Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" LUAT 19 2008 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 161-180 trong 2404 công văn

161

Công văn 1664/TCT-TNCN về chi phí hợp lý khi tính thuế thu nhập cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành

Căn cứ tại tiết 1.3, Điểm 1, Mục I, Phần B Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân quy định: "Đối với cá nhân kinh doanh thực

Ban hành: 19/05/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/06/2010

162

Công văn 4853/TCT-HTQT năm 2016 xác định nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương hưu của ông Akira Hatakeyama do Tổng cục Thuế ban hành

tại Việt Nam từ năm 2008 đến nay sẽ chỉ bị đánh thuế tại Việt Nam, theo quy định của pháp luật Việt Nam. 2. Quy định tại nội luật: (1) Giai đoạn từ 2008 đến 31/12/2008: - Căn cứ hướng dẫn tại Khoản 1, Mục V và Điểm 2.1.1 Khoản 2 Mục I, Thông tư 81/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính (có hiệu lực từ ngày 13/9/2004), ông Akira không thuộc

Ban hành: 19/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/11/2016

163

Công văn 1961/CT-TTHT năm 2019 về Thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

phí phục vụ kinh doanh năm 2008, năm 2009 nhưng tính chi phí được trừ của năm 2010 là không phù hợp với quy định. Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này./. Nơi nhận: - Như trên; - Phòng PC; - Phòng TT3

Ban hành: 08/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/08/2019

164

Công văn 2058/TCT-TNCN về chính sách thuế thu nhập cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành

tháng 06 năm 2011 Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Hậu Giang. Trả lời công văn số 152/CT-TH.NV.DT ngày 19/5/2011 của Cục thuế tỉnh Hậu Giang về việc hoàn thuế thu nhập cá nhân, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau: Theo hướng dẫn tại điểm 3, Mục II, phần D Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn

Ban hành: 15/06/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/07/2011

165

Công văn 10088/VPCP-KTTH năm 2017 về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp của Dự án Nhà máy Điện gió tỉnh Bạc Liêu do Văn phòng Chính phủ ban hành

4429/BCT-TCNL ngày 19 tháng 5 năm 2017) về việc ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với Dự án Nhà máy Điện gió Bạc Liêu của Công ty trách nhiệm hữu hạn Xây dựng - Thương mại - Du lịch Công Lý, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau: Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu thực hiện theo quy định tại Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 03 tháng

Ban hành: 22/09/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/09/2017

166

Công văn số 8747/VPCP-KTN về việc chỉ định thầu thực hiện các dự án thoát nước phục vụ kế hoạch bảo vệ môi trường tỉnh Bình Dương do Văn phòng Chính phủ ban hành

định thầu tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công, dự toán các dự án nêu tại tờ trình số 2733/TT-UBND ngày 19 tháng 9 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương, việc chỉ định thầu được thực hiện theo quy định pháp luật; đối với việc lựa chọn nhà thầu thi công các dự án nêu trên, thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về đấu thầu hiện hành.

Ban hành: 22/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 31/12/2008

167

Công văn 3642/TCT-CS về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

ngày 29 tháng 11 năm 2005 quy định: "Doanh nghiệp là tổ chức kinh tế có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch ổn định, được đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật nhằm mục đích thực hiện các hoạt động kinh doanh." Tại Khoản 5 Điều 19 Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ: "Doanh nghiệp thành lập mới

Ban hành: 12/10/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/10/2011

168

Công văn 2409/TCT-CS năm 2019 về khấu trừ, hoàn thuế giá trị gia tăng đầu vào của Khu chế xuất và Công nghiệp Linh Trung III do Tổng cục Thuế ban hành

trước: việc hoàn thuế GTGT căn cứ các quy định tại Luật thuế GTGT số 13/2008/QH12 ngày 03/6/2008 của Quốc hội được sửa đổi bởi Luật số 31/2013/QH13 ngày 19/6/2013 và Luật số 71/2014/QH13 ngày 26/11/2014, Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/12/2015 của Chính phủ và Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 quy định các trường hợp hoàn thuế GTGT.

