Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" LUAT 19 2008 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 121-140 trong 2403 công văn

121

Công văn 1661/BNN-PC thực hiện Đề án Tuyên truyền phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số từ năm 2009 đến năm 2012 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Tư pháp về việc tổng kết Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật của Chính phủ từ năm 2008-2012, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Bộ NN và PTNT) hướng dẫn việc thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số từ năm 2009 đến năm 2012” (Đề án 554) năm 2012 như sau: 1. Chỉ đạo,

Ban hành: 01/06/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/08/2013

122

Công văn số 1731/BKHCN-KHTC về việc hướng dẫn xây dựng Kế hoạch hoạt động và dự toán Ngân sách nhà nước năm 2008 do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

sung. B. CÔNG TÁC XÂY DỰNG DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2008 VÀ GIAI ĐOẠN 2008 -2010: Căn cứ nội dung kế hoạch năm 2008 theo hướng dẫn tại công văn số 1638/BKHCN-VP ngày 28/6/2007, các đơn vị tổ chức xây dựng dự toán ngân sách Nhà nước năm 2008 và thời kỳ 2008 – 2010 (có phân ra từng năm) theo đúng quy định của Luật Ngân sách Nhà nước,

Ban hành: 05/07/2007

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/07/2008

123

Công văn 4708/BGDĐT-KHTC hướng dẫn tổ chức mua sắm, sử dụng thiết bị dạy học năm học 2007 - 2008 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

4708/BGDDT-KHTC,Công văn 4708 2007,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Hướng dẫn mua sắm thiết bị dạy học ,Năm học 2007 - 2008 ,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4708/BGDĐT-KHTC V/v

Ban hành: 11/05/2007

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/08/2012

124

Công văn 719/TCT-CS về kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng đối với số lượng vé sử dụng làm giấy mời trong cuộc thi Hoa hậu hoàn vũ 2008 do Tổng cục Thuế ban hành

mời trong cuộc thi Hoa hậu hoàn vũ 2008. Hà Nội, ngày 04 tháng 03 năm 2011 Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa. Tổng cục Thuế nhận được công văn số 332/UBND-VX ngày 19/01/2011 của UBND tỉnh Khánh Hòa và công văn số 607/VPCP-KTTH ngày 27/01/2011 của Văn phòng Chính phủ về việc không kê khai, nộp

Ban hành: 04/03/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/04/2011

125

Công văn số 1000/TTg-KNTN về việc thực hiện kiến nghị giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thi hành pháp luật khiếu nại, tố cáo do Thủ tướng Chính phủ ban hành

thi hành pháp luật khiếu nại, tố cáo Hà Nội, ngày 19 tháng 06 năm 2009 Kính gửi: - Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng các cơ quan thuộc Chính phủ; - Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ban hành: 19/06/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/06/2009

126

Công văn số 1620/TCT-CS về việc xử phạt vi phạm pháp luật về thuế đối với hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế về nghĩa vụ tài chính về đất do Tổng cục Thuế ban hành

phí trước bạ Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2008 Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh Trả lời Công văn số 1621/CT-THNVDT ngày 18/2/2008 của Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh hỏi về việc xử phạt vi phạm pháp luật về thuế đối với hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế về nghĩa vụ tài chính về đất, Tổng cục

Ban hành: 24/04/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/05/2008

127

Công văn số 705/TCT-CS về việc thu tiền sử dụng đất đối với đất được giao trước ngày Luật Đất đai năm 2003 có hiệu lực thi hành để thực hiện dự án tái định cư do Tổng cục Thuế ban hành

30 tháng 01 năm 2008 Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh Trả lời Công văn số 11071/CT-THDT ngày 01/11/2007 của Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh hỏi về thu tiền sử dụng đất đối với đất được giao trước ngày Luật Đất đai năm 2003 có hiệu lực thi hành để thực hiện dự án tái định cư, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Ban hành: 30/01/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/03/2008

