Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 8747/VPCP-KTN về việc chỉ định thầu thực hiện các dự án thoát nước phục vụ kế hoạch bảo vệ môi trường tỉnh Bình Dương do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 8747/VPCP-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 22/12/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 8747/VPCP-KTN
V/v chỉ định thầu thực hiện các dự án thoát nước phục vụ kế hoạch bảo vệ môi trường tỉnh Bình Dương

Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2008

 

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

 

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương tại các tờ trình số 2733/TT-UBND ngày 19 tháng 9 năm 2008, 124/BC-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2008, ý kiến thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 9078/BKH-QLĐT ngày 15 tháng 12 năm 2008) về việc chỉ định thầu thực hiện các dự án thoát nước phục vụ kế hoạch bảo vệ môi trường tỉnh Bình Dương, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Chấp thuận về nguyên tắc việc chỉ định thầu tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công, dự toán các dự án nêu tại tờ trình số 2733/TT-UBND ngày 19 tháng 9 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương, việc chỉ định thầu được thực hiện theo quy định pháp luật; đối với việc lựa chọn nhà thầu thi công các dự án nêu trên, thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về đấu thầu hiện hành.

2. Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện việc chỉ định thầu tư vấn lập dự án theo đúng quy định tại khoản 4 Điều 40 Nghị định số 58/2008/NĐ-CP.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương và các cơ quan liên quan biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP; PTTg Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, Các Vụ: TH, KTTN, ĐP, TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 8747/VPCP-KTN về việc chỉ định thầu thực hiện các dự án thoát nước phục vụ kế hoạch bảo vệ môi trường tỉnh Bình Dương do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.095

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.214.224.224