Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" LUAT 19 2008 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 181-200 trong 2404 công văn

181

Công văn 3118/TCHQ-TXNK năm 2017 xử lý nợ thuế truy thu do Tổng cục Hải quan ban hành

Số: 3118/TCHQ-TXNK V/v xử lý nợ thuế truy thu Hà Nội, ngày 11 tháng 05 năm 2017 Kính gửi: Công ty TNHH Thép Thành Long. (Xã Đình Dù, Văn Lâm, Hưng Yên) Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 03/CV-TL ngày 19/4/2017 của Công ty TNHH Thép Thành Long (dưới đây gọi tắt là Công ty) về đề nghị không

Ban hành: 11/05/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/05/2017

182

Công văn 2139/TCT-TNCN về chính sách thuế thu nhập cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành

số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân thì: Khoản trợ cấp theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội và Bộ Luật Lao động

Ban hành: 19/06/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/08/2012

183

Công văn 4858/CTHN-TTHT năm 2021 về xác định số thuế thu nhập doanh nghiệp được giảm theo Nghị định 114/2020/NĐ-CP do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Khoản 1 Điều 3 Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 03/6/2008 của Quốc hội, quy định về thu nhập chịu thuế TNDN: “Điều 3. Thu nhập chịu thuế 1. Thu nhập chịu thuế bao gồm thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ và thu nhập khác quy định tại khoản 2 Điều này. ...” - Căn cứ Khoản 12 Điều 1 Luật

Ban hành: 08/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/02/2021

184

Công văn 29229/CT-KK&KTT năm 2017 công nhận doanh nghiệp bán hàng hoàn thuế giá trị gia tăng do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành

hàng hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa của người nước ngoài mua tại Việt Nam mang theo khi xuất cảnh. Sau khi xem xét hồ sơ Công ty cổ phần Bốn mùa Toàn Cầu gửi, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau: - Căn cứ Luật thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 ngày 3 tháng 6 năm 2008; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị

Ban hành: 10/05/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2017

185

Công văn 6689/TCHQ-TXNK năm 2020 về hàng hóa nhập khẩu theo điều ước quốc tế do Tổng cục Hải quan ban hành

Singapore Airlines Ltd tại Việt Nam về việc miễn các loại thuế đối với hàng hóa nhập khẩu của hãng theo các Hiệp định về hàng không, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau: Căn cứ Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13; Căn cứ Luật thuế Giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Luật số 31/2013/QH13;

Ban hành: 16/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/10/2020

186

Công văn 6688/TCHQ-TXNK năm 2020 về hàng hóa nhập khẩu theo điều ước quốc tế do Tổng cục Hải quan ban hành

đại diện Hãng hàng không Japan Airlines Co.,Ltd tại Việt Nam về việc miễn các loại thuế đối với hàng hóa nhập khẩu của hãng theo các Hiệp định về hàng không, Tổng cục Hải quan có ý kiến như esau: Căn cứ Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13; Căn cứ Luật thuế Giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 được sửa đổi, bổ sung một số

Ban hành: 16/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/10/2020

187

Công văn 618/TCT-CS năm 2015 về chính sách tiền thuê đất trong lĩnh vực xã hội hóa do Tổng cục Thuế ban hành

Trần Đức Luận, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau: - Căn cứ Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường: + Tại Khoản 2, Điều 1 quy định: “2. Đối tượng điều chỉnh của Nghị định a) Các cơ sở

Ban hành: 13/02/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/03/2015

188

Công văn 2372/TCT-CS năm 2013 chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNDN quy định: "1. Trừ các khoản chi nêu tại Khoản 2 Mục này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau: 1.1. Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; 1.2. Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật

Ban hành: 25/07/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/08/2013

189

Công văn 2573/TCT-CS về hoàn thuế thu nhập cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành

điều của Luật Quản lý thuế, hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 và Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ hướng dẫn: “Việc hoàn thuế thu nhập cá nhân chỉ áp dụng đối với những cá nhân đã có mã số thuế”. - Tại điểm 3, Mục II, Phần D, Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính

Ban hành: 19/07/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/08/2012

190

Công văn 2573/TCT-TNCN về hoàn thuế thu nhập cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành

số điều của Luật Quản lý thuế, hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 và Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ hướng dẫn: “Việc hoàn thuế thu nhập cá nhân chỉ áp dụng đối với những cá nhân đã có mã số thuế”. - Tại điểm 3, Mục II, Phần D, Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài

Ban hành: 19/07/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/07/2012

191

Công văn 6806/TCHQ-TXNK năm 2016 về chính sách thuế đối với hàng hóa nhập khẩu đã sản xuất được trong nước do Tổng cục Hải quan ban hành

8601.20.00), tời điện (mã số: 8425.31.00), máy xúc hầm lò phòng nổ (mã số: 8429.51.00), máng cào tải than phòng nổ (mã số: 8431.39.90); tủ nạp ắc quy tàu điện (mã số: 8504.40.30), có thuế suất thuế nhập khẩu: 0%. 2. Về Thuế GTGT Căn cứ Khoản 3 Điều 8 Luật thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 ngày 3/6/2008 do Quốc hội ban hành, Điều 6 Nghị định

