Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 8258/BGDĐT-CTHSSV khẩn trương báo cáo tổng kết Nghị quyết liên tịch 12/2008/NQLT-BGDĐT-TWĐTN do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 8258/BGDĐT-CTHSSV Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Ngũ Duy Anh
Ngày ban hành: 03/12/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8258/BGDĐT-CTHSSV
V/v: Khẩn trương báo cáo tổng kết Nghị quyết liên tịch số 12/2008/NQLT-BGDĐT-TWĐTN

Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2012

 

Kính gửi:

- Các sở giáo dục và đào tạo
- Các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp

 

Ngày 02/10/2012, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có Công văn số 6519/BGDĐT – CTHSSV về việc hướng dẫn báo cáo tổng kết Nghị quyết liên tịch số 12/2008/NQLT-BGDĐT-TWĐTN về tăng cường công tác giáo dục toàn diện học sinh, sinh viên và xây dựng tổ chức Đoàn, Hội, Đội trong nhà trường giai đoạn 2008-2012 (Nghị quyết), trong đó đề nghị các đơn vị báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết trước ngày 20/10/2012.

Đến ngày 03/12/2012, Bộ Giáo dục và Đào tạo nhận được báo cáo của 43 sỏ giáo dục và đào tạo; 93 trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp (danh sách các đơn vị đã báo cáo đính kèm).

Để kịp thời tổng hợp báo cáo chung và làm tốt công tác chuẩn bị tổ chức Hội nghị tổng kết Nghị quyết vào tháng 12/2012, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị khẩn trưởng hoàn thành báo cáo và gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 10/12/2012.

Lưu ý: Các số liệu yêu cầu báo cáo cần được thống kê đầy đủ và chính xác.

Mọi chi tiết đề nghị liên hệ: Bộ Giáo dục và Đào tạo (Vụ Công tác học sinh, sinh viên) 49 Đại Cồ Việt, Hà Nội. Điện thoại: 0438694984/ 0912.323.781(Đ/c Nguyễn Thanh Hương); Fax: 0438681598; Email: nt_huong@moet.gov.vn.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên (để t/h);
- TT. Trần Quang Quý (để b/c);
- Lưu VT, CTHSSV.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CÔNG TÁC
HỌC SINH, SINH VIÊN
Ngũ Duy Anh

 

BÁO CÁO NGHỊ QUYẾT LIÊN TỊCH SỐ 12/2008/NQLT-BGDĐT-TWĐTN

(Kèm theo công văn số: 8258/BGDĐT-CTHSSV ngày 03 tháng 12 năm 2012)

Các sở giáo dục và đào tạo

TT

Đơn vị

Báo cáo

1

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định

24/10

2

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đăk Lăk

24/10

3

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Yên

29/10

4

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

29/10

5

Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng

29/10

6

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Giang

29/10

7

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa

29/10

8

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Yên Bái

29/10

9

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Bình

29/10

10

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Phúc

29/10

11

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh

29/10

12

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Bình

29/10

13

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Thọ

2/11

14

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương

23/10

15

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Kạn

24/10

16

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng

24/10

17

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai

24/10

18

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi

24/10

19

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Tĩnh

25/10

20

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai

25/10

21

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang

25/10

22

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tiền Giang

25/10

23

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị

26/10

24

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lai Châu

26/10

25

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hòa Bình

29/10

26

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bến Tre

29/10

27

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Thuận

29/10

28

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tây Ninh

29/10

29

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Thuận

29/10

30

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sóc Trăng

30/10

31

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đăk Nông

30/10

32

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Giang

2/11

33

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp

2/11

34

Tỉnh Đoàn Thừa Thiên Huế

2/11

35

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hưng Yên

2/11

36

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Trà Vinh

2/11

37

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Nam

7/11

38

Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Hồ Chí Minh

7/11

39

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bạc Liêu

7/11

40

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hải Dương

19/11

41

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn

19/11

42

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau

19/11

43

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang

19/11

 

BÁO CÁO NGHỊ QUYẾT LIÊN TỊCH SỐ 12/2008/NQLT-BGDĐT-TWĐTN

(Kèm theo công văn số: 8258/BGDĐT-CTHSSV ngày 03 tháng 12 năm 2012)

Các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp

TT

Đơn vị

Báo cáo

1

ĐH Công nghệ - ĐH Quốc gia Hà Nội

24/10

2

ĐH Kỹ thuật công nghệ TP. HCM

24/10

3

ĐH Giao thông vận tải TP. HCM

24/10

4

ĐH Đồng Tháp

24/10

5

ĐH Đà Lạt

24/10

6

CĐ Sư phạm Bắc Ninh

24/10

7

CĐ Sư phạm Hà Nam

24/10

8

CĐ Thương mại và Du lịch Hà Nội

24/10

9

CĐ Kinh tế Kỹ thuật Phú Lâm

24/10

10

TC Kinh tế - Kỹ thuật Đăk Lăk

24/10

11

TC Bách nghệ Cần Thơ

24/10

12

CĐ Sư phạm Thái Bình

29/10

13

CĐ Văn hóa Nghệ thuật & Du Lịch Hạ Long

29/10

14

CĐ Kinh tế - Kế hoạch Đà Nẵng

29/10

15

CĐ Sư phạm Yên Bái

29/10

16

ĐH Kỹ thuật Công nghệ TP. HCM

29/10

17

CĐ Giao thông vận tải III

29/10

18

ĐH Dầu khí Việt Nam

29/10

19

TC Kinh tế - Kỹ thuật Tiền Giang

29/10

20

CĐ Y tế Tiền Giang

29/10

21

CĐ Tuyên Quang

29/10

22

ĐH Cần Thơ

29/10

23

CĐ Tài chính – Hải quan

29/10

24

ĐH Công nghệ Vạn Xuân

29/10

25

CĐ Kinh tế - Kỹ thuật Lâm Đồng

29/10

26

ĐH Quy Nhơn

29/10

27

ĐH Công nghiệp Việt Trì

29/10

28

ĐH Tài chính – Ngân hàng Hà Nội

29/10

29

TC Kinh tế - Kỹ thuật Đăk Lăk

29/10

30

ĐH Sư phạm TP. HCM

29/10

31

CĐ Kinh tế Lý Tự Trọng

29/10

32

CĐ Kỹ thuật Công nghiệp

29/10

33

ĐH Đông Á

29/10

34

TC Kinh tế - Kỹ thuật Nguyễn Hữu Cảnh

20/10

35

TC Kinh tế NN và PTNT Hà Tĩnh

20/10

36

CĐ Hàng hải I

20/10

37

ĐH Mỏ - Địa chất

24/10

38

CĐ Ngô Gia Tự

24/10

39

ĐH Trà Vinh

24/10

40

ĐH Cửu Long

24/10

41

ĐH Ngoại ngữ - ĐH Huế

24/10

42

ĐH Lạc Hồng

24/10

43

CĐ Bình Định

24/10

44

CĐ Sư phạm Sóc Trăng

24/10

45

CĐ Y tế Cà Mau

24/10

46

TH Văn hóa nghệ thuật Bình Định

25/10

47

CĐ Sư phạm Cao Bằng

25/10

48

CĐ Cộng đồng Bắc Kạn

25/10

49

ĐH Kinh tế TP. HCM

25/10

50

ĐH Vinh

25/10

51

TC Y tế Hòa Bình

25/10

52

CĐ Kinh tế - Kỹ thuật Quảng Nam

25/10

53

ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên

25/10

54

CĐ Ngoại ngữ - Công nghệ Việt Nhật

26/10

55

ĐH Thương mại

26/10

56

CĐ Bách khoa Đà Nẵng

26/10

57

CĐ Công nghiệp Phúc Yên

26/10

58

ĐH Ngân hàng TP. HCM

26/10

59

CĐ Cộng đồng Hải Phòng

26/10

60

ĐH Luật TP. HCM

29/10

61

CĐ Bình Định

29/10

62

ĐH Quang Trung

29/10

63

CĐ Kinh tế - Kỹ thuật Phú Thọ

29/10

64

CĐ Sư phạm Cao Bằng

29/10

65

ĐH Tây Nguyên

29/10

66

ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội

30/10

67

TC Kinh tế - Kỹ thuật Bắc Giang

30/10

68

CĐ Dược Phú Thọ

30/10

69

ĐH Sài Gòn

30/10

70

ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên

2/11

71

CĐ Cộng đồng Đồng Tháp

2/11

72

ĐH Hà Nội

2/11

73

ĐH Ngoại thương

2/11

74

CĐ Y tế Lâm Đồng

2/11

75

ĐH An Giang

2/11

76

TC Văn hóa, Thể thao & Du lịch Bắc Giang

2/11

77

TC Kỹ thuật - Nghiệp vụ Thăng Long (TP. Đà Nẵng)

2/11

78

ĐH Hà Tĩnh

2/11

79

ĐH Quốc tế – ĐH Quốc gia HCM

5/11

80

ĐH Thăng Long

5/11

81

CĐ Bách nghệ Tây Hà

7/11

82

CĐ Lương thực – Thực phẩm

7/11

83

ĐH Xây dựng Miền Trung

7/11

84

CĐ Văn hóa nghệ thuật Việt Bắc

7/11

85

CĐ Sư phạm TW Nha Trang

7/11

86

ĐH Duy Tân

7/11

87

CĐ Thương mại

7/11

88

ĐH Công nghệ Sài Gòn

7/11

89

TC Kinh tế - Kỹ thuật Hậu Giang

7/11

90

TC Y tế Vĩnh Long

19/11

91

CĐ Cộng đồng Sóc Trăng

19/11

92

ĐH Mở TP. Hồ Chí Minh

19/11

93

CĐ Cộng đồng Vĩnh Long

19/11

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 8258/BGDĐT-CTHSSV khẩn trương báo cáo tổng kết Nghị quyết liên tịch 12/2008/NQLT-BGDĐT-TWĐTN do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.641

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.174.50