Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" SAP NHAP XA "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 141-160 trong 27414 văn bản

141

Nghị quyết 866/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp thuộc tỉnh Lai Châu do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

thành phố Lai Châu và tỉnh Lào Cai. Điều 2. Sắp xếp các đơn vị hành chính cấp thuộc huyện Phong Thổ 1. Nhập toàn bộ 9,64 km2 diện tích tự nhiên, 2.033 người của Ma Li Chải vào Sì Lở Lầu. Sau khi nhập, Sì Lở Lầu có 57,06 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 6.237 người. Sì Lở Lầu giáp Mồ Sì San, Vàng Ma Chải

Ban hành: 10/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/02/2020

142

Nghị quyết 96/NQ-HĐND năm 2019 về sáp nhập thôn, khu phố trên địa bàn tỉnh Bình Thuận, giai đoạn 2019-2021

NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC SÁP NHẬP THÔN, KHU PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH, GIAI ĐOẠN 2019 - 2021 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN KHÓA X, KỲ HỌP THỨ 9 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20 tháng 4 năm 2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thực hiện dân chủ ở

Ban hành: 19/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/02/2020

143

Nghị quyết 861/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp thuộc tỉnh Ninh Bình do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

số 674/TTr-CP ngày 25 tháng 12 năm 2019 và Báo cáo thẩm tra số 2898/BC-UBPL14 ngày 07 tháng 01 năm 2020 của Ủy ban Pháp luật, QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Sắp xếp các đơn vị hành chính cấp thuộc tỉnh Ninh Bình 1. Sắp xếp các đơn vị hành chính cấp thuộc huyện Kim Sơn như sau: a) Thành lập Xuân Chính trên cơ sở nhập toàn bộ 3,79

Ban hành: 10/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/02/2020

144

Nghị quyết 31/NQ-HĐND về sáp nhập, đặt tên và đổi tên thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2019

31/NQ-HDND,Nghị quyết 31 2019,Thành phố Hà Nội,Sáp nhập,Tổ dân phố,Đổi tên,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 31/NQ-HĐND Hà

Ban hành: 26/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/03/2020

145

Nghị quyết 827/NQ-UBTVQH14 năm 2019 về sắp xếp đơn vị hành chính cấp thuộc tỉnh Hà Giang do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

607/TTr-CP ngày 29 tháng 11 năm 2019 và Báo cáo thẩm tra số 2844/BC-UBPL14 ngày 13 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban Pháp luật, QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Sắp xếp các đơn vị hành chính cấp thuộc tỉnh Hà Giang 1. Sắp xếp các đơn vị hành chính cấp thuộc huyện Hoàng Su Phì như sau: a) Nhập toàn bộ 11,91 km2 diện tích tự nhiên, 1.515 người của

Ban hành: 17/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/12/2019

146

Nghị quyết 834/NQ-UBTVQH14 năm 2019 về sắp xếp đơn vị hành chính cấp thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

huyện Phong Điền; b) Sau khi sắp xếp, thị Hương Trà có 15 đơn vị hành chính cấp , gồm 08 và 07 phường. 2. Sắp xếp các đơn vị hành chính cấp thuộc huyện Phú Lộc như sau: a) Thành lập Giang Hải trên cơ sở nhập toàn bộ 5,70 km2 diện tích tự nhiên, 2.058 người của Vinh Hải và toàn bộ 18,73 km2 diện tích tự nhiên, 4.682

Ban hành: 17/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/12/2019

147

Nghị quyết 819/NQ-UBTVQH14 năm 2019 về sắp xếp đơn vị hành chính cấp thuộc tỉnh Hà Tĩnh do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

trình số 554/TTr-CP ngày 04 tháng 11 năm 2019 và Báo cáo thẩm tra số 2760/BC-UBPL14 ngày 20 tháng 11 năm 2019 của Ủy ban Pháp luật, QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Sắp xếp đơn vị hành chính cấp thuộc tỉnh Hà Tĩnh 1. Sắp xếp các đơn vị hành chính cấp thuộc thành phố Hà Tĩnh như sau: a) Thành lập Đồng Môn trên cơ sở nhập toàn bộ

