Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" LUAT 19 2008 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 61-80 trong 2403 công văn

61

Ban hành: 18/07/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/07/2014

62

Công văn 1848/QLCL-TTra báo cáo công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật do Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản ban hành

tình hình thi hành pháp luật Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 2011 Kính gửi: Vụ Pháp chế Thực hiện văn bản số 4735/BNN-PC ngày 19 tháng 3 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc báo cáo công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật (tính từ 10/2010 đến 15/9/2011), Cục Quản lý Chất lượng nông lâm

Ban hành: 03/10/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/10/2011

63

Công văn 2129/BTTTT-ƯDCNTT báo cáo tình hình thực hiện Chỉ thị 34/2008/CT-TTg do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

thể như Luật Giao dịch điện tử (2005), Luật Công nghệ thông tin (2006), Nghị định 64/2007/NĐ-CP đã tạo hành lang pháp lý cho việc trao đổi, chia sẻ thông tin, dữ liệu qua môi trường mạng; tại các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước năm 2008, giai đoạn 2009-2010 và giai đoạn

Ban hành: 14/08/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/10/2012

64

Công văn số 1026/VPCP-XDPL về việc thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về Dự án Luật Bảo hiểm y tế do Văn phòng Chính phủ ban hành

1026/VPCP-XDPL,Công văn 1026 2008,Văn phòng Chính phủ,Bảo hiểm VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------ Số: 1026/VPCP-XDPL V/v thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về Dự án Luật Bảo hiểm y tế Hà

Ban hành: 19/02/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/02/2008

65

Công văn số 319/TTg-KTTH về việc tăng cường các biện pháp kiềm chế lạm phát năm 2008 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

319/TTg-KTTH,Công văn 319 2008,Thủ tướng Chính phủ,Thương mại,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 319/TTg-KTTH V/v tăng cường các biện pháp kiềm chế lạm phát năm 2008

Ban hành: 03/03/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/03/2008

66

Công văn số 4504/TCT-PC về việc đề nghị hướng dẫn xử lý vi phạm pháp luật về thuế với thuốc lá nhập lậu đã bán ra thị trường do Tổng cục Thuế ban hành

pháp luật về thuế với thuốc lá nhập lậu đã bán ra thị trường Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2008 Kính gửi: Bộ Tư pháp Tổng cục Thuế nhận được Công văn số 5313/CT-TTrl ngày 19/05/2008 của Cục Thuế TP Hồ Chí Minh đề nghị hướng dẫn xử lý vi phạm về thuế đối với thuốc lá nhập lậu đã bán ra thị trường. Để

Ban hành: 25/11/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2008

67

Công văn 1094/VPCP-KNTN xử lý vướng mắc về pháp luật trong việc bảo đảm quyền khởi kiện vụ án hành chính của người khiếu nại do Văn phòng Chính phủ ban hành

khiếu nại lần hai) theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 321/TB-VPCP ngày 21 tháng 11 năm 2008 và Văn bản số 89/TB-VPCP ngày 19 tháng 3 năm 2009 của Văn phòng Chính phủ. Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan có liên quan biết, thực hiện. Nơi nhận: - Như trên; - Ủy ban

Ban hành: 23/02/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/04/2010

68

Công văn số 1403/BNV-TTTT về việc báo cáo kết quả thực hiện Quyết định số 43/2008/QĐ-TTg ngày 24/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ do Bộ Nội vụ ban hành

hoạch ứng dụng công nghệ thông tin ngày 17/6/2008 của BTGCP giai đoạn 2009 -2010. c) Ban Cơ yếu Chính phủ: theo quy định của nhà nước d) Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương: đang xây dựng e) Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước: - Văn bản số 608/LTNN-TTNC ngày 19/11/1999 của Cục Lưu trữ Nhà nước về việc hướng dẫn ứng dụng công

Ban hành: 15/05/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/07/2009

69

Công văn 5330/BKH-TCTK hướng dẫn tổng kết việc thi hành Luật Thống kê và các văn bản liên quan do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

dẫn thi hành một số Điều của Luật Thống kê, theo Quyết định số 144/QĐ-TTg ngày 29 tháng 10 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Chương trình Điều tra thống kê quốc gia). 1.2. Chế độ báo cáo thống kê cơ sở và chế độ báo cáo thống kê tổng hợp, của Bộ, ngành; việc thực hiện chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng cho các Bộ, ngành

Ban hành: 02/08/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/08/2010

70

Công văn số 2897/LĐTBXH-LĐTL về việc cách tính trợ cấp mất việc làm theo điều 17 của Bộ luật Lao động do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

làm theo điều 17 của Bộ luật Lao động Hà Nội, ngày 19 tháng 08 năm 2008 Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hà Nội Trả lời công văn số 815/LĐTBXH-CSLĐVL ngày 14/7/2008 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hà Nội về việc ghi tại trích yếu, Bộ Lao động - Thương binh và