Ban hành: 13/06/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/07/2019

169

Công văn 2252/TCT-CS năm 2019 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Chính phủ chuyển kiến nghị của Công ty Xây dựng cơ bản Rạng Đông. Về kiến nghị của Công ty Xây dựng cơ bản Rạng Đông, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau: Tại Điều 3 Luật thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 ngày 03/6/2008 quy định đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng. Tại khoản 1 Điều 1 Luật thuế giá trị gia tăng số 31/2013/QH13 ngày

Ban hành: 04/06/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/06/2019

170

Công văn 5724/TCT-CS năm 2014 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

thi hành một số Điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 và hướng dẫn thi hành Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008, Nghị định số 122/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp quy định: "...Thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản; chuyển

Ban hành: 19/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/09/2016

171

Công văn 3270/TCT-CS ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp trong khu công nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

quy định như thế nào? Trả lời: Doanh nghiệp mới thành lập từ dự án đầu tư từ ngày 1/1/2009 thì việc ưu đãi thuế TNDN được thực hiện theo Luật Thuế TNDN số 14/2008/QH12 và Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Thuế TNDN. Tại Khoản 3 Điều 19 Luật Thuế

Ban hành: 26/08/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/09/2010

172

Công văn 4647/TCT-CS năm 2017 về thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

thuế GTGT số 13/2008/QH12 ngày 3/6/2008 quy định về đối tượng không chịu thuế. Căn cứ quy định tại Điều 1 Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 7/7/2016 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế. Căn cứ Điều 4, Điều

Ban hành: 10/10/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/10/2017

173

Công văn 75031/CT-TTHT năm 2020 về hướng dẫn về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án đầu tư nhà máy thủy điện do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

công văn số 91/LH-TCKT đề ngày 29/02/2020 hỏi về ưu đãi thuế TNDN đối với dự án đầu tư Nhà máy thủy điện Đa Dâng -Đachomo, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau: - Căn cứ Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hưáng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 và hướng dẫn thi hành Nghị

Ban hành: 13/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/08/2020

174

Công văn 4089/CT-TTHT năm 2014 về chính sách thuế đối với hoạt động cho thuê nhà do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

4089/CT-TTHT V/v: chính sách thuế TP.Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 06 năm 2014   Kính gửi: Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích Quận 5 Địa chỉ: 153 Lê Hồng Phong, Quận 5 Mã số thuế : 0301259038 Trả lời văn bản số 174/DVCIQ5 ngày 19/5/2014 của Công ty

Ban hành: 02/06/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/06/2014

175

Công văn 61648/CT-TTHT năm 2017 về kê khai bổ sung thuế giá trị gia tăng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

luật có hiệu lực trở về trước thì áp dụng theo quy định đó.” - Căn cứ Thông tư 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng và hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị

Ban hành: 13/09/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/10/2017

176

Công văn 5391/TCT-CS năm 2016 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

thuế TNDN của Công ty CP cảng Nam Hải Đình Vũ và Công ty CP cảng xanh. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau: Điểm b Khoản 5 Điều 19 Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp như sau: “5. Doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu

Ban hành: 23/11/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/11/2016

177

Công văn 2324/TCHQ-GSQL năm 2020 về sử dụng mã số, mã vạch đối với hàng hóa xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 quy định chi tiết thi hành một số điều Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa); Căn cứ quy định tại Điều 16 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 24/3/2015 của Bộ Tài chính (được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018); Khi làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu,

Ban hành: 10/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/04/2020

178

Công văn số 3488/TCT-KK về việc quyết toán thuế đối với hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng năm 2006, 2007 do Tổng cục Thuế ban hành

kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng năm 2006, 2007 Hà Nội, ngày 17 tháng 09 năm 2008 Kính gửi: - Công ty Liên doanh Đại Dương - Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh Tổng cục Thuế nhận được công văn số OP/FA/2031/08 ngày 19/8/2008 của Công ty

Ban hành: 17/09/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/10/2008

179

Công văn số 4575/VPCP-TH về việc triển khai thực hiện các công việc nêu trong các báo cáo của Thủ tướng Chính phủ và nghị quyết của Quốc hội khoá XII tại kỳ họp thứ 3 do Văn phòng Chính phủ ban hành

bội chi ngân sách. Thực hiện thu đúng, thu đủ theo quy định của pháp luật, phấn đấu thu ngân sách nhà nước năm 2008 vượt dự toán tối thiểu 5% để bảo đảm các nhiệm vụ chi đã bố trí trong dự toán. Dành toàn bộ các khoản thu vượt để bổ sung dự phòng ngân sách, ưu tiên chi cho việc phòng chống và khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, bù giá

Ban hành: 11/07/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/03/2009

180

Công văn 2713/TCT-TNCN năm 2013 nộp hồ sơ chứng minh người phụ thuộc do Tổng cục Thuế ban hành

Điểm 3.1.9 Mục I Phần B Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân quy định: "Đối tượng nộp thuế chỉ phải nộp hồ sơ chứng

Ban hành: 19/08/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/08/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 100.26.179.251