128

Công văn số 1483/BTC-TCT về việc cấp mã số doanh nghiệp cho chi nhánh, văn phòng đại diện theo quy định tại Thông liên tịch số 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA do Bộ Tài chính ban hành

nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp đặt tại tỉnh, thành phố khác nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính theo quy định tại Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA ngày 29/7/2008 nêu trên liên quan đến các quy định tại Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục

Ban hành: 10/02/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/03/2009

129

Công văn 10738/BGDĐT-GDTX về việc bổ sung, điều chỉnh công văn số 6508/BGDĐT-GDTX ngày 22/7/2008 hướng dẫn thực hiện chương trình lớp 12 giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

“Kiểm tra học kỳ I” và “Kiểm tra học kỳ II” ở trang 19 của Bảng phân phối chương trình GDTX cấp THPT (gửi kèm công văn 6508/BGDĐT-GDTX ngày 22/7/2008, thành hai mục “V” và “VI”; - Dòng thứ 3 (trên xuống), trang 21 đã in “Trong cả năm học có 12 tiết kiểm tra” nay được sửa thành “Trong cả năm học có 14 tiết kiểm tra” 4. Môn Lịch sử:

Ban hành: 20/11/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/09/2009

130

Công văn số 2905/BGDĐT-GDTX về việc hướng dẫn ôn tập lớp 9 bổ túc THCS và ôn tập thi tốt nghiệp GDTX cấp THPT năm học 2008-2009 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

năm học 2008-2009. Hà Nội, ngày 7 tháng 4 năm 2009 Kính gửi: - Các sở giáo dục và đào tạo - Cục Nhà trường, Bộ Quốc phòng Để tạo điều kiện thuận lợi cho các địa phương chỉ đạo và tổ chức cho học viên Bổ túc THCS và Bổ túc THPT ôn tập các lớp cuối

Ban hành: 07/04/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/04/2009

131

Công văn số 458/TTg-QHQT về việc tiếp nhận Dự án "Triển khai tiêm vắc xin sởi mũi 2 trong Chương trình tiêm chủng mở rộng, giai đoạn 2008-2009" do Thủ tướng Chính phủ ban hành

(công văn số 1853/BKH-KTĐN ngày 19 tháng 3 năm 2008) về việc Bộ Y tế tiếp nhận Dự án "Triển khai tiêm vắc xin sởi mũi 2 trong Chương trình tiêm chủng mở rộng, giai đoạn 2008-2009", Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau: 1. Đồng ý việc Bộ Y tế tiếp nhận Dự án "Triển khai tiêm vắc xin sởi mũi 2 trong Chương trình tiêm chủng mở rộng, giai đoạn

Ban hành: 26/03/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/03/2008

132

Công văn 705/TTg-KGVX tiếp tục thực hiện Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo do Thủ tướng Chính phủ ban hành

thực hiện Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP Hà Nội, ngày 11 tháng 05 năm 2009 Kính gửi: - Uỷ ban nhân dân các tỉnh: Hà Giang, Cao Bằng, Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Bắc Kạn, Bắc Giang, Sơn La, Lai Châu, Điện Biên, Thanh Hoá, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Nam, Quảng

Ban hành: 11/05/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Hết hiệu lực: 07/03/2018

Cập nhật: 20/04/2010

133

Công văn số 3200/BHXH-CĐCS về việc hướng dẫn thực hiện điều chỉnh tiền lương, tiền công đã đóng bảo hiểm xã hội theo Nghị định 83/2008/NĐ-CP do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

lương, tiền công đã đóng BHXH theo NĐ 83/2008/NĐ-CP. Hà Nội, ngày 19 tháng 09 năm 2008 Kính gửi: - Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; - Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng; - Bảo hiểm xã hội Bộ Công an; - Bảo hiểm xã hội Ban Cơ yếu Chính phủ.

