Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" SAP NHAP XA "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 181-200 trong 27402 văn bản

181

Kế hoạch 212/KH-UBND năm 2019 về sắp xếp đơn vị hành chính cấp thuộc thành phố Hà Nội giai đoạn 2019-2021

Phạm Đình Hổ thuộc quận Hai Bà Trưng; - Các : Cẩm Đình, Phương Độ, Vân Hà thuộc huyện Phúc Thọ; - Thụy Phú thuộc huyện Phú Xuyên. 2. Các liên quan sẽ sáp nhập với các không đủ tiêu chí theo quy định. - Các : Sen Chiểu, Xuân Phú, Vân Nam (huyện Phúc Thọ); - Văn Nhân (huyện Phú Xuyên) 3. Phương án sắp xếp:

Ban hành: 20/09/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/09/2019

182

Nghị quyết 20/NQ-HĐND năm 2019 thông qua Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp giai đoạn 2019-2021 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

xếp Đông Viên và Rã Bản Đồng Thắng 46,40 3.617 9 Sáp nhập 01 thôn của Phong Huân (thôn Bản Cưa) về Bằng Lãng Bằng Lãng 41,26 2.053

Ban hành: 26/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/04/2020

183

Nghị quyết 12/NQ-HĐND năm 2019 thông qua Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh Hà Nam, giai đoạn 2019-2021

hành chính; Xét Tờ trình số 1987/TTr-UBND ngày 08 tháng 7 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc ban hành Nghị quyết thông qua Đề án sáp nhập các đơn vị hành chính cấp , tỉnh Hà Nam giai đoạn 2019 - 2021; Báo cáo thẩm tra của Ban pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận, thống nhất của các đại biểu Hội đồng nhân dân

Ban hành: 12/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/09/2019

184

Nghị quyết 79/NQ-HĐND năm 2019 về sáp nhật, đổi tên xóm, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Điều 1. Sáp nhập 1.062 xóm, tổ dân phố để thành lập 495 xóm, tổ dân phố mới tại các , phường, thị trấn thuộc 09 huyện, thành phố, thị trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (có danh sách sáp nhập xóm, tổ dân phố kèm theo). Điều 2. Đổi tên 51 xóm, tổ dân phố tại các , phường, thị trấn thuộc 06 huyện, thành phố, thị trên địa bàn tỉnh Thái

Ban hành: 11/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/04/2020

185

Nghị quyết 88/NQ-HĐND năm 2019 thông qua Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp của tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2019-2021

cấp của tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2019 - 2021, cụ thể như sau: 1. Sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số của Hòa Phú và thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong để thành lập thị trấn Phan Rí Cửa (mới), huyện Tuy Phong, cụ thể: a) Vị trí địa lý: - Phía Đông giáp Biển Đông. - Phía Tây giáp Hòa Thắng và thị trấn Chợ

Ban hành: 11/09/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/02/2020

186

Nghị quyết 124/NQ-HĐND năm 2019 về sáp nhập và đặt tên, đổi tên bản, tiểu khu, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Sơn La (đợt 3)

1. Sáp nhập và đặt tên, đổi tên bản, tiểu khu, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh (đợt 3): 1. Sáp nhập 362 bản, tiểu khu, tổ dân phố thành 169 bản, tiểu khu, tổ dân phố tại 49 , phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh, trong đó: 1.1. Thành phố Sơn La sáp nhập và đặt tên: 25 bản, tổ dân phố thành 12 bản, tổ dân phố tại 04 , phường. 1.2.