Ban hành: 19/07/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/08/2016

192

Công văn số 5862/TCHQ-KTTT về việc miễn thuế hàng quà tặng do Tổng cục Hải quan ban hành

thuế số hàng hóa do hãng Mercedes Benz tặng, phục vụ giải golf được tổ chức tại Vân Trì - Hà Nội từ ngày 19/11/2008 - 23/11/2008. Tại công văn, Hiệp hội chưa nêu rõ trị giá lô hàng do nhà tài trợ tặng. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau: Căn cứ Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu được Quốc hội thông qua ngày 14/6/2005; Căn cứ

Ban hành: 17/11/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2008

193

Công văn 3863/TCT-KK về kê khai khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào của số lượng hàng hoá là xăng dầu bị hao hụt tự nhiên do Tổng cục Thuế ban hành

điều của Luật Thuế GTGT và hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế GTGT; Điểm 2.3 Mục IV Phần C Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) và hướng dẫn

Ban hành: 30/09/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/11/2010

194

Công văn số 2830/TCT-CS về việc quản lý thu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các Doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc, đá quý do Tổng cục Thuế ban hành

bản quy phạm pháp luật như sau: Tại tiết c Điểm 2.1 Mục III Phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng và hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật

Ban hành: 10/07/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/07/2009

195

Công văn 1292/CT-TTHT về thuế giá trị gia tăng do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

hoặc áp dụng thuế suất thuế GTGT 5%, 10% theo quy định tại Luật thuế GTGT, Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 của Chính phủ và Thông tư của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật thuế GTGT và Nghị định số 123/2008/NĐ-CP thì thực hiện theo quy định tại các văn bản này.” Căn cứ quy định trên, máy hoặc bình bơm thuốc trừ sâu áp dụng thuế

Ban hành: 28/02/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/03/2012

196

Công văn số 1748/BXD-HĐXD về việc cấp giấy phép cho nhà thầu nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam do Bộ Xây dựng ban hành

dựng tại Việt Nam là căn cứ theo khoản 4 Điều 7 Luật Xây dựng năm 2003. Do vậy, việc cấp giấy phép thầu cho nhà thầu nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam là phù hợp với Luật Xây dựng và không trái với Luật Đấu thầu, Nghị định số 58/2008/NĐ-CP ngày 05/5/2008 hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu. Bộ Xây dựng thông báo để các

Ban hành: 25/08/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/08/2008

197

Công văn 4646/TCT-CS năm 2019 về phương pháp tính thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

sau: Căn cứ quy định tại khoản 4 Điều 1 Luật Thuế GTGT số 31/2013/QH13 sửa đổi, bổ sung số Điều 10 Luật Thuế GTGT số 13/2008/QH12; Căn cứ quy định tại điểm b khoản 4 Điều 7 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2019 của Chính phủ; Căn cứ quy định tại Điều 1 Thông tư số 93/2017/TT-BTC ngày 19/09/2017 sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 12

Ban hành: 12/11/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/11/2019

198

Công văn 6531/TCHQ-TXNK năm 2018 về xử lý thuế vật liệu nổ công nghiệp phải tiêu hủy do Tổng cục Hải quan ban hành

một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng số 31/2013/QH13 ngày 19/6/2013 (sửa đổi, bổ sung khoản 17 Điều 5 Luật thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12) quy định thì vật tư thuộc loại trong nước chưa sản xuất được cần nhập khẩu để tiến hành hoạt động tìm kiếm, thăm dò, phát triển dầu mỏ, khí đốt thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT khí nhập khẩu.

Ban hành: 07/11/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/11/2018

199

Công văn 1890/TCT-CS năm 2015 ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với lĩnh vực xã hội hóa do Tổng cục Thuế ban hành

liệu liên quan theo công văn số 11356/CT-KTNB ngày 22/12/2014 của Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh về chính sách thuế đối với Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin TP.HCM. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau: Theo quy định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp (Điều 21 Luật thuế TNDN số 09/2003/QH11 và Luật thuế TNDN số 14/2008/QH12) thì

Ban hành: 19/05/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/06/2015

200

Công văn 3072/BTC-CST năm 2018 về vướng mắc thực hiện chính sách miễn thuế nhập khẩu theo Thông tư 201/2012/TT-BTC, 81/2013/TT-BTC và Quyết định 72/2013/QĐ-TTg do Bộ Tài chính ban hành

quan tỉnh Tây Ninh báo cáo vướng mắc về thực hiện Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 và Nghị định số 134/2016/NĐ-CP hướng dẫn thực hiện Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Bộ Tài chính có ý kiến như sau: 1. Đối với Thông tư số 201/2012/TT-BTC ngày 16/11/2012 và Thông tư số 81/2013/TT-BTC ngày 19/6/2013 của Bộ Tài chính:

Ban hành: 19/03/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/03/2018

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.25.169