Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" SAP NHAP XA "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 41-60 trong 27413 văn bản

41

Nghị quyết 228/NQ-HĐND năm 2019 về sắp xếp, sáp nhập, đổi tên ấp, khóm, khu trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

tỉnh về việc thực hiện sắp xếp, sáp nhập, đổi tên ấp, khóm, khu của các , thị trấn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp, QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Thống nhất việc sắp xếp, sáp nhập, đổi tên ấp, khóm, khu trên địa bàn tỉnh Vĩnh

Ban hành: 06/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/12/2019

42

Nghị quyết 36/NQ-HĐND năm 2020 về sáp nhập thôn và đổi tên tổ dân phố của các , thị trấn thuộc huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai

36/NQ-HDND,Nghị quyết 36 2020,Tỉnh Lào Cai,Sáp nhập thôn của các thuộc huyện Bảo Yên tỉnh Lào Cai,Sáp nhập thôn của thị trấn thuộc huyện Bảo Yên tỉnh Lào Cai,Đổi tên tổ dân phố các thuộc huyện Bảo Yên tỉnh Lào Cai,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI ------- CỘNG HÒA

Ban hành: 04/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/07/2021

43

Nghị quyết 30/NQ-HĐND năm 2020 về sáp nhập ấp trên địa bàn thị Giá Rai, huyện Vĩnh Lợi và huyện Hoà Bình, tỉnh Bạc Liêu

30/NQ-HDND,Nghị quyết 30 2020,Tỉnh Bạc Liêu,Sáp nhập ấp thị Giá Rai huyện Vĩnh Lợi,Sáp nhập ấp huyện Hoà Bình tỉnh Bạc Liêu,Sáp nhập ấp huyện Vĩnh Lợi tỉnh Bạc Liêu,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 23/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/02/2021

44

Quyết định 103-NQ-TVQH năm 1965 về việc phê chuẩn việc thành lập các tỉnh Bắc Thái, Nam Hà, Hà Tây và việc sáp nhập xã An Hòa thuộc huyện Thạch Thất, tỉnh Sơn Tây (cũ) vào Tiến Xuân thuộc huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình do Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành

103-NQ-TVQH,Quyết định 103-NQ-TVQH 1965,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Tỉnh Bắc Thái,Thành lập,Tỉnh Nam Hà,Tỉnh Hà Tây,Sáp nhập xã,Bộ máy hành chính UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 103-NQ-TVQH Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 1965

Ban hành: 21/04/1965

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/04/2007

45

Chỉ thị 28/CT-UBND năm 2020 về quản lý, sử dụng và phát huy hiệu quả thiết chế văn hóa, thể thao sau khi sắp xếp các đơn vị hành chính cấp , sáp nhập xóm, khối, thôn, bản trên địa bàn tỉnh Nghệ An

CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 28/CT-UBND Nghệ An, ngày 04 tháng 9 năm 2020 CHỈ THỊ VỀ VIỆC QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VÀ PHÁT HUY HIỆU QUẢ THIẾT CHẾ VĂN HÓA, THỂ THAO SAU KHI SẮP XẾP CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP , SÁP NHẬP XÓM,

Ban hành: 04/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/05/2021

46

Quyết định 2584/QĐ-UBND năm 2019 về sắp xếp, sáp nhập và đổi tên khu phố thuộc các phường trên địa bàn thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SẮP XẾP, SÁP NHẬP VÀ ĐỔI TÊN KHU PHỐ THUỘC CÁC PHƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân

Ban hành: 26/09/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/12/2019

47

Nghị quyết 23/NQ-HĐND năm 2019 về sắp xếp, sáp nhập và đổi tên gọi các thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh thừa Thiên Huế

biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp, QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Tán thành và thông qua phương án sắp xếp, sáp nhập và đổi tên gọi các thôn, tổ dân phố trên địa bàn các , phường thuộc huyện Phú Lộc, thị Hương Trà và thành phố Huế. Tên gọi, quy mô số hộ gia đình của các thôn, tổ dân phố sau khi sắp xếp, sáp nhập và đổi tên gọi được

Ban hành: 19/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2019

48

Nghị quyết 15/NQ-HĐND năm 2020 về sáp nhập Khu phố 2 vào Khu phố 1, phường Uyên Hưng, thị Tân Uyên, tỉnh Bình Dương

15/NQ-HDND,Nghị quyết 15 2020,Tỉnh Bình Dương,Sáp nhập Khu phố phường Uyên Hưng thị Tân Uyên,Sáp nhập Khu phố phường Uyên Hưng tỉnh Bình Dương,Sáp nhập Khu phố 2 vào Khu phố 1 phường Uyên Hưng,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 20/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/01/2021

49

Nghị quyết 15/NQ-HĐND năm 2019 về sắp xếp, sáp nhập, đổi tên thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

NGHỊ QUYẾT SẮP XẾP, SÁP NHẬP, ĐỔI TÊN THÔN, TỔ DÂN PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI KHOÁ XII, KỲ HỌP THỨ 15 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Nghị quyết liên tịch số 09/2008/NQLT-CP-UBTWMTTQVN ngày 17 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ - Ủy ban Mặt trận

Ban hành: 10/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/08/2019

50

Nghị quyết 22/NQ-HĐND năm 2020 về sáp nhập thôn, ấp để thành lập thôn, ấp "Mới" ở các thuộc huyện Bù Đăng và huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước

22/NQ-HDND,Nghị quyết 22 2020,Tỉnh Bình Phước,Sáp nhập thôn ấp thành lập thôn ấp Mới,Sáp nhập thôn ấp ở các huyện Bù Đăng,Thành lập thôn ấp Mới ở các huyện Bù Đăng,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 13/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/12/2020

51

Quyết định 271/QĐ-UBND năm 2019 về Đề án sắp xếp, sáp nhập, kiện toàn thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

tổ chức mô hình chi bộ và các đoàn thể chính trị hội trong hệ thống chính trị cơ sở được đồng bộ và phù hợp. UBND tỉnh xây dựng Đề án sắp xếp, sáp nhập, kiện toàn thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh, như sau: II. THỰC TRẠNG, LÝ DO VÀ SỰ CẦN THIẾT PHẢI KIỆN TOÀN HỆ THỐNG THÔN, TỔ DÂN PHỐ 1. Các văn bản quy định về tổ chức và hoạt động

Ban hành: 19/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/05/2019

52

Nghị quyết 24/NQ-HĐND năm 2020 về sáp nhập thôn, khu phố thuộc các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

24/NQ-HDND,Nghị quyết 24 2020,Tỉnh Ninh Thuận,Sáp nhập thôn khu phố Ninh Thuận,Sáp nhập thôn khu phố thuộc các huyện,Khu phố thuộc các huyện thành phố tỉnh Ninh Thuận,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 17/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/12/2020

53

Nghị quyết 06/NQ-HĐND năm 2019 thông qua Đề án sắp xếp, sáp nhập, kiện toàn thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

NGHỊ QUYẾT THÔNG QUA ĐỀ ÁN SẮP XẾP, SÁP NHẬP, KIỆN TOÀN THÔN, TỔ DÂN PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI KHOÁ XII, KỲ HỌP THỨ 13 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Nghị quyết liên tịch số 09/2008/NQLT-CP-UBTWMTTQVN ngày 17 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ -

Ban hành: 10/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/06/2019

54

Nghị quyết 98/NQ-HĐND năm 2020 về sáp nhập, hợp nhất các thôn thuộc Trường Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình

98/NQ-HDND,Nghị quyết 98 2020,Tỉnh Quảng Bình,Hợp nhất các thôn thuộc Trường Thủy Quảng Bình,Sáp nhập các thôn thuộc Trường Thủy Quảng Bình,Hợp nhất thôn thuộc Trường Thủy huyện Lệ Thủy,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH --------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 17/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/10/2020

55

Quyết định 601/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt "Đề án sắp xếp, sáp nhập thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2018-2021"

thống nhất chủ trương ban hành Đề án sắp xếp, sáp nhập thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Gia Lai, giai đoạn 2018 - 2021; Xét đề nghị của các huyện, thị , thành phố và đề xuất của Giám đốc Sở Nội vụ, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này “Đề án sắp xếp, sáp nhập thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn

Ban hành: 19/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/03/2019

56

Kế hoạch 26/KH-UBND năm 2019 thực hiện sắp xếp, sáp nhập, hợp nhất một số tổ chức hội do tỉnh Đồng Tháp ban hành

cấp huyện - Tùy theo điều kiện thực tế của từng địa phương có thể sắp xếp, sáp nhập, hợp nhất còn 06 tổ chức hội ở mỗi huyện, thị , thành phố. - Ở những nơi có điều kiện thì phân công lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp kiêm nhiệm Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ. - Ở những nơi có điều kiện thì phân công lãnh đạo Hội

Ban hành: 29/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2019

57

Quyết định 128/QĐ-UBND năm 2020 về sáp nhập, đặt tên, đổi tên thôn, tổ dân phố thuộc 12 huyện, thị trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2019

128/QD-UBND,Quyết định 128 2020,Thành phố Hà Nội,Đặt tên phố,Sáp nhập thôn ,Đổi tên thôn,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 128/QĐ-UBND

Ban hành: 09/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/03/2020

58

Nghị quyết 29/NQ-HĐND năm 2019 về sắp xếp đơn vị hành chính cấp thuộc thành phố Hà Nội

29/NQ-HDND,Nghị quyết 29 2019,Thành phố Hà Nội,Đơn vị hành chính cấp xã,Sáp nhập,Sắp xếp,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 29/NQ-HĐND

Ban hành: 04/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/12/2019

59

Nghị quyết 15/2019/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách và đối tượng khác dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính cấp , sáp nhập xóm, khối, bản trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2019-2021

tháng 11 năm 2019 NGHỊ QUYẾT VỀ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH VÀ CÁC ĐỐI TƯỢNG KHÁC DÔI DƯ DO SẮP XẾP ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP , SÁP NHẬP XÓM, KHỐI, BẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN GIAI ĐOẠN 2019 - 2021 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN KHÓA XVII, KỲ HỌP THỨ 11 Căn

Ban hành: 11/11/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/12/2019

60

Kế hoạch 4708/KH-UBND năm 2018 về sắp xếp, sáp nhập tổng thể các khu dân cư trên địa bàn tỉnh Phú Thọ từ nay đến năm 2019

giới hành chính của cấp . Khu dân cư được sáp nhập có vị trí liền kề, thuận tiện trong đi lại của nhân dân. Trường hợp địa hình chia cắt, có thể điều chỉnh, chia tách một khu dân cư để sáp nhập vào các khu dân cư khác để khu dân cư sau khi sáp nhập đảm bảo thuận tiện cho hoạt động sinh hoạt cộng đồng của nhân dân. 2.3. Các khu dân cư sáp

Ban hành: 18/10/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/12/2018

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.204.48.69