Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" SAP NHAP XA "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 27412 văn bản

1

Nghị quyết 23/NQ-HĐND năm 2019 về sắp xếp đơn vị hành chính cấp giai đoạn 2019-2020, sáp nhập xã Mỹ Phước vào thị trấn Mỹ Phước, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang

NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC SẮP XẾP ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP THUỘC TỈNH TIỀN GIANG GIAI ĐOẠN 2019 - 2021 (SÁP NHẬP XÃ MỸ PHƯỚC VÀO THỊ TRẤN MỸ PHƯỚC, HUYỆN TÂN PHƯỚC, TỈNH TIỀN GIANG) HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG KHÓA IX - KỲ HỌP THỨ 10 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Nghị quyết số

Ban hành: 24/10/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/11/2019

2

Quyết định 22/2018/QĐ-UBND về hỗ trợ kinh phí cho người hoạt động không chuyên trách ở , phường, thị trấn; ở thôn, tổ dân phố nghỉ việc do thực hiện sáp nhập xã, phường, thị trấn; thôn, tổ dân phố do tỉnh Hà Nam ban hành

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC HỖ TRỢ KINH PHÍ CHO NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH Ở , PHƯỜNG, THỊ TRẤN; Ở THÔN, TỔ DÂN PHỐ NGHỈ VIỆC DO THỰC HIỆN SÁP NHẬP XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN; THÔN, TỔ DÂN PHỐ ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6

Ban hành: 01/08/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/09/2018

3

Nghị quyết 10/2018/NQ-HĐND về hỗ trợ kinh phí cho người hoạt động không chuyên trách ở , phường, thị trấn; ở thôn, tổ dân phố nghỉ việc do thực hiện việc sáp nhập xã, phường, thị trấn; thôn, tổ dân phố do tỉnh Hà Nam ban hành

NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC HỖ TRỢ KINH PHÍ CHO NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH Ở , PHƯỜNG, THỊ TRẤN; Ở THÔN, TỔ DÂN PHỐ NGHỈ VIỆC DO THỰC HIỆN SÁP NHẬP XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN; THÔN, TỔ DÂN PHỐ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM KHÓA XVIII, KỲ HỌP THỨ SÁU Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật

Ban hành: 13/07/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/08/2018

4

Nghị quyết 92/2014/NQ-HĐND về Đề án sáp nhập xã Đông Xuân và điều chỉnh địa giới hành chính Đông Tiến, Đông Anh để mở rộng thị trấn Rừng Thông thuộc huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa

NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC THÔNG QUA ĐỀ ÁN SÁP NHẬP XÃ ĐÔNG XUÂN VÀ ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH ĐÔNG TIẾN, ĐÔNG ANH ĐỂ MỞ RỘNG THỊ TRẤN RỪNG THÔNG THUỘC HUYỆN ĐÔNG SƠN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ 10 Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Ban

Ban hành: 04/07/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/05/2015

5

Nghị quyết 90/2014/NQ-HĐND về việc sáp nhập xã Minh Thọ và điều chỉnh địa giới hành chính Vạn Hòa, Vạn Thiện để mở rộng thị trấn Nông Cống thuộc huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa

07 năm 2014 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC THÔNG QUA ĐỀ ÁN SÁP NHẬP XÃ MINH THỌ VÀ ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH VẠN HÒA, VẠN THIỆN ĐỂ MỞ RỘNG THỊ TRẤN NÔNG CỐNG THUỘC HUYỆN NÔNG CỐNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ 10 Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng

Ban hành: 04/07/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/05/2015

6

Nghị định 22/2001/NĐ-CP về việc sáp nhập xã Thạch thượng và thị trấn Cày, để thành lập thị trấn Thạch hà thuộc huyện Thạch hà, tỉnh Hà tĩnh

22/2001/ND-CP,Nghị định 22 2001,Chính phủ,Sáp nhập xã,Thành lập thị trấn,Huyện Thạch Hà,Tỉnh Hà Tĩnh,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 22/2001/NĐ-CP Hà Nội, ngày 28

