Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" SAP NHAP XA "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 201-220 trong 27412 văn bản

201

Kế hoạch 84/KH-UBND năm 2019 về sắp xếp đơn vị hành chính cấp trên địa bàn tỉnh Thái Bình trong giai đoạn 2019-2021

trường học trên địa bàn tỉnh để triển khai thực hiện cho phù hợp với sắp xếp đơn vị hành chính. - Nhập nguyên trạng Trạm Y tế cấp nhưng vẫn duy trì các hoạt động khám, chữa bệnh tại các vị trí cũ. Căn cứ yêu cầu phục vụ khám, chữa bệnh cho nhân dân địa phương tại các đơn vị hành chính cấp mới, Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân

Ban hành: 20/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/10/2019

202

Quyết định 297/QĐ-UBND năm 2020 về sắp xếp lại cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Tuyên Quang

297/QD-UBND,Quyết định 297 2020,Tỉnh Tuyên Quang,Sở Giao thông Vận tải tỉnh Tuyên Quang,Cơ cấu tổ chức Sở Giao thông Vận tải,Sắp xếp lại cơ cấu tổ chức Sở Giao thông,Bộ máy hành chính,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 27/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/08/2020

203

Quyết định 294/QĐ-UBND năm 2020 về sắp xếp lại cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh Tuyên Quang

294/QD-UBND,Quyết định 294 2020,Tỉnh Tuyên Quang,Cơ cấu tổ chức của Thanh tra Tuyên Quang,Sắp xếp lại cơ cấu tổ chức của Thanh tra,Sắp xếp lại cơ cấu tổ chức Thanh tra Tuyên Quang,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 24/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/08/2020

204

Quyết định 210/QĐ-UBND năm 2020 về sắp xếp lại cơ cấu tổ chức của Sở Công thương tỉnh Tuyên Quang

210/QD-UBND,Quyết định 210 2020,Tỉnh Tuyên Quang,Cơ cấu tổ chức của Sở Công thương Tuyên Quang,Sắp xếp lại cơ cấu Tuyên Quang,Cơ cấu tổ chức Sở Công thương,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG -------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 29/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/06/2020

205

Quyết định 3110/QĐ-UBND năm 2018 về đổi tên; chuyển thôn thành khu phố; sáp nhập để thành lập thôn, tổ dân phố tại , phường, thị trấn thuộc các huyện, thị , thành phố trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ĐỔI TÊN; CHUYỂN THÔN THÀNH KHU PHỐ; SÁP NHẬP ĐỂ THÀNH LẬP THÔN, TỔ DÂN PHỐ TẠI , PHƯỜNG, THỊ TRẤN THUỘC CÁC HUYỆN, THỊ , THÀNH PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012

Ban hành: 17/08/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/10/2018

206

Quyết định 2157/QĐ-UBND năm 2019 về Kế hoạch thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2019-2021

nhiệm vụ: tổ chức tuyên truyền, vận động về sắp xếp ĐVHC cấp ; xây dựng đề án sắp xếp ĐVHC cấp ; đánh giá tác động của việc sắp xếp ĐVHC cấp ; tổ chức lấy ý kiến cử tri về phương án sáp nhập, điều chỉnh địa giới ĐVHC để thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp ; giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức người lao động dôi dư do sắp xếp ĐVHC

Ban hành: 28/06/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/10/2019

207

Kế hoạch 2302/KH-UBND năm 2019 về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp giai đoạn 2019-2021 do tỉnh Quảng Trị ban hành

dụng các trụ sở làm việc, tài sản, cơ sở vật chất của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện hợp nhất, sáp nhập tại các ĐVHC cấp huyện, cấp sau khi sắp xếp, đảm bảo sử dụng hiệu quả, tránh lãng phí, thất thoát tài sản, đất đai khi đưa vào khai thác, sử dụng. Thời gian thực hiện: Hoàn thành trước ngày 28/02/2020. 4.4. Sở Nội vụ chủ trì,

Ban hành: 27/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/07/2019

208

Thông báo 1980/TB-TCHQ năm 2019 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là sáp thơm do Tổng cục Hải quan ban hành

1980/TB-TCHQ,Thông báo 1980 2019,Tổng cục Hải quan,Phân loại hàng hóa,Kết quả phân loại hàng hóa,Bảng phân loại hàng hóa,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 08/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/04/2019

209

Thông báo 196/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp về Đề án sáp nhập, hợp nhất hoặc giải thể các cơ sở giáo dục đại học công lập và Đề án sắp xếp, tổ chức lại hệ thống trường sư phạm do Văn phòng Chính phủ ban hành

196/TB-VPCP,Thông báo 196 2020,Văn phòng Chính phủ,Đề án sáp nhập cơ sở giáo dục đại học công lập,Đề án tổ chức lại hệ thống trường sư phạm,Kết luận Phó Thủ tướng Đề án cơ sở giáo dục,Giáo dục VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 01/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/06/2020

210

Nghị quyết 106/NQ-HĐND năm 2018 về đổi tên; chuyển thôn thành khu phố; sáp nhập để thành lập thôn, tổ dân phố mới tại , phường, thị trấn thuộc các huyện, thị , thành phố trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

NGHỊ QUYẾT VỀ ĐỔI TÊN; CHUYỂN THÔN THÀNH KHU PHỐ; SÁP NHẬP ĐỂ THÀNH LẬP THÔN, TỔ DÂN PHỐ MỚI TẠI , PHƯỜNG, THỊ TRẤN THUỘC CÁC HUYỆN, THỊ , THÀNH PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA KHÓA XVII, KỲ HỌP THỨ 6 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Pháp lệnh số

