Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 315-HDBT "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 101-120 trong 11486 văn bản

101

Nghị định 232-HĐBT năm 1992 quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý Nhà nước về hải quan do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

232-HDBT,Nghị định 232-HDBT 1992,Hội đồng Bộ trưởng,Xử phạt vi phạm hành chính,Lĩnh vực hải quan,Xử phạt hành chính lĩnh vực hải quan,Xuất nhập khẩu,Vi phạm hành chính HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 25/06/1992

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

102

Nghị định 189-HĐBT Hướng dẫn Pháp lệnh Lãnh sự do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

189-HDBT,Nghị định 189-HDBT 1992,Hội đồng Bộ trưởng,Pháp lệnh Lãnh sự,Hướng dẫn,Quyền dân sự HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 189-HĐBT Hà Nội, ngày 04 tháng 6 năm 1992

Ban hành: 04/06/1992

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

103

Nghị định 186-HĐBT năm 1992 ban hành "Quy định một số nghi lễ Nhà nước và tiếp khánh nước ngoài" do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

186-HDBT,Nghị định 186-HDBT 1992,Hội đồng Bộ trưởng,Nghi lễ Nhà nước,Nghi lễ tiếp khánh nước ngoài,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 186-HĐBT Hà Nội, ngày 02

Ban hành: 02/06/1992

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

104

Nghị định 182-HĐBT năm 1992 Hướng dẫn Pháp lệnh về Ký kết và thực hiện điều ước quốc tế của Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

182-HDBT,Nghị định 182-HDBT 1992,Hội đồng Bộ trưởng,Pháp lệnh Ký kết Điều ước quốc tế,Pháp lệnh Điều ước quốc tế,Hướng dẫn HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 182-HĐBT Hà Nội, ngày

Ban hành: 28/05/1992

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

105

Quyết định 168-HĐBT năm 1992 sửa đổi Nghị quyết 186-HĐBT về việc phân cấp quản lý ngân sách do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

168-HDBT,Quyết định 168-HDBT 1992,Hội đồng Bộ trưởng,Phân cấp quản lý ngân sách,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 168-HĐBT Hà Nội , ngày 16 tháng 5 năm 1992

Ban hành: 16/05/1992

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2009

106

Nghị định 165-HĐBT năm 1992 Hướng dẫn Pháp lệnh Hợp đồng lao động do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

165-HDBT,Nghị định 165-HDBT 1992,Hội đồng Bộ trưởng,Pháp lệnh Hợp đồng lao động,Hướng dẫn,Lao động - Tiền lương HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 165-HĐBT Hà Nội, ngày 12 tháng 5

Ban hành: 12/05/1992

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/11/2010

107

Nghị định 156-HĐBT năm 1992 sửa đổi Nghị định 388-HĐBT năm 1991 ban hành Quy chế về thành lập và giải thể doanh nghiệp Nhà nước của Hội đồng Bộ trưởng

156-HDBT,Nghị định 156-HDBT 1992,Hội đồng Bộ trưởng,Giải thể doanh nghiệp Nhà nước,Thành lập doanh nghiệp nhà nước,Bổ sung,Doanh nghiệp HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 156-HĐBT

Ban hành: 07/05/1992

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

108

Nghị định 149-HĐBT năm 1992 Quy định chế độ tạm giữ, tạm giam do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

149-HDBT,Nghị định 149-HDBT 1992,Hội đồng Bộ trưởng,Tạm giữ tạm giam,Tạm giam,Chế độ người bị tạm giam,Chế độ người bị tạm giữ,Trách nhiệm hình sự,Thủ tục Tố tụng HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số:

Ban hành: 05/05/1992

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

109

Quyết định 145-HĐBT năm 1992 về quy định tạm thời việc cho người nước ngoài nhận con nuôi là trẻ em Việt nam bị mồ côi, bị bỏ rơi, bị tàn tật ở các cơ sở nuôi dưỡng do ngành Lao động - Thương binh và xã hội quản lý do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

145-HDBT,Quyết định 145-HDBT 1992,Hội đồng Bộ trưởng,Trẻ em bị bỏ rơi,Cơ sở nuôi dưỡng,Trẻ em bị tàn tật,Trẻ em mồ côi,Quyền dân sự HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 145-HĐBT

Ban hành: 29/04/1992

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/03/2013

110

Quyết định 137-HĐBT năm 1992 về quản lý giá do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

