Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" SAP NHAP XA "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 161-180 trong 27413 văn bản

161

Nghị quyết 869/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp thuộc tỉnh Hậu Giang do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

Phú An sau khi điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính quy định tại điểm a khoản này vào Đông Thạnh. Sau khi nhập, Đông Thạnh có 15,72 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 11.474 người. Đông Thạnh giáp Đông Phú, Đông Phước A, thị trấn Ngã Sáu; huyện Châu Thành A và thành phố Cần Thơ. 2. Sau khi sắp xếp, huyện Châu Thành

Ban hành: 10/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/02/2020

162

Nghị quyết 46/NQ-HĐND năm 2019 về sắp xếp đơn vị hành chính cấp thuộc thành phố Cần Thơ trong giai đoạn 2019-2021

NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC SẮP XẾP ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP THUỘC THÀNH PHỐ CẦN THƠ TRONG GIAI ĐOẠN 2019 - 2021 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ  KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ MƯỜI LĂM Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ

Ban hành: 27/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/03/2020

163

Nghị quyết 838/NQ-UBTVQH14 năm 2019 về sắp xếp đơn vị hành chính cấp của tỉnh Đồng Tháp do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

trình số 620/TTr-CP ngày 04 tháng 12 năm 2019 và Báo cáo thẩm tra số 2841/BC-UBPL14 ngày 13 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban Pháp luật, QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Sắp xếp các đơn vị hành chính cấp thuộc tỉnh Đồng Tháp 1. Nhập toàn bộ 14,40 km2 diện tích tự nhiên và 7.898 người của Thường Thới Hậu B vào Thường Lạc. Sau khi nhập,

Ban hành: 17/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/12/2019

164

Kế hoạch 612/KH-UBND năm 2020 về thực hiện Nghị quyết 856/NQ-UBTVQH14 về sắp xếp đơn vị hành chính cấp thuộc tỉnh Bến Tre

cấp mới Kỳ họp thứ nhất của HĐND ĐVHC cấp mới được tổ chức vào ngày 01/3/2020. Trường hợp đặc biệt hoặc do yêu cầu thực tế của mỗi địa phương, Kỳ họp thứ nhất có thể tổ chức trước ngày 01/3/2020 (HĐNĐ cấp sử dụng 1 trong 2 con dấu của ĐVHC chưa sáp nhập để thực hiện thủ tục pháp lý về bầu cử). Tại kỳ họp, HĐND ĐVHC cấp mới

Ban hành: 14/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/03/2020

165

Nghị quyết 46/NQ-HĐND năm 2019 về tán thành chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh Nam Định trong giai đoạn 2019-2021

NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC TÁN THÀNH CHỦ TRƯƠNG SẮP XẾP CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH NAM ĐỊNH TRONG GIAI ĐOẠN 2019-2021 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH KHÓA XVIII, KỲ HỌP THỨ MƯỜI (KỲ HỌP BẤT THƯỜNG) Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Nghị quyết số 1210/2016/NQ-UBTVQH13 ngày 25 tháng 5

Ban hành: 24/10/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/11/2019

166

Nghị quyết 814/NQ-UBTVQH14 năm 2019 về sắp xếp đơn vị hành chính cấp thuộc tỉnh Thái Nguyên do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

trình số 550/TTr-CP ngày 04 tháng 11 năm 2019 và Báo cáo thẩm tra số 2759/BC-UBPL14 ngày 20 tháng 11 năm 2019 của Ủy ban Pháp luật, QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Sắp xếp các đơn vị hành chính cấp thuộc tỉnh Thái Nguyên 1. Sắp xếp các đơn vị hành chính cấp thuộc huyện Định Hóa như sau: a) Nhập toàn bộ 10,28 km2 diện tích tự nhiên và

Ban hành: 21/11/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2019

167

Quyết định 86/QĐ-UBND năm 2021 về sắp xếp cơ cấu tổ chức bộ máy, nhân sự Sở Công Thương tỉnh Bắc Giang