Ban hành: 21/11/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2019

148

Nghị quyết 44/NQ-HĐND năm 2019 thông qua Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp trên địa bàn tỉnh Thái Bình trong giai đoạn 2019-2021

Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp, QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Thông qua Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp trên địa bàn tỉnh Thái Bình trong giai đoạn 2019 - 2021, gồm các nội dung sau: 1. Huyện Tiền Hải a) Thành lập Đông Trà trên cơ sở nhập toàn bộ diện

Ban hành: 13/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/04/2020

149

Quyết định 43/QĐ-UBND năm 2017 sáp nhập Trung tâm Điều trị nghiện tự nguyện vào Trung tâm Giáo dục Lao động hội do tỉnh Bắc Giang ban hành

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SÁP NHẬP TRUNG TÂM ĐIỀU TRỊ NGHIỆN TỰ NGUYỆN VÀO TRUNG TÂM GIÁO DỤC LAO ĐỘNG HỘI ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28/6/2012 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập;

Ban hành: 20/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/03/2017

150

Nghị quyết 863/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp thuộc tỉnh Quảng Nam do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

trình số 685/TTr-CP ngày 27 tháng 12 năm 2019 và Báo cáo thẩm tra số 2901/BC-UBPL14 ngày 07 tháng 01 năm 2020 của Ủy ban Pháp luật, QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Sắp xếp các đơn vị hành chính cấp thuộc tỉnh Quảng Nam 1. Sắp xếp các đơn vị hành chính cấp thuộc huyện Quế Sơn như sau: a) Thành lập Quế Mỹ trên cơ sở nhập toàn bộ

Ban hành: 10/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/02/2020

151

Nghị quyết 818/NQ-UBTVQH14 năm 2019 về sắp xếp đơn vị hành chính cấp thuộc tỉnh Lạng Sơn do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

Sắp xếp các đơn vị hành chính cấp thuộc huyện Văn Lãng như sau: a) Nhập toàn bộ 22,72 km2 diện tích tự nhiên, 1.770 người của xã Nam La vào xã Hội Hoan. Sau khi nhập, Hội Hoan có 65,53 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 4.757 người. Hội Hoan giáp các Bắc La, Gia Miễn, Tân Tác và huyện Bình Gia; b)

Ban hành: 21/11/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2019

152

Kế hoạch 188/KH-UBND năm 2019 triển khai Nghị quyết 64/NQ-HĐND về sáp nhập, đặt tên thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

188/KH-UBND,Tỉnh Lạng Sơn,Triển khai Nghị quyết 64/NQ-HĐND tỉnh Lạng Sơn,Sáp nhập đặt tên thôn tỉnh Lạng Sơn,Đổi tên tổ dân phố,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN -------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------------

Ban hành: 25/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/04/2020

153

Nghị quyết 894/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp thuộc tỉnh Khánh Hòa do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

trình số 44/TTr-CP ngày 03 tháng 02 năm 2020 và Báo cáo thẩm tra số 2974/BC-UBPL14 ngày 07 tháng 02 năm 2020 của Ủy ban Pháp luật, QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Sắp xếp các đơn vị hành chính cấp thuộc tỉnh Khánh Hòa 1. Sắp xếp các đơn vị hành chính cấp thuộc huyện Diên Khánh như sau: Thành lập Bình Lộc trên cơ sở nhập

Ban hành: 11/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/02/2020

154

Nghị quyết 870/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp thuộc tỉnh Tiền Giang do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

trình số 696/TTr-CP ngày 27 tháng 12 năm 2019 và Báo cáo thẩm tra số 2903/BC-UBPL14 ngày 07 tháng 01 năm 2020 của Ủy ban Pháp luật, QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Sắp xếp các đơn vị hành chính cấp thuộc tỉnh Tiền Giang 1. Sắp xếp đơn vị hành chính cấp thuộc huyện Tân Phước như sau: Nhập toàn bộ 37,43 km2 diện tích tự nhiên, 3.384

Ban hành: 10/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/02/2020

155

Nghị quyết 788/NQ-UBTVQH14 năm 2019 về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp thuộc tỉnh Hải Dương do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

