Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị định 326-HĐBT năm 1991 Hướng dẫn Quyết định 473-QĐ/HĐNN8 năm 1991 về việc sửa đổi thuế môn bài và thuế sát sinh

Số hiệu: 326-HĐBT Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Hội đồng Bộ trưởng Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 19/10/1991 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 326-HĐBT

Hà Nội, ngày 19 tháng 9 năm 1991

 

NGHỊ ĐỊNH

CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 326-HĐBT NGÀY 19-10-1991 QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH SỐ 473-QĐ/HĐNN8 NGÀY 19-9-1991 CỦA HỘI ĐỒNG NHÀ NƯỚC VỀ VIỆC BỔ SUNG SỬA ĐỔI THUẾ MÔN BÀI VÀ THUẾ SÁT  SINH

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4 tháng 7 năm 1981;
Căn cứ quyết định của Hội đồng Nhà nước số 473-QĐ/HĐNN8 ngày 10 tháng 9 năm 1991 về việc bổ sung sửa đổi thuế môn bài và thuế sát sinh,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1.Các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh danh trên lãnh thổ Việt Nam đều phải nộp thuế môn bài theo quy định.

Điều 2.

Áp dụng một biểu thuế môn bài chung cho các thành phần kinh tế.

Căn cứ tính thuế môn bài là doanh thu theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Điều 3. Thuế suất, thuế sát sinh quy định tại điều 2 Quyết định số 473-QĐ\HĐNN8 ngày 10-9-1991 áp dụng chung cho tất cả các thành phần kinh tế. Bãi bỏ giảm thuế sát sinh cho thương nghiệp quốc doanh quy định tại điều 10 Nghị định số 9-HĐBT ngày 30-1-1988 của Hội đồng Bộ trưởng.

Điều 4.

Thuế sát sinh thi hành kể từ ngày 1-10-1991. Thuế môn bài thi hành từ ngày 1-1-1992. Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định này.

Những quy định trước đây của Hội đồng Bộ trưởng về thuế sát sinh và thuế môn bài trái với Nghị định này đều bãi bỏ.

Điều 5. Bộ trưởng các Bộ, Chủ nhiệm Uỷ ban Nhà nước, Thủ trưởng các cơ quan khác thuộc Hội đồng Bộ trưởng, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, căn cứ vào chức năng nhiệm vụ quyền hạn của mình tổ chức thực hiện và kiểm tra việc thi hành Nghị định này.

 

 

Phan Văn Khải

(Đã ký)

 

 

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị định 326-HĐBT năm 1991 Hướng dẫn Quyết định 473-QĐ/HĐNN8 năm 1991 về việc sửa đổi thuế môn bài và thuế sát sinh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.392
DMCA.com Protection Status

IP: 34.235.127.68