Ban hành: 28/05/2001

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2009

7

Nghị định 111/1997/NĐ-CP về việc thành lập Thị trấn Sơn Tây thuộc huyện Hương Sơn và sáp nhập xã Cẩm Tiến vào thị trấn Cẩm Xuyên, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tây

111/1997/ND-CP,Nghị định 111 1997,Chính phủ,Thành lập thị trấn,Huyện Hương Sơn,Sáp nhập xã,Huyện Cẩm Xuyên,Tỉnh Hà Tây,Bất động sản,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 111/1997/NĐ-CP

Ban hành: 19/11/1997

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

8

Nghị quyết về việc sáp nhập xã Đồng Nai thuộc huyện Phước Long, tỉnh Sông Bé vào huyện Đa Houai, tỉnh Lâm Đồng do Quốc hội ban hành

QUYẾT NGHỊ Sáp nhập xã Đồng Nai thuộc huyện Phước Long, tỉnh Sông Bé vào huyện Đa Houai, tỉnh Lâm Đồng. Nghị quyết này đã được Quốc hội nước Cộng hòa hội chủ nghĩa Việt Nam khóa VII, kỳ họp thứ 2, thông qua ngày 29 tháng 12 năm 1981. Nguyễn Hữu Thọ (Đã ký)

Ban hành: 29/12/1981

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2008

9

Quyết định 134-BT năm 1978 về việc sáp nhập xã Hoà Bình và Thịnh Lang của huyện Kỳ Sơn vào thị Hòa Bình, tỉnh Hà Sơn Bình do Bộ trưởng Phủ thủ tướng ban hành

134-BT,Quyết định 134-BT 1978,Phủ Thủ tướng,Sáp nhập xã,Huyện Kỳ Sơn,Thị Hòa Bình,Tỉnh Hà Sơn Bình, Hòa Bình, Thịnh Lang,Bộ máy hành chính PHỦ THỦ TƯỚNG ****** CỘNG HOÀ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 134-BT Hà Nội, ngày 03 tháng 08 năm 1978 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC

Ban hành: 03/08/1978

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/09/2007

10

Quyết định 78-CP năm 1977 về việc sáp nhập xã Chiêu lưu của huyện Tương Dương vào huyện Kỳ Sơn thuộc tỉnh Nghệ Tĩnh do Hội đồng Chính phủ ban hành

78-CP,Quyết định 78-CP 1977,Hội đồng Chính phủ,Sáp nhập xã,Xã Chiêu Lưu,Huyện Tương Dương,Huyện Kỳ Sơn,Tỉnh Nghệ Tĩnh,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ***** CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ****** Số: 78-CP Hà Nội,

Ban hành: 26/03/1977

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/11/2007

11

Quyết định 272-CP năm 1978 về việc sáp nhập xã Hố Nai 1 và Hố Nai 2 của huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai vào thành phố Biên Hòa cùng tỉnh do Hội đồng Chính phủ ban hành

272-CP,Quyết định 272-CP 1978,Hội đồng Chính phủ,Sáp nhập xã,Huyện Thống Nhất,Tỉnh Đồng Nai,Thành phố Biên Hòa, Hố Nai 1, Hố Nai 2,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 272-CP

Ban hành: 23/10/1978

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/11/2007

12

Nghị quyết 108/NQ-HĐND năm 2020 về sắp xếp, sáp nhập các thôn, ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và hỗ trợ thôi việc do dôi dư sau khi sắp xếp, sáp nhập

108/NQ-HDND,Nghị quyết 108 2020,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Sắp xếp sáp nhập các thôn ấp khu phố Vũng Tàu,Hỗ trợ thôi việc do dôi dư sau khi sắp xếp sáp nhập,Sáp nhập thôn ấp khu phố tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU -------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 13/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/12/2020

13

Quyết định 2586/QĐ-UBND năm 2019 về sắp xếp, sáp nhập thôn, khu phố thuộc các , phường trên địa bàn Thị Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SẮP XẾP, SÁP NHẬP THÔN, KHU PHỐ THUỘC CÁC , PHƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN THỊ QUẢNG TRỊ CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố;

Ban hành: 26/09/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/12/2019

14

Nghị quyết 20/2019/NQ-HĐND về sắp xếp, sáp nhập và đổi tên khu dân cư trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Điều 1. Sắp xếp, sáp nhập và đổi tên khu dân cư trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau: 1. Sắp xếp, sáp nhập 369 khu dân cư trên địa bàn tỉnh Phú Thọ để thành lập 171 khu dân cư mới thuộc 61 đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp ; đổi tên 298 khu dân cư thuộc 75 đơn vị hành chính cấp trên địa bàn tỉnh. Cụ thể với từng đơn vị hành chính cấp

Ban hành: 14/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/02/2020

15

Quyết định 990/QĐ-UBND năm 2020 về phân loại 28 đơn vị hành chính cấp thuộc tỉnh Phú Thọ sau khi sắp xếp, sáp nhập giai đoạn 2019-2021

990/QD-UBND,Quyết định 990 2020,Tỉnh Phú Thọ,Phân loại 28 đơn vị cấp sau khi sắp xếp tỉnh Phú Thọ,Phân loại 28 đơn vị cấp sau khi sáp nhập tỉnh Phú Thọ,Phân loại đơn vị hành chính cấp thuộc tỉnh Phú Thọ,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 12/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/06/2021

16

Nghị quyết 37/NQ-HĐND năm 2020 về sáp nhập thôn của các thuộc huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai

37/NQ-HDND,Nghị quyết 37 2020,Tỉnh Lào Cai,Sáp nhập thôn của các thuộc huyện Bát Xát tỉnh Lào Cai,Sáp nhập thôn thuộc huyện Bát Xát tỉnh Lào Cai,Sáp nhập thành lập thôn mới các tỉnh Lào Cai,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 04/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/07/2021

17

Kế hoạch 170/KH-UBND năm 2019 về thực hiện sắp xếp, sáp nhập ấp, khu vực trên địa bàn thành phố Cần Thơ

hoạt động của cộng đồng dân cư theo địa bàn ấp, khu vực. 4. Cấp ủy, chính quyền các cấp, đặc biệt là cấp phải nhận thức rõ sự cần thiết của việc kiện toàn, sắp xếp, sáp nhập ấp, khu vực; đồng thời, thể hiện sự quyết tâm cao trong việc chỉ đạo cũng như tăng cường công tác tuyên truyền để Nhân dân đồng thuận với chủ trương sắp xếp, sáp nhập

Ban hành: 26/11/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/03/2020

18

Nghị Quyết về việc hợp nhất tỉnh Hải Ninh và khu Hồng Quảng và sáp nhập xã Hữu Sản thuộc huyện Đình Lập, tỉnh Hải Ninh, huyện Sơn Động, tỉnh Hà Bắc do Quốc hội ban hành

Khongso,Nghị quyết Khongso 1963,Quốc hội,Bộ máy hành chính QUỐC HỘI ******** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 1963 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC HỢP NHẤT TỈNH HẢI NINH VÀ KHU HỒNG QUẢNG, VÀ SÁT NHẬP XÃ HỮU SẢN THUỘC HUYỆN ĐÌNH LẬP, TỈNH

Ban hành: 30/10/1963

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/11/2010

19

Nghị quyết 02/2019/NQ-HĐND thông qua Đề án về sắp xếp, sáp nhập khu dân cư trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

1. Sắp xếp, sáp nhập 711 khu dân cư trên địa bàn tỉnh Phú Thọ để thành lập 350 khu dân cư mới thuộc 118 đơn vị hành chính cấp (không bao gồm các đơn vị hành chính cấp thuộc diện phải sắp xếp giai đoạn 2019 - 2021), cụ thể: a) Thành phố Việt Trì: Sắp xếp, sáp nhập 90 khu dân cư để thành lập 43 khu dân cư mới; Số khu sau sắp xếp, sáp

Ban hành: 16/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/10/2019

20

Quyết định 2590/QĐ-UBND năm 2019 về sắp xếp, sáp nhập thôn, khu phố thuộc các , thị trấn trên địa bàn huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SẮP XẾP, SÁP NHẬP THÔN, KHU PHỐ THUỘC CÁC , THỊ TRẤN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HƯỚNG HÓA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố;

Ban hành: 26/09/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/12/2019

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.56.11