Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 33/NQ-HĐND năm 2019 về chủ trương thành lập thị xã Hòa Thành và thành lập các phường thuộc thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh

Số hiệu: 33/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Tây Ninh Người ký: Nguyễn Thành Tâm
Ngày ban hành: 04/10/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH TÂY NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 33/NQ-ND

Tây Ninh, ngày 04 tháng 10 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHỦ TRƯƠNG THÀNH LẬP THỊ XÃ HÒA THÀNH VÀ THÀNH LẬP CÁC PHƯỜNG THUỘC THỊ XÃ HÒA THÀNH, TỈNH TÂY NINH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 13

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 ngày 25 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị;

Căn cứ Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính;

Xét Tờ trình số 2189/TTr-UBND ngày 03 tháng 10 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thông qua chủ trương thành lập thị xã Hòa Thành và thành lập các phường thuộc thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tán thành chủ trương thành lập thị xã Hòa Thành và thành lập các phường thuộc thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh, với nội dung như sau:

1. Thành lập phường Long Hoa trên cơ sở nguyên trạng 2,27 km2 diện tích tự nhiên và dân số 20.727 người của thị trấn Hòa Thành.

a) Phường Long Hoa có 04 khu phố, gồm: Khu phố 1, Khu phố 2, Khu phố 3, Khu phố 4.

b) Địa giới hành chính phường Long Hoa: Phía Đông giáp phường Long Thành Bắc; Phía Tây giáp phường Hiệp Tân; Phía Nam giáp phường Long Thành Trung; Phía Bắc giáp Phường Hiệp Ninh và Phường Ninh Thạnh, thành ph Tây Ninh.

2. Thành lập phường Hiệp Tân trên cơ sở nguyên trạng 6,52 km2 diện tích tự nhiên và dân số 19.822 người của xã Hiệp Tân.

a) Phường Hiệp Tân có 05 khu phố, gồm: Hiệp Hòa, Hiệp Trường, Hiệp An, Hiệp Long, Hiệp Định.

b) Địa giới hành chính phường Hiệp Tân: Phía Đông giáp phường Long Hoa; Phía Tây giáp xã Thanh Điền, huyện Châu Thành; Phía Nam giáp phường Long Thành Trung; Phía Bắc giáp Phường 4, thành phố Tây Ninh.

3. Thành lập phường Long Thành Bắc trên cơ sở nguyên trạng 4,97 km2 diện tích tự nhiên và 18.255 người của xã Long Thành Bắc.

a) Phường Long Thành Bắc có 05 khu phố, gồm: Long Đại, Long Mỹ, Long Thời, Long Tân, Sân Cu.

b) Địa giới hành chính phường Long Thành Bắc: Phía Đông giáp xã Trường Hòa; Phía Tây giáp phường Long Hoa; Phía Nam giáp xã Trường Tây và phường Long Thành Trung; Phía Bắc giáp phường Ninh Thạnh, thành phố Tây Ninh và xã Bàu Năng, huyện Dương Minh Châu.

4. Thành lập phường Long Thành Trung trên cơ sở nguyên trạng 9,66 km2 diện tích tự nhiên và dân số 20.778 người của xã Long Thành Trung.

a) Phường Long Thành Trung có 05 khu phố, gồm: Long Chí, Long Thành, Long Trung, Long Thới, Long Kim.

b) Địa giới hành chính phường Long Thành Trung: Phía Đông giáp xã Trường Tây và phường Long Thành Bắc; Phía Tây giáp xã Thanh Điền, huyện Châu Thành; Phía Nam giáp xã Long Thành Nam; Phía Bắc giáp phường Long Hoa và phường Hiệp Tân.

5. Thành lập thị xã Hòa Thành trên cơ sở nguyên trạng 82,92 km2 diện tích tự nhiên, dân số 147.666 người của huyện Hòa Thành.

a) Thị xã Hòa Thành có 08 đơn vị hành chính cấp xã gồm: phường Long Hoa, phường Hiệp Tân, phường Long Thành Bắc, phường Long Thành Trung, xã Trường Tây, xã Trường Đông, xã Trường Hòa, xã Long Thành Nam.

b) Địa giới hành chính thị xã Hòa Thành: Phía Đông giáp huyện Gò Dầu và huyện Dương Minh Châu; Phía Tây giáp huyện Châu Thành; Phía Nam giáp huyện Gò Dầu và huyện Châu Thành; Phía Bắc giáp thành phố Tây Ninh và huyện Dương Minh Châu.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh hoàn thiện thủ tục, hồ sơ trình Chính phủ theo quy định của pháp luật.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức thành viên tuyên truyền và tham gia giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh khóa IX, kỳ họp thứ 13 thông qua và có hiệu lực từ ngày 04 tháng 10 năm 2019./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Nội vụ;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh;
- UBND t
nh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các Sở: Nội vụ, Tư pháp;
- HĐND và UBND huyện Hòa Thành;
- Lưu: VT, VP.Đoàn ĐBQH, HĐND&UBND tỉnh.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thành Tâm

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 33/NQ-HĐND năm 2019 về chủ trương thành lập thị xã Hòa Thành và thành lập các phường thuộc thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


527

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.159.107