Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" LUAT 19 2008 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 141-160 trong 2404 công văn

141

Công văn 12159/TXNK-PL năm 2020 về áp dụng mã số, thuế suất và chính sách mặt hàng cho hàng hóa nhập khẩu do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành

Điều 8 Luật thuế GTGT số 13/2008/QH12 ngày 03/6/2008 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 3 Điều 1 Luật số 31/2013/QH13 ngày 19/6/2013 quy định hàng hóa, dịch vụ áp dụng mức thuế suất 0%. Căn cứ khoản 2 Điều 8 Luật thuế GTGT số 13/2008/QH12 ngày 03/6/2008 được bổ sung tại khoản 3 Điều 1 Luật số 31/2013/QH13 ngày 19/6/2013 quy định hàng hóa, dịch

Ban hành: 09/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/12/2020

142

Công văn 14063/CT-TTHT năm 2017 về chính sách miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định tại Nghị quyết 34/2007/NQ-CP do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành

cho chủ đầu tư để chuyển đến nơi ở khác thì được miễn các loại thuế liên quan tới việc mua bán căn hộ cũng như thuế thu nhập cá nhân (nếu có)”; - Căn cứ Điều 13, Điều 14 Luật Thuế TNDN số 14/2008/QH12 ngày 03/06/2008; khoản 7, khoản 8 Điều 1 Luật Thuế TNDN số 32/2013/QH13 ngày 19/06/2013 của Quốc hội và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật

Ban hành: 03/04/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/06/2017

143

Công văn 1722/TCHQ-GSQL năm 2020 một số điều lưu ý về mã số, mã vạch do Tổng cục Hải quan ban hành

doanh hoặc gia công, chế biến sử dụng mã số, mã vạch theo quy định tại Điều 19b Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ (sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 quy định chi tiết thi hành một số điều Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa). Hàng hóa nhập khẩu có gắn mã số, mã vạch Việt Nam

Ban hành: 18/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2020

144

Công văn 5867/TCT-CS năm 2016 về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

An về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN). Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau: - Tại điểm d khoản 5 Điều 19 Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ quy định về thuế thu nhập doanh nghiệp quy định: “5. Doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư được hưởng ưu đãi thuế quy định tại Điều 15 và Điều 16

Ban hành: 19/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/01/2017

145

Công văn 98284/CTHN-KK năm 2020 về chấp thuận điều chỉnh việc bán hàng hoàn thuế giá trị gia tăng cho người nước ngoài do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Công ty TNHH Louis Vuiton Việt Nam về việc điều chỉnh việc bán hàng hoàn thuế GTGT cho người nước ngoài. Sau khi xem xét hồ sơ Công ty TNHH Louis Vuiton Việt Nam gửi, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau: - Căn cứ Luật thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 ngày 3 tháng 6 năm 2008; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng

Ban hành: 11/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/12/2020

146

Công văn 948/TCT-CS năm 2016 về chính sách thuế thu nhập cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành

tại Điều 32 của Luật này được hưởng thuế suất ưu đãi, thời hạn hưởng thuế suất ưu đãi, thời gian miễn, giảm thuế theo quy định của pháp luật về thuế. Theo quy định của pháp luật về thuế TNDN, tại Điểm d Khoản 5 Điều 19, Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật thuế

Ban hành: 10/03/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/03/2016

147

Công văn 4228/TCT-KK năm 2013 vướng mắc kiểm tra hoàn thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

của Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng ngày 08/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng; Căn cứ Khoản 1 Điều 19 Mục II Chương III Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị

Ban hành: 05/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/12/2013

148

Công văn 5392/TCT-CS năm 2016 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

- Tại điểm d khoản 5 Điều 19 Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ quy định về thuế thu nhập doanh nghiệp quy định: “5. Doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư được hưởng ưu đãi thuế quy định tại Điều 15 và Điều 16 Nghị định này là doanh nghiệp đăng ký kinh doanh lần đầu, trừ các trường hợp sau:... d) Doanh

Ban hành: 23/11/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2016

149

Công văn 2417/TCHQ-ĐTCBL năm 2020 về xử lý vi phạm về sử dụng mã số, mã vạch đối với hàng hóa xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 quy định chi tiết thi hành một số điều Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa. Căn cứ quy định tại Khoản 4 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về thủ tục Hải quan; kiểm

Ban hành: 16/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/04/2020

150

Công văn 4264/TCT-CS năm 2015 điều kiện hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

khi lấy ý kiến các đơn vị thuộc Bộ Tài chính (Vụ Chính sách Thuế, Vụ Pháp chế), Tổng cục Thuế có ý kiến như sau: Điểm d Khoản 5 Điều 19 Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp quy định trường hợp không được hưởng ưu đãi thuế thu nhập

Ban hành: 14/10/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/10/2015

151

Công văn 4459/TCT-DNL năm 2018 về thuế thu nhập doanh nghiệp đối với thu nhập từ nước ngoài do Tổng cục Thuế ban hành

quy định tại Khoản 2 Điều 1 và Khoản 12 Điều 1 Luật số 32/2013/QH13 ngày 19/06/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp; Căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 1 Luật số 71/2014/QH13 ngày 26/11/2014 sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 3 của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12; Căn cứ quy định tại Điểm 18 Mục

