Trường hợp nào đảng viên sẽ bị xóa tên khỏi danh sách đảng viên? Đảng viên bị xóa tên có được thực hiện khiếu nại không?

Hiện nay còn tồn tại trường hợp một số đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ được giao. Trường hợp này có bị xóa tên khỏi danh sách đảng viên hay không? Khi xóa tên thì đảng viên có được thực hiện khiếu nại hay không? Rất mong được phản hồi, xin cảm ơn!

Trường hợp nào sẽ bị xóa tên trong danh sách đảng viên?

Theo Điều 8 Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam 2011 quy định về trường hợp xóa tên viên như sau:

- Đảng viên bỏ sinh hoạt chi bộ hoặc không đóng đảng phí ba tháng trong năm mà không có lý do chính đáng; đảng viên giảm sút ý chí phấn đấu, không làm nhiệm vụ đảng viên, đã được chi bộ giáo dục mà không tiến bộ thì chi bộ xem xét, đề nghị lên cấp có thẩm quyền xoá tên trong danh sách đảng viên.

- Các trường hợp trên nếu đảng viên có khiếu nại thì chi bộ báo cáo cấp uỷ có thẩm quyền xem xét.

- Đảng viên xin ra khỏi Đảng do chi bộ xem xét, đề nghị cấp có thẩm quyền chuẩn y kết nạp quyết định.

Theo đó, trường hợp đảng viên bỏ sinh hoạt hoặc không đóng tiền đảng phí ba tháng trong năm mà không có lý do chính đáng, giảm sút ý chí phấn đấu, không làm nhiệm vụ mà đã được giáo dục nhưng không tiến bộ thì sẽ bị xóa tên trong danh sách đảng viên.

Trường hợp nào đảng viên sẽ bị xóa tên khỏi danh sách? Đảng viên bị xóa tên có được thực hiện khiếu nại không?

Trường hợp nào đảng viên sẽ bị xóa tên khỏi danh sách? Đảng viên bị xóa tên có được thực hiện khiếu nại không?

Việc xóa tên đảng viên khỏi danh sách được hướng dẫn như thế nào?

Theo mục 8 Quy định 24-QĐ/TW ngày 30/7/2021 quy định về thi hành điều lệ Đảng như sau:

“8. Điều 8: Xoá tên đảng viên và giải quyết khiếu nại về xoá tên đảng viên
8.1. Xoá tên đảng viên.
Chi bộ xem xét, đề nghị cấp uỷ có thẩm quyền quyết định xoá tên trong danh sách đảng viên đối với các trường hợp sau: Đảng viên bỏ sinh hoạt đảng hoặc không đóng đảng phí ba tháng trong năm mà không có lý do chính đáng; đảng viên tự ý trả thẻ đảng viên hoặc tự huỷ thẻ đảng viên; đảng viên giảm sút ý chí phấn đấu, không thực hiện nhiệm vụ đảng viên, đã được chi bộ giáo dục nhưng sau thời gian 12 tháng phấn đấu không tiến bộ; đảng viên hai năm liền vi phạm tư cách đảng viên; đảng viên không bảo đảm tiêu chuẩn chính trị theo quy định của Bộ Chính trị.
8.2. Giải quyết khiếu nại về xoá tên đảng viên.
8.2.1. Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định xoá tên, đảng viên có quyền khiếu nại với cấp uỷ cấp trên cho đến Ban Bí thư Trung ương Đảng.
8.2.2. Cơ quan tổ chức của cấp uỷ có trách nhiệm tham mưu giúp cấp uỷ giải quyết khiếu nại. Thời hạn giải quyết khiếu nại được quy định như sau: Không quá 90 ngày làm việc đối với cấp tỉnh, huyện và tương đương; không quá 180 ngày làm việc đối với cấp Trung ương, kể từ ngày nhận được khiếu nại.
8.2.3. Không giải quyết những trường hợp khiếu nại sau đây: Quá thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày đảng viên nhận được quyết định xoá tên; đã được cấp có thẩm quyền cao nhất xem xét, kết luận; cá nhân hoặc tập thể khiếu nại hộ; khiếu nại khi chưa có quyết định xoá tên của cấp uỷ đảng có thẩm quyền.
8.2.4. Việc giải quyết khiếu nại về xoá tên đối với đảng viên ở ngoài nước có quy định riêng.”

Theo đó, việc xóa tên đảng viên cũng tương tự như quy định tại Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam 2011. Tuy nhiên, tại Quy định 24-QĐ/TW ngày 30/7/2021 có bổ sung thêm một số trường hợp khác như:

- Đảng viên tự ý trả thẻ đảng viên hoặc tự huỷ thẻ đảng viên.

- Đảng viên hai năm liền vi phạm tư cách đảng viên.

- Đảng viên không bảo đảm tiêu chuẩn chính trị theo quy định của Bộ Chính trị.

Ngoài ra, Quy định này cũng hướng dẫn rõ quy trình khiếu nại của đảng viên khi bị xóa tên. Cụ thể là đảng viên bị xóa tên có thể khiếu nại trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định xóa tên.

Thời hạn giải quyết khiếu nại về việc xóa tên đảng viên là không quá 90 ngày làm việc đối với cấp tỉnh, huyện và không quá 180 ngày làm việc đối với cấp Trung ương kể từ ngày nhận được khiếu nại.

Bên cạnh đó, Quy định này cũng nêu ra trường hợp không giải quyết khiếu nại khi xóa tên đảng viên.

Thủ tục xóa tên đảng viên dự bị vi phạm tư cách được thực hiện như thế nào?

Theo tiểu mục 4.6 mục 4 Hướng dẫn 01-HD/TW ngày 28/9/2021 quy định về thủ tục xóa tên đảng viên dự bị như sau:

- Chi bộ xem xét, nếu có hai phần ba đảng viên chính thức trở lên biểu quyết đồng ý xoá tên đảng viên dự bị thì ra nghị quyết, báo cáo cấp ủy cấp trên.

- Đảng ủy cơ sở xem xét, nếu có hai phần ba đảng ủy viên trở lên biểu quyết đồng ý xoá tên đảng viên dự bị thì ra nghị quyết, báo cáo cấp ủy có thẩm quyền.

- Ban thường vụ cấp ủy có thẩm quyền kết nạp đảng viên xem xét, nếu có trên một nửa số thành viên biểu quyết đồng ý xoá tên thì ra quyết định xoá tên.

- Đảng ủy cơ sở được ủy quyền quyết định kết nạp đảng viên ra quyết định xoá tên đảng viên dự bị nếu được sự đồng ý của ít nhất hai phần ba đảng ủy viên đương nhiệm.

Đi đến trang Tìm kiếm nội dung Tư vấn pháp luật - Xóa tên đảng viên

Nhựt Hào

Xóa tên đảng viên
Căn cứ pháp lý
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào