Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" LUAT 19 2008 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 201-220 trong 2404 công văn

201

Công văn 7272/BCT-XNK về danh mục hàng hoá phải nộp thuế nhập khẩu trước khi thông quan do Bộ Công thương ban hành

thuế nhập khẩu trước khi thông quan Hà Nội, ngày 19 tháng 8 năm 2008 Kính gửi: Bộ Tài chính Tiếp theo công văn số 120/BCT-XNK ngày 27 tháng 6 năm 2008, Bộ Công Thương xin trao đổi với Bộ Tài chính về việc bổ sung danh mục hàng hoá phải nộp thu nhập khẩu trước khi thông quan như sau: Thực

Ban hành: 19/08/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/03/2013

202

Công văn số 2116/TTg-KTN về việc danh mục dự án môi trường tự thực hiện trong nội bộ TKV do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2008 Kính gửi: - Các Bộ: Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường; - Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam. Xét đề nghị của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (công văn số 6952/TKV-ĐT ngày 19

Ban hành: 03/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2008

203

Công văn 4958/TCT-DNL hướng dẫn ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cây cao su thanh lý và gẫy đổ do Tổng cục Thuế ban hành

nghiệp (TNDN) đối với thu nhập từ bán cây cao su thanh lý và gãy đổ từ năm 2009 trở về sau, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau: Theo quy định tại Khoản 2 Điều 19 Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế TNDN hướng dẫn thu nhập không được hưởng ưu đãi thuế TNDN:

Ban hành: 07/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/12/2010

204

Công văn 5205/TCT-CS năm 2019 về thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

nhượng bất động sản. g) Căn cứ quy định tại Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ. h) Căn cứ quy định tại Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 3/6/2008 (được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 32/2013/QH13 ngày 19/6/2013, Luật số 71/2014/QH13 ngày 26/11/2014)

Ban hành: 12/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2019

205

Công văn 1389/TCT-CS năm 2018 về chính sách thuế giá trị gia tăng đối với tinh bột sắn xuất khẩu do Tổng cục Thuế ban hành

kiến như sau: Căn cứ Khoản 3 Điều 1 Luật số 106/2016/QH13 ngày 19/6/2016 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung Điều 13 của Luật thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 đã được sửa đổi, bổ sung một số Điều theo Luật số 31/2013/QH13; Căn cứ Khoản 6 Điều 1 Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ sửa đổi bổ sung Điều 10 Nghị định số

Ban hành: 19/04/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/05/2018

206

Công văn 244/TCT-TNCN về chính sách thuế thu nhập cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2011 Kính gửi: Cục thuế Thành phố Đà Nẵng Trả lời công văn số 5942/CT-TNCN ngày 21/12/2010 của Cục Thuế thành phố Đà Nẵng hỏi về chính sách thuế TNCN, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau: Tại Khoản 2.3.3, Điểm 2, Mục II, Phần A Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài

Ban hành: 19/01/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/02/2011

207

Công văn số 7084/BTC-CST về việc thời hạn nộp thuế nhập khẩu do Bộ Tài chính ban hành

7084/BTC-CST,Công văn 7084 2008,Bộ Tài chính,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------- Số: 7084/BTC-CST V/v thời hạn nộp thuế nhập khẩu Hà Nội, ngày 19 tháng 6 năm

Ban hành: 19/06/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/10/2008

208

Công văn 1935/TCT-CS về thu tiền thuê đất do Tổng cục Thuế ban hành

A Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng và hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, có quy định đối tượng không chịu thuế: “c) Các hoạt động

Ban hành: 07/06/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/06/2012

209

Công văn 1299/TCT-KK năm 2014 xác định số tiền thuế giá trị gia tăng của hàng hóa xuất khẩu được hoàn theo tháng do Tổng cục Thuế ban hành

định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT; Căn cứ hướng dẫn tại Điểm 1.2 (c.8) Mục III Phần B và Điểm 4, Mục IV, phần C Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế GTGT và hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày

Ban hành: 21/04/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/04/2014

210

Công văn số 123/TCT-PC về việc xử lý vi phạm đối với thuốc lá nhập lậu đã bán ra thị trường do Tổng cục Thuế ban hành

đã bán ra thị trường Hà Nội, ngày 12 tháng 1 năm 2009 Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh Tổng cục Thuế nhận được Công văn số 5313/CT-TTr1 ngày 19/05/2008 của Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh về đề nghị hướng dẫn xử lý vi phạm về thuế đối với thuốc lá nhập lậu đã bán ra thị trường. Về vấn đề này,