86/QD-UBND,Quyết định 86 2021,Tỉnh Bắc Giang,Sắp xếp cơ cấu tổ chức bộ máy Sở Công Thương,Sắp xếp cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương Bắc Giang,Sắp xếp cơ cấu nhân sự Sở Công Thương Bắc Giang,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 24/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/05/2021

168

Nghị quyết 829/NQ-UBTVQH14 năm 2019 về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, thuộc tỉnh Hà Nam do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

Hòa Mạc, Hoàng Đông, Tiên Nội, Yên Bắc và 07 : Chuyên Ngoại, Mộc Bắc, Mộc Nam, Tiên Ngoại, Tiên Sơn, Trác Văn, Yên Nam. Điều 2. Sắp xếp các đơn vị hành chính cấp thuộc tỉnh Hà Nam 1. Sắp xếp các đơn vị hành chính cấp thuộc huyện Bình Lục như sau: a) Nhập toàn bộ 5,32 km² diện tích tự nhiên, 2.984 người của Mỹ Thọ; toàn

Ban hành: 17/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/12/2019

169

Nghị quyết 46/NQ-HĐND năm 2019 về thông qua chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp trong giai đoạn 2019-2021 của tỉnh Bến Tre

NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC THÔNG QUA CHỦ TRƯƠNG SẮP XẾP CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP TRONG GIAI ĐOẠN 2019 - 2021 CỦA TỈNH BẾN TRE HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE KHÓA IX - KỲ HỌP THỨ 13 (KỲ HỌP BẤT THƯỜNG) Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 24 tháng 12 năm 2018 của

Ban hành: 14/10/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/11/2019

170

Nghị quyết 28/NQ-HĐND năm 2019 thông qua Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2019-2021

đoạn 2019-2021 với các nội dung chính sau: 1. Giữ nguyên hiện trạng 104 đơn vị hành chính cấp . 2. Sắp xếp 04 đơn vị hành chính cấp : Sùng Phài, huyện Tam Đường; Nậm Loỏng, thành phố Lai Châu; Ma Li Chải và Sì Lở Lầu huyện Phong Thổ để thành lập mới 02 đơn vị hành chính cấp , cụ thể: a) Sáp nhập xã Sùng Phài, huyện

Ban hành: 08/10/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/11/2019

171

Nghị quyết 868/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp thuộc tỉnh Vĩnh Phúc do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

trình số 704/TTr-CP ngày 03 tháng 01 năm 2020 và Báo cáo thẩm tra số 2905/BC-UBPL14 ngày 07 tháng 01 năm 2020 của Ủy ban Pháp luật, QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Sắp xếp các đơn vị hành chính cấp thuộc tỉnh Vĩnh Phúc 1. Sắp xếp các đơn vị hành chính cấp thuộc huyện Vĩnh Tường như sau: a) Thành lập Tân Phú trên cơ sở nhập toàn bộ

Ban hành: 10/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/02/2020

172

Hướng dẫn 28-HD/BTCTW năm 2020 thực hiện sắp xếp tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - hội ở những địa phương thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp do Ban Tổ chức Trung ương ban hành

đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - hội ở những địa phương thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp như sau: 1. Về sắp xếp tổ chức đảng 1.1. Về tổ chức a) Đối với đơn vị hành chính cấp huyện, cấp mới thành lập do hợp nhất, sáp nhập các đơn vị hành chính cùng cấp: Ban thường vụ cấp ủy cấp trên trực

Ban hành: 28/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/03/2020

173

Nghị quyết 817/NQ-UBTVQH14 năm 2019 về sắp xếp đơn vị hành chính cấp thuộc tỉnh Phú Yên do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

576/TTr-CP ngày 12 tháng 11 năm 2019 và Báo cáo thẩm tra số 2759/BC-UBPL14 ngày 20 tháng 11 năm 2019 của Ủy ban Pháp luật, QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Sắp xếp các đơn vị hành chính cấp thuộc tỉnh Phú Yên 1. Sắp xếp các đơn vị hành chính cấp thuộc thị Sông Cầu như sau: a) Nhập toàn bộ 11,87 km2 diện tích tự nhiên, 3.997 người