Ban hành: 16/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/09/2019

187

Quyết định 768/QĐ-UBND năm 2019 về sáp nhập, đổi tên các thôn, bản, đội, tổ dân phố thuộc 02 huyện Điện Biên và Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên

thành lập 119 thôn, bản đội. 1. Sam Mứn: Sáp nhập 10 bản để thành lập 05 bản. 1.1. Sáp nhập 63 hộ, 266 nhân khẩu của bản Ban và 57 hộ, 242 nhân khẩu của bản Lọng Dốm để thành lập bản Ban. Bản Ban sau khi thành lập có 120 hộ, 508 nhân khẩu. 1.2. Sáp nhập 46 hộ, 183 nhân khẩu của Đội 4A với 33 hộ, 137 nhân khẩu của Đội 4B để thành

Ban hành: 15/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/10/2019

188

Kế hoạch 105/KH-UBND năm 2019 thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp thuộc tỉnh Ninh Bình, giai đoạn 2019-2021

của Chính phủ hướng dẫn việc lấy ý kiến cử tri về thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính. - Thời gian thực hiện: Hoàn thành trước ngày 25/8/2019. 5. Điều tra số liệu và xây dựng Đề án chi tiết sắp xếp đơn vị hành chính cấp 5.1. Điều tra số liệu hiện trạng liên quan đến các đơn vị hành chính phải

Ban hành: 23/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/09/2019

189

Nghị quyết 36/NQ-HĐND năm 2020 về sáp nhật tổ dân phố thuộc thị trấn Hưng Nhân, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình

36/NQ-HDND,Nghị quyết 36 2020,Tỉnh Thái Bình,Sáp nhật tổ dân phố thị trấn Hưng Nhân,Sáp nhật tổ dân phố huyện Hưng Hà Thái Bình,Sáp nhật tổ dân phố tỉnh Thái Bình,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH -------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 11/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/09/2020

190

Nghị quyết 119/NQ-HĐND năm 2019 về sáp nhập và đặt tên bản, tiểu khu, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Sơn La (đợt 2)

họp; QUYẾT NGHỊ Điều 1. Sáp nhập và đặt tên bản, tiểu khu, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh (đợt 2): Sáp nhập 532 bản, tiểu khu, tổ dân phố thành 244 bản, tiểu khu, tổ dân phố tại 113 , thị trấn trên địa bàn tỉnh, trong đó: 1. Thành phố Sơn La sáp nhập và đặt tên: 16 bản thành 8 bản tại 04 . 2. Huyện Mai Sơn sáp nhập và đặt

Ban hành: 12/06/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/09/2019

191

Quyết định 3270/QĐ-UBND năm 2020 về Đề án thực hiện sắp xếp cơ quan báo chí tỉnh Nghệ An đến năm 2025

3270/QD-UBND,Quyết định 3270 2020,Tỉnh Nghệ An,Đề án sắp xếp cơ quan báo chí tỉnh Nghệ An đến 2025,Thực hiện sắp xếp cơ quan báo chí tỉnh Nghệ An,Sắp xếp cơ quan báo chí tỉnh Nghệ An đến 2025,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 25/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/06/2021

192

Nghị quyết 24/NQ-HĐND năm 2019 về chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2019-2021

thị trấn nông trường Liên Sơn, huyện Văn Chấn. Điều 2. Sắp xếp đơn vị hành chính cấp , cụ thể như sau: 1. Huyện Văn Yên a) Sáp nhập xã Yên Hưng và Yên Thái để thành lập mới: - Tên đơn vị hành chính mới hình thành sau sắp xếp: Yên Thái. - Thuộc khu vực: Miền núi. - Diện tích tự nhiên: 45,09 km2. - Dân số

Ban hành: 31/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/09/2019

193

Nghị quyết 185/NQ-HĐND năm 2019 về điều chỉnh, sáp nhập và đặt tên thôn, tổ dân phố tại các , phường, thị trấn thuộc thành phố Hà Tĩnh và các huyện: Cẩm Xuyên, Thạch Hà, Can Lộc, Nghi Xuân và Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh

185/NQ-HDND,Nghị quyết 185 2019,Tỉnh Hà Tĩnh,Sáp nhập thôn thuộc thành phố Hà Tĩnh,Đặt tên thôn thuộc thành phố Hà Tĩnh,Sáp nhập thôn tổ dân phố thành phố Hà Tĩnh,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 15/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/06/2020

