Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" THI XA TAM KY "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 181-200 trong 115035 văn bản

181

Chỉ thị 05/CT-UBND về nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ và siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2019 trong các cơ quan, đơn vị tỉnh Điện Biên

người lao động trong năm 2019, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: 1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện tốt một số nội dung sau: 1.1. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến và thực hiện nghiêm các văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về tăng cường kỷ luật,

Ban hành: 03/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/04/2019

182

Quyết định 2338/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt Đề án xây dựng mô hình phòng và trị liệu rối nhiễu tâm trí tại Trung tâm Điều dưỡng người tâm thần Quảng Nam

tỉnh. Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và hội và thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ./. Nơi nhận: - Như điều 3; - TT HĐND, UBND tỉnh; - CPVP; - Lưu: VT,VX; TM.

Ban hành: 03/08/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/08/2018

183

Chỉ thị 16/CT-UBND năm 2016 về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Phú Thọ

16/CT-UBND,Chỉ thị 16 2016,Tỉnh Phú Thọ,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 16/CT-UBND Phú Thọ, ngày 16 tháng 9 năm 2016

Ban hành: 16/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/11/2016

184

Quyết định 70/2014/QĐ-UBND quy định hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước cho Trung tâm học tập cộng đồng tại , phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

70/2014/QĐ-UBND Đà Lạt, ngày 19 tháng 12 năm 2014 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH HỖ TRỢ KINH PHÍ TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CHO CÁC TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG TẠI , PHƯỜNG, THỊ TRẤN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng

Ban hành: 19/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/12/2014

185

Chỉ thị 09/CT-UBND năm 2019 về thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm học 2019-2020 trên địa bàn tỉnh Yên Bái

nhiều tiến bộ, lần đầu tiên tỉnh Yên Bái có học sinh đoạt huy chương Bạc kỳ thi Olympic quốc tế; nề nếp, kỷ cương trường học được giữ vững. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2019 - 2020, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu ngành Giáo dục và Đào tạo, các sở ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã thành phố quán triệt thực hiện

Ban hành: 30/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/09/2019

186

Quyết định 2963/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt quy hoạch chi tiết trung tâm xã Xuân Quang, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai

QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH CHI TIẾT TRUNG TÂM XÃ XUÂN QUANG HUYỆN BẢO THẮNG, TỈNH LÀO CAI. CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 17/6/2009; Căn cứ Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày

Ban hành: 09/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2016

187

Chỉ thị 33/CT-BTTTT năm 2019 về tăng cường biện pháp quản lý hoạt động cung cấp, sử dụng dịch vụ trung tâm dữ liệu do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

33/CT-BTTTT,Chỉ thị 33 2019,Bộ Thông tin và Truyền thông,Tăng cường quản lý,Cung cấp sử dụng dịch vụ thiết bị ,Trung tâm Dữ liệu quốc gia ,Công nghệ thông tin BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 09/09/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/09/2019

188

Quyết định 3942/QĐ-UBND năm 2016 về đổi tên Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật Phát thanh, Truyền hình Thanh Hóa thành Trung tâm Dịch vụ Phát thanh, Truyền hình và Tổ chức sự kiện Thanh Hóa và Quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Trung tâm

thiết bị Kỹ thuật cho các Đài, trạm phát thanh và truyền hình, các đài truyền thanh , phường, thị trấn, thôn, bản trên địa bàn tỉnh; đ) Tổ chức các sự kiện trong và ngoài tỉnh - Sản xuất chương trình Phát thanh, Truyền hình: Phim truyện, phim tài liệu, phóng sự phát thanh, truyền hình, chương trình ca nhạc; - Thực hiện và xây dựng

Ban hành: 11/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/10/2016

189

Quyết định 375/QĐ-UBND năm 2019 về Kế hoạch thực hiện điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - hội tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

trưởng các sở, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao, trong đó phải xác định được nội dung công việc trọng tâm, các giải pháp thực hiện; định kỳ hàng năm và cuối kỳ quy hoạch báo cáo đánh giá tình hình và kết quả thực hiện gửi Sở Kế hoạch và

Ban hành: 14/02/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/07/2019

190

Chỉ thị 14/CT-UBND năm 2019 về nhiệm vụ trọng tâm công tác giáo dục và đào tạo tỉnh Ninh Bình năm học 2019-2020

chất lượng giáo dục ngày càng tiến bộ; tổ chức các kỳ thi đảm bảo an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, được các cấp quản lý và dư luận hội ghi nhận và đánh giá cao; góp phần nâng cao dân trí, phát triển kinh tế - hội của tỉnh. Để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện với bước đột phá mới, triển khai thực hiện tốt chương trình, sách giáo

Ban hành: 26/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/09/2019

191

Chỉ thị 02/CT-UBND năm 2019 về chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong việc chấp hành pháp luật về ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

quy định tại Chỉ thị số 33/2008/CT-TTg ngày 20/11/2008 của Thủ tướng Chính phủ. Định kỳ cuối năm, tổng hợp kết quả xử lý kỷ luật đối với các tổ chức, cá nhân, gửi Sở Nội vụ để theo dõi, tổng hợp việc thực hiện xử lý kỷ luật, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị Long Khánh, thành

Ban hành: 31/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/03/2019

192

Quyết định 3632/QĐ-UBND năm 2016 sáp nhập Trung tâm dạy nghề huyện Đức Huệ vào Trung tâm Giáo dục thường xuyên và Kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp huyện Đức Huệ, và đổi tên thành Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Đức Huệ, tỉnh Long An

