuân, liên hoan, chúc tết làm ảnh hưởng đến thời gian và hiệu quả làm việc. Tuyệt đối không đi lễ hội trong giờ hành chính, không sử dụng xe công đi lễ hội, trừ trường hợp thực thi nhiệm vụ; đồng thời, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị không tham dự lễ hội nếu không được cấp có thẩm quyền phân công.

c) Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố phải có cam kết trách nhiệm cá nhân trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể năm 2019 của ngành, lĩnh vực, địa phương mình quản lý, gửi Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 23/02/2019 để theo dõi, kiểm tra thực hiện. Theo đó, Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố phải yêu cầu Trưởng các phòng, ban, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc đơn vị mình có cam kết hoàn thành nhiệm vụ của phòng, ban, đơn vị mình, làm cơ sở kiểm tra, đôn đốc thực hiện. Đây là cơ sở quan trọng để đánh giá, phân loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ cuối năm 2019 và cũng là căn cứ trong việc thực hiện quy trình nhân sự cho nhiệm kỳ tiếp theo của các cấp ủy Đảng.

4. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc hoặc cần thiết phải điều chỉnh, bổ sung nội dung Chỉ thị này thì các đơn vị chủ động phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh để báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Dương Thành Trung

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 04/CT-UBND về nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện trong năm 2019 do tỉnh Bạc Liêu ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


967

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.207.238.146