Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 315-HDBT "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 81-100 trong 11486 văn bản

81

Quyết định 315/2003/QĐ-BCA(V19) công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật bị bãi bỏ do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành

315/2003/QD-BCA(V19),Quyết định 315 2003,Bộ Công An,Văn bản bị bãi bỏ,Danh mục văn bản,Danh mục bị bãi bỏ,Danh mục bãi bỏ,Bộ máy hành chính,Vi phạm hành chính,Trách nhiệm hình sự,Quyền dân sự BỘ CÔNG AN ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 21/05/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/03/2013

82

Chỉ thị 315-CT năm 1982 về việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

315-CT,Chỉ thị 315-CT 1982,Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng,Giáo dục,Văn hóa - Xã hội CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 315-CT Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 1982 CHỈ THỊ VỀ VIỆC ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, GIÁO

Ban hành: 07/12/1982

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2009

83

Quyết định 315/2000/QĐ-NHNN1 điều chỉnh mức lãi suất cho vay của Quỹ tín dụng đào tạo do Thống đốc Ngân hàng nhà nước ban hành

315/2000/QD-NHNN1,Quyết định 315 2000,Ngân hàng Nhà nước,Quỹ tín dụng đào tạo,Mức lãi suất cho vay,Điều chỉnh,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 315/2000/QĐ-NHNN1 Hà Nội, ngày 20 tháng 9 năm 2000 QUYẾT

Ban hành: 20/09/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/11/2012

84

Quyết định 315/QĐ-UB năm 1984 về "Quản lý tài chánh, giá cả trong hoạt động kinh doanh của các tỉnh, ngành thuộc Trung ương và thành phố tham gia Hội chợ Xuân 1985” do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

315/QD-UB,Quyết định 315 1984,Thành phố Hồ Chí Minh,Quản lý tài chính,Quản lý giá,Hoạt động kinh doanh,Hội chợ Xuân 1985,Thành phố Hồ Chí Minh,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------

Ban hành: 19/12/1984

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/12/2009

85

Thông tư 131/2017/TT-BTC về sửa đổi Thông tư 315/2016/TT-BTC quy định về quản lý và sử dụng tài khoản của Kho bạc Nhà nước mở tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và ngân hàng thương mại do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2017 THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 315/2016/TT-BTC NGÀY 30 THÁNG 11 NĂM 2016 CỦA BỘ TÀI CHÍNH QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG TÀI KHOẢN CỦA KHO BẠC NHÀ NƯỚC MỞ TẠI NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM VÀ CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày

Ban hành: 15/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/01/2018

86

Nghị định 361-HĐBT năm 1992 sửa đổi quy định cụ thể hóa Luật doanh nghiệp tư nhân ban hành kèm theo Nghị định 221-HĐBT và 222-HĐBT năm 1991 do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

361-HDBT,Nghị định 361-HDBT 1992,Hội đồng Bộ trưởng,Luật Doanh nghiệp tư nhân sửa đổi,Luật Doanh nghiệp tư nhân,Bổ sung,Sửa đổi,Hướng dẫn,Doanh nghiệp HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 361-HĐBT

Ban hành: 01/10/1992

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

87

Quyết định 359-HĐBT sửa đổi, bổ sung Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ngày 31 tháng 3 năm 1992 do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

359-HDBT,Quyết định 359-HDBT 1992,Hội đồng Bộ trưởng,Biểu thuế nhập khẩu,Biểu thuế xuất khẩu,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 359-HĐBT

Ban hành: 29/09/1992

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/03/2013

88

Nghị định 358-HĐBT năm 1992 về tổ chức hoạt động của Thanh tra giáo dục do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

358-HDBT,Nghị định 358-HDBT 1992,Hội đồng Bộ trưởng,Tổ chức hoạt động,Thanh tra giáo dục,Bộ máy hành chính,Giáo dục HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 358-HĐBT Hà Nội, ngày 28

Ban hành: 28/09/1992

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

89

Nghị định 356-HĐBT năm 1992 về hệ thống tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên trách quản lý Nhà nước về tài nguyên khoáng sản do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

356-HDBT,Nghị định 356-HDBT 1992,Hội đồng Bộ trưởng,Chức năng nhiệm vụ quyền hạn,Cơ cấu tổ chức,Cơ quan chuyên trách,Quản lý Nhà nước,Tài nguyên khoáng sản,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 26/09/1992

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

90

Nghị định 339-HĐBT năm 1992 thi hành Pháp lệnh về thuế nhà, đất do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

339-HDBT,Nghị định 339-HDBT 1992,Hội đồng Bộ trưởng,Pháp lệnh Thuế Nhà Đất,Hướng dẫn,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bất động sản HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 339-HĐBT Hà nội, ngày 22 tháng 9

