Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 315-HDBT "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 161-180 trong 11488 văn bản

161

Nghị định 222-HĐBT năm 1991 Quy định về cụ thể hoá một số điều trong Luật công ty do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

222-HDBT,Nghị định 222-HDBT 1991,Hội đồng Bộ trưởng,Luật Công ty,Hướng dẫn,Doanh nghiệp HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 222-HĐBT Hà Nội, ngày 23 tháng 7 năm 1991

Ban hành: 23/07/1991

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

162

Quyết định 213-HĐBT năm 1991 về việc đổi tên Trường Cao đằng nông - lâm Thanh hoá thành Trường Cao đẳng kinh tế - kỹ thuật Thanh Hoá do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

213-HDBT,Quyết định 213-HDBT 1991,Hội đồng Bộ trưởng,Đổi tên trường,Trường Cao đẳng nông lâm nghiệp Thanh Hóa,Giáo dục HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 213-HĐBT Hà Nội, ngày 15 tháng 7 năm 1991 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ĐỔI TÊN

Ban hành: 15/07/1991

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2009

163

Quyết định 207-HĐBT năm 1991 huỷ bỏ các văn bản pháp luật do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

207-HDBT,Quyết định 207-HDBT 1991,Hội đồng Bộ trưởng,Văn bản pháp luật,Hủy bỏ,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 207-HĐBT Hà Nội, ngày 04 tháng 7 năm 1991 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC HUỶ BỎ CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Ban hành: 04/07/1991

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/12/2011

164

Quyết định 203-HĐBT năm 1991 hướng dẫn các Luật Thuế doanh thu, Thuế tiêu thụ đặc biệt, Thuế lợi tức do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

203-HDBT,Quyết định 203-HDBT 1991,Hội đồng Bộ trưởng,Luật Thuế Doanh thu,Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt,Luật Thuế Lợi tức,Thi hành quy định,Thuế - Phí - Lệ Phí HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số:

Ban hành: 29/06/1991

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2009

165

Nghị định 193-HĐBT năm 1991 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và chế độ làm việc của Uỷ ban Quốc gia dân số và kế hoạch hoá gia đình do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

193-HDBT,Nghị định 193-HDBT 1991,Hội đồng Bộ trưởng,Chức năng nhiệm vụ quyền hạn,Tổ chức bộ máy,Chế độ làm việc,Ủy Ban quốc gia,Dân số và Kế hoạch hóa gia đình,Ủy ban quốc gia dân số,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 19/06/1991

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

166

Nghị định 191-HĐBT năm 1991 ban hành Quy chế thanh tra viên và việc sử dụng cộng tác viên thanh tra do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

191-HDBT,Nghị định 191-HDBT 1991,Hội đồng Bộ trưởng,Quy chế thanh tra viên,Sử dụng cộng tác viên thanh tra,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 191-HĐBT Hà Nội, ngày 18

Ban hành: 18/06/1991

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

167

Nghị định 189-HĐBT năm 1991 ban hành Quy chế chi nhánh Ngân hàng nước ngoài, Ngân hàng liên doanh hoạt động tại Việt Nam do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

189-HDBT,Nghị định 189-HDBT 1991,Hội đồng Bộ trưởng,Quy chế,Chi nhánh ngân hàng nước ngoài,Chi nhánh ngân hàng liên doanh,Ngân hàng liên doanh,Doanh nghiệp,Tiền tệ - Ngân hàng HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 15/06/1991

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

168

Quyết định 186-HĐBT năm 1991 về việc sát nhập Trường sư phạm kỹ thuật 5 vào Trường đại học sư phạm kỹ thuật Thủ Đức do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

186-HDBT,Quyết định 186-HDBT 1991,Hội đồng Bộ trưởng,Sát nhập trường,Trường sư phạm kỹ thuật 5,Giáo dục HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 186-HĐBT Hà Nội, ngày 12 tháng 6 năm 1991 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SÁT NHẬP TRƯỜNG SƯ

Ban hành: 12/06/1991

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2009

169

Nghị định 171-HĐBT năm 1991 Quy định cụ thể thủ tục hải quan và lệ phí hải quan do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

171-HDBT,Nghị định 171-HDBT 1991,Hội đồng Bộ trưởng,Thủ tục hải quan,Lệ phí hải quan,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 171-HĐBT Hà Nội, ngày 27 tháng

Ban hành: 27/05/1991

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

170

Nghị định 169-HĐBT năm 1991 về Công chức Nhà nước do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

169-HDBT,Nghị định 169-HDBT 1991,Hội đồng Bộ trưởng,Công chức nhà nước HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 169-HĐBT Hà Nội, ngày 25 tháng 5 năm 1991 NGHỊ ĐỊNH