Ban hành: 11/07/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/10/2018

211

Kế hoạch 2047/KH-UBND năm 2019 thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp tỉnh Bình Thuận trong giai đoạn 2019-2021

UBND tỉnh. - Thời gian thực hiện: 05 ngày sau khi nhận được ý kiến kết luận của Tỉnh ủy. 3. Xây dựng Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2019 - 2021. 3.1. Xây dựng Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp (Đề án chi tiết cho từng đơn vị hành chính cấp có thực hiện sáp nhập hoặc điều chỉnh địa giới

Ban hành: 12/06/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/07/2019

212

Kế hoạch 275/KH-UBND năm 2019 thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp trong giai đoạn 2019-2021 trên địa bàn tỉnh An Giang

chính; Căn cứ Nghị định số 54/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ hướng dẫn việc lấy ý kiến của cử tri về thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính; Căn cứ Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 24 tháng 12 năm 2018 của Bộ Chính trị về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp ; Nghị quyết số

Ban hành: 23/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/05/2019

213

Kế hoạch 276/KH-UBND năm 2019 thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp trong giai đoạn 2019-2021 trên địa bàn tỉnh An Giang

chính; Căn cứ Nghị định số 54/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ hướng dẫn việc lấy ý kiến của cử tri về thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính; Căn cứ Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 24 tháng 12 năm 2018 của Bộ Chính trị về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp ; Nghị quyết số

Ban hành: 23/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/05/2019

214

Quyết định 1649/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

triển khai thực hiện cho phù hợp với sắp xếp đơn vị hành chính cấp . b) Nhập nguyên trạng Trạm y tế cấp nhưng vẫn duy trì các hoạt động khám, chữa bệnh tại các vị trí cũ. Sau khi thành lập mới, Đảng ủy, HĐND, UBND cấp phối hợp với Trung tâm y tế cấp huyện xem xét việc bố trí cơ sở khám, chữa bệnh để phục vụ nhân dân thuận lợi nhất

Ban hành: 04/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/06/2019

215

Quyết định 339/QĐ-TTg năm 2019 về sáp nhập Trường Cao đẳng Sư phạm Lào Cai vào Đại học Thái Nguyên do Thủ tướng Chính phủ ban hành

339/QD-TTg,Quyết định 339 2019,Thủ tướng Chính phủ,Sáp nhập trường,Sáp nhập trường đại học,Sáp nhập,Giáo dục THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 339/QĐ-TTg Hà Nội, ngày

Ban hành: 27/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/04/2019

216

Kế hoạch 67/KH-UBND năm 2019 về xây dựng và tổ chức thực hiện Đề án sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2019-2021

Dương - UBND các : Sầm Dương, Thanh Phát, Tuân Lộ, Lâm Xuyên Sở Nội vụ, các sở, ban, ngành có liên quan Trước 25/6/2019 Báo cáo tổng hợp kết quả lấy ý kiến cử tri 6 Trình Ban Thường vụ Đảng ủy, HĐND cấp thông qua chủ trương sắp xếp nhập

Ban hành: 04/06/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/06/2019

217

Nghị quyết 32/NQ-CP năm 2019 về Kế hoạch thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp trong giai đoạn 2019-2021 do Chính phủ ban hành

loại đô thị trong trường hợp sắp xếp các đơn vị hành chính nông thôn với đơn vị hành chính đô thị quy định tại các khoản 1, 2 Điều 3 Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14 của Ủy ban thường vụ Quốc hội - Đối với trường hợp nhập huyện có diện tích tự nhiên, quy mô dân số chưa đạt tiêu chuẩn vào thị hoặc thành phố thuộc tỉnh liền kề; điều chỉnh một

Ban hành: 14/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/05/2019

218

Nghị quyết 23/NQ-HĐND năm 2019 về sáp nhập xóm, tổ dân phố tại một số , phường, thị trấn thuộc thành phố Thái Nguyên, huyện Đồng Hỷ và huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên

23/NQ-HDND,Nghị quyết 23 2019,Tỉnh Thái Nguyên,Sáp nhập xóm tổ dân phố thành phố Thái Nguyên,Sáp nhập xóm tổ dân phố huyện Đồng Hỷ Thái Nguyên,Sáp nhập xóm tổ dân phố huyện Đồng Từ Thái Nguyên,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 23/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/09/2020

219

Nghị quyết 653/2019/UBTVQH14 về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, trong giai đoạn 2019-2021 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

trong giai đoạn 2019 - 2021 1. Việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp quy định tại Nghị quyết này bao gồm các trường hợp thành lập, nhập, giải thể, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính huyện, quận, thị , thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi là cấp huyện), , phường, thị trấn (sau đây gọi là cấp ). 2. Đơn vị hành chính cấp

Ban hành: 12/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2019

220

Nghị quyết 163/NQ-HĐND năm 2019 về chuyển, đổi tên ấp thành khu phố thuộc thị trấn Hiệp Phước huyện Nhơn Trạch và điều chỉnh, sáp nhập, thành lập ấp, khu phố thuộc các Bàu Hàm 2, Hưng Lộc, Quang Trung và thị trấn Dầu Giây huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai

NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC CHUYỂN, ĐỔI TÊN ẤP THÀNH KHU PHỐ THUỘC THỊ TRẤN HIỆP PHƯỚC HUYỆN NHƠN TRẠCH; ĐIỀU CHỈNH, SÁP NHẬP, THÀNH LẬP ẤP, KHU PHỐ THUỘC CÁC BÀU HÀM 2, HƯNG LỘC, QUANG TRUNG VÀ THỊ TRẤN DẦU GIÂY HUYỆN THỐNG NHẤT HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI KHÓA IX - KỲ HỌP THỨ 10 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19

Ban hành: 12/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/02/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.229.142.104