Ban hành: 19/08/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/08/2008

71

Công văn số 587/BTS-TTra về việc chương trình công tác năm 2007 của Bộ Thủy sản thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí do Bộ Thủy sản ban hành

07/2006/QĐ-BTS ngày 19/4/2006 của Bộ trưởng Bộ Thủy sản. 8. Xây dựng báo cáo về công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2007 và xây dựng chương trình công tác năm 2008: a) Định kỳ, đột xuất tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng và các cơ quan liên quan về phòng

Ban hành: 23/03/2007

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2008

72

Công văn số 886/UBDT-CSDT về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định 74/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành 3/10/2008 do Ủy ban Dân tộc ban hành

886/UBDT-CSDT,Công văn 886 2008,Uỷ ban Dân tộc,Bất động sản,Văn hóa - Xã hội UỶ BAN DÂN TỘC ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ban hành: 03/10/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/10/2008

73

Công văn 966/BNN-PC năm 2014 lập danh mục văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến kinh doanh có điều kiện và điều kiện kinh doanh do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

---------------- Số: 966/BNN-PC V/v lập danh mục văn bản QPPL liên quan đến kinh doanh có điều kiện và điều kiện kinh doanh Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2014 Kính gửi: Bộ Tư pháp Trả lời công văn số 481/BTP-KTrVB ngày 21 tháng 02 năm 2014 về việc lập danh mục văn bản quy phạm pháp luật

Ban hành: 20/03/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/03/2014

74

Công văn số 7103/VPCP-KGVX về việc thực hiện Luật Bình đẳng giới, công tác phụ nữ & cán bộ nữ do Văn phòng Chính phủ ban hành

quan đến việc thực hiện Luật Bình đẳng giới, công tác phụ nữ và công tác cán bộ nữ (công thư ngày 19 tháng 9 năm 2008), Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau: 1. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: - Triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị định

Ban hành: 22/10/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/11/2008

75

Công văn số 2629/TCT-KK về việc hoàn thuế giá trị gia tăng và xử lý vi phạm pháp luật về thuế do Tổng cục Thuế ban hành

Hà Nội, ngày 11 tháng 07 năm 2008 Kính gửi: Cục thuế tỉnh Ninh Thuận Trả lời công văn số 1394/CT-KK&KTT ngày 19/05/2008 của Cục thuế tỉnh Ninh Thuận về vướng mắc trong hoàn thuế GTGT và xử lý vi phạm pháp luật về thuế, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau: 1. Về hoàn thuế GTGT: Căn cứ Mục I, Phần D Thông tư

Ban hành: 11/07/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/07/2008

76

Công văn số 470/VPCP-PL về việc thông báo ý kiến của Thủ tướng về quy định thời điểm có hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật do Văn phòng Chính phủ ban hành

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2009 Kính gửi: Các Bộ, cơ quan ngang Bộ Xét đề nghị của Văn phòng Chính phủ và Bộ Tư pháp về việc quy định thời điểm có hiệu lực thi hành của văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, trong khi chưa ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật

Ban hành: 19/01/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/02/2009

77

Công văn số 22/LĐTBXH-BHXH về việc chế độ bảo hiểm xã hội đối với người bị kỷ luật buộc thôi việc do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

đối với người bị kỷ luật buộc thôi việc Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2009 Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên Trả lời Công văn số 2079/UBND-VX ngày 26/12/2008 của quý Ủy ban đề nghị giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội đối với ông Chu Văn Thiện, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như

Ban hành: 06/01/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/01/2009

78

Công văn 1190/TCT-TNCN về quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2007 và năm 2008 theo Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao do Tổng cục Thuế ban hành

Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2010 Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bình Dương Tổng cục Thuế nhận được công văn ngày 19/02/2010 của Công ty TNHH HUHTAMAKI Việt Nam hỏi về quyết toán thuế TNCN năm 2007 và năm 2008 theo Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao. Tổng cục Thuế hướng dẫn áp dụng văn bản quy phạm Pháp Luật

Ban hành: 12/04/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/06/2010

79

Công văn số 1879/BKHCN-TĐC về thực hiện thống nhất các quy định pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa thì cơ chế kiểm tra chất lượng sản phẩm hàng hóa đã được phân định rõ việc kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa như sau: - Kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng

Ban hành: 03/08/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/08/2009

80

Công văn số 3350/VPCP-XDPL về việc lùi thời gian trình Dự án Luật Quy hoạch, Kế hoạch hóa phát triển kinh tế - xã hội do Văn phòng Chính phủ ban hành

Hà Nội, ngày 19 tháng 6 năm 2007 Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 3994/BKH-QLKT ngày 8 tháng 6 năm 2007 về việc xin hoãn trình Dự án Luật Quy hoạch, Kế hoạch hóa phát triển kinh tế - xã hội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến như sau: 1. Đồng ý với

Ban hành: 19/06/2007

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/11/2008

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.228.250