Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 315-HDBT "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 181-200 trong 11483 văn bản

181

Nghị quyết số 109-HĐBT về việc sắp xếp tổ chức biên chế hành chính, sự nghiệp do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

109-HDBT,Nghị quyết 109-HDBT 1991,Hội đồng Bộ trưởng,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 109-HĐBT Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 1991 NGHỊ

Ban hành: 12/04/1991

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2008

182

Quyết định 111-HĐBT năm 1991 về một số chính sách trong việc sắp xếp biên chế do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

111-HDBT,Quyết định 111-HDBT 1991,Hội đồng Bộ trưởng,Chính sách,Sắp xếp biến chế,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 111-HĐBT Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 1991

Ban hành: 12/04/1991

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2009

183

Quyết định 96-HĐBT năm 1991 ban hành bản Quy định về khuyến khích sản xuất hàng xuất khẩu và quản lý hoạt động xuất, nhập khẩu của Hội đồng Bộ trưởng

96-HDBT,Quyết định 96-HDBT 1991,Hội đồng Bộ trưởng,Khuyến khích sản xuất,Hàng xuất khẩu,Quản lý hoạt động xuất nhập khẩu,Thương mại,Xuất nhập khẩu HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 96-HĐBT

Ban hành: 05/04/1991

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2009

184

Quyết định 81-HĐBT ban hành Hệ thống chi tiêu kế hoạch Nhà nước năm 1991 của Hội đồng Bộ trưởng

81-HDBT,Quyết định 81-HDBT 1991,Hội đồng Bộ trưởng,Hệ thống chi tiêu,Kế hoạch nhà nước năm 1991,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 81-HĐBT Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 1991 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH

Ban hành: 28/03/1991

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2009

185

Nghị định 78-HĐBT năm 1991 sửa đổi Nghị định 74-HĐBT năm 1982 quy định quân hiệu, cấp hiệu, phù hiệu và lễ phục của Quân đội nhân dân Việt Nam

78-HDBT,Nghị định 78-HDBT 1991,Hội đồng Bộ trưởng,Quân hiệu quân đội,Cấp hiệu quân đội,Phù hiệu quân đội,Quy định cấp hiệu phù hiệu,Lễ phục quân đội,Sửa đổi,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 27/03/1991

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

186

Nghị định 77-HĐBT năm 1991 quy định các cấp bậc quân hàm để bố trí vào các chức vụ trong Quân đội nhân dân Việt Nam do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

77-HDBT,Nghị định 77-HDBT 1991,Hội đồng Bộ trưởng,Cấp bậc quân hàm sĩ quan HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 77-HĐBT Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 1991 NGHỊ ĐỊNH

Ban hành: 27/03/1991

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

187

Nghị định 70-HĐBT năm 1991 ban hành điều lệ về trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp hợp đồng kinh tế, xử lý vi phạm pháp luật hợp đồng kinh tế do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

70-HDBT,Nghị định 70-HDBT 1991,Hội đồng Bộ trưởng,Trình tự thủ tục,Giải quyết tranh chấp,Tranh chấp hợp đồng kinh tế,Xử lý vi phạm,Hợp đồng kinh tế,Doanh nghiệp,Thương mại,Thủ tục Tố tụng HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 25/03/1991

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/09/2012

188

Nghị định 59-HĐBT năm 1991 quy định các hoạt động tôn giáo do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

59-HDBT,Nghị định 59-HDBT 1991,Hội đồng Bộ trưởng,Hoạt động tôn giáo,Tôn giáo,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 59-HĐBT Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 1991

Ban hành: 21/03/1991

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/09/2007

189

Quyết định 63-HĐBT năm 1991 về việc sát nhập trường Cao đẳng sư phạm Việt bắc vào trường Đại học sư phạm Việt bắc do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

63-HDBT,Quyết định 63-HDBT 1991,Hội đồng Bộ trưởng,Sát nhập trường,Trường Cao đẳng sư phạm Việt Bắc,Trường đại học sư phạm Việt Bắc,Giáo dục HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 63-HĐBT Hà Nội, ngày 18 tháng 3 năm 1991 QUYẾT

Ban hành: 18/03/1991

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2009

190

Quyết định 55-HĐBT năm 1991 về việc mở hệ đào tạo cao học trong hệ thống giáo dục quốc dân do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

55-HDBT,Quyết định 55-HDBT 1991,Hội đồng Bộ trưởng,Hệ thống giáo dục quốc dân,Đào tạo cao học,Giáo dục HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 55-HĐBT Hà Nội, ngày 09 tháng 3 năm 1991 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC MỞ HỆ ĐÀO TẠO CAO HỌC

Ban hành: 09/03/1991

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2009

191

Nghị định 49-HĐBT năm 1991 Hướng dẫn Pháp lệnh Chuyển giao công nghệ nước ngoài vào Việt Nam do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