Ban hành: 19/09/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Hết hiệu lực: 26/07/2013

Cập nhật: 30/05/2009

134

Công văn số 10234/BGDĐT-VP về việc Quy định tiêu chuẩn đánh giá và cho điểm về các lĩnh vực công tác đối với các sở GD&ĐT năm học 2008-2009 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

7558/BGDĐT-GDMN ngày19/8/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; làm tốt công tác tham mưu và phối hợp với các cấp để triển khai có hiệu quả các Quyết định, Nghị quyết về phát triển GDMN; có đề án, văn bản của tỉnh chỉ đạo thúc đẩy phát triển giáo dục mầm non của địa phương; thực hiện chế độ báo cáo đầy đủ, chính xác, đúng thể thức văn bản và thời gian quy định;

Ban hành: 05/11/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/11/2008

135

Công văn 1654/BTTTT-ƯDCNTT hướng dẫn yêu cầu cơ bản về chức năng, tính năng kỹ thuật cho dự án dùng chung theo Quyết định 43/2008/QĐ-TTg do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

an toàn dữ liệu, chống được sự thâm nhập trái phép vào hệ thống 5 Hệ thống được thiết kế, xây dựng và triển khai phải tuân thủ các tiêu chuẩn kỹ thuật về kết nối hệ thống, tích hợp dữ liệu, đặc tả dữ liệu và truy xuất thông tin quy định tại quyết định số 19/2008/QĐ-BTTTT, 20/2008

Ban hành: 27/05/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/02/2012

136

Công văn 1329/TCT-CS năm 2018 về chính sách thuế đối với mua bán vàng, bạc, đá quý, đồng hủy, đồng lạnh, đồng đổi màu và Thiên Thạch do Tổng cục Thuế ban hành

- Đối với hoạt động mua bán, xuất nhập khẩu hàng hóa: Căn cứ Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 ngày 04/4/2016; Căn cứ Luật thuế GTGT số 13/2008/QH12 ngày 03/6/2008; Luật số 31/2013/QH13 ngày 19/6/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT; Luật số 71/2014/QH13 ngày 26/11/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều

Ban hành: 16/04/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/05/2018

137

Công văn 2200/TCT-CS năm 2020 về chính sách thuế đối với việc phối hợp thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học do Tổng cục Thuế ban hành

được công văn số 90/VMTTN-TH ngày 08/5/2020 của Viện Khoa học Thủy lợi miền Trung và Tây Nguyên, công văn số 4835/CT- TTHT ngày 19/12/2019 của Cục Thuế TP Đà Nẵng về chính sách thuế đối với việc phối hợp thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiên như sau: 1. Căn cứ Điều 3 Luật thuế giá trị gia tăng số

Ban hành: 28/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/07/2020

138

Công văn 480/TCT-CS năm 2020 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

67/2014/QH13 ngày 26/11/2014. - Căn cứ quy định tại Luật kinh doanh bất động sản số 66/2014/QH13 ngày 25/11/2014. - Căn cứ quy định tại Luật thuế GTGT số 13/2008/QH12 ngày 03/6/2008 (được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 31/2013/QH13 ngày 19/6/2013, Luật số 71/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và Luật số 106/2016/QH13 ngày 06/4/2016). Về trường hợp

Ban hành: 10/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/03/2020

139

Công văn 5615/TCHQ-VP năm 2020 về đính chính Công văn 5583/TCHQ-TXNK do Tổng cục Hải quan ban hành

quy định nêu trên, trường hợp Công ty TNHH Văn Lang HealthCare nhập khẩu 2000 máy thở Eliciae MV20 từ nước ngoài ... không thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT quy định tại khoản 19 Điều 5 Luật Thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH11 ngày 03/6/2008, khoản 9 Điều 3 Nghị định số 209/2003/NĐ-CP ngày 18/12/2013, khoản 19 Điều 4 Thông tư số

Ban hành: 24/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/09/2020

140

Công văn 2531/TCT-CS năm 2019 về khấu trừ thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Điều 12 Luật thuế GTGT số 13/2008/QH12 ngày 3/6/2008 (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật thuế GTGT số 31/2013/QH13 ngày 19/6/2013) quy định về việc khấu trừ thuế GTGT đầu vào. Căn cứ quy định, hướng dẫn trên và theo nội dung trình bày của Cục Thuế TP Hà Nội, Tổng cục Thuế thống nhất với quan điểm xử lý của Cục Thuế TP. Hà Nội tại công văn số

Ban hành: 24/06/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/07/2019

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.228.250