194

Nghị quyết 89/NQ-HĐND năm 2019 về sáp nhập, hợp nhất và đổi tên thôn, tổ dân phố của các , phường thuộc các huyện: Minh Hóa, Bố Trạch và thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

89/NQ-HDND,Nghị quyết 89 2019,Tỉnh Quảng Bình,Sáp nhập thôn tổ dân phố phường Quảng Bình,Hợp nhất thôn tổ dân phố phường Quảng Bình,Đổi tên thôn tổ dân phố phường Quảng Bình,Bộ máy hành chính,Xây dựng - Đô thị HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH -------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 12/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/09/2020

195

Nghị quyết 246/NQ-HĐND năm 2019 về sáp nhập 34 thôn để thành lập 17 thôn mới và đổi tên 05 thôn của 05 thuộc các huyện Kim Động, Văn Giang và Văn Lâm tỉnh Hưng Yên

NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC SÁP NHẬP 34 THÔN ĐỂ THÀNH LẬP 17 THÔN MỚI VÀ ĐỔI TÊN 05 THÔN CỦA 05 THUỘC CÁC HUYỆN KIM ĐỘNG, VĂN GIANG VÀ VĂN LÂM HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN KHOÁ XVI - KỲ HỌP THỨ MƯỜI Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Căn cứ Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng

Ban hành: 06/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/12/2019

196

Nghị quyết 22/NQ-HĐND năm 2019 về chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp thuộc tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2019-2021

tháng 7 năm 2019 của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp, QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Tán thành chủ trương sắp xếp các đơn vị hành chính cấp thuộc tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2019-2021 như sau: - Nhập toàn bộ địa giới hành chính, diện tích tự nhiên, dân số Sầm Dương

Ban hành: 01/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/08/2019

197

Kế hoạch 111/KH-UBND năm 2019 về triển khai sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2019-2021

đã được Bộ Nội vụ thông qua, tỉnh Lạng Sơn thực hiện sắp xếp 51 ĐVHC cấp thành 25 ĐVHC, cụ thể như sau: 1. Huyện Tràng Định: Sắp xếp 03 ĐVHC thành 02 ĐVHC, cụ thể: 1.1. Phương án sắp xếp: Giải thể Bắc Ái để điều chỉnh địa giới hành chính nhập vào các liền kề, cụ thể: - Nhập 04 thôn (Pò Có, Khuổi Vai, Cốc Slầy, Pò

Ban hành: 14/06/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/07/2020

198

Nghị quyết 22/NQ-HĐND năm 2019 về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2019-2021

Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp, QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Tán thành chủ trương về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2019 - 2021, cụ thể như sau: 1. Nhập toàn bộ 10,28 km2 diện tích tự nhiên và 2.222 người của Kim Sơn, huyện Định Hóa với toàn bộ 12,59 km2 diện tích tự nhiên và 2.615

Ban hành: 23/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/09/2019

199

Kế hoạch 199/KH-UBND năm 2019 triển khai Phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp tỉnh Hà Giang giai đoạn 2019-2021

Căn cứ Nghị định số 54/2018/NĐ-CP ngày 16/4/2018 của Chính phủ hướng dẫn việc lấy ý kiến cử tri về thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính; Căn cứ Nghị quyết số 32/NQ-CP ngày 14/5/2019 của Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp trong giai đoạn 2019-2021; Căn

Ban hành: 15/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/08/2019

200

Kế hoạch 170/KH-UBND năm 2019 về thực hiện Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp tỉnh Yên Bái giai đoạn 2019-2021

32/NQ-CP ngày 14/5/2019 của Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp trong giai đoạn 2019-2021; Nghị định số 54/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ hướng dẫn việc lấy ý kiến cử tri về thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính; Căn cứ Kế hoạch số 72-KH/TU ngày

Ban hành: 14/06/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/10/2019

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.50.201