Ban hành: 14/11/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/05/2019

152

Công văn 631/TCT-CS năm 2015 về việc ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục thuế ban hành

19/06/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung Điều 14 Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 quy định: “8. Điều 14 được sửa đổi, bổ sung như sau: “Điều 14. Ưu đãi về thời gian miễn thuế, giảm thuế … 4. Doanh nghiệp có dự án đầu tư phát triển dự án đầu tư đang hoạt động thuộc

Ban hành: 13/02/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/03/2015

153

Công văn 7998/BTC-TCHQ năm 2019 về chọn ngân hàng thương mại làm đại lý hoàn thuế giá trị gia tăng do Bộ Tài chính ban hành

7998/BTC-TCHQ V/v chọn ngân hàng thương mại làm đại lý hoàn thuế GTGT Hà Nội, ngày 12 tháng 7 năm 2019 Kính gửi: Ngân hàng TMCP Á Châu. Căn cứ Luật thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 ngày 3 tháng 6 năm 2008; Luật thuế giá trị gia tăng số 31/2013/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2013 sửa đổi, bổ sung một số

Ban hành: 12/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/08/2019

154

Công văn 1129/VPUBND-NC năm 2014 về đính chính văn bản do tỉnh Quảng Bình ban hành

bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành từ ngày 01/01/2001 đến 31/12/2013. Do lỗi kỹ thuật, nay xin đính chính một số nội dung sau: - Tại Danh mục I, số thứ tự 224 (Quyết định số 33/2008/QĐ-UBND ngày 30/12/2008 ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể Thao

Ban hành: 17/06/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/10/2015

155

Công văn 4254/TCT-CS năm 2014 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động trong lĩnh vực xã hội hóa do Tổng cục Thuế ban hành

công văn số 11660/BTC-TCT hướng dẫn về áp dụng chính sách thuế TNDN đối với lĩnh vực xã hội hóa theo Luật thuế TNDN hiện hành và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật thuế TNDN, trong đó hướng dẫn: “- Trường hợp đối tượng điều chỉnh của Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ không thuộc đối tượng điều chỉnh của Nghị định số

Ban hành: 01/10/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/11/2014

156

Công văn 4753/TCT-CS năm 2014 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

Phần G Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 và hướng dẫn thi hành Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp quy định: “I. Thu nhập thuộc

Ban hành: 28/10/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/11/2014

157

Công văn số 7250/VPCP-KGVX về việc cấp giấy xác nhận không có tiền án cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở Đài Loan do Văn phòng Chính phủ ban hành

3040/BNG-LS ngày 19 tháng 9 năm 2008), Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (văn bản số 3367/LĐTBXH-QLLĐNN ngày 19 tháng 9 năm 2008), Bộ Tư pháp (văn bản số 2911/BTP-HCTP ngày 15 tháng 9 năm 2008) về việc xác nhận không có tiền án cho người lao động đi làm việc có thời hạn ở Đài Loan, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau: 1. Việc cấp

Ban hành: 27/10/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/11/2008

158

Công văn 4513/CT-TTHT về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với lĩnh vực xã hội hóa do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

TNDN theo Nghị định số 73/1999/NĐ-CP ngày 19/08/1999, Nghị định số 53/2006/NĐ-CP ngày 25/05/2006 của Chính phủ nhưng không đáp ứng các điều kiện quy định tại Quyết định số 1466/QĐ-TTg ngày 10/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ quy định danh mục chi tiết các loại hình, tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn của các cơ sở thực hiện xã hội hoá trong lĩnh vực giáo

Ban hành: 15/06/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/06/2012

159

Công văn 7809/TCHQ-TXNK năm 2020 về thuế giá trị gia tăng đối với dầu thực vật do Tổng cục Hải quan ban hành

Phát Thành (Công ty) về việc thuế GTGT đối với dầu thực vật làm nguyên liệu thức ăn chăn nuôi. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau: Căn cứ Luật thuế GTGT số 13/2008/QH12 và Luật số 31/2013/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT số 13/2008/QH12; Căn cứ Luật Chăn nuôi số 32/2018/QH14; Căn cứ Nghị định số 209/2013/NĐ-CP

Ban hành: 10/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/12/2020

160

Công văn 1233/TCT-KK năm 2020 về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa xuất khẩu do Tổng cục Thuế ban hành

định tại Khoản 2 Điều 12 Luật thuế GTGT số 13/2008/QH12 ngày 03/6/2008 (đã được sửa đổi, bổ sung theo Khoản 6 Điều 1 Luật số 31/2013/QH13 ngày 19/6/2013) quy định về điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào; Căn cứ hướng dẫn tại Khoản 4 Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính (đã được sửa đổi, bổ sung theo Điều 2

Ban hành: 24/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/04/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.250.105