Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" SAP NHAP XA "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 121-140 trong 27402 văn bản

121

Nghị quyết 01/2019/NQ-HĐND về sắp xếp, sáp nhập, chia tách các thôn, khu dân cư để thành lập các thôn mới, khu dân cư mới trên địa bàn tỉnh Hải Dương

NGHỊ QUYẾT VỀ SẮP XẾP, SÁP NHẬP, CHIA TÁCH CÁC THÔN, KHU DÂN CƯ THÀNH LẬP CÁC THÔN MỚI, KHU DÂN CƯ MỚI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ 9 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn

Ban hành: 23/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2019

122

Nghị quyết 786/NQ-UBTVQH14 năm 2019 về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp thuộc tỉnh Thanh Hóa do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

huyện Hoằng Hóa; d) Sau khi sắp xếp, thành phố Thanh Hóa có 34 đơn vị hành chính cấp , gồm 20 phường và 14 . 2. Sắp xếp các đơn vị hành chính cấp thuộc thị Bỉm Sơn như sau: a) Nhập toàn bộ 6,20 km2 diện tích tự nhiên, 3.572 người của Hà Lan vào phường Đông Sơn. Sau khi nhập, phường Đông Sơn có 21,01 km2 diện tích tự

Ban hành: 16/10/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/11/2019

123

Kế hoạch 14/KH-UBND năm 2020 thực hiện Nghị quyết 867/NQ-UBTVQH14 về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp thuộc tỉnh Quảng Ngãi

của chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - hội các cấp ở địa phương; đảm bảo sự hoạt động thống nhất, liên tục, hiệu quả của hệ thống chính trị ở cơ sở, chính quyền các đơn vị được sắp xếp; kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc ở cơ sở. 3. Việc nhập, giải thể, bàn giao, chuyển

Ban hành: 05/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/05/2020

124

Nghị quyết 200/NQ-HĐND năm 2019 thông qua Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp của tỉnh Vĩnh Long trong giai đoạn 2019-2021

Huyện Mang Thít Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên 13,90 km2 và dân số 7.870 người của Chánh Hội vào thị trấn Cái Nhum . Sau khi sáp nhập thị trấn Cái Nhum có diện tích tự nhiên là 16,16 km2, dân số 11.557 người. 2. Huyện Bình Tân 2.1 Giải thể và điều chỉnh địa giới hành chính Thành Đông có diện tích tự nhiên 8,98 km2, dân số

Ban hành: 17/10/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/11/2019

125

Kế hoạch 318/KH-UBND năm 2020 về thực hiện Nghị quyết 866/NQ-UBTVQH14 về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp thuộc tỉnh Lai Châu

Thực hiện Hướng dẫn số 08-HD/TU ngày 10 tháng 02 năm 2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu thành lập tổ chức đảng, sắp xếp tổ chức và bố trí cán bộ, công chức khi thực hiện sáp nhập các đơn vị hành chính cấp theo Nghị quyết số 866/NQ-UBTVQH14 ngày 10/01/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, UBND tỉnh Lai Châu ban hành Kế hoạch triển khai thực

Ban hành: 20/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/03/2020

126

Nghị quyết 855/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp thuộc tỉnh Bắc Kạn do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

trình số 636/TTr-CP ngày 06 tháng 12 năm 2019 và Báo cáo thẩm tra số 2889/BC-UBPL14 ngày 07 tháng 01 năm 2020 của Ủy ban Pháp luật, QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Sắp xếp các đơn vị hành chính cấp thuộc tỉnh Bắc Kạn 1. Sắp xếp các đơn vị hành chính cấp thuộc huyện Ngân Sơn như sau: a) Thành lập Hiệp Lực trên cơ sở nhập toàn bộ

