Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 98284/CTHN-KK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế thành phố Hà Nội Người ký: Viên Viết Hùng
Ngày ban hành: 11/11/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 98284/CTHN-KK
V/v chấp thuận điều chỉnh việc bán hàng hoàn thuế GTGT cho người nước ngoài

Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2020

 

Kính gửi: Công ty TNHH Louis Vuiton Việt Nam

Cục Thuế TP Hà Nội nhận được công văn không số ngày 29/10/2020 của Công ty TNHH Louis Vuiton Việt Nam về việc điu chỉnh việc bán hàng hoàn thuế GTGT cho người nước ngoài. Sau khi xem xét hồ sơ Công ty TNHH Louis Vuiton Việt Nam gửi, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Luật thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 ngày 3 tháng 6 năm 2008; Luật sửa đổi, bổ sung một s điều của Luật thuế giá trị gia tăng số 31/2013/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2013;

- Căn cứ Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều Luật thuế giá trị gia tăng;

- Căn cứ Thông tư số 72/2014/TT-BTC ngày 30/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

- Căn cứ Thông tư số 92/2019/TT-BTC ngày 31/12/2019 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 72/2014/TT-BTC ngày 30/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính.

Cục Thuế TP Hà Nội chấp thuận đề nghị điều chỉnh việc bán hàng hoàn thuế GTGT cho người nước ngoài của Công ty TNHH Louis Vuiton Việt Nam (Mã số thuế:0102068494): bổ sung thêm 1 cửa hàng là cửa hàng bán hàng hoàn thuế GTGT cho người nước ngoài. Danh sách các địa điểm bán hàng hoàn thuế giá trị gia tăng cho người nước ngoài như sau:

STT

Tên chi nhánh/ cửa hàng/cửa hàng đại lý

Mã số thuế

Địa chỉ

Thông tin chữ ký s

Email

1

Cửa hàng bán lẻ của công ty TNHH louis Vuitton Việt Nam tại tòa nhà Trung tâm Quốc tế

0102068494

Phòng G-02/03 Tầng trệt và Phòng 01-02 tầng 1, tòa nhà Trung tâm Quốc tế, số 17 Ngô Quyền, P.Tràng Tiền, Q.Hoàn Kiếm, TP HN

 

anh.chulan@louisvuiton.com

(SĐT: 090497667)

Công ty TNHH Louis Vuiton Việt Nam có nghĩa vụ thực hiện đúng quy định về việc bán hàng hoàn thuế theo quy định tại Thông tư số 72/2014/TT-BTC , Thông tư số 92/2019/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc đăng ký bán hàng hoàn thuế.

Cục Thuế TP Hà Nội thông báo để Công ty TNHH Louis Vuiton Việt Nam biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Tài chính;

- Tổng cục Thuế, TCHQ;
- Website Cục thuế;
- Lưu: VT, KK.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Viên Viết Hùng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 98284/CTHN-KK ngày 11/11/2020 về chấp thuận điều chỉnh việc bán hàng hoàn thuế giá trị gia tăng cho người nước ngoài do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


242

DMCA.com Protection Status
IP: 35.172.224.102