Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 315-HDBT "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 41-60 trong 11488 văn bản

41

Quyết định 315/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt Danh mục ngành nghề đào tạo cho lao động nông thôn quá độ tuổi lao động do tỉnh Vĩnh Long ban hành

315/QD-UBND,Quyết định 315 2013,Tỉnh Vĩnh Long,Đào tạo nghề,Đào tạo nghề cho lao động,Đào tạo nghề lao động nông thôn ,Lao động - Tiền lương UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 04/02/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/05/2013

42

Quyết định 315/QĐ-UBND năm 2013 công bố thủ tục hành chính mới lĩnh vực Phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Thanh Hóa

315/QD-UBND,Quyết định 315 2013,Tỉnh Thanh Hóa,Công bố thủ tục hành chính,Thủ tục hành chính,Lĩnh vực Phát triển nông thôn ,Thủ tục hành chính UBND cấp huyện ,Thủ tục hành chính Thanh Hóa 2013,Thủ tục hành chính Thanh Hóa,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA -------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 21/01/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/02/2013

43

Thông báo 315/TB-VPCP ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp về tình hình triển khai Quy hoạch chi tiết Nhóm cảng biển số 5 do Văn phòng Chính phủ ban hành

315/TB-VPCP,Thông báo 315 2012,Văn phòng Chính phủ,Kết luận phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải ,Giao thông - Vận tải VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 315/TB-VPCP Hà Nội, ngày

Ban hành: 04/09/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/09/2012

44

Quyết định 315/QĐ-BTC năm 2012 phê duyệt Đề án mô hình quản lý đầu tư xây dựng trong nội bộ ngành Tài chính do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

315/QD-BTC,Quyết định 315 2012,Bộ Tài chính,Mô hình quản lý đầu tư xây dựng ,Ngành tài chính,Đầu tư,Xây dựng - Đô thị BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 315/QĐ-BTC Hà Nội, ngày 17 tháng

Ban hành: 17/02/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/08/2012

45

Hướng dẫn 315/HD-BHXH tổ chức hoạt động tuyên truyền quý I năm 2012 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

315/HD-BHXH,Hướng dẫn 315 2012,Bảo hiểm xã hội Việt Nam,Bảo hiểm BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 315/HD-BHXH Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2012

Ban hành: 20/01/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/02/2012

46

Quyết định 315/QĐ-UBND năm 2012 điều chỉnh giờ làm việc, học tập và kinh doanh trên địa bàn thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

315/QD-UBND,Quyết định 315 2012,Thành phố Hà Nội,Điều chỉnh giờ làm việc,Thành phố Hà Nội,Lao động - Tiền lương ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 315

Ban hành: 12/01/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/02/2012

47

Thông báo 315/TB-BGTVT kết luận của Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức tại buổi làm việc với Tổ công tác giải quyết tái định cư cho văn phòng Bộ Giao thông vận tải tại phía nam (92 Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Quận 1 - thành phố Hồ Chí Minh) do Bộ Giao thông vận tải ban hành

315/TB-BGTVT,Thông báo 315 2011,Bộ Giao thông vận tải,Văn hóa - Xã hội BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 315/TB-BGTVT Hà Nội, ngày 07 tháng 9 năm 2011

Ban hành: 07/09/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/09/2011

48

Quyết định 315/2014/QĐ-UBND điều chỉnh danh mục và phân bổ kinh phí cho các dự án hạ tầng nông thôn tại Quyết định 599/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

315/2014/QD-UBND,Quyết định 315 2014,Tỉnh Bắc Ninh,Tài chính nhà nước,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 315/2014/QĐ-UBND Bắc Ninh,

Ban hành: 30/06/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/06/2015

49

Quyết định 315/QĐ-CTN về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành

315/QD-CTN,Quyết định 315 2011,Chủ tịch nước,Cho nhập quốc tịch Việt Nam,Quyền dân sự CHỦ TỊCH NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 315/QĐ-CTN Hà Nội, ngày 16 tháng 3 năm 2011

Ban hành: 16/03/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/04/2011

50

Quyết định 315/QĐ-TTg năm 2011 về thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp giai đoạn 2011 – 2013 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

315/QD-TTg,Quyết định 315 2011,Thủ tướng Chính phủ,Bảo hiểm nông nghiệp,Bảo hiểm THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 315/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 2011

Ban hành: 01/03/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/03/2011

51

Quyết định 315/QĐ-BGTVT năm 2011 hướng dẫn lựa chọn quy mô kỹ thuật đường giao thông nông thôn phục vụ Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 – 2020 do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