137-HDBT,Quyết định 137-HDBT 1992,Hội đồng Bộ trưởng,Quản lý giá,Thương mại HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 137-HĐBT Hà Nội , ngày 27 tháng 4 năm 1992

Ban hành: 27/04/1992

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2009

111

Quyết định 134-HĐBT năm 1992 về việc phát hành tín phiếu Kho bạc Nhà nước xây dựng đường dây tải điện Bắc - Nam 500 KV do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

134-HDBT,Quyết định 134-HDBT 1992,Hội đồng Bộ trưởng,Phát hành tín phiếu kho bạc,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 134-HĐBT Hà Nội , ngày 20 tháng 4 năm 1992 QUYẾT ĐỊNH CUẢ HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG VỀ VIỆC

Ban hành: 20/04/1992

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2009

112

Nghị định 133-HĐBT năm 1992 Hướng dẫn Luật Báo chí do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

133-HDBT,Nghị định 133-HDBT 1992,Hội đồng Bộ trưởng,Luật Báo chí,Hướng dẫn,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 133-HĐBT Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 1992

Ban hành: 20/04/1992

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

113

Quyết định 130-HĐBT năm 1992 về thành lập thị xã Điện Biên Phủ thuộc tỉnh Lai Châu và di chuyển tỉnh lỵ Lai Châu về thị xã Điện Biên Phủ do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

130-HDBT,Quyết định 130-HDBT 1992,Hội đồng Bộ trưởng,Thành lập thị xã,Tỉnh Lai Châu,Thị xã Điện Biên Phủ,Di chuyển tỉnh lỵ,Bộ máy hành chính,Xây dựng - Đô thị HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 130-HĐBT Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 1992

Ban hành: 18/04/1992

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2009

114

Quyết định 125-HĐBT năm 1992 về đặt Tổng Công ty Dầu mỏ và khí đốt Việt Nam trực thuộc Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

125-HDBT,Quyết định 125-HDBT 1992,Hội đồng Bộ trưởng,Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng,Doanh nghiệp HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 125-HĐBT Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 1992

Ban hành: 14/04/1992

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2009

115

Nghị quyết số 120-HĐBT về chủ trương, phương hướng và biện pháp giải quyết việc làm trong các năm tới do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

vực Nhà nước theo các Quyết định số 111-HĐBT, 176-HĐBT315-HĐBT. + Chương trình đào tạo, đào tạo lại và dạy nghề gắn với dịch vụ việc làm (giới thiệu, tư vấn, cung ứng lao động...) thông qua các dự án phát triển các trung tâm dạy nghề và dịch vụ việc làm, trung tâm áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và chuyển giao công nghệ ở một số địa

Ban hành: 11/04/1992

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2008

116

Quyết định 115-HĐBT năm 1992 về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu tiểu ngạch biên giới do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

115-HDBT,Quyết định 115-HDBT 1992,Hội đồng Bộ trưởng,Thuế xuất nhập khẩu,Tiểu ngạch biên giới,Thương mại,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 115-HĐBT

Ban hành: 09/04/1992

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2009

117

Nghị định 114-HĐBT năm 1992 về quản lý Nhà nước đối với xuất nhập khẩu do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

114-HDBT,Nghị định 114-HDBT 1992,Hội đồng Bộ trưởng,Quản lý Nhà nước,Xuất nhập khẩu,Quản lý xuất nhập khẩu HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 114-HĐBT Hà Nội, ngày 07 tháng 4 năm 1992

Ban hành: 07/04/1992

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

118

Nghị định 112-HĐBT năm 1992 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức Bộ máy của Thông Tấn xã Việt Nam do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

112-HDBT,Nghị định 112-HDBT 1992,Hội đồng Bộ trưởng,Chức năng nhiệm vụ quyền hạn,Tổ chức bộ máy,Thông tấn xã Việt Nam,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số:

Ban hành: 02/04/1992

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

119

Nghị định 110-HĐBT năm 1992 Hướng dẫn Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

110-HDBT,Nghị định 110-HDBT 1992,Hội đồng Bộ trưởng,Hướng dẫn,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 110-HĐBT Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 1992

Ban hành: 31/03/1992

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

120

Nghị định 99-HĐBT năm 1992 ban hành Quy chế về khu vực biên giới Việt Nam - Trung Quốc do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

99-HDBT,Nghị định 99-HDBT 1992,Hội đồng Bộ trưởng,Quy chế khu vực biên giới,Việt Nam - Trung Quốc,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 99-HĐBT Hà Nội, ngày 27

Ban hành: 27/03/1992

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.232.129.123