Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 315-HDBT "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 121-140 trong 11488 văn bản

121

Nghị định 95-HĐBT năm 1992 về việc thi hành Pháp lệnh về Tài nguyên khoáng sản do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

95-HDBT,Nghị định 95-HDBT 1992,Hội đồng Bộ trưởng,Pháp lệnh Tài nguyên khoáng sản,Hướng dẫn,Tài nguyên - Môi trường HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 95-HĐBT Hà Nội, ngày 25 tháng 3

Ban hành: 25/03/1992

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

122

Quyết định 76-HĐBT năm 1992 về chủ trương, biện pháp đẩy mạnh sắp xếp tổ chức biên chế hành chính sự nghiệp do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

76-HDBT,Quyết định 76-HDBT 1992,Hội đồng Bộ trưởng,Sắp xếp tổ chức,Biên chế hành chính sự nghiệp,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 76-HĐBT Hà Nội, ngày 09 tháng

Ban hành: 09/03/1992

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2009

123

Nghị định 84- HĐBT năm 1992 ban hành "Quy chế bảo vệ bí mật Nhà nước" do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

84-HDBT,Nghị định 84-HDBT 1992,Hội đồng Bộ trưởng,Quy chế bảo vệ bí mật Nhà nước HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 84-HĐBT Hà Nội, ngày 09 tháng 3 năm 1992

Ban hành: 09/03/1992

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

124

Quyết định 70-HĐBT năm 1992 về việc trợ cấp của công nhân, viên chức hành chính sự nghiệp, lực lượng vũ trang và các đối tượng chính sách xã hội do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

70-HDBT,Quyết định 70-HDBT 1992,Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng,Trợ cấp công nhân viên chức,Trợ cấp lực lượng vũ trang,Trợ cấp đối tượng hưởng chính sách,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 05/03/1992

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2009

125

Nghị định 66-HĐBT năm 1992 về cá nhân và nhóm kinh doanh có vốn thấp hơn vốn pháp định quy định trong Nghị định 221-HĐBT năm 1991 do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

66-HDBT,Nghị định 66-HDBT 1992,Hội đồng Bộ trưởng,Vốn thấp hơn vốn pháp định,Cá nhân kinh doanh,Nhóm kinh doanh,Nhóm kinh doanh có vốn thấp,Cá nhân kinh doanh có vốn thấp,Doanh nghiệp HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 02/03/1992

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

126

Quyết định 67-HĐBT năm 1992 về việc thành lập thị xã Hồng Lĩnh thuộc tỉnh Hà Tĩnh do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

67-HDBT,Quyết định 67-HDBT 1992,Hội đồng Bộ trưởng,Thành lập thị xã,Thị xã Hồng Lĩnh,Tỉnh Hà Tĩnh,Bộ máy hành chính,Xây dựng - Đô thị HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 67-HĐBT Hà Nội, ngày 02 tháng 3 năm 1992 QUYẾT ĐỊNH

Ban hành: 02/03/1992

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2009

127

Nghị định 52-HĐBT năm 1992 về xử phạt những hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán và thống kê do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

52-HDBT,Nghị định 52-HDBT 1992,Hội đồng Bộ trưởng,Kế toán và thống kê,Lĩnh vực kế toán thống kê,Xử phạt vi phạm hành chính,Xử phạt hành chính lĩnh vực kế toán,Xử phạt hành chính lĩnh vực thống kê,Kế toán - Kiểm toán,Vi phạm hành chính HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 19/02/1992

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

128

Nghị định 35-HĐBT năm 1992 về công tác quản lý khoa học và công nghệ do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

35-HDBT,Nghị định 35-HDBT 1992,Hội đồng Bộ trưởng,Công tác quản lý,Khoa học Công nghệ,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 35-HĐBT Hà Nội, ngày 28

Ban hành: 28/01/1992

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

129

Nghị định 37-HĐBT năm 1992 ban hành Quy chế quản lý kinh doanh du lịch do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

nội dung kinh doanh ghi trong giấy phép, chủ doanh nghiệp phải làm lại hồ sơ gửi đến cơ quan cấp giấy phép; cơ quan cấp giấy phép có trách nhiệm trả lời trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ. 2. Khi giải thể doanh nghiệp du lịch Nhà nước phải thực hiện đúng Nghị định số 388-HĐBT ngày 20-11-1991 và các Quyết định số 315-HĐBT ngày

Ban hành: 28/01/1992

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

130

Quyết định 31-HĐBT về hệ thống chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước năm 1992 do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

31-HDBT,Quyết định 31-HDBT 1992,Hội đồng Bộ trưởng,Chỉ tiêu kế hoạch,Kế hoạch Nhà nước 1992,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 31-HĐBT Hà Nội , ngày 25 tháng 1 năm 1992 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH HỆ