315/QD-BGTVT,Quyết định 315 2011,Bộ Giao thông vận tải,Dự án đường giao thông nông thôn,Lựa chọn quy mô kỹ thuật ,Chương trình mục tiêu quốc gia,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------------

Ban hành: 23/02/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/03/2011

52

Quyết định 315/QĐ-UBND năm 2011 phê duyệt danh mục các dự án vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài giai đoạn 2010 - 2015 do tỉnh Thái Nguyên ban hành

315/QD-UBND,Quyết định 315 2011,Tỉnh Thái Nguyên,Viện trợ phi chính phủ nước ngoài,Nguồn viện trợ phi Chính phủ,Quản lý viện trợ phi chính phủ ,Viện trợ phi chính phủ ,Danh mục dự án,Bổ sung danh mục dự án,Đầu tư,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN ---------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 14/02/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/06/2013

53

Thông báo 315/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp trực tuyến về thực hiện chỉ đạo của Chính phủ đối với công tác kiểm soát giá cả, bảo đảm cung cầu hàng hóa, dịch vụ, bình ổn thị trường do Văn phòng Chính phủ ban hành

315/TB-VPCP,Thông báo 315 2010,Văn phòng Chính phủ,Kiểm soát giá cả,Bình ổn thị trường,Thương mại VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 315/TB-VPCP Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm

Ban hành: 13/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/12/2010

54

Quyết định 315/QĐ-VTLTNN năm 2009 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước do Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước ban hành

315/QD-VTLTNN,Quyết định 315 2009,Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nướ,Chức năng nhiệm vụ quyền hạn,Cơ cấu tổ chức,Văn phòng,Cục Văn thư Lưu trữ nhà nước,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ CỤC VĂN THƯ VÀ LƯU TRỮ NHÀ NƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ban hành: 22/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/03/2010

55

Quyết định 315/QĐ-BVHTTDL năm 2009 về việc xếp hạng di tích quốc gia do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

315/QD-BVHTTDL,Quyết định 315 2009,Bộ Văn hoá Thể thao và du lịc,Đình đền chùa Dương Đình,Xếp hạng di tích,Xếp hạng di tích quốc gia,Văn hóa - Xã hội BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------

Ban hành: 22/01/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/03/2009

56

Quyết định 315/2012/QĐ-UBND phê duyệt bổ sung Danh mục dự án kêu gọi thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Lai Châu (giai đoạn 2010-2015)

315/2012/QD-UBND,Quyết định 315 2012,Tỉnh Lai Châu,Đầu tư ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 315/2012/QĐ-UBND Lai Châu, ngày 29 tháng 3 năm 2012

Ban hành: 29/03/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/10/2016

57

Thông báo số 315/TB-BGTVT về việc kết luận của Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức tại cuộc họp với JBIC kiểm điểm tình hình giải ngân các dự án vay JBIC và các vấn đề liên quan do Bộ Giao thông vận tải ban hành

315/TB-BGTVT,Thông báo 315 2008,Bộ Giao thông vận tải,Đầu tư,Bộ máy hành chính BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------------ Số: 315/TB-BGTVT Hà Nội, ngày 17 tháng 07 năm 2008

Ban hành: 17/07/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/07/2008

58

Quyết định 315/QĐ-TTg năm 2008 về các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Xây dựng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

315/QD-TTg,Quyết định 315 2008,Thủ tướng Chính phủ,Đơn vị sự nghiệp,Bộ Xây dựng,Bộ máy hành chính,Xây dựng - Đô thị THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 315/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 24 tháng 03

Ban hành: 24/03/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/03/2008

59

Quyết định 315/QĐ-UBND năm 2007 về phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống Y tế tỉnh Lâm Đồng đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020

315/QD-UBND,Quyết định 315 2007,Tỉnh Lâm Đồng,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 315/QĐ-UBND Đà Lạt, ngày 19 tháng 01 năm 2007

Ban hành: 19/01/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/07/2013

60

Nghị quyết 315/2010/NQ-HĐND điều chỉnh mức hỗ trợ đối với: Uỷ viên Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và Ủy viên thường vụ các đoàn thể ở cấp xã; Trưởng ban công tác Mặt trận, Trưởng các đoàn thể và Chi hội trưởng Hội Người cao tuổi ở xóm, khối, bản do tỉnh Nghệ An ban hành

315/2010/NQ-HDND,Nghị quyết 315 2010,Tỉnh Nghệ An,Mức hỗ trợ,Uỷ viên Thường trực MTTQ,Tỉnh Nghệ An,Trưởng ban công tác mặt trận ,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 10/07/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2015

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.11.178