Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 140/NQ-HĐND năm 2014 về đặt tên một số tuyến đường tại thị trấn Tiên Kỳ, huyện Tiên Phước; thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên; thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My và thành phố Tam Kỳ tỉnh Quảng Nam

Số hiệu: 140/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Nam Người ký: Nguyễn Ngọc Quang
Ngày ban hành: 11/12/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 140/NQ-HĐND

Quảng Nam, ngày 11 tháng 12 năm 2014

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ ĐẶT TÊN MỘT SỐ TUYẾN ĐƯỜNG TẠI THỊ TRẤN TIÊN KỲ, HUYỆN TIÊN PHƯỚC; THỊ TRẤN NAM PHƯỚC, HUYỆN DUY XUYÊN; THỊ TRẤN TRÀ MY, HUYỆN BẮC TRÀ MY VÀ THÀNH PHỐ TAM KỲ TỈNH QUẢNG NAM

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ 12

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ về ban hành Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng;

Căn cứ Thông tư số 36/2006/TT-BVHTT ngày 20 tháng 3 năm 2006 của Bộ Văn hóa - Thông tin về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng;

Sau khi xem xét các Tờ trình số 4987/TTr-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2014, Tờ trình số 5055/TTr-UBND ngày 01 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về đề nghị thông qua các Đề án đặt tên một số tuyến đường: Tại thành phố Tam Kỳ; thị trấn Tiên Kỳ, huyện Tiên Phước; thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên và thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My tỉnh Quảng Nam; Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất đặt tên một số tuyến đường tại thị trấn Tiên Kỳ, huyện Tiên Phước; thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên; thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My và thành phố Tam Kỳ tỉnh Quảng Nam như sau:

1. Đặt tên 20 tuyến đường, gồm tên của 15 danh nhân văn hóa, lịch sử và 05 địa danh, sự kiện tại thị trấn Tiên Kỳ, huyện Tiên Phước tỉnh Quảng Nam (Phụ lục I kèm theo).

2. Đặt tên 30 tuyến đường, gồm tên của 23 danh nhân văn hóa, lịch sử và 07 địa danh, sự kiện tại thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam (Phụ lục II kèm theo).

3. Đặt tên 18 tuyến đường, gồm tên của 18 danh nhân văn hóa, lịch sử tại thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam (Phụ lục III kèm theo).

3. Đặt tên 47 tuyến đường, gồm tên của 47 danh nhân văn hóa, lịch sử tại thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam (Phụ lục IV kèm theo).

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện;

Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam Khóa VIII, Kỳ họp thứ 12 thông qua ngày 11 tháng 12 năm 2014./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Quang

 

PHỤ LỤC I

DANH MỤC 20 ĐƯỜNG ĐƯỢC ĐẶT TÊN TẠI THỊ TRẤN TIÊN KỲ, HUYỆN TIÊN PHƯỚC
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 140 /NQ-HĐND ngày 11 /12 /2014 của HĐND tỉnh)

TT

Tên đường

Vị trí

Mô tả
(vị trí đường)

Điểm đầu

Điểm cuối

01

Huỳnh Thúc Kháng

Đường trung tâm thị trấn Tiên Kỳ

Cổng chào giáp xã Tiên Mỹ

Đầu cầu sông Tiên

02

Tôn Đức Thắng

Đường ĐT 616 (cũ)

Đường Nam Quảng Nam

Bưu điện huyện

03

Hồ Truyền

Khu dân cư khối phố Tiên Bình

Đường Tôn Đức Thắng

Nhà ông Nguyễn Văn Ban

04

Lê Cơ

Đường vào Phòng Tài nguyên-Môi trường huyện

Đường Tôn Đức Thắng

Phòng Tài nguyên-Môi trường huyện

05

Trần Quý Cáp

Đường khu dân cư Tiên Bình

Đường Tôn Đức Thắng

Nhà ông Nguyễn Văn Xuân

06

Nguyễn Đình Tựu

Đường khu công viên trung tâm thị trấn Tiên Kỳ

Đường Tôn Đức Thắng

Đường 10 tháng 3

07

Cây Cốc

Đường khu công viên trung tâm thị trấn Tiên Kỳ

Đường Huỳnh Thúc Kháng

Đường Nguyễn Đình Tựu

08

Nga Sơn

Đường khu dân cư Tiên Bình

Đường Huỳnh Thúc Kháng

Đường Trần Quý Cáp

09

10 tháng 3

Đường trung tâm thị trấn Tiên Kỳ

Đường Trần Quý Cáp

Nhà ông Nguyễn Ngọc Tú

10

Phan Châu Trinh

Đường đi xã Tiên Châu

Đường 10 tháng 3

Giáp cầu Yên Sơn

11

Đặng Thùy Trâm

Đường vào Bệnh viện huyện

Đường Phan Châu Trinh

Bệnh viện huyện

12

Nguyễn Du

Đường khu dân cư An Trung

Đường Phan Châu Trinh

Đường Đặng Thùy Trâm

13

Lê Vĩnh Khanh

Đường khu dân cư Bình Phước

Đường Phan Châu Trinh

Nhà ông Nguyễn Văn Sáu

14

Trần Ngọc Sương

Đường khu dân cư khối phố Bình Phước

Đường 10 tháng 3

Nhà ông La Ngọc Sương

15

Trần Huỳnh

Đường khu dân cư khối phố Bình Phước

Đường 10 tháng 3

Đường Lê Vĩnh Huy

16

Lê Vĩnh Huy

Đường khu dân cư khối phố Bình Phước

Đường Huỳnh Thúc Kháng

Nhà ông Nguyễn Văn Sáu

17

Hoàng Sa

Đường bờ kè phía Đông sông Tiên

Đường Huỳnh Thúc Kháng

Nhà ông Nguyễn Văn Sáu

18

Võ Chí Công

Đường đi xã Tiên Cảnh và huyện Bắc Trà My

Đầu cầu phía Tây sông Tiên

Đường Nam Quảng Nam

19

Trường Sa

Đường bờ kè phía Tây sông Tiên

Đường Võ Chí Công

Nhà bà Phạm Thị Thanh

20

Mẹ Thứ

Đường khu dân cư 7B

Đường Võ Chí Công

Cầu ngầm sông Tiên

 

