Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" LUAT 19 2008 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 101-120 trong 2404 công văn

101

Công văn số 7623/BGDĐT-TTr về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ thanh tra năm học 2008 - 2009 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Sở GD&ĐT xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai đến các cơ sở giáo dục; quán triệt đến cán bộ, giáo viên, nhân viên để thực hiện. Các Sở GD&ĐT báo cáo kế hoạch công tác thanh tra giáo dục năm học mới trước ngày 30/9/2008; báo cáo sơ kết học kỳ I trước ngày 19/01/2009; báo cáo tổng kết năm học trước ngày 15/6/2009; báo cáo kết quả thực hiện

Ban hành: 21/08/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/08/2008

102

Công văn 424/QLCL-CL1 bổ sung hướng dẫn Quyết định 01/2008/QĐ-BNN do Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản ban hành

Điều 2, QĐ 01/2008/QĐ-BNN 3.2 Vượt quy định trên 1% hoặc thiếu khối lượng tịnh — Buộc tái chế lô hàng — Xử phạt — Thông báo rộng rãi Điều 1, NĐ154/2006; Điều 19, NĐ126/2005; 2. Những vấn đề khác liên quan đến việc thực hiện Quyết định số

Ban hành: 24/04/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/02/2010

103

Công văn số 5992/BGDĐT-KTKĐCLGD về việc hướng dẫn tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2008- lần 2 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Hà Nội, ngày 07 tháng 7 năm 2008 Kính gửi: - Các sở giáo dục và đào tạo; - Cục Nhà trường - Bộ Quốc phòng. Theo kế hoạch, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2008 lần 2 (gọi tắt là kỳ thi lần 2) được tổ chức trong các ngày 18, 19 và 20 tháng 8 năm

Ban hành: 07/07/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/07/2008

104

Công văn số 1723/TCHQ-KTTT về xử lý một số vướng mắc khi thực hiện Luật quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn do Tổng cục Hải quan ban hành

1723/TCHQ-KTTT,Công văn 1723 2008,Tổng cục Hải quan,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 1723/TCHQ-KTTT V/v: xử lý một số vướng mắc khi thực hiện Luật

Ban hành: 16/04/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Hết hiệu lực: 04/06/2009

Cập nhật: 10/05/2008

105

Công văn số 5633/BGDĐT-HTQT về việc kết quả xét tuyển sinh viên đi học đại học tại Liên bang Nga diện Hiệp định năm 2008 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

5633/BGDDT-HTQT,Công văn 5633 2008,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 5633/BGDĐT-HTQT V/v kết quả xét tuyển sinh viên đi học đại học tại LB Nga diện Hiệp định năm

Ban hành: 25/06/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/07/2008

106

Công văn 4639/BNN-HTQT về rà soát văn bản Quy phạm pháp luật có liên quan đến thực hiện các cam kết của Việt Nam với ASEAN do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

4639/BNN-HTQT,Công văn 4639,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4639/BNN-HTQT V/v rà soát các văn bản Quy phạm pháp luật có liên

Ban hành: 13/09/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/09/2011

107

Công văn số 5763/SXD-CCQNĐ về việc hướng dẫn và giải đáp một số vướng mắc trong nghiệp vụ cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở tại cuộc họp giao ban ngày 19/7/2007 do Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh ban hành

số vướng mắc trong nghiệp vụ cấp GCN QSHNỞ-QSDĐỞ, GCN.QSHNỞ tại cuộc họp giao ban ngày 19/7/2007 Tp.Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 08 năm 2007 Kính gởi: - Ủy ban nhân dân 24 quận-huyện; - Hội đồng bán nhà ở thành phố; - Hội đồng bán

Ban hành: 02/08/2007

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/07/2009

108

Công văn số 1543/BKHCN-TCCB về việc tổ chức thi nâng ngạch nghiên cứu viên chính, kỹ sư chính năm 2008 do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

1543/BKHCN-TCCB,Công văn 1543 2008,Bộ Khoa học và Công nghệ,Lao động - Tiền lương BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 1543/BKHCN-TCCB V/v tổ chức thi nâng ngạch NCVC, KSC năm 2008

Ban hành: 30/06/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/07/2008

109

Công văn 3399/UBND-NĐ năm 2008 hướng dẫn quy trình giải quyết thủ tục đầu tư hoạt động khoáng sản do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành.

cấp Giấy phép khai thác khoáng sản. (Nếu khu mỏ nằm trong Khu Kinh tế Chân Mây - Lăng Cô thì Ban Quản lý Khu Kinh tế Chân Mây - Lăng Cô chủ trì thực hiện các nội dung công việc của Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Công Thương theo Quyết định số 1182/2008/QĐ-UBND ngày 19/5/2008 của UBND tỉnh về phân công phân cấp cho Ban Quản lý Khu Kinh tế

Ban hành: 01/07/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/07/2015

110

Công văn số 949/TCHQ-KTTT về việc xử lý một số vướng mắc khi thực hiện Luật quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn do Tổng cục Hải quan ban hành

949/TCHQ-KTTT,Công văn 949 2008,Tổng cục Hải quan,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 949/TCHQ-KTTT V/v: xử lý một số vướng mắc khi thực hiện Luật quản

Ban hành: 06/03/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Hết hiệu lực: 16/04/2008

