Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 315-HDBT "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 201-220 trong 11488 văn bản

201

Nghị định 437-HĐBT năm 1990 về quy chế hoạt động nghề cá của người và phương tiện nước ngoài trong vùng biển nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

437-HDBT,Nghị định 437-HDBT 1990,Hội đồng Bộ trưởng,Quy chế,Quy chế hoạt động,Nghề cá,Hoạt động nghề cá người nước ngoài,Quản lý nghề cá phương tiện nước ngoài,Vùng biển Việt Nam,Doanh nghiệp,Tài nguyên - Môi trường HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 22/12/1990

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

202

Nghị định 429-HĐBT năm 1990 Hướng dẫn Pháp lệnh về Đê điều do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

429-HDBT,Nghị định 429-HDBT 1990,Hội đồng Bộ trưởng,Thi hành pháp lệnh,Pháp lệnh Đê điều,Tài nguyên - Môi trường HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 429-HĐBT Hà Nội, ngày 15 tháng

Ban hành: 15/12/1990

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

203

Nghị định 427-HĐBT năm 1990 ban hành Quy chế biên giới Việt - Lào do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

427-HDBT,Nghị định 427-HDBT 1990,Hội đồng Bộ trưởng,Quy chế biên giới Việt Lào HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 427-HĐBT Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 1990

Ban hành: 12/12/1990

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

204

Quyết định 421-HĐBT năm 1990 về việc điều chỉnh các mức bằng tiền về thuế môn bài do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

421-HDBT,Quyết định 421-HDBT 1990,Hội đồng Bộ trưởng,Thuế môn bài,Điều chỉnh,Thuế - Phí - Lệ Phí HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 421-HĐBT Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 1990 QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU CHỈNH CÁC MỨC BẰNG TIỀN VỀ

Ban hành: 10/12/1990

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2009

205

Nghị định 418-HĐBT năm 1990 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Giáo dục và đào tạo do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

418-HDBT,Nghị định 418-HDBT 1990,Hội đồng Bộ trưởng,Chức năng nhiệm vụ quyền hạn,Tổ chức bộ máy,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Bộ máy hành chính,Giáo dục HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 418-HĐBT

Ban hành: 07/12/1990

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

206

Quyết định 406-HĐBT năm 1990 về việc công nhận trường Đại học Tuyên giáo do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

406-HDBT,Quyết định 406-HDBT 1990,Hội đồng Bộ trưởng,Công nhận trường,Trường đại học Tuyên Giáo,Giáo dục HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 406-HĐBT Hà Nội, ngày 20 tháng

Ban hành: 20/11/1990

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2009

207

Nghị định 404-HĐBT năm 1990 quy định giữ gìn bí mật tài liệu trắc địa và bản đồ địa hình

404-HDBT,Nghị định 404-HDBT 1990,Hội đồng Bộ trưởng,Bí mật tài liệu trắc địa,Bí mật bản đồ địa hình,Tài liệu trắc địa bản đồ địa hình HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 404-HĐBT

Ban hành: 14/11/1990

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

208

Quyết định 398-HĐBT năm 1990 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn đội chuyên trách quản lý đê điều do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

398-HDBT,Quyết định 398-HDBT 1990,Hội đồng Bộ trưởng,Quy định chức năng,Quy định nhiệm vụ,Quy định quyền hạn,Quản lý đê điều,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 14/11/1990

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2009

209

Nghị định 389-HĐBT ban hành Quy chế cho thuê nhà và thuê lao động đối với người nước ngoài, người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài lưu trú tại Việt Nam do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

389-HDBT,Nghị định 389-HDBT 1990,Hội đồng Bộ trưởng,Lao động - Tiền lương,Quyền dân sự HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 389-HĐBT Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 1990

Ban hành: 10/11/1990

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

210

Nghị định 390-HĐBT sửa đổi điều 9 và điều 11 Nghị định 52-HĐBT Hướng dẫn Pháp lệnh thuế nông nghiệp và Pháp lệnh sửa đổi pháp lệnh Thuế Nông nghiệp

390-HDBT,Nghị định 390-HDBT 1990,Hội đồng Bộ trưởng,Thuế Nông nghiệp,Năm thuế nông nghiệp,Thuế nông nghiệp thu bằng tiền,Pháp lệnh Thuế Nông nghiệp Sửa đổi,Pháp lệnh Thuế Nông nghiệp,Sửa đổi,Hướng dẫn,Thuế - Phí - Lệ Phí HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 10/11/1990