Ban hành: 22/09/1992

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

91

Nghị định 341-HĐBT Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

341-HDBT,Nghị định 341-HDBT 1992,Hội đồng Bộ trưởng,Xử phạt vi phạm hành chính,Lĩnh vực y tế,Vi phạm hành chính,Thể thao - Y tế HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 341-HĐBT Hà Nội, ngày 22

Ban hành: 22/09/1992

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

92

Nghị định 329-HĐBT năm 1992 về lệ phí trọng tài và các khoản thu khác trong khi Trọng tài kinh tế giải quyết tranh chấp hợp đồng kinh tế và xử lý vi phạm pháp luật hợp đồng kinh tế do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

329-HDBT,Nghị định 329-HDBT 1992,Hội đồng Bộ trưởng,Lệ phí trọng tài kinh tế,Phí trọng tài,Thương mại,Thuế - Phí - Lệ Phí HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 329-HĐBT Hà Nội, ngày 16

Ban hành: 16/09/1992

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

93

Quyết định 326-HĐBT năm 1992 về việc điều chỉnh các mức bằng tiền về thuế môn bài do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

326-HDBT,Quyết định 326-HDBT 1992,Hội đồng Bộ trưởng,Điều chỉnh mức thuế môn bài,Thuế - Phí - Lệ Phí HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 326-HĐBT Hà Nội, ngày 14 tháng 9 năm 1992

Ban hành: 14/09/1992

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/07/2011

94

Quyết định 312-HĐBT năm 1992 sửa đổi Điều 79 Nghị định 28-HĐBT hướng dẫn Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam do Hội đồng bộ trưởng ban hành

312-HDBT,Quyết định 312-HDBT 1992,Hội đồng Bộ trưởng,Luật Đầu tư nước ngoài sửa đổi,Doanh nghiệp,Đầu tư HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 312-HĐBT Hà Nội, ngày 21 tháng 08 năm

Ban hành: 21/08/1992

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2009

95

Quyết định 303-HĐBT năm 1992 về việc trợ cấp đối với công nhân viên chức hành chính sự nghiệp, lực lượng vũ trang và các đối tượng hưởng chính sách xã hội do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

303-HDBT,Quyết định 303-HDBT 1992,Hội đồng Bộ trưởng,Trợ cấp công nhân viên chức,Công nhân viên chức hành chính sự nghiệp,Trợ cấp lực lượng vũ trang,Trợ cấp đối tượng hưởng chính sách,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 20/08/1992

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2009

96

Nghị định 302-HĐBT năm 1992 về quyền và trách nhiệm của công đoàn cơ sở trong các doanh nghiệp, cơ quan do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

302-HDBT,Nghị định 302-HDBT 1992,Hội đồng Bộ trưởng,Quyền hạn,Trách nhiệm,Công đoàn cơ sở,Doanh nghiệp,Quyền dân sự HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 302-HĐBT Hà Nội, ngày 19 tháng 8

Ban hành: 19/08/1992

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

97

Nghị định số 299-HĐBT năm 1992 về Điều lệ Bảo hiểm y tế do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

299-HDBT,Nghị định 299-HDBT 1992,Hội đồng Bộ trưởng,Điều lệ Bảo hiểm y tế,Bảo hiểm HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 299-HĐBT Hà Nội, ngày 15 tháng 8 năm 1992

Ban hành: 15/08/1992

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

98

Nghị định 289-HĐBT năm 1992 sửa đổi Quy chế khu vực biên giới Việt Nam - Lào, Quy chế khu vực biên giới Việt Nam - Căm-Pu-Chia và Quy chế biên giới Việt Nam - Trung Quốc do Hội đồng bộ trưởng ban hành

289-HDBT,Nghị định 289-HDBT 1992,Hội đồng Bộ trưởng,Quy chế khu vực biên giới,Sửa đổi HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 289-HĐBT Hà Nội, ngày 10 tháng 8 năm 1992

Ban hành: 10/08/1992

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

99

Nghị định 253/HĐBT năm 1992 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Học viện hành chính quốc gia do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

253/HDBT,Nghị định 253 1992,Hội đồng Bộ trưởng,Chức năng nhiệm vụ quyền hạn,Tổ chức bộ máy,Học viện Hành chính quốc gia,Giáo dục HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 253/HĐBT

Ban hành: 06/07/1992

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2009

100

Nghị định 239/HĐBT năm 1992 về việc thành lập cục Hàng hải Việt Nam do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

239/HDBT,Nghị định 239 1992,Hội đồng Bộ trưởng,Thành lập,Cục Hàng hải Việt Nam,Bộ máy hành chính,Giao thông - Vận tải HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 239/HĐBT Hà Nội, ngày 29

Ban hành: 29/06/1992

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/04/2009

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.232.129.123