Phường Nam Đồng giáp các phường Ái Quốc, Hải Tân, Nhị Châu, Ngọc Châu, các An Thượng, Quyết Thắng, Tiền Tiến và huyện Nam Sách. Điều 2. Sắp xếp các đơn vị hành chính cấp thuộc tỉnh Hải Dương 1. Sắp xếp các đơn vị hành chính cấp thuộc huyện Bình Giang như sau: a) Nhập toàn bộ 2,33 km2 diện tích tự nhiên, 4.294 người của

Ban hành: 16/10/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/11/2019

156

Nghị quyết 205/NQ-HĐND năm 2019 về điều chỉnh, sáp nhập, thành lập ấp, khu phố thuộc huyện Định Quán, huyện Thống Nhất và thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai

Chợ, ấp Cầu Ván, ấp Tân Lập và ấp Thái Hòa. g) Túc Trưng có 07 ấp, gồm: Ấp 94, ấp Suối Dzui, ấp Đồn Điền 1, ấp Đồn Điền 2, ấp Hòa Bình, ấp Đức Thắng và ấp Đồng Xoài. h) Phú Lợi có 05 ấp, gồm: Ấp 1, ấp 2, ấp 3, ấp 4 và ấp 5. Sau khi điều chỉnh, sáp nhập, huyện Định Quán có 96 ấp, khu phố. 2. Huyện Thống Nhất: Lộ 25 có

Ban hành: 06/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/02/2020

157

Quyết định 62/QĐ-UBND năm 2021 về sắp xếp cơ cấu tổ chức bộ máy, nhân sự Sở Tư pháp tỉnh Bắc Giang

62/QD-UBND,Quyết định 62 2021,Tỉnh Bắc Giang,Cơ cấu tổ chức bộ máy Sở Tư pháp tỉnh Bắc Giang,Sắp xếp nhân sự Sở Tư pháp tỉnh Bắc Giang,Sắp xếp cơ cấu tổ chức bộ máy tỉnh Bắc Giang,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 23/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2021

158

Nghị quyết 860/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp thuộc tỉnh Vĩnh Long do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

trình số 691/TTr-CP ngày 27 tháng 12 năm 2019 và Báo cáo thẩm tra số 2904/BC-UBPL14 ngày 07 tháng 01 năm 2020 của Ủy ban Pháp luật, QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Sắp xếp các đơn vị hành chính cấp thuộc tỉnh Vĩnh Long 1. Sắp xếp các đơn vị hành chính cấp thuộc huyện Mang Thít như sau: a) Nhập toàn bộ 13,90 km2 diện tích tự nhiên, 7.870

Ban hành: 10/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/02/2020

159

Kế hoạch 12/KH-UBND năm 2020 tổ chức thực hiện Nghị quyết về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp thuộc tỉnh Hà Giang

biến đến toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân, đặc biệt là ở các đơn vị hành chính thực hiện sắp xếp theo nội dung của Nghị quyết số 827/NQ-UBTVQH14. 3. Từng bước ổn định tổ chức bộ máy, đảm bảo sự hoạt động của cơ quan, đơn vị trong quá trình thực hiện việc sắp xếp, sáp nhập các theo Nghị quyết số 827/NQ-UBTVQH14; chuyển đổi các loại

Ban hành: 13/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/02/2020

160

Kế hoạch 59/KH-UBND năm 2019 về sắp xếp, sáp nhập các ấp, khóm có quy mô số hộ gia đình nhỏ để thành lập ấp mới, khóm mới trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

chủ trương Nghị quyết, Kế hoạch của Trung ương, Tỉnh uỷ,UBND Tỉnh và các quy định pháp luật về sắp xếp, sáp nhập ấp, khóm tại địa bàn. Chỉ đạo UBND cấp rà soát thực trạng về tổ chức của ấp, khóm trên toàn địa bàn quản lý và dự kiến danh sách ấp, khóm phải tiến hành sắp xếp, sáp nhập theo quy định Thông tư số 14/2018/TT-BNV và các ấp, khóm

Ban hành: 14/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/03/2019

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.226.244.254