Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 315-HDBT "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 61-80 trong 11488 văn bản

61

Quyết định 315/2010/QĐ-UBND tổ chức lại Trung tâm Phát triển quỹ đất từ trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh sang trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Thuận

315/2010/QD-UBND,Quyết định 315 2010,Tỉnh Ninh Thuận,Bất động sản,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 315/2010/QĐ-UBND Phan Rang-Tháp Chàm,

Ban hành: 14/04/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/07/2013

62

Nghị quyết 315/2010/NQ-HĐND sửa đổi Chính sách phát triển cây cao su trên địa bàn tỉnh Sơn La ban hành kèm theo Nghị quyết 270/2009/NQ-HĐND

315/2010/NQ-HDND,Nghị quyết 315 2010,Tỉnh Sơn La HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 315/2010/NQ-HĐND Sơn La, ngày 13 tháng 4 năm 2010

Ban hành: 13/04/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/07/2013

63

Quyết định 315/2008/QĐ-UBND về Quy định giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” tại Sở Tài chính tỉnh Ninh Thuận

315/2008/QD-UBND,Quyết định 315 2008,Tỉnh Ninh Thuận,Giải quyết thủ tục hành chính,Giải quyết theo cơ chế một cửa,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 14/11/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/09/2012

64

Quyết định 315/QĐ-NHNN năm 2004 về mức lãi suất cơ bản bằng đồng Việt Nam do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

315/QD-NHNN,Quyết định 315 2004,Ngân hàng Nhà nước,Lãi suất cơ bản bằng Đồng Việt Nam,Mức lãi suất cơ bản,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------- Số: 315

Ban hành: 31/03/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/05/2009

65

Quyết định 315 QĐ/KL-VP năm 2008 thành lập tổ công tác chuyển giao các Vườn quốc gia trực thuộc Bộ cho Cục Kiểm lâm quản lý do Cục trưởng Cục Kiểm lâm ban hành

315QD/KL-VP,Quyết định 315QD 2008,Cục Kiểm lâm,Tổ công tác,Chuyển giao vườn quốc gia,Cục Kiểm lâm,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CỤC KIỂM LÂM ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------

Ban hành: 03/04/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/05/2008

66

Quyết định 315/QĐ-SGD&ĐT năm 2008 về Quy định và trình tự giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau ban hành

315/QD-SGD&DT,Quyết định 315 2008,Tỉnh Cà Mau,Trình tự giải quyết thủ tục hành chính ,Cơ chế một cửa,Một cửa liên thông,Bộ máy hành chính UBND TỈNH CÀ MAU SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 08/03/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/07/2012

67

Quyết định 315/2007/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Hạt Kiểm lâm Ninh Phước trực thuộc Chi cục Kiểm lâm tỉnh Ninh Thuận do Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành

315/2007/QD-UBND,Quyết định 315 2007,Tỉnh Ninh Thuận,Hạt Kiểm lâm Ninh Phước,Chi cục kiểm lâm,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******* Số: 315

Ban hành: 28/11/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/12/2007

68

Quyết định 315-TTg năm 1997 phê chuẩn Điều lệ (sửa đổi) Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam do Thủ tướng chính phủ ban hành

315-TTg,Quyết định 315-TTg 1997,Thủ tướng Chính phủ,Phòng Thương mại và Công nghiệp,Doanh nghiệp,Thương mại,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 315-TTg Hà Nội, ngày

Ban hành: 12/05/1997

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2009

69

Quyết định 315/2006/QĐ-UBND bổ nhiệm cán bộ do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

315/2006/QD-UBND,Quyết định 315 2006,Tỉnh Bắc Ninh,Bổ nhiệm cán bộ,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 315/2006/QĐ-UBND Bắc Ninh, ngày 06 tháng 03 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH VỀ

Ban hành: 06/03/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

70

Quyết định 315/2006/QĐ-UBND ban hành Quy định hạn mức giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân tự xây nhà ở tại đô thị; nông thôn; hạn mức công nhận đất ở theo số lượng nhân khẩu trong hộ gia đình đối với thửa đất có nhà ở gắn liền với vườn, ao và hạn mức giao đất trống, đồi núi trọc, đất có mặt nước thuộc nhóm đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng nông

315/2006/QD-UBND,Quyết định 315 2006,Tỉnh Phú Yên,Hạn mức giao đất ở,Hạn mức công nhận đất ở,Hạn mức giao đất trống,Hạn mức giao đất đồi núi trọc,Bất động sản UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------

Ban hành: 16/02/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/09/2010

71

Quyết định 315/2005/QĐ-TTG thành lập Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội do Thủ tướng Chính phủ ban hành

315/2005/QD-TTG,Quyết định 315 2005,Thủ tướng Chính phủ,Đại học Công nghiệp Hà Nội,Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội,Đại học Công nghiệp,Thành lập,Giáo dục THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số:

Ban hành: 02/12/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

72

Quyết định 315/2005/QĐ-BKH về việc uỷ quyền cho Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đắk Nông trong việc hình thành dự án; tiếp nhận, thẩm định hồ sơ dự án; cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy phép đầu tư và quản lý hoạt động các dự án đầu tư nước ngoài trong các khu công nghiệp, khu chế xuất do Bộ trưởng Bộ Kế Hoạch và Đầu tư ban hành

315/2005/QD-BKH,Quyết định 315 2005,Bộ Kế hoạch và Đầu tư,Ban Quản lý khu Công Nghiệp,Tỉnh Đắk Nông,Thẩm định hồ sơ,Thu hồi giấy phép,Quản lý Đầu tư,Ủy quyền quản lý,Đầu tư,Bộ máy hành chính BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 20/04/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/05/2007

73

Quyết định 315/2005/QĐ-NHNN về mức lãi suất cơ bản bằng đồng Việt Nam do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

315/2005/QD-NHNN,Quyết định 315 2005,Ngân hàng Nhà nước,Mức lãi suất cơ bản,Lãi suất cơ bản,Lãi suất cơ bản bằng Đồng Việt Nam,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 315/2005/QĐ-NHNN Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2005

Ban hành: 25/03/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/09/2012

74

Quyết định 315/2004/QĐ-UB bổ sung dự toán ngân sách năm 2004 cho huyện Hóc Môn do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

315/2004/QD-UB,Quyết định 315 2004,Thành phố Hồ Chí Minh,Dự toán ngân sách,Huyện Hóc Môn,Bổ sung,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 315/2004/QĐ-UB TP.Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 12 năm 2004

Ban hành: 23/12/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/12/2009

75

Quyết định 315-TTg năm 1995 giao nhiệm vụ đào tạo trên Đại học cho trường Đại học Cảnh sát Nhân dân do Thủ tướng Chính phủ ban hành

315-TTg,Quyết định 315-TTg 1995,Thủ tướng Chính phủ,Trường Đại học Cảnh sát nhân dân,Đào tạo trên đại học,Giáo dục THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 315-TTg Hà Nội, ngày 24 tháng 5 năm 1995 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC GIAO

Ban hành: 24/05/1995

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2009

76

Quyết định 315/2004/QĐ-UBDT ban hành quy chế làm việc của Vụ Pháp chế do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành

315/2004/QD-UBDT,Quyết định 315 2004,Uỷ ban Dân tộc,Vụ Pháp chế,Quy chế làm việc,Bộ máy hành chính ỦY BAN DÂN TỘC ******** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******* Số 315/2004/QĐ-UBDT Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2004

Ban hành: 27/10/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/10/2007

77

Quyết định 315/QĐ-UBKS năm 1998 Quy định thủ tục hành chính về giấy phép khai thác tận thu khoáng sản do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn ban hành

315/QD-UBKS,Quyết định 315 1998,Tỉnh Lạng Sơn,Thủ tục hành chính,Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản ,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------- Số: 315

Ban hành: 12/03/1998

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2011

78

Thông tư 315/TCHQ-GQ năm 1992 hướng dẫn Quyết định 115-HĐBT 1992 về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu tiểu ngạch biên giới do Tổng cục hải quan ban hành

/TCHQ-GQ Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 1992 THÔNG TƯ CỦA TỔNG CỤC HẢI QUAN SỐ 315/TCHQ-GQ NGÀY 24 THÁNG 4 NĂM 1992 HƯỚNG DẪN THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH SỐ 115-HĐBT NGÀY 9/4/1992 CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG VỀ THUẾ XUẤT KHẨU, THUẾ NHẬP TIỂU NGẠCH BIÊN GIỚI Căn cứ Quyết định số 115-HĐBT ngày 9/4/1992 của Hội đồng Bộ trưởng về thuế

Ban hành: 24/04/1992

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/12/2009

79

Quyết định 315-CT năm 1989 bổ sung phó trưởng ban thường trực ban chỉ đạo kiểm kê và đánh giá lại vốn sản xuất kinh doanh Trung ương do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

315-CT,Quyết định 315-CT 1989,Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng,Bổ sung phó trưởng ban thường trực,Ban chỉ đạo kiểm kê,Ban chỉ đạo đánh giá lại vốn,Sản xuất kinh doanh,Bộ máy hành chính CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 315-CT Hà

Ban hành: 03/11/1989

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2009

80

Quyết định 315/QĐ-UB năm 1995 ban hành quy chế quản lý đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ của tỉnh Bến Tre

315/QD-UB,Quyết định 315 1995,Tỉnh Bến Tre,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 315/QĐ-UB Bến Tre, ngày 12 tháng 4 năm

Ban hành: 12/04/1995

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/07/2014

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.234.213