Ban hành: 25/01/1992

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2009

131

Nghị định 29-HĐBT năm 1992 quy định việc lập Sổ Thuế và thu Thuế Nông nghiệp theo hộ gia đình xã viên trong các hợp tác xã và tập đoàn sản xuất nông nghiệp do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

29-HDBT,Nghị định 29-HDBT 1992,Hội đồng Bộ trưởng,Lập sổ thuế,Lập sổ thuế theo hộ gia đình,Xã viên hợp tác xã,Tập đoàn sản xuất nông nghiệp,Thu Thuế Nông nghiệp theo hộ gia đình,Thuế - Phí - Lệ Phí HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 22/01/1992

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

132

Nghị định 18-HĐBT năm 1992 quy định danh mục thực vật rừng, động vật rừng quý, hiếm và chế độ quản lý, bảo vệ do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

18-HDBT,Nghị định 18-HDBT 1992,Hội đồng Bộ trưởng,Danh mục thực vật rừng quý hiếm,Danh mục động vật rừng quý hiếm,Bảo vệ động vật rừng quý hiếm,Bảo vệ thực vật rừng quý hiếm,Tài nguyên - Môi trường HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 17/01/1992

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

133

Nghị định 17-HĐBT thi hành Luật bảo vệ và phát triển rừng do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

17-HDBT,Nghị định 17-HDBT 1992,Hội đồng Bộ trưởng,Luật Bảo vệ và phát triển rừng,Hướng dẫn,Tài nguyên - Môi trường HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 17-HĐBT Hà nội, ngày

Ban hành: 17/01/1992

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

134

Nghị định 19-HĐBT năm 1992 Hướng dẫn giảm thuế, miễn thuế nông nghiệp do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

19-HDBT,Nghị định 19-HDBT 1992,Hội đồng Bộ trưởng,Miễn giảm thuế nông nghiệp,Miễn thuế nông nghiệp,Thuế - Phí - Lệ Phí HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 19-HĐBT Hà Nội, ngày 17

Ban hành: 17/01/1992

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

135

Nghị định 6-HĐBT năm 1992 về việc thành lập Hội đồng chính sách khoa học và công nghệ quốc gia do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

6-HDBT,Nghị định 6-HDBT 1992,Hội đồng Bộ trưởng,Thành lập,Hội đồng Chính sách KHCN quốc gia,Công nghệ thông tin HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 6-HĐBT Hà Nội, ngày 06 tháng 1

Ban hành: 06/01/1992

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

136

Nghị định 398-HĐBT năm 1991 về việc tổ chức chỉ đạo quản lý thị trường do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

398-HDBT,Nghị định 398-HDBT 1991,Hội đồng Bộ trưởng,Quản lý thị trường,Thương mại HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 398-HĐBT Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 1991

Ban hành: 06/12/1991

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

137

Nghị định 28-HĐBT năm 1991 Hướng dẫn Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

28-HDBT,Nghị định 28-HDBT 1991,Hội đồng Bộ trưởng,Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam,Hướng dẫn,Đầu tư HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 28-HĐBT Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 1991

Ban hành: 06/12/1991

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/09/2012

138

Nghị định 388-HĐBT năm 1991 về Quy chế thành lập và giải thể doanh nghiệp Nhà nước do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Điều 13. Cơ quan ra quyết định thành lập doanh nghiệp Nhà nước có quyền ra quyết định giải thể doanh nghiệp. Điều 14. Mọi thủ tục giải thể doanh nghiệp Nhà nước theo đúng những quy định tại Quyết định 315-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng ngày 01 tháng 9 năm 1990 về chấn chỉnh và tổ chức lại sản xuất và kinh doanh trong khu vực kinh tế quốc

Ban hành: 20/11/1991

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

139

Quyết định 378-HĐBT năm 1991 về những biện pháp giải quyết vốn lưu động của các doanh nghiệp nhà nướcvề những biện pháp giải quyết vốn lưu động của các doanh nghiệp Nhà nước do Hội đồng bộ trưởng ban hành

378-HDBT,Quyết định 378-HDBT 1991,Hội đồng Bộ trưởng,Doanh nghiệp nhà nước,Giải quyết vốn lưu động,Doanh nghiệp HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 378-HĐBT Hà Nội , ngày 16

Ban hành: 16/11/1991

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2009

140

Quyết định 358/QĐ-TTg năm 2013 sửa đổi Quyết định 315/QĐ-TTg thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp giai đoạn 2011 - 2013 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

358/QD-TTg,Quyết định 358 2013,Thủ tướng Chính phủ,Thí điểm bảo hiểm nông nghiệp ,Sửa đổi Quyết định 315/QĐ-TTg ,Bảo hiểm nông nghiệp,Bảo hiểm THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 358/QĐ-TTg

Ban hành: 27/02/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/03/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.234.213