49-HDBT,Nghị định 49-HDBT 1991,Hội đồng Bộ trưởng,Pháp lệnh Chuyển giao công nghệ,Pháp lệnh,Chuyển giao công nghệ nước ngoài,Hướng dẫn,Công nghệ thông tin,Sở hữu trí tuệ HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 04/03/1991

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

192

Nghị định 45-HĐBT năm 1991 về việc tổ chức và hoạt động công chứng Nhà nước do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

45-HDBT,Nghị định 45-HDBT 1991,Hội đồng Bộ trưởng,Tổ chức và hoạt động,Công chứng Nhà nước,Tổ chức công chứng Nhà nước,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 45-HĐBT Hà Nội,

Ban hành: 27/02/1991

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

193

Nghị định 42-HĐBT năm 1991 về Quy chế khu vực biên giới Việt Nam - Cam-pu-chia do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

42-HDBT,Nghị định 42-HDBT 1991,Hội đồng Bộ trưởng,Quy chế khu vực biên giới,Việt Nam Campuchia HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 42-HĐBT Hà Nội, ngày 29 tháng 1 năm 1991

Ban hành: 29/01/1991

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

194

Nghị định 38-HĐBT năm 1991 thi hành Pháp lệnh Khiếu nại, tố cáo của công dân do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

38-HDBT,Nghị định 38-HDBT 1991,Hội đồng Bộ trưởng,Pháp lệnh Khiếu nại tố cáo,Hướng dẫn,Quyền dân sự HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 38-HĐBT Hà Nội, ngày 28 tháng 1 năm 1991

Ban hành: 28/01/1991

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

195

Nghị định 22-HĐBT năm 1991 quy định chế độ thu và sử dụng vốn ngân sách Nhà nước do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

22-HDBT,Nghị định 22-HDBT 1991,Hội đồng Bộ trưởng,Chế độ thu và sử dụng,Vốn ngân sách nhà nước,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 22-HĐBT Hà Nội, ngày 24 tháng 1 năm

Ban hành: 24/01/1991

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

196

Nghị định 23-HĐBT năm 1991 ban hành 5 Điều lệ: Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học dân tộc; Thuốc phòng bệnh, chữa bệnh; Điều lệ Vệ sinh; Khám, chữa bệnh và phục hồi chức năng; Thanh tra Nhà nước về y tế do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

23-HDBT,Nghị định 23-HDBT 1991,Hội đồng Bộ trưởng,5 Điều lệ,Khám chữa bệnh bằng Y học dân tộc,Thuốc phòng bệnh chữa bệnh,Điều lệ Vệ sinh,Khám chữa bệnh và phục hồi chức năng,Thanh tra Nhà nước về y tế,Thể thao - Y tế HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 24/01/1991

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/11/2012

197

Quyết định 21-HĐBT năm 1991 về trang phục, chứng minh thư, phù hiệu, cấp hiệu, số hiệu của cán bộ ngành thuế do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

21-HDBT,Quyết định 21-HDBT 1991,Hội đồng Bộ trưởng,Quy định trang phục cán bộ ngành thuế,Quy định cấp hiệu cán bộ ngành thuế,Quy định phù hiệu cán bộ ngành thuế,Quy định số hiệu cán bộ ngành thuế,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 24/01/1991

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2009

198

Nghị định 6-HĐBT năm 1991 Hướng dẫn Pháp lệnh Thuế tài nguyên ngày 30-03-1990 do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

6-HDBT,Nghị định 6-HDBT 1991,Hội đồng Bộ trưởng,Pháp lệnh Thuế Tài nguyên,Hướng dẫn,Thuế - Phí - Lệ Phí,Tài nguyên - Môi trường HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 6-HĐBT Hà Nội,

Ban hành: 07/01/1991

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

199

Nghị định 447-HĐBT năm 1990 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ văn hoá - Thông tin - Thể thao và Du lịch do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

447-HDBT,Nghị định 447-HDBT 1990,Hội đồng Bộ trưởng,Bộ Văn hóa Thông tin,Chức năng nhiệm vụ quyền hạn,Tổ chức bộ máy,Thể thao và Du lịch,Bộ máy hành chính,Thể thao - Y tế,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 31/12/1990

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

200

Nghị định 436-HĐBT năm 1990 quy định tổ chức bộ máy Trọng tài kinh tế các cấp và chế độ đối với trọng tài viên do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

436-HDBT,Nghị định 436-HDBT 1990,Hội đồng Bộ trưởng,Tổ chức bộ máy,Tổ chức trọng tài kinh tế,Trọng tài kinh tế,Chế độ,Trọng tài viên,Thương mại,Dịch vụ pháp lý HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số:

Ban hành: 22/12/1990

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 34.201.11.222