PHỤ LỤC II

DANH MỤC 30 ĐƯỜNG ĐƯỢC ĐẶT TÊN TẠI THỊ TRẤN NAM PHƯỚC, HUYỆN DUY XUYÊN
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 140 /NQ-HĐND ngày 11 /12 /2014 của HĐND tỉnh)

STT

Tên đường

Vị trí

Mô tả
(vị trí đường)

Điểm đầu

Điểm cuối

1

Điện Biên Phủ

Quốc lộ 1A (mới)

Cầu Câu Lâu

Cầu Trị Yên

2

Nguyễn Hoàng

Quốc lộ 1A (cũ)

Cầu Câu Lâu (cũ)

Quốc lộ 1A

3

Thu Bồn

Khu dân cư Bình An (ven sông Thu Bồn)

Đường Nguyễn Hoàng

Đường ĐT 610B (cũ)

4

Hoàng Diệu

Đường ĐT 610B (qua Gò Nổi)

Đường Nguyễn Hoàng

Giáp xã Điện Phong (Điện Bàn)

5

Hoàng Sa

Đường ĐH3 đi xã Duy Phước

Đường Điện Biên Phủ

Giáp xã Duy Phước

6

Trường Sa

Đường ĐH5 đi xã Duy Thành

Đường Điện Biên Phủ

Giáp xã Duy Thành

7

Võ Chí Công

Quốc lộ 1A (cũ)

Đường Điện Biên Phủ

Cầu Bà Rén (cũ)

8

3 tháng 2

Đường Khu dân cư Phước Mỹ 1

Đường Võ Chí Công

Bờ Coi

9

Lê Quang Sung

Khu dân cư Long Xuyên 2

Đường Điện Biên Phủ

Tiệm tạp hóa Lê Cân

10

Tôn Đức Thắng

Khu phố chợ Nam Phước

Đường Điện Biên Phủ

Đường Quy hoạch

11

Trưng Nữ Vương

Khu phố chợ Nam Phước

Giáp sau trụ sở NH Đông Á

Nhà thờ tộc Nguyễn

12

Bùi Tấn Diên

Khu phố chợ Nam Phước

Sông Bầu Vân

Trung tâm thương mại

13

Lê Lợi

Khu phố chợ Nam Phước

Đường Trưng Nữ Vương

Xưởng cơ khí

14

Nguyễn Thành Hãn

Khu phố chợ Nam Phước

Đường Trưng Nữ Vương

Cống Sa

15

28 tháng 3

Khu phố chợ Nam Phước

Đường Huyền Trân Công Chúa

Đường Hùng Vương

16

Hùng Vương

Đường trung tâm thị trấn Nam Phước

Đường Điện Biên Phủ

Cầu Chìm

17

Huỳnh Thúc Kháng

Khu dân cư Long Xuyên 2

Đường Hùng Vương

Nhà ông Lê Cân

18

Lê Thiện Trị

Khu dân cư Long Xuyên 3 và Phước Mỹ 1

Đường Hùng Vương

Đường 3 tháng 2

19

Trần Thị Lý

Khu dân cư Long Xuyên 2 và 3

Nhà ông Văn Phú Mỹ (KP Long Xuyên 2)

Đình làng Long Xuyên (KP Long Xuyên 3)

20

Võ Thị Sáu

Đường Khu dân cư Mỹ Hạt

Nhà ông Nguyễn Ngọc Định (KP Mỹ Hạt

Sân vận động Chợ Chùa

21

Chu Văn An

Khu dân cư Xuyên Tây 2

Đường Hùng Vương

Cây Đa chợ Đình

22

Văn Thị Thừa

Đường KDC Xuyên Tây 2 và Phước Mỹ 3

Nhà ông Trần Cầu (KP Xuyên Tây 2

Nhà thờ Trần Hữu (KP Phước Mỹ 3)

23

Trương Chí Cương

Đường trung tâm huyện

Đường Hùng Vương

Chợ Huyện

24

Đoàn Quý Phi

Đường Khu dân cư Mỹ Hòa

Đường Hùng Vương

Đường Trương Chí Cương

25

Trần Cao Vân

Đường Khu dân cư Mỹ Hòa

Đường Hùng Vương

Đường Trương Chí Cương

26

Huyền Trân Công Chúa

Đường Khu dân cư Mỹ Hòa

Đường Hùng Vương

Đường Trương Chí Cương

27

Nguyễn Văn Trỗi

Đường Khu dân cư Xuyên Tây 1 và 3

Đường Hùng Vương

Cây Đa chợ Đình

28

Nông Cống

Đường Khu dân cư Mỹ Hòa

Đường Hùng Vương

Trạm bơm Châu Hiệp

29

Hồ Nghinh

Đường Khu dân cư Mỹ Hòa

Đường Hùng Vương

Đường Hòn Tàu

30

Hòn Tàu

Đường Khu dân cư Mỹ Hòa

Đường Hùng Vương

Bờ Coi (KP Châu Hiệp

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 140/NQ-HĐND năm 2014 về đặt tên một số tuyến đường tại thị trấn Tiên Kỳ, huyện Tiên Phước; thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên; thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My và thành phố Tam Kỳ tỉnh Quảng Nam

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.830

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.237.51.159