Cập nhật: 10/05/2008

111

Công văn số 7558/BGDĐT-GDMN về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Mầm non năm học 2008-2009 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

-2009 Hà Nội, ngày 19 tháng 8 năm 2008 Kính gửi: Các Sở Giáo dục và Đào tạo Căn cứ Chỉ thị số 47/2008/CT-BGDĐT ngày 13 tháng 8 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non(GDMN), giáo dục phổ thông(GDPT), giáo dục thường xuyên(GDTX), giáo dục chuyên nghiệp (GDCN) năm học

Ban hành: 19/08/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/05/2009

112

Công văn số 7475/BGDĐT-GDTrH về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2008-2009 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

7475/BGDDT-GDTrH,Công văn 7475 2008,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 7475/BGDĐT-GDTrH V/v: Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDTrH năm học 2008

Ban hành: 15/08/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/08/2008

113

Công văn số 984/UBND-PCNC về việc công tác phòng cháy chữa cháy mùa khô 2007 - 2008 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

dân phố, hộ gia đình tự kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy. Qua kiểm tra, đề ra các giải pháp sát thực tế, lộ trình chuyển hóa cụ thể để đến cuối quý II/2008 xóa hết các khu dân cư có nguy cơ cháy cao, tại các quận: quận 1 (08 khu), quận 3, quận 4, quận 7, quận Tân Bình (mỗi nơi 06 khu), quận 6 (28 khu), quận 8 (19 khu), quận 10 (07 khu), quận

Ban hành: 13/02/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2008

114

Công văn số 1119/TĐC-ĐGPH về việc hướng dẫn triển khai thực hiện QCVN 2:2008/BKHCN về mũ bảo hiểm do Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng ban hành

, mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy (dưới đây viết tắt là mũ bảo hiểm) sản xuất trong nước, nhập khẩu chỉ được lưu thông trên thị trường sau khi đã được chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy theo QCVN 2:2008/BKHCN và quy định của pháp luật về tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật. Đối với mũ bảo hiểm đã đưa ra lưu thông trên thị trường trước ngày

Ban hành: 15/08/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/08/2008

115

Công văn số 5895/VPCP-TH về việc kiểm điểm sự chỉ đạo, điều hành năm 2007 và xây dựng Chương trình công tác năm 2008 của Chính phủ do Văn phòng Chính phủ ban hành

03/2007/NQ-CP ngày 19 tháng 01 năm 2007, các Chương trình hành động của Chính phủ và văn bản chỉ đạo khác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành từ đầu năm 2007 đến nay. II. CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC NĂM 2008 Chương trình công tác năm 2008 bao gồm 2 phần: 1. Phần một: Kiến nghị những định hướng, những công tác trọng tâm Chính phủ cần tập

Ban hành: 15/10/2007

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/10/2007

116

Công văn 13254/BGDĐT-KHCN hướng dẫn xây dựng và quy trình thực hiện dự án tăng cường năng lực nghiên cứu giai đoạn 2008-2010 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số: 13254/BGDĐT-KHCN V/v Hướng dẫn xây dựng và quy trình thực hiện dự án tăng cường năng lực nghiên cứu giai đoạn 2008-2010. Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2007 Kính gửi: - Các đại học, các trường đại học và cao đẳng - Các viện, trung tâm nghiên cứu trực thuộc Bộ Giáo dục

Ban hành: 19/12/2007

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/07/2012

117

Công văn số 4194/BGDĐT-KTKĐCLGD về việc hướng dẫn bổ sung thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2008 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

08/2008/QĐ-BGDĐT ngày 06/3/2008 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT (gọi tắt là Quy chế 08). Các đơn vị lưu ý thực hiện những điểm sau: 1. Thí sinh đã dự kỳ thi lần 1 nhưng chưa tốt nghiệp, không bị xử lý kỷ luật từ đình chỉ thi trở lên mới được đăng ký tham dự kỳ thi lần 2 trong năm (nếu có tổ chức kỳ thi lần 2). 2. Không quy định thí sinh phải có giấy chứng

Ban hành: 14/05/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/05/2008

118

Công văn số 182/BC-BNN-VP về việc công tác cải cách hành chính tháng 01 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 02 năm 2008 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

2008 BÁO CÁO CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH THÁNG 01 VÀ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 02 NĂM 2008 I- KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH CCHC TRONG THÁNG 01 - 2008 1. Cải cách thể chế 1.1- Về công tác xây dựng pháp luật Trong tháng, Bộ đã trình Chính phủ ban hành Nghị định số 191/2007/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một

Ban hành: 21/01/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/08/2008

119

Công văn 3757/BNN-PC về kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Ủy ban Dân tộc do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

3757/BNN-PC,Công văn 3757 2010,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Rà soát văn bản quy phạm pháp luật ,Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật,Bộ máy hành chính BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------------

Ban hành: 15/11/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/11/2010

120

Công văn 10099/BTP-PLHSHC thực hiện Kế hoạch triển khai và Danh mục nghị định hướng dẫn Luật xử lý vi phạm hành chính tại Quyết định 1473/QĐ-TTg do Bộ Tư pháp ban hành

HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 10099/BTP-PLHSHC V/v thực hiện Quyết định 1473/QĐ-TTg ngày 05/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2012 Kính gửi: Các Bộ, cơ quan ngang Bộ Luật Xử lý vi phạm

Ban hành: 19/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/01/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.25.169