Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 315-HDBT "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 141-160 trong 11488 văn bản

141

Nghị định 374-HĐBT Hướng dẫn Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

374-HDBT,Nghị định 374-HDBT 1991,Hội đồng Bộ trưởng,Luật Bảo vệ trẻ em,Hướng dẫn,Giáo dục,Quyền dân sự,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 374-HĐBT Hà Nội, ngày 11

Ban hành: 11/11/1991

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

142

Nghị định 370-HĐBT năm 1991 ban hành Quy chế đưa người lao động Việt Nam đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài

370-HDBT,Nghị định 370-HDBT 1991,Hội đồng Bộ trưởng,Quy chế,Làm việc có thời hạn ở nước ngoài,Xuất khẩu lao động,Đưa người đi lao động nước ngoài,Lao động - Tiền lương HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số:

Ban hành: 09/11/1991

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

143

Quyết định 366-HĐBT năm 1991 ban hành Quy định chế độ thẩm định các Dự án có vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài của Hội đồng Bộ trưởng

366-HDBT,Quyết định 366-HDBT 1991,Hội đồng Bộ trưởng,Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài,Chế độ thẩm định,Đầu tư HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 366-HĐBT Hà Nội , ngày 07 tháng 11 năm 1991 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ

Ban hành: 07/11/1991

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2009

144

Nghị định 362-HĐBT năm 1991 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Uỷ ban bảo vệ và chăm sóc trẻ em Việt Nam do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

362-HDBT,Nghị định 362-HDBT 1991,Hội đồng Bộ trưởng,Chức năng nhiệm vụ quyền hạn,Tổ chức bộ máy,Bộ máy hành chính,Thể thao - Y tế HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 362-HĐBT Hà Nội, ngày

Ban hành: 06/11/1991

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

145

Nghị định 338-HĐBT năm 1991 thi hành Luật phổ cập giáo dục tiểu học do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

338-HDBT,Nghị định 338-HDBT 1991,Hội đồng Bộ trưởng,Luật Phổ cập giáo dục tiểu học,Hướng dẫn,Giáo dục HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 338-HĐBT Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 1991

Ban hành: 26/10/1991

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

146

Quyết định 337-HĐBT năm 1991 về biện pháp quản lý ngoại tệ trong thời gian trước mắt do Hội dồng Bộ trưởng ban hành

337-HDBT,Quyết định 337-HDBT 1991,Hội đồng Bộ trưởng,Biện pháp quản lý ngoại tệ,Tiền tệ - Ngân hàng HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 337-HĐBT Hà Nội , ngày 25 tháng 10 năm 1991

Ban hành: 25/10/1991

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2009

147

Quyết định 332-HĐBT năm 1991 về việc bảo toàn và phát triển vốn kinh doanh đối với các doanh nghiệp Nhà nước do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

332-HDBT,Quyết định 332-HDBT 1991,Hội đồng Bộ trưởng,Doanh nghiệp nhà nước,Bảo toàn vốn kinh doanh,Doanh nghiệp HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 332-HĐBT Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm

Ban hành: 23/10/1991

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2009

148

Nghị định 327-HĐBT năm 1991 thi hành Pháp lệnh chất lượng hàng hoá do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

327-HDBT,Nghị định 327-HDBT 1991,Hội đồng Bộ trưởng,Pháp lệnh chất lượng hàng hóa,Hướng dẫn,Thương mại HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 327-HĐBT Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 1991

Ban hành: 19/10/1991

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

149

Nghị định 326-HĐBT năm 1991 Hướng dẫn Quyết định 473-QĐ/HĐNN8 năm 1991 về việc sửa đổi thuế môn bài và thuế sát sinh

326-HDBT,Nghị định 326-HDBT 1991,Hội đồng Bộ trưởng,Thuế môn bài,Thuế sát sinh,Hướng dẫn,Thuế - Phí - Lệ Phí HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 326-HĐBT Hà Nội, ngày 19 tháng 9

Ban hành: 19/10/1991

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/07/2011

150

Nghị định 325-HĐBT năm 1991 Hướng dẫn Quyết định sửa đổi thuế doanh thu và thuế tiêu thụ đặc biệt do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

325-HDBT,Nghị định 325-HDBT 1991,Hội đồng Bộ trưởng,Sửa đổi thuế doanh thu,Thuế Doanh thu,Sửa đổi thuế tiêu thụ đặc biệt,Bổ sung,Thuế Tiêu thụ đặc biệt,Thuế - Phí - Lệ Phí HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 19/10/1991