Ban hành: 10/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/02/2020

127

Nghị quyết 867/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp thuộc tỉnh Quảng Ngãi do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

vào huyện Trà Bồng. Sau khi nhập, huyện Trà Bồng có 760,34 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 53.379 người. Huyện Trà Bồng giáp các huyện Bình Sơn, Sơn Hà, Sơn Tây, Sơn Tịnh và tỉnh Quảng Nam. 2. Sắp xếp các đơn vị hành chính cấp thuộc huyện Trà Bồng như sau: a) Thành lập Sơn Trà trên cơ sở nhập toàn bộ 17,27 km2 diện

Ban hành: 10/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/02/2020

128

Nghị quyết 813/NQ-UBTVQH14 năm 2019 về sắp xếp đơn vị hành chính cấp thuộc tỉnh Bắc Giang do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

trình số 466/TTr-CP ngày 11 tháng 10 năm 2019 và Báo cáo thẩm tra số 2758/BC-UBPL14 ngày 20/11/2019 của Ủy ban Pháp luật, QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Sắp xếp các đơn vị hành chính cấp thuộc tỉnh Bắc Giang 1. Sắp xếp các đơn vị hành chính cấp thuộc huyện Sơn Động như sau: a) Nhập toàn bộ 18,10 km2 diện tích tự nhiên, 4.448 người

Ban hành: 21/11/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2019

129

Nghị quyết 859/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp thuộc tỉnh Gia Lai do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

trình số 654/TTr-CP ngày 09 tháng 12 năm 2019 và Báo cáo thẩm tra số 2893/BC-UBPL14 ngày 07 tháng 01 năm 2020 của Ủy ban Pháp luật, QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Sắp xếp các đơn vị hành chính cấp thuộc tỉnh Gia Lai 1. Sắp xếp các đơn vị hành chính cấp thuộc thành phố Pleiku như sau: a) Nhập toàn bộ 13,13 km2 diện tích tự nhiên, 2.464

Ban hành: 10/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/02/2020

130

Nghị quyết 208/NQ-HĐND năm 2019 về chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp , tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2019-2021

nguyên trạng thị trấn Trới, với 12,24 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 10.858 người. Địa giới hành chính của phường Hoành Bồ: Phía đông giáp Lê Lợi; Phía bắc và tây bắc giáp Sơn Dương; Phía tây nam giáp phường Việt Hưng, thành phố Hạ Long. 3. Sắp xếp các đơn vị hành chính cấp , tỉnh Quảng Ninh a) Nhập nguyên trạng Phú Hải

Ban hành: 26/10/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2019

131

Nghị quyết 832/NQ-UBTVQH14 năm 2019 về sắp xếp đơn vị hành chính cấp thuộc tỉnh Quảng Trị do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

trình số 599/TTr-CP ngày 28 tháng 11 năm 2019 và Báo cáo thẩm tra số 2842/BC-UBPL14 ngày 13 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban Pháp luật, QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Sắp xếp các đơn vị hành chính cấp thuộc tỉnh Quảng Trị 1. Sắp xếp các đơn vị hành chính cấp thuộc huyện Hải Lăng như sau: a) Thành lập thị trấn Diên Sanh trên cơ sở nhập

Ban hành: 17/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/12/2019

132

Kế hoạch 56/KH-UBND năm 2020 về triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp tỉnh Lào Cai

e) Chủ trì tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện phân loại đơn vị hành chính trình cơ quan cơ thẩm quyền quyết định. 2. Đề nghị Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hướng dẫn việc sắp xếp, sáp nhập tổ chức bộ máy các tổ chức Đảng, đoàn thể tổ chức chính trị - hội đối với các đơn vị hành chính có điều chỉnh, sáp nhập, thành lập; Hướng dẫn tổ

Ban hành: 17/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/05/2020

133

Nghị quyết 858/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp thuộc tỉnh Nam Định do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

trình số 699/TTr-CP ngày 30 tháng 12 năm 2019 và Báo cáo thẩm tra số 2897/BC-UBPL14 ngày 07 tháng 01 năm 2020 của Ủy ban Pháp luật, QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Sắp xếp các đơn vị hành chính cấp thuộc tỉnh Nam Định 1. Sắp xếp các đơn vị hành chính cấp thuộc huyện Hải Hậu như sau: a) Nhập toàn bộ 5,01 km2 diện tích tự nhiên, 3.695