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

211

Nghị định 391-HĐBT năm 1990 Hướng dẫn điều 32 Luật thuế tiêu thụ đặc biệt về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu đối với hàng được phép xuất, nhập khẩu phi mậu dịch

391-HDBT,Nghị định 391-HDBT 1990,Hội đồng Bộ trưởng,Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt,Thuế xuất nhập khẩu,Hàng xuất nhập khẩu phi mậu dịch,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 10/11/1990

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

212

Nghị định 387-HĐBT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Thương nghiệp do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

387-HDBT,Nghị định 387-HDBT 1990,Hội đồng Bộ trưởng,Chức năng nhiệm vụ quyền hạn,Chức năng nhiệm vụ cơ cấu tổ chức,Bộ Thương nghiệp,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 387-HĐBT

Ban hành: 09/11/1990

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

213

Nghị định 385-HĐBT năm 1990 sửa đổi thay thế Điều lệ quản lý xây dựng cơ bản kèm theo Nghị định 232-CP năm 1981

385-HDBT,Nghị định 385-HDBT 1990,Hội đồng Bộ trưởng,Điều lệ quản lý xây dựng cơ bản,Xây dựng - Đô thị HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 385-HĐBT Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm

Ban hành: 07/11/1990

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/09/2012

214

Nghị định 382-HĐBT năm 1990 ban hành Quy chế đặt và hoạt động của Văn phòng đại diện thường trú các tổ chức kinh tế nước ngoài tại Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

382-HDBT,Nghị định 382-HDBT 1990,Hội đồng Bộ trưởng,Đặt văn phòng đại diện,Hoạt động của văn phòng đại diện,Tổ chức kinh tế nước ngoài tại VN,Doanh nghiệp,Thương mại HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số:

Ban hành: 05/11/1990

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

215

Nghị quyết số 384-HĐBT về việc tăng cường quản lý công tác báo chí, xuất bản do Hội đồng nhà nước ban hành do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

384-HDBT,Nghị quyết 384-HDBT 1990,Hội đồng Bộ trưởng,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 384-HĐBT Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 1990 NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 384-HĐBT NGÀY

Ban hành: 05/11/1990

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2008

216

Nghị định 352-HĐBT năm 1990 Hướng dẫn Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

352-HDBT,Nghị định 352-HDBT 1990,Hội đồng Bộ trưởng,Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt,Hướng dẫn,Thuế - Phí - Lệ Phí HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 352-HĐBT Hà Nội, ngày 02 tháng 10

Ban hành: 02/10/1990

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

217

Nghị định 353-HĐBT Hướng dẫn Luật Thuế lợi tức do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

353-HDBT,Nghị định 353-HDBT 1990,Hội đồng Bộ trưởng,Luật Thuế Lợi tức,Hướng dẫn,Thuế - Phí - Lệ Phí HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 353-HĐBT Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 1990

Ban hành: 02/10/1990

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

218

Nghị định 351-HĐBT năm 1990 Hướng dẫn Luật Thuế doanh thu do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

351-HDBT,Nghị định 351-HDBT 1990,Hội đồng Bộ trưởng,Luật Thuế Doanh thu,Hướng dẫn,Doanh nghiệp,Thuế - Phí - Lệ Phí HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 351-HĐBT Hà Nội, ngày 02

Ban hành: 02/10/1990

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

219

Nghị định 310-HĐBT năm 1990 về lệ phí trọng tài và các khoản thu chi khác khi trọng tài kinh tế giải quyết tranh chấp hợp đồng kinh tế và vi phạm pháp luật hợp đồng kinh tế do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

310-HDBT,Nghị định 310-HDBT 1990,Hội đồng Bộ trưởng,Phí trọng tài,Trọng tài kinh tế,Khoản thu trọng tài kinh tế,Tranh chấp hợp đồng kinh tế,Vi phạm hợp đồng,Thương mại,Thuế - Phí - Lệ Phí HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 27/08/1990

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

220

Nghị định 283-HĐBT năm 1990 ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của cơ quan đại diện kinh tế thương mại Việt nam ở nước ngoài do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

283-HDBT,Nghị định 283-HDBT 1990,Hội đồng Bộ trưởng,Quy chế tổ chức và hoạt động,Đại diện kinh tế thương mại Việt nam,Cơ quan đại diện Việt Nam,Cơ quan đại diện kinh tế thương mại,Doanh nghiệp,Thương mại HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 08/08/1990

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.234.213