Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" THI XA TAM KY "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 101-120 trong 115050 văn bản

101

Quyết định 501/QĐ-VKSTC năm 2017 về Quy chế công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự do Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

Tố tụng hình sự năm 2015, Luật Thi hành án hình sự năm 2010, Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam năm 2015, Luật Đặc năm 2007 và Pháp lệnh số 09/2014/UBTVQH13 ngày 20/01/2014 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án; Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kiểm sát việc tạm

Ban hành: 12/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/01/2018

102

Quyết định 372/QĐ-TTg năm 2016 Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

372/QD-TTg,Quyết định 372 2016,Thủ tướng Chính phủ,Luật thi hành tạm giữ tạm giam,Kế hoạch triển khai thi hành Luật ,Luật thi hành tạm giữ tạm giam 2015,Trách nhiệm hình sự,Thủ tục Tố tụng THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 09/03/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/03/2016

103

Kế hoạch 216/KH-UBND năm 2019 về triển khai lập quy hoạch tỉnh Sơn La thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045

quy hoạch; Căn cứ Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch; Căn cứ Quyết định số 878/QĐ-TTg ngày 15/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Hội đồng thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Theo đề nghị của Sở

Ban hành: 16/10/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/11/2019

104

Quyết định 483/QĐ-QLD năm 2015 về việc tạm ngừng tiếp nhận mới hồ sơ đăng thuốc, tạm ngừng cấp số đăng thuốc và rút số đăng lưu hành thuốc ra khỏi Danh mục các thuốc được cấp số đăng tại Việt Nam do Cục trưởng Cục Quản lý Dược ban hành

Nội, ngày 04 tháng 09 năm 2015 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC TẠM NGỪNG TIẾP NHẬN MỚI HỒ SƠ ĐĂNG THUỐC, TẠM NGỪNG CẤP SỐ ĐĂNG THUỐC VÀ RÚT SỐ ĐĂNG LƯU HÀNH THUỐC RA KHỎI DANH MỤC CÁC THUỐC ĐƯỢC CẤP SỐ ĐĂNG TẠI VIỆT NAM CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ DƯỢC Căn cứ Luật Dược ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn cứ Nghị

Ban hành: 04/09/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/09/2015

105

Nghị quyết 38/NQ-HĐND năm 2016 thông qua Đề án công nhận Trung tâm xã Mỹ Hiệp, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp đạt tiêu chuẩn đô thị loại V

NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC THÔNG QUA ĐỀ ÁN CÔNG NHẬN TRUNG TÂM XÃ MỸ HIỆP, HUYỆN CAO LÃNH, TỈNH ĐỒNG THÁP ĐẠT TIÊU CHUẨN ĐÔ THỊ LOẠI V HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP KHÓA VIII, KỲ HỌP TỔNG KẾT NHIỆM KỲ Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Căn cứ

Ban hành: 22/03/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/04/2016

106

Chỉ thị 06/CT-UBND về tổ chức kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bình Phước

thị xã, các sở, ngành có liên quan bảo đảm điều kiện phục vụ cho Hội đồng thi và các ban của Hội đồng thi, các điểm thi đảm bảo an toàn, nghiêm túc và bảo mật; e) Trực tiếp hướng dẫn, chỉ đạo chuyên môn nghiệp vụ cho các đơn vị đăng dự thi và những người tham gia tổ chức kỳ thi để đảm bảo kỳ thi diễn ra theo đúng Quy chế thi; f)

Ban hành: 07/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/06/2018

107

Quyết định 595/QĐ-UBND năm 2019 về giao nhiệm vụ cơ quan lập quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2025

thi hành một số điều của Luật Quy hoạch; Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 1146/SKHĐT-TH ngày 25/7/2019, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan lập quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 (gọi chung là Quy hoạch tỉnh). Điều 2. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Ban hành: 06/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/10/2019

108

Quyết định 2008/QĐ-UBND năm 2018 phê duyệt Đề án Mô hình cung cấp dịch vụ công tác hội tại Trung tâm Bảo trợ hội Hải Dương giai đoạn 2018-2020

dẫn sử dụng kinh phí thực hiện Đề án. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Sở Lao động, thương binh và hội, Tài chính, Kế hoạch đầu tư, Nội vụ, Y tế; Giám đốc Trung tâm Bảo trợ hội tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các ngành, đơn vị có

Ban hành: 20/06/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/08/2018

109

Chỉ thị 06/CT-UBND về tổ chức kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2018 do tỉnh Đồng Nai ban hành

huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa thực hiện tốt các nội dung sau: 1. Ngành giáo dục và đào tạo chuẩn bị các điều kiện cho kỳ thi trung học phổ thông Quốc gia năm 2018. a) Xây dựng kế hoạch cụ thể, hướng dẫn các trường trung học phổ thông, Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh, các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục

Ban hành: 10/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/06/2018

110

Nghị định 121/2017/NĐ-CP quy định xây dựng, quản lý, sử dụng cơ sở dữ liệu về thi hành tạm giữ, tạm giam

phạm. 5. Quản lý chặt chẽ cơ sở dữ liệu về thi hành tạm giữ, tạm giam, bảo đảm an toàn, an ninh và bảo mật theo quy định của pháp luật trong việc quản lý dữ liệu; tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước; bảo đảm sự tương thích, thông suốt an toàn giữa các hệ thống thông tin. Điều

Ban hành: 06/11/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/11/2017

111

Quyết định 1467/QĐ-TTg năm 2015 phê duyệt Đề án phát triển thị trường khu vực thời kỳ 2015 - 2020, tầm nhìn đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1467/QD-TTg,Quyết định 1467 2015,Thủ tướng Chính phủ,Phát triển thị trường khu vực,Đề án phát triển thị trường khu vực ,Phát triển thị trường 2015 2020,Phát triển thị trường tầm nhìn 2030,Thương mại,Xuất nhập khẩu THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 24/08/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/08/2015

112

Quyết định 380/QĐ-UBND năm 2017 về thành lập Trung tâm Thông tin - Đào tạo trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Thông tin - Thư viện và Trung tâm Đào tạo - Tư vấn phát triển kinh tế hội Hà Nội trực thuộc Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - hội Hà Nội

kể từ ngày Quyết định có hiệu lực thi hành. Điều 6. Điều khoản thi hành 1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày . Quyết định này thay thế Quyết định số 4936/QĐ-UBND ngày 24/9/2009 của UBND Thành phố về việc thành lập Trung tâm Đào tạo - Tư vấn phát triển kinh tế - hội Hà Nội và Quyết định số 5999/QĐ-UBND ngày 16/11/2009 của UBND

Ban hành: 19/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/02/2017

113

Chỉ thị 01/CT-HQHCM năm 2018 về thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thi hành công vụ của cán bộ công chức Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh

01/CT-HQHCM,Chỉ thị 01,Thành phố Hồ Chí Minh,Thi hành công vụ,Kỷ luật kỷ cương hành chính ,Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh ,Bộ máy hành chính TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC HẢI QUAN TP. HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 22/06/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/07/2018

114

Kế hoạch 196/KH-UBND năm 2019 về triển khai lập Quy hoạch tỉnh Quảng Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045

kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan tư vấn khẩn trương chỉ đạo tổ chức triển khai, đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ của đơn vị mình theo chức năng, nhiệm vụ được phân công; định kỳ báo cáo tiến độ thực hiện gửi Hội đồng quy hoạch tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư để

Ban hành: 19/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/09/2019

115

Kế hoạch 2017/KH-UBND năm 2019 về tổ chức triển khai lập Quy hoạch tỉnh Tây Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

TỔ CHỨC TRIỂN KHAI LẬP QUY HOẠCH TỈNH TÂY NINH THỜI KỲ 2021-2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050 Căn cứ Luật Quy hoạch ngày 24 tháng 11 năm 2017; Căn cứ Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch; Căn cứ Quyết định số 1647/QĐ-UBND ngày 02/8/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh

Ban hành: 16/09/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/11/2019

116

Quyết định 2007/QĐ-UBND năm 2018 phê duyệt Đề án Mô hình cơ sở phòng và trị liệu rối nhiễu tâm trí tại Trung tâm Nuôi dưỡng tâm thần Người có công và hội Hải Dương giai đoạn 2018-2020

trách nhiệm hướng dẫn sử dụng kinh phí thực hiện Đề án. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Lao động, thương binh và hội, Tài chính, Kế hoạch đầu tư, Nội vụ, Y tế; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm

Ban hành: 20/06/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/08/2018

117

Quyết định 95/QĐ-VSD năm 2017 về quy chế Thành viên bù trừ do Trung tâm Lưu Chứng khoán Việt Nam ban hành

95/QD-VSD,Quyết định 95 2017,Trung tâm Lưu Chứng khoán,Bù trừ chứng khoán,Quy chế hoạt động bù trừ ,Đăng lưu bù trừ,Chứng khoán TRUNG TÂM LƯU CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 23/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/10/2017

118

Chỉ thị 05/CT-UBND về tổ chức các Kỳ thi trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2018

tham gia công tác thi; - Phối hợp chặt chẽ với Ban chỉ đạo kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 của tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức tốt các kỳ thi; theo dõi, tổng hợp và thường xuyên báo cáo tình hình, kết quả thi cho UBND tỉnh và Bộ Giáo dục và Đào tạo để chỉ đạo kịp thời; - Phối hợp với các

Ban hành: 12/04/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/05/2018

119

Quyết định 1462/QĐ-UBND năm 2014 phê duyệt Chương trình phát triển đô thị thị xã Chí Linh tỉnh Hải Dương giai đoạn 2012-2020, tầm nhìn đến năm 2030

* Đô thị Chí Linh có những tính chất và chức năng sau: - Là trung tâm tổng hợp (hành chính, chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật, giáo dục, du lịch, dịch vụ), đầu mối giao thông, có vai trò thúc đẩy sự phát triển kinh tế - hội của vùng phía Bắc tỉnh Hải Dương và khu vực lân cận. - Là trung tâm lịch sử văn hóa, du lịch

Ban hành: 16/06/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/03/2015

120

Quyết định 878/QĐ-TTg năm 2019 về thành lập Hội đồng thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Hà Nội, ngày 15 tháng 7 năm 2019 QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH NHIỆM VỤ LẬP QUY HOẠCH TỈNH THỜI KỲ 2021 - 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2045 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Quy hoạch ngày 24 tháng 11 năm 2017; Căn cứ Nghị định số

Ban hành: 15/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/07/2019

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.94.200.93