Ban hành: 10/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/02/2020

134

Quyết định 70/QĐ-UBND năm 2017 sáp nhập Trung tâm Chăm sóc trẻ em khuyết tật vào Trung tâm Công tác hội do tỉnh Bắc Giang ban hành

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SÁP NHẬP TRUNG TÂM CHĂM SÓC TRẺ EM KHUYẾT TẬT VÀO TRUNG TÂM CÔNG TÁC HỘI ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28/6/2012 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập; Căn

Ban hành: 07/02/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/03/2017

135

Kế hoạch 41/KH-UBND năm 2020 về triển khai thực hiện Nghị quyết của uỷ ban thường vụ quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp thuộc thành phố Cần Thơ

41/KH-UBND,Thành phố Cần Thơ,Sắp xếp đơn vị hành chính cấp 2020,Thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã,Sắp xếp đơn vị hành chính cấp Cần Thơ,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ -------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 10/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/06/2020

136

Nghị quyết 831/NQ-UBTVQH14 năm 2019 về sắp xếp đơn vị hành chính cấp thuộc tỉnh Nghệ An do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

Kim, Quang Phong, Tiền Phong, thị trấn Kim Sơn và huyện Quỳ Châu; c) Sau khi sắp xếp, huyện Quế Phong có 13 đơn vị hành chính cấp , gồm 12 và 01 thị trấn. 2. Sắp xếp các đơn vị hành chính cấp thuộc huyện Tương Dương như sau: a) Thành lập thị trấn Thạch Giám trên cơ sở nhập 67,70 km2 diện tích tự nhiên, 3.900 người của

Ban hành: 17/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/12/2019

137

Nghị quyết 893/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp thuộc thành phố Cần Thơ do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

trình số 42/TTr-CP ngày 03 tháng 02 năm 2020 và Báo cáo thẩm tra số 2976/BC-UBPL14 ngày 07 tháng 02 năm 2020 của Ủy ban Pháp luật, QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Sắp xếp các đơn vị hành chính cấp thuộc thành phố Cần Thơ 1. Sắp xếp các đơn vị hành chính cấp thuộc quận Ninh Kiều như sau: Nhập toàn bộ 0,34 km2 diện tích tự nhiên, 6.464

Ban hành: 11/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/02/2020

138

Nghị quyết 836/NQ-UBTVQH14 năm 2019 về sắp xếp đơn vị hành chính cấp thuộc tỉnh Long An do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

trình số 627/TTr-CP ngày 06 tháng 12 năm 2019 và Báo cáo thẩm tra số 2852/BC-UBPL14 ngày 13 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban Pháp luật, QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Sắp xếp các đơn vị hành chính cấp thuộc tỉnh Long An 1. Sắp xếp các đơn vị hành chính cấp thuộc huyện Cần Giuộc như sau: a) Nhập toàn bộ 9,63 km2 diện tích tự nhiên, 28.293

Ban hành: 17/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/12/2019

139

Nghị quyết 96/NQ-HĐND năm 2019 về sáp nhập thôn, khu phố trên địa bàn tỉnh Bình Thuận, giai đoạn 2019-2021

NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC SÁP NHẬP THÔN, KHU PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH, GIAI ĐOẠN 2019 - 2021 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN KHÓA X, KỲ HỌP THỨ 9 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20 tháng 4 năm 2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thực hiện dân chủ ở

Ban hành: 19/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/02/2020

140

Nghị quyết 31/NQ-HĐND về sáp nhập, đặt tên và đổi tên thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2019

31/NQ-HDND,Nghị quyết 31 2019,Thành phố Hà Nội,Sáp nhập,Tổ dân phố,Đổi tên,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 31/NQ-HĐND Hà

Ban hành: 26/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/03/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.204.48.64