Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 14063/CT-TTHT năm 2017 về chính sách miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định tại Nghị quyết 34/2007/NQ-CP do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 14063/CT-TTHT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế thành phố Hà Nội Người ký: Mai Sơn
Ngày ban hành: 03/04/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14063/CT-TTHT
V/v trả lời chính sách thuế.

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2017

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần Đầu tư XD Phát trin nhà số 7 Hà Nội
(Địa chỉ: Số 37 phố Nguyễn Đình Chiểu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội; MST: 0100636374)

Cục Thuế TP Hà Nội nhận được công văn số 109/CV-CT7 ngày 10/06/2016 và công văn số 126/CV-CT7 ngày 05/7/2016 của Công ty cổ phần đầu tư xây dựng phát triển nhà số 7 Hà Nội (sau đây gọi là Công ty) hỏi về chính sách miễn, giảm thuế theo quy định tại Nghị quyết số 34/2007/NQ-CP của Chính phủ.

- Căn cứ Điểm 4 Mục II Nghị quyết số 34/2007/NQ-CP ngày 03/07/2007 của Chính phủ quy định về một số giải pháp để thực hiện việc cải tạo, xây dựng lại các chung cư cũ bị hư hỏng xuống cấp, quy định về giải pháp tài chính.

“4. Giải pháp về tài chính:

...b) Chủ đầu tư dự án được áp dụng thuế suất, thuế thu nhập doanh nghiệp là 10% trong 15 năm, kể từ khi bắt đầu hoạt động kinh doanh, được miễn thuế trong 04 năm, kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% số thuế phải nộp trong 09 năm tiếp theo; đối với diện tích nhà ở phục vụ tái định cư tại ch không thuộc diện phải nộp thuế giá trị gia tăng.

...d) Đối với những trường hợp không có nhu cầu tái định cư tại chỗ, nếu các chủ sở hữu đó bán căn hộ cũ thuộc quyền sở hữu của mình cho chủ đầu tư đ chuyn đến nơi ở khác thì được miễn các loại thuế liên quan tới việc mua bán căn hộ cũng như thuế thu nhập cá nhân (nếu có)”;

- Căn cứ Điều 13, Điều 14 Luật Thuế TNDN số 14/2008/QH12 ngày 03/06/2008; khoản 7, khoản 8 Điều 1 Luật Thuế TNDN số 32/2013/QH13 ngày 19/06/2013 của Quốc hội và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật có quy định về đối tượng được hưởng ưu đãi thuế TNDN.

- Căn cứ Điều 15, Điều 16 Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp quy định về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp.

- Căn cứ công văn số 6048/TCT-CS ngày 27/12/2016 của Tổng cục Thuế về việc chính sách thuế.

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Công ty có Dự án đầu tư xây dựng công trình Nhà ở chung cư cao tầng N3 thuộc dự án cải tạo, xây dựng lại khu tập th Nguyễn Công Trứ, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội theo quy định của Nghị quyết s 34/2007/NQ-CP ngày 03/07/2007 của Chính phủ và Quyết định số 6033/QĐ-UBND ngày 17/11/2009 của UBND TP Hà Nội, đề nghị Công ty căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh thực tế của doanh nghiệp và các nội dung hướng dẫn tại Điều 13, Điều 14 Luật Thuế TNDN số 14/2008/QH12 ngày 03/06/2008; khon 7, khoản 8 Điu 1 Luật Thuế TNDN số 32/2013/QH13 ngày 19/06/2013 của Quốc hội và Điều 15, Điều 16 Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ để thực hiện đúng quy định của pháp luật.

Công ty phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính đầy đủ, chính xác của các hồ sơ, tài liệu làm cơ sở xác định nghĩa vụ thuế.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty được biết và thực hiện./.

(Cục Thuế TP Hà Nội sao gửi kèm theo công văn số 6048/TCT-CS ngày 27/12/2016 của Tổng cục Thuế)

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng Kiểm tra thu
ế số 6;
- Phòng Pháp chế;
- Lưu: VT, TTHT(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 14063/CT-TTHT năm 2017 về chính sách miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định tại Nghị quyết 34/2007/NQ-CP do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


584

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.120.174