Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 3488/TCT-KK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 17/09/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 3488/TCT-KK   
V/v quyết toán thuế đối với hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng năm 2006, 2007    

Hà Nội, ngày 17 tháng 09 năm 2008

 

Kính gửi:

- Công ty Liên doanh Đại Dương
- Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh

 

Tổng cục Thuế nhận được công văn số OP/FA/2031/08 ngày 19/8/2008 của Công ty Liên doanh Đại Dương về việc quyết toán thuế của hoạt động trò chơi có thưởng. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế hướng dẫn như sau:

Việc quyết toán thuế đối với hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng Tổng cục Thuế đã có công văn số 2361/TCT-KK ngày 20/6/2008, công văn số 2951/TCT-KK ngày 4/8/2008 và công văn số 3107/TCT-KK ngày 19/8/2008 hướng dẫn thực hiện.

Về kiến nghị của Công ty Liên doanh Đại Dương, nếu Công ty đã có văn bản đề nghị Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh cho áp dụng nộp thuế khoán nhưng Cục Thuế chưa xác định mức khoán và chưa thông báo để Công ty thực hiện. Vì vậy công ty không đủ điều kiện thực hiện nộp thuế theo phương thức khoán.

Đề nghị Công ty thực hiện nộp thuế theo kê khai thực tế phát sinh và quyết toán thuế hoạt động kinh doanh này năm 2006, 2007 với Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh theo các văn bản hướng dẫn trên đây. Nếu quá ngày 31/9/2008, Công ty chưa nộp đủ số thuế phải nộp, yêu cầu Cục Thuế kiểm tra, áp dụng các biện pháp cưỡng chế thu theo pháp luật.

Tổng cục thuế thông báo để Công ty Liên doanh Đại Dương. Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, KK (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3488/TCT-KK ngày 17/09/2008 về việc quyết toán thuế đối với hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng năm 2006, 2007 do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.318

DMCA.com Protection Status
IP: 34.229.63.28
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!