Ban hành: 12/01/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/02/2009

211

Công văn 632/TCT-CS năm 2015 về giải đáp vướng mắc trong xử lý khoản lỗ tỷ giá có gốc nợ không có hóa đơn chứng từ do Tổng cục Thuế ban hành

từ. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau: - Tại Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 03/6/2008 của Quốc hội, Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ và Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính (áp dụng cho giai đoạn từ năm 2009 đến năm 2013) quy định trừ các khoản chi đã quy

Ban hành: 13/02/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/03/2015

212

Công văn 641/TCT-KK năm 2021 về hoàn trả tiền thuê đất nộp thừa do Tổng cục Thuế ban hành

tại Khoản 3 Điều 19 Nghị định số 142/2005/NĐ-CP. Trường hợp Công ty cổ phần Longhold Nhị Hà Quốc Tế đã nộp tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê (30 năm, từ năm 2004 đến năm 2034), số tiền 1.209.383.562 đồng, có chứng từ nộp tiền vào ngân sách nhà nước ngày 08/4/2008, thì số tiền thuê đất đã nộp xác định là nộp thừa và được trừ vào

Ban hành: 12/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/04/2021

213

Công văn 50483/CT-HTr năm 2014 trả lời chính sách thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp hoạt động nhận chuyển nhượng tài sản trên đất thuê do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành

tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 và Nghị định số 121/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính phủ: + Điều 14 quy định nguyên tắc khấu trừ thuế GTGT: "... 7. Thuế GTGT đầu vào phát sinh trong

Ban hành: 02/10/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/10/2014

214

Công văn 4612/TCT-KK về kê khai, hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án thủy điện Xekamãn 3 do Tổng cục Thuế ban hành

chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế hướng dẫn thi hành Nghị định 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 và Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ. Căn cứ điểm 1.1(c), điểm 1.2 Mục II và điểm 1.3(c3), điểm 1.3(d3), 1.3(d4) mục III Phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi

Ban hành: 19/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/02/2012

215

Công văn 915/TCT-KK về hoàn thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

19 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 và Nghị định số 121/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính phủ; Căn cứ các hướng dẫn nêu trên: - Thuế GTGT đầu vào của tài sản cố định (TSCĐ) sử dụng

Ban hành: 21/03/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/04/2013

216

Công văn 986/TCT-PC về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do niêm yết chứng khoán lần đầu do Tổng cục Thuế ban hành

Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế TNDN quy định: "Điều 20. Hiệu lực thi hành … 2. Doanh nghiệp đang hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 09/2003/QH11, Luật Dầu khí và các văn bản pháp luật

Ban hành: 26/03/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Hết hiệu lực: 02/04/2013

Cập nhật: 13/04/2013

217

Công văn số 7585/NHNN-CSTT về việc áp dụng lãi suất vay vốn bằng đồng Việt Nam giữa các tổ chức tín dụng trên thị trường liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

các tổ chức tín dụng trên thị trường liên ngân hàng . Hà Nội, ngày 19 tháng 08 năm 2008 Kính gửi: Các tổ chức tín dụng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn việc áp dụng lãi suất vay vốn bằng đồng Việt Nam giữa các tổ chức tín dụng trên thị trường liên ngân hàng như sau: Theo quy định của Bộ

Ban hành: 19/08/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Hết hiệu lực: 01/09/2012

Cập nhật: 26/12/2008

218

Công văn số 10/BXD-PC về việc trả lời văn bản của doanh nghiệp do Bộ Xây dựng ban hành

Kính gửi: Công ty cổ phần tư vấn thiết kế Thăng Long Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 162/CV ngày 19/6/2008 của Công ty cổ phần tư vấn thiết kế Thăng Long về việc xin giải đáp thắc mắc. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: Theo quy định của Luật Đấu thầu, Luật Xây dựng và Nghị định số 58/2008/NĐ-CP ngày 5/5/2008 Hướng dẫn

Ban hành: 07/07/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/07/2008

219

Công văn 9379/BKH-QLĐT hướng dẫn áp dụng mẫu tài liệu trong đấu thầu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản (số 38/2009/QH12 ngày 19/6/2009 của Quốc hội khóa XII) đã có hiệu lực thi hành (từ ngày 01/8/2009). Tiếp đó, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/12/2009) thay thế Nghị định số 58/2008/NĐ-CP. Nghị định

Ban hành: 04/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2009

220

Công văn 4273/TCT-TNCN năm 2013 thuế thu nhập cá nhân đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản do Tổng cục Thuế ban hành

với chuyển nhượng nhà ở, đất ở duy nhất của bà Ngô Ngọc Ba khi bán nhà số 56, đường Nguyễn Phi Khanh, phường Tân Định, quận I, thành phố Hồ Chí Minh, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau: - Tại khoản 2, Mục III, phần A Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và

Ban hành: 09/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/12/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.228.250