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

151

Quyết định 328-HĐBT năm 1991 điều chỉnh địa giới thị xã Đông Hà và thành lập lại huyện Cam Lộ thuộc tỉnh Quảng Trị do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

328-HDBT,Quyết định 328-HDBT 1991,Hội đồng Bộ trưởng,Điều chỉnh địa giới thị xã,Thị xã Đông Hà,Thành lập huyện,Huyện Cam Lộ,Tỉnh Quảng Trị,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 328-HĐBT Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 1991

Ban hành: 19/10/1991

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2009

152

Nghị định 322-HĐBT năm 1991 ban hành Quy chế Khu chế xuất do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

322-HDBT,Nghị định 322-HDBT 1991,Hội đồng Bộ trưởng,Quy chế khu chế xuất,Doanh nghiệp HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 322-HĐBT Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 1991

Ban hành: 18/10/1991

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

153

Quyết định 316-HĐBT năm 1991 thành lập huyện mới Ngọc Hồi thuộc tỉnh Kon Tum do Hội đồng bộ trưởng ban hành

316-HDBT,Quyết định 316-HDBT 1991,Hội đồng Bộ trưởng,Thành lập huyện,Huyện Ngọc Hồi,Tỉnh Kon Tum,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 316-HĐBT Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 1991 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH

Ban hành: 15/10/1991

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2009

154

Quyết định 287-HĐBT năm 1991 về chính sách chế độ đối với sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân phục viên do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

287-HDBT,Quyết định 287-HDBT 1991,Hội đồng Bộ trưởng,Chế độ chính sách,Sĩ quan,Hạ sĩ quan,Chiến sĩ công an nhân dân phục viên,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 287-HĐBT Hà Nội , ngày 26 tháng 9

Ban hành: 26/09/1991

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2009

155

Nghị định 270-HĐBT năm 1991 Hướng dẫn Pháp lệnh Thuế Nhà, Đất do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

270-HDBT,Nghị định 270-HDBT 1991,Hội đồng Bộ trưởng,Pháp lệnh Thuế Nhà Đất,Hướng dẫn,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bất động sản HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 270-HĐBT Hà Nội, ngày 14 tháng 9

Ban hành: 14/09/1991

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

156

Quyết định 255-HĐBT năm 1991 về việc tổ chức và sắp xếp mạng lưới các trường trong hệ thống giáo dục quốc dân do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

255-HDBT,Quyết định 255-HDBT 1991,Hội đồng Bộ trưởng,Hệ thống giáo dục quốc dân,Sắp xếp tổ chức,Giáo dục HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 255-HĐBT Hà Nội , ngày 31 tháng 8 năm 1991 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC TỔ CHỨC VÀ SẮP

Ban hành: 31/08/1991

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2009

157

Nghị định 242-HĐBT Quy định các bên nước ngoài và phương tiện nước ngoài vào nghiên cứu khoa học ở các vùng biển Việt Nam do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

242-HDBT,Nghị định 242-HDBT 1991,Hội đồng Bộ trưởng,Bên nước ngoài,Phương tiện nước ngoài,Nghiên cứu khoa học,Vùng biển Việt Nam HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 242-HĐBT Hà Nội, ngày 05

Ban hành: 05/08/1991

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

158

Nghị định 241-HĐBT năm 1991 quy định về tổ chức và hoạt động của các ban thanh tra nhân dân do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

241-HDBT,Nghị định 241-HDBT 1991,Hội đồng Bộ trưởng,Tổ chức hoạt động,Ban thanh tra nhân dân,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 241-HĐBT Hà Nội, ngày 05 tháng 8 năm

Ban hành: 05/08/1991

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

159

Nghị định 238-HĐBT năm 1991 ban hành Điều lệ quân nhân chuyên nghiệp do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

238-HDBT,Nghị định 238-HDBT 1991,Hội đồng Bộ trưởng,Điều lệ,Quân nhân chuyên nghiệp,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 238-HĐBT Hà Nội, ngày 03 tháng 8 năm 1991

Ban hành: 03/08/1991

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

160

Nghị định 221-HĐBT năm 1991 Quy định về cụ thể hoá một số điều trong Luật doanh nghiệp tư nhân do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

221-HDBT,Nghị định 221-HDBT 1991,Hội đồng Bộ trưởng,Luật Doanh nghiệp tư nhân,Hướng dẫn,Doanh nghiệp HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 221-HĐBT Hà Nội, ngày 23 tháng 7 năm 1991

Ban hành: 23/07/1991

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.236.58.220