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SÁP NHẬP TRUNG TÂM DẠY NGHỀ HUYỆN ĐỨC HUỆ VÀO TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN VÀ KỸ THUẬT TỔNG HỢP - HƯỚNG NGHIỆP HUYỆN ĐỨC HUỆ, VÀ ĐỔI TÊN THÀNH TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP - GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN HUYỆN ĐỨC HUỆ CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Ban hành: 06/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/11/2016

193

Quyết định 11/2018/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

cột. - Thị xã Quảng Yên: 6 cột. Điều 2. Các nội dung khác theo Quyết định số 2268/QĐ-UBND ngày 09/10/2014 của UBND tỉnh Quảng Ninh giữ nguyên. Bãi bỏ Quyết định số 3314/QĐ-UBND ngày 10/10/2016 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến

Ban hành: 23/04/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/06/2018

194

Kế hoạch liên tịch 77/KHLT-UBND-UBMTTQ năm 2019 về công tác bầu cử Trưởng Ban nhân dân ấp, khóm nhiệm kỳ 2019-2022 kết hợp bầu thành viên Ban thanh tra nhân dân , phường, thị trấn tỉnh Trà Vinh

năm 2019 KẾ HOẠCH LIÊN TỊCH VỀ CÔNG TÁC BẦU CỬ TRƯỞNG BAN NHÂN DÂN ẤP, KHÓM NHIỆM KỲ 2019 - 2022 KẾT HỢP BẦU THÀNH VIÊN BAN THANH TRA NHÂN DÂN , PHƯỜNG, THỊ TRẤN TỈNH TRÀ VINH Căn cứ Nghị quyết liên tịch số 09/2008/NQLT-CP-UBTWMTTQVN ngày 17/4/2008 của Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Ban hành: 25/09/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/11/2019

195

Quyết định 78/2006/QĐ-UBND đổi tên Trung tâm Giáo dục kỹ thuật tổng hợp hướng nghiệp Thị xã Thủ Dầu Một thành trung tâm Kỹ thuật tổng hợp - Hướng nghiệp Thị xã Thủ Dầu Một do tỉnh Bình Dương ban hành

Một, ngày 29 tháng 3 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ĐỔI TÊN TRUNG TÂM GIÁO DỤC KỸ THUẬT TỔNG HỢP HƯỚNG NGHIỆP THỊ XÃ THỦ DẦU MỘT THÀNH TRUNG TÂM KỸ THUẬT TỔNG HỢP - HƯỚNG NGHIỆP THỊ XÃ THỦ DẦU MỘT ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003; Căn cứ

Ban hành: 29/03/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/08/2013

196

Thông tư 04/2016/TT-BNG hướng dẫn thủ tục cấp thị thực, gia hạn tạm trú, cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam thuộc thẩm quyền của Bộ Ngoại giao

04/2016/TT-BNG,Thông tư 04 2016,Bộ Ngoại giao,Cấp thị thực,Hướng dẫn cấp thị thực,Cấp thẻ tạm trú,Người nước ngoài tại Việt Nam,Bộ máy hành chính,Quyền dân sự BỘ NGOẠI GIAO ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 30/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/07/2016

197

Chỉ thị 15/CT-UBND năm 2018 về chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong việc chấp hành pháp luật về ngân sách nhà nước do tỉnh Quảng Bình ban hành

một số đơn vị. ... ảnh hưởng đến kỷ luật, kỷ cương trong quản lý nhà nước và hiệu quả sử dụng các nguồn tài chính - ngân sách nhà nước. Để khắc phục những hạn chế, yếu kém nêu trên, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu: Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố theo chức năng nhiệm vụ được giao,

Ban hành: 24/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/01/2019

198

Quyết định 09/2016/QĐ-UBND bổ sung mức thu đối tượng hội tự nguyện tại Trung tâm Bảo trợ trẻ em Vũng Tàu vào Quyết định 04/2013/QĐ-UBND quy định mức thu đối với đối tượng tự nguyện tại Trung tâm Xã hội, Trung tâm Nuôi dưỡng người già neo đơn và Trung tâm Giáo dục-Lao động và Dạy nghề trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

thuận đối với đối tượng hoặc người thân, người nhận bảo trợ. Trường hợp phát sinh thêm những nội dung chi ngoài nội dung quy định thì Trung tâm và gia đình hoặc người bảo trợ đối tượng chủ động thỏa thuận, thống nhất mức thu. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày . Mức thu tại Quyết định này được áp dụng

Ban hành: 13/04/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/05/2016

199

Quyết định 3773/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Điều lệ Hội Võ thuật thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An nhiệm kỳ II (2016-2021)

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU LỆ HỘI VÕ THUẬT THỊ XÃ KIẾN TƯỜNG NHIỆM KỲ II (2016 - 2021) ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội; và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày

Ban hành: 16/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/11/2016

200

Nghị quyết 115/2013/NQ-HĐND hỗ trợ bồi thường giải phóng mặt bằng để xây dựng Trung tâm văn hóa thể thao, vui chơi giải trí , phường, thị trấn, nhà văn hóa thôn, tổ dân phố và hỗ trợ xây dựng Trung tâm văn hóa miền núi do tỉnh Vĩnh Phúc ban hành

2013 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC HỖ TRỢ BỒI THƯỜNG GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG ĐỂ XÂY DỰNG TRUNG TÂM VĂN HOÁ THỂ THAO, VUI CHƠI GIẢI TRÍ , PHƯỜNG, THỊ TRẤN, NHÀ VĂN HÓA THÔN, TỔ DÂN PHỐ VÀ HỖ TRỢ XÂY DỰNG TRUNG TÂM VĂN HÓA MIỀN NÚI HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC KHOÁ XV, KỲ HỌP THỨ 8 Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND

Ban hành: 20/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/04/2014

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.215.182.36