Ban hành: 25/05/1991

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

171

Nghị định 167-HĐBT năm 1991 sửa đổi Nghị định 50-HĐBT năm 1989 về chế độ nghĩa vụ phục vụ tại ngũ của hạ sĩ quan, chiến sĩ trong lực lượng công an nhân dân do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

167-HDBT,Nghị định 167-HDBT 1991,Hội đồng Bộ trưởng,Chế độ,Nghĩa vụ phục vụ tại ngũ,Hạ sĩ quan,Chiến sĩ,Công an,Lực lượng Công an nhân dân,Quyền dân sự HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 167-HĐBT

Ban hành: 22/05/1991

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

172

Quyết định 156-HĐBT năm 1991 sửa đổi chế độ đối với hàng hoá và ngoại tệ do những người đi hợp tác lao động, hợp tác chuyên gia, công tác và học tập ở nước ngoài mang theo hoặc gửi về nước do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

156-HDBT,Quyết định 156-HDBT 1991,Hội đồng Bộ trưởng,Công tác nước ngoài,Ra nước ngoài học tập,Sửa đổi chế độ,Hợp tác lao động chuyên gia,Chế độ ngoại tệ,Chế độ hàng hóa,Xuất nhập khẩu,Quyền dân sự HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 16/05/1991

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2009

173

Nghị định 140-HĐBT năm 1991 quy định về kiểm tra, xử lý việc sản xuất, buôn bán hàng giả do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

140-HDBT,Nghị định 140-HDBT 1991,Hội đồng Bộ trưởng,Kiểm tra xử lý,Sản xuất buôn bán hàng giả,Thương mại,Vi phạm hành chính HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 140-HĐBT Hà Nội, ngày 25

Ban hành: 25/04/1991

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

174

Nghị định 141-HĐBT năm 1991 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

141-HDBT,Nghị định 141-HDBT 1991,Hội đồng Bộ trưởng,Xử phạt vi phạm hành chính,Xử phạt hành chính,An ninh trật tự,Vi phạm hành chính HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 141-HĐBT Hà Nội,

Ban hành: 25/04/1991

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/09/2012

175

Quyết định 129-HĐBT năm 1991 về việc trợ cấp cho công nhân, viên chức hành chính sự nghiệp, lực lượng vũ trang và các đối tượng hưởng chính sách xã hội do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

129-HDBT,Quyết định 129-HDBT 1991,Hội đồng Bộ trưởng,Trợ cấp công nhân viên chức,Trợ cấp lực lượng vũ trang,Trợ cấp đối tượng hưởng chính sách,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 20/04/1991

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2009

176

Nghị định 133-HĐBT năm 1991 hướng dẫn Luật công đoàn do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

133-HDBT,Nghị định 133-HDBT 1991,Hội đồng Bộ trưởng,Hướng dẫn thi hành Luật công đoàn,Hướng dẫn Luật công đoàn,Lao động - Tiền lương,Quyền dân sự HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 133-HĐBT

Ban hành: 20/04/1991

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

177

Nghị định 128-HĐBT năm 1991 quy định phạm vi địa bàn hoạt động cụ thể và khu vực kiểm soát của Hải quan Việt nam do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

128-HDBT,Nghị định 128-HDBT 1991,Hội đồng Bộ trưởng,Địa bàn hoạt động của Hải quan,Khu vực kiểm soát của Hải quan,Hải quan Việt Nam,Xuất nhập khẩu HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 128-HĐBT

Ban hành: 19/04/1991

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

178

Quyết định 126-HĐBT năm 1991 bổ sung một số điều trong việc thi hành Luật thuế xuất khẩu, nhập khẩu hàng mậu dịch do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

126-HDBT,Quyết định 126-HDBT 1991,Hội đồng Bộ trưởng,Thi hành luật thuế xuất nhâp khẩu,Nhập khẩu hàng mậu dịch,Xuất nhập khẩu hàng mậu dịch,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 19/04/1991

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2009

179

Nghị định 119-HĐBT Hướng dẫn Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

119-HDBT,Nghị định 119-HDBT 1991,Hội đồng Bộ trưởng,Pháp lệnh Thuế thu nhập,Pháp lệnh Thuế người có thu nhập cao,Người có thu nhập cao,Thuế người có thu nhập cao,Hướng dẫn,Thuế - Phí - Lệ Phí,Lao động - Tiền lương HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 17/04/1991

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

180

Nghị định 115-HĐBT năm 1991 thi hành Pháp lệnh Đo lường do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

115-HDBT,Nghị định 115-HDBT 1991,Hội đồng Bộ trưởng,Pháp lệnh Đo lường,Hướng dẫn HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 115-HĐBT Hà Nội, ngày 13 tháng 4 năm 1991

Ban hành: 13/04/1991

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.236.58.220