Ban hành: 21/11/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2019

174

Kế hoạch 132/KH-UBND năm 2019 thực hiện Nghị quyết 816/NQ-UBTVQH14 về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp thuộc tỉnh Tuyên Quang

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 816/NQ-UBTVQH14 NGÀY 21/11/2019 CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI VỀ VIỆC SẮP XẾP CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN, CẤP THUỘC TỈNH TUYÊN QUANG Thực hiện Nghị quyết số 816/NQ-UBTVQH14 ngày 21/11/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp thuộc tỉnh Tuyên

Ban hành: 21/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/12/2019

175

Nghị quyết 815/NQ-UBTVQH14 năm 2019 về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp thuộc tỉnh Điện Biên do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

dân Lào; d) Nhập toàn bộ 15,45 km2 diện tích tự nhiên, 1.173 người của Tà Lèng vào Thanh Minh. Sau khi nhập, xã Thanh Minh có 40,34 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 3.381 người. Xã Thanh Minh giáp các phường Him Lam, Nam Thanh, Noong Bua và huyện Điện Biên, huyện Điện Biên Đông. 2. Sau khi sắp xếp: a)

Ban hành: 21/11/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2019

176

Nghị quyết 172/NQ-HĐND năm 2019 về chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

tỉnh; ý kiến thảo luận của Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp, QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Tán thành chủ trương sắp xếp các đơn vị hành chính (sau đây viết tắt là ĐVHC) cấp huyện, cấp trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, như sau: 1. Đối với sắp xếp ĐVHC cấp huyện Nhập, điều chỉnh toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số, số ĐVHC cấp

Ban hành: 14/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/08/2019

177

Kế hoạch 03/KH-UBND năm 2020 thực hiện Nghị quyết 831/NQ-UBTVQH14 về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp thuộc tỉnh Nghệ An

mưu UBND tỉnh hướng dẫn việc sắp xếp tổ chức bộ máy và thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách khi sắp xếp các ĐVHC cấp . - Chủ trì phối hợp với Sở Tài nguyên môi trường và các đơn vị có liên quan xác định địa giới hành chính mới của các mới sau khi sáp nhập. 3. Đài Phát thanh và

Ban hành: 03/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/05/2020

178

Nghị quyết 18/NQ-HĐND năm 2019 về tán thành chủ trương thông qua Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp của tỉnh Hà Giang, giai đoạn 2019-2021

hành chính cấp còn 24 đơn vị (giảm 01 đơn vị). Cụ thể: Sáp nhập nguyên trạng diện tích tự nhiên, dân số của Bản Péo (diện tích 11,91 km2, 1.515 người) với Nậm Dịch (diện tích 18,65 km2, 2.097 người) thành một , lấy tên là Nậm Dịch. Sau khi sáp nhập xã Nậm Dịch, huyện Hoàng Su Phì có diện tích 30,56 km2, dân số 3.612 người. b)

Ban hành: 30/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/11/2019

179

Nghị quyết 24/NQ-HĐND năm 2019 về sáp nhập, đổi tên và thành lập mới thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

(mới) gồm có 444 hộ. - Đổi tên TDP 13 thành TDP 5 gồm có 268 hộ. - Đổi tên TDP 5 thành TDP 6 gồm có 210 hộ. b) Đắk Lao - Sáp nhập toàn bộ Thôn 1 với toàn bộ Thôn 2 và toàn bộ Thôn 3 để thành lập Thôn Đắc Xuân (mới) gồm có 350 hộ. - Sáp nhập toàn bộ Thôn 4 với toàn bộ Thôn 6 để thành lập Thôn Đắc Phúc (mới) gồm có 271 hộ.

Ban hành: 30/09/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/11/2019

180

Nghị quyết 24/NQ-HĐND năm 2019 thông qua Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2019-2021

tra của Ban pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp, QUYẾT NGHỊ: Điều 1: Thông qua Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2019 - 2021, cụ thể như sau: 1. Nhập toàn bộ địa giới hành chính Hồng Tiến và Bình Điền thành

Ban hành: 19/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/12/2019

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.204.48.69