Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" THI XA TAM KY "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 161-180 trong 114940 văn bản

161

Quyết định 1052/QĐ-UBND năm 2015 về mức phụ cấp kiêm nhiệm cán bộ quản lý trung tâm học tập cộng đồng , phường, thị trấn do Tỉnh Bình Định ban hành

QUYẾT ĐỊNH VỀ MỨC PHỤ CẤP KIÊM NHIỆM CÁN BỘ QUẢN LÝ TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG , PHƯỜNG, THỊ TRẤN CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND, ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Quyết định số 09/2008/QĐ-BGDĐT ngày 24 tháng 3 năm 2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động

Ban hành: 26/03/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/04/2015

162

Quyết định 1654/QĐ-UBND năm 2019 về Bộ Tiêu chí (tạm thời) đánh giá, xếp hạng sản phẩm chương trình mỗi một sản phẩm tỉnh Đắk Lắk

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH BỘ TIÊU CHÍ (TẠM THỜI) ĐÁNH GIÁ, XẾP HẠNG SẢN PHẨM CHƯƠNG TRÌNH MỖI MỘT SẢN PHẨM TỈNH ĐẮK LẮK CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Quyết định số 490/QĐ-TTg ngày 07/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chương trình mỗi một sản phẩm

Ban hành: 28/06/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/07/2019

163

Quyết định 372/QĐ-UBND công nhận Yên Sơn, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình đạt danh hiệu “ đạt chuẩn nông thôn mới” năm 2017

chính trích ngân sách tỉnh năm 2017 và chuyển số tiền thưởng cho UBND Yên Sơn. Điều 2. Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới thành phố Tam Điệp và Yên Sơn có trách nhiệm tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt được trong thời gian tới. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày

Ban hành: 05/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/07/2017

164

Quyết định 373/QĐ-UBND công nhận Đông Sơn, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình đạt danh hiệu “ đạt chuẩn nông thôn mới” năm 2017

ngày . Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Chánh văn phòng Điều phối Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND thành phố Tam Điệp, Chủ tịch UBND Đông Sơn và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Ban hành: 05/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/07/2017

165

Quyết định 1608/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt danh mục vị trí việc làm của Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Khánh Hòa trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và hội

Điều 2. Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và hội có trách nhiệm: 1. Chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Khánh Hòa xây dựng bản mô tả cụ thể về vị trí việc làm: Năng lực và kỹ năng, tiêu chuẩn, trình độ chuyên môn, văn bằng chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ đáp ứng tiêu chuẩn ngạch, chức danh nghề nghiệp tương ứng, lý luận chính trị, trình

Ban hành: 24/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/08/2019

166

Quyết định 51/2011/QĐ-UBND về thành lập Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT THỊ XÃ CỬA LÒ UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ Quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; Căn cứ

Ban hành: 19/10/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/09/2015

167

Quyết định 40/2018/QĐ-UBND về tổ chức lại Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hưng Yên

chức Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường. Điều 7. Trách nhiệm thi hành Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở, ngành: Nội vụ, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Kho bạc nhà nước Hưng Yên; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và Giám đốc Trung tâm

Ban hành: 05/11/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/11/2018

168

Nghị quyết 08/2012/NQ-HĐND thông qua đề án đề nghị công nhận đô thị loại V đối với trung tâm xã Tiên Thủy, huyện Châu Thành; trung tâm xã Phước Mỹ Trung, huyện Mỏ Cày Bắc; trung tâm khu vực dự kiến thành lập thị trấn Tiệm Tôm An Thuỷ, huyện Ba Tri do tỉnh Bến Tre ban hành

THÀNH; TRUNG TÂM XÃ PHƯỚC MỸ TRUNG, HUYỆN MỎ CÀY BẮC; TRUNG TÂM KHU VỰC DỰ KIẾN THÀNH LẬP THỊ TRẤN TIỆM TÔM AN THUỶ, HUYỆN BA TRI HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE KHOÁ VIII - KỲ HỌP THỨ 4 Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng

Ban hành: 10/07/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/05/2013

169

Chỉ thị 04/CT-UBND về chỉ đạo tổ chức Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2017 do tỉnh Bắc Kạn ban hành

tuyển sinh. - Chỉ đạo các cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm túc chương trình học, tổ chức tốt việc ôn thi cho học sinh đang học lớp 12 và thí sinh tự do. Phân loại đối tượng trong ôn tập, đặc biệt quan tâm tới đối tượng học sinh còn yếu. - Chỉ đạo các điểm đăng dự thi chuẩn bị tốt cơ sở vật chất và cử cán bộ thường trực nhận hồ sơ đăng

Ban hành: 12/04/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/05/2017

170

Chỉ thị 17/CT-UBND năm 2016 về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Quảng Ngãi

17/CT-UBND,Chỉ thị 17,Tỉnh Quảng Ngãi,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI -------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 17/CT-UBND Quảng Ngãi, ngày 10 tháng 11 năm 2016

Ban hành: 10/11/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/01/2017

171

Nghị quyết 182/2015/NQ-HĐND về cơ chế phát triển thành phố tỉnh lỵ Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam đến năm 2020

động lực lan tỏa, phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - hội địa phương và phân kỳ đầu tư hợp lý, báo cáo Thường trực HĐND, UBND tỉnh để thực hiện. c) Ưu tiên bố trí danh mục huy động từ nguồn vốn ODA cho thành phố Tam Kỳ để thực hiện các dự án phát triển hạ tầng đô thị và ứng phó với biến đổi khí hậu. d) Ngân sách tỉnh hỗ trợ

Ban hành: 11/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/01/2016

172

Quyết định 1356/QĐ-UBND năm 2016 về đổi tên Trung tâm Quy hoạch đô thị - Nông thôn tỉnh Hà Nam thành Trung tâm Quy hoạch xây dựng Hà Nam

1356/QD-UBND,Quyết định 1356,Tỉnh Hà Nam,Xây dựng - Đô thị UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM -------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1356/QĐ-UBND Hà Nam, ngày 08 tháng 9 năm 2016 QUYẾT ĐỊNH

Ban hành: 08/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/09/2016

173

Nghị quyết 27/NQ-HĐND năm 2014 thông qua Đề án công nhận Trung tâm huyện lỵ Pác Nặm ( Bộc Bố), tỉnh Bắc Kạn đạt tiêu chuẩn đô thị loại V

NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC THÔNG QUA ĐỀ ÁN CÔNG NHẬN TRUNG TÂM HUYỆN LỴ PÁC NẶM ( BỘC BỐ), TỈNH BẮC KẠN ĐẠT TIÊU CHUẨN ĐÔ THỊ LOẠI V HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN KHOÁ VIII , KỲ HỌP THỨ 9 Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Nghị định số 42/2009/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2009

Ban hành: 19/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/02/2015

174

Chỉ thị 769/CT-TTCP năm 2019 về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với công chức, viên chức ngành thanh tra do Thanh tra Chính phủ ban hành

769/CT-TTCP,Chỉ thị 769 2019,Thanh tra Chính phủ,Công chức thanh tra,Xử lý kỷ luật công chức thanh tra,Tăng cường kỷ luật kỷ cương ,Bộ máy hành chính THANH TRA CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 17/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/06/2019

175

Nghị quyết 114/2014/NQ-HĐND công nhận trung tâm xã Hà Long, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa đạt tiêu chuẩn đô thị loại V

NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC CÔNG NHẬN TRUNG TÂM XÃ HÀ LONG, HUYỆN HÀ TRUNG, TỈNH THANH HÓA ĐẠT TIÊU CHUẨN ĐÔ THỊ LOẠI V HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ 12 Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy

Ban hành: 31/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/02/2015

176

Nghị quyết 115/2014/NQ-HĐND công nhận trung tâm xã Thạch Quảng, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa đạt tiêu chuẩn đô thị loại V

2014 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC CÔNG NHẬN TRUNG TÂM XÃ THẠCH QUẢNG, HUYỆN THẠCH THÀNH, TỈNH THANH HÓA ĐẠT TIÊU CHUẨN ĐÔ THỊ LOẠI V HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ 12 Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm

Ban hành: 31/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/02/2015

177

Chỉ thị 20/CT-UBND năm 2016 về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Thái Nguyên

CHỈ THỊ VỀ TĂNG CƯỜNG KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG TRONG CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TỈNH THÁI NGUYÊN Trong những năm qua, với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của quần chúng nhân dân, đồng hành của các doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn tỉnh; tập thể UBND tỉnh đã tập trung, thống nhất, quyết liệt trong chỉ đạo các cấp,

Ban hành: 09/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/01/2019

178

Văn bản hợp nhất 2090/VBHN-BLĐTBXH năm 2019 hợp nhất Thông tư quy định về Điều lệ trung tâm giáo dục nghề nghiệp do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và hội ban hành

sư phạm kỹ thuật thì phải có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm. Điều 29. Giáo viên trong trung tâm giáo dục nghề nghiệp 1. Chức danh của giáo viên trong trung tâm giáo dục nghề nghiệp được quy định tại Khoản 3 Điều 53 của Luật Giáo dục nghề nghiệp. 2. Bộ Lao động - Thương binh và hội, Bộ Nội vụ ban hành quy định tiêu chuẩn các chức

Ban hành: 29/05/2019

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/06/2019

179

Chỉ thị 05/CT-VKSTC năm 2018 về tăng cường trách nhiệm của Viện kiểm sát nhân dân trong kiểm sát việc bắt, tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

05/CT-VKSTC,Chỉ thị 05 2018,Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Tăng cường trách nhiệm,Tạm giữ tạm giam,Thi hành án hình sự ,Thủ tục Tố tụng VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 15/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/05/2018

180

Chỉ thị 22/CT-UBND năm 2016 về tiếp tục đẩy mạnh kỷ luật, kỷ cương hành chính trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

CHỈ THỊ VỀ TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH THUẬN Thời gian qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền cùng với sự nỗ lực của các cấp, các ngành và địa phương; việc quán triệt, triển khai thực hiện, chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, kết hợp với công tác kiểm tra,

Ban hành: 